söndag 16 januari 2011

Värdeinvestering

Jag fortsätter min serie av enklare inlägg om investeringsmodeller. Idag har turen kommit till värdeinvestering.

Värdeinvestering (eng: value investing) är en strategi vars tillämpning syftar till att generera högre avkastning samtidigt som man försöker minskar riskerna. Själva begreppet härstammar från Benjamin Graham. Strategin används och har också använts av Warren Buffett, en av världens mest kända tillika framgångsrika investerare.

Strategin går ut på att investera i undervärderade bolag. Bolag vars aktier på "felaktiga" grunder rasat i kurs. Den bygger på att man räknar ut ett bolags verkliga värde, med hjälp av någon form av fundamentalanalys av bolaget. När marknaden (ofta refferrerad till som Mr Market) sedan prissätter bolaget alldeles för lågt till vad dess egentliga värde är då är det dags att slå till.

För att minimera risken så är även begreppet säkerhetsmarginal (eng: margin of safety) viktig inom värdeinvesteringar. Det är den marginal man bör eftersträva i den händelse man räknat fel, eller något oförutsett händer. Om du t.ex. värderat ett bolag till 100 kr/aktie så väntar du med köp tills kursen sjunkit ännu något mer, för att säkerställa så gott det går att det är ett bra köp du gör. Förenklat sagt så vill värdeinvesterare handla under REA och då även med ytterligare någon form av rabatt på det.

Då börsen går i cykler infinner sig marknadsoro med jämna mellanrum. Detta är stunder då värdeinvesterare trivs i, då det i dessa stunder är enklare att hitta undervärderade bolag. Som värdeinvesterare kan man ligga likvid under långa perioder i väntan på att de bolag vars aktier som man är intresserad av ska falla i pris tills de når den nivå man bedömt är dess verkliga värde, samt med en viss säkerhetsmarginal. I värdeinvestering så är bolagets historia och dess historiska nyckeltal viktiga, då de oftast utgör grunden för de fundamentala analyserna.
Fler modeller följer.

Är du influerad av värdeinvestering?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar