tisdag 31 januari 2023

Volvos Bokslutsrapport 2022

Utgörande f.n. ca 27 % av substansen i Industrivärdens portfölj är det alltid intressant att följa Volvo.

Börjar med att titta på orderingången av lastbilar. Förra kvartalet såg det ut som man skulle börja fylla på igen, men nej. Nedåt 22 % i antalet. Det som ökar, från extremt låga volymer, är orderingångar för helelektriska lastbilar. Kommer bli intressant att följa.

 


 

Annars  så andades rapporten positivitet med orden:

” Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde. För helåret ökade vi nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 50,5 miljarder kronor (41,0). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (11,0).”

16,09 kr/aktie landade resultatet på (16,12) och man tänker inte sitta på alla cashen utan föreslår en utdelning på 7 kr/aktie plus en extra på lika mycket d.v.s. totalt 14 kr/aktie.

Mellan tummen och pekfingret kommer Industrivärden alltså få ca 3,3 miljarder kr från Volvo och Sandvik alena.

Värderingsmässigt så pratar vi nu om ca PE 13 och P/S ca 0,9. Även om kursen är på samma nivå som ungefär ett år sedan så har det liksom i Sandviks fall lett till ”lägre” värdering p.g.a. ökad omsättning.

Elektrifieringen är intressant. Frågan är hur snabbt detta kommer gå. Det är tyngre transporter vi pratar om här. Enligt Volvo själva så är räckvidden nu ca 300 km och maximal tågvikt 44 ton (bruttovikt för fordon och släp tillsammans). Man är på gång med att bygga en battericellsfabrik  i Mariestad (fullt färdig 2030). 2030 är även målet att 35 % av Volvos lastbilar (produktionen) ska vara elektrifierade. I Gent är även där en batterifabrik på gång, men där monteras batterier med celler från Samsung. 565 st helelektriska lastbilar levererade under Q4. Orderingången låg på 1170 st. Om några år får vi se vad siffrorna ligger på då.

måndag 30 januari 2023

Sandviks Bokslutsrapport 2022

Som jag brukar skriva. Sandvik är en intressant temperaturmätare då de alltid är tidiga med rapporterna.

Därtill. F.n. ca 26 % av Industrivärdens substans är Sandvik. 5 % av Lundbergs. Så visst intresse drar bolaget till sig bara för den sakens skull också.

För Q4 var orderingången upp 15 %! Lugnare om man exkluderar vår svaga krona. Då visade den plus 3 %. Organiskt faktiskt nedåt 2 %. Man kan väl summera det med att det planar ut.

För året så landade vinsten på 10,24 kr/aktie (10,40). Utdelningen föreslås bli 5 kr/aktie (4,75).

Den justerade rörelsemarginalen landade på 18,7 % (19,8). Vilket i historiskt perspektiv är högt., men man har lyckats hålla i det nu ett tag.

Prislappen är faktiskt ungefär densamma som för ett år sedan. Kursen var ett tag nedåt 150 kr då oron för konjunkturnedgång verkade vara störst. Nu upp igen. Som så många gånger alltid så rör sig kurser mycket mer än bolagens underliggande verksamhet.

PE-tals mässigt nu på 21. Som för ett år sedan. P/S har letat sig nedåt till 2,4 trots liknande kursnivå. Anledningen är så klart den mycket större försäljningen under 2022 än 2021. Prishöjningarna gnagde dock lite på marginalerna.

Fantasilös som jag är så ser jag inget annat än att 2023 högst troligen kommer likna 2021 och 2022 försäljnings- och marginalmässigt.

söndag 29 januari 2023

Checklista - Råvarurisk

Nu har turen kommit till den femte punkten i den enkla checklista  jag använder mig av.

 


 

Det handlar om råvarurisk

Priset på en råvara kan variera starkt. Lite likt valutor och räntor, men med den skillnaden att man kan få riktiga "ketchupeffekter". Även en liten förändring i utbud och efterfrågan kan få väldigt stora konsekvenser på prissättningen.

Detta gör att jag är extra försiktig med bolag som vars intjänings- och vinstförmåga är starkt beroende av en eller annan råvara. 


Prisrörelser i råvaror är en komponent som är jättesvår att förutspå. Många experter försöker men dagens sanningar förvandlas ofta till gårdagens vanföreställningar.

Olja, spannmål, silver o.s.v. har kanske många åsikter om, men att över tid kunna förutspå  hur det kommer svänga är en annan femma. Råvaror i sig genererar ju inte några intäkter.

Det finns många exempel på bolag och branscher som "täljer guld" under ett flertal år så länge omständigheterna är gynnsamma, men sedan kan en nedgång i pris få nästintill katastrofala konsekvenser för branschen. Oavsett om det är t.ex. djuphavsborrning eller stålindustri så är det lätt att luras till att tro att ett decennium av extremt goda år kommer följas av ännu fler decennium av goda år. När bilan dock faller, så faller den fort.

Lite som berättelsen om den där kalkonen som lever, frodas och mår gott ända fram till dagen innan  Thanks giving.

Det jag försöker göra när jag tittar på ett bolag är att bedöma om bolaget är starkt beroende av prissättningen av en eller flera råvaror för att tjäna pengar. Hur ser det ut med vinstförmågan om priset man kan ta för sina varor plötsligt skulle falla? Eller om priset på insatsvarorna plötsligt skulle stiga?

Om verksamhet är starkt beroende av nivån på råvarupriset för att vara lönsam är det ett varningstecken. 

 

Som tidigare sagt - det är inte så att jag inte gör placeringar i bolag med råvarurisk, men ju fler varningstecken som plingar ju mindre exponering tillåter jag mig ha i ett enksilt innehav - om ens någon.

 

För diskussionens skull. Råvaror är ju en av de mest cykliska branscher som finns. Det går göra enorma pengar om man tajmar pendeln rätt.

 

Vad tycker du om råvaruberoende branscher och bolag? Hur hanterar du dem i en portfölj?

lördag 28 januari 2023

Gränges Bokslutsrapport 2022

VD-orden summerar året väl.

”Leveransbegränsningar, extrema kostnadsökningar för energi och andra insatskostnader samt den högsta inflationen och de högsta räntorna på decennier satte press på vår lönsamhet. Ett rekordhögt aluminiumpris belastade vårt kassaflöde.”

” Viktigast av allt var att vi lyckades kompensera alla kostnadsökningar och mer därtill.”

Något minskad volym, men ökad nettoomsättning. De facto omsättningsrekord. Resultatet summasummarum en något ökat rörelseresultat med en pressad marginal.  Sämre marginal för Q4 flaggades redan för vid förra rapporttillfället.

Nordamerika agerade draglok. Europa sänke. En lock-down i Shanghai stökade för fabriken där.

Justerad rörelsemarginal på 4,7 % (5,6 %).

Vinst per aktie 6,59 kr (5,58). Utdelningen föreslås till 2,50 kr/aktie (2,25).

Jag trodde vinsten skulle komma in under detta och trodde inte på en utdelningshöjning.

Mr Market reagerade dock inte positivt (Gränges som så mycket annat har fått se sin kurs sticka uppåt under januari innan rapport och vid rapport dök den), men jag är positivt överraskad. Det hade kunnat vara rejält blodigt för ett bolag som Gränges i dessa tider. Väldigt väl parerat och navigerat av bolaget må jag säga.

Gränges är en underleverantör till bl.a. fordonsindustrin. Där elektrifieringen är en trend. Värt att notera är då:

”Vi ser ett mycket starkt intresse från världsledande batteritillverkare och biltillverkare för våra elektrifieringslösningar och batterikomponenter. Under året startade vi produktion och försäljning av batterikatodfolie i Kina och lansering är planerad till 2023 i Europa och 2024 i Nordamerika”

Värderingsmässigt på ca 85 kr är ca PE 13, P/S 0,37 och direktavkastning på 3 %.

Gränges ligger i intervallet ok pris. Vinsterna framöver kommer i mångt och mycket avgöras av externa faktorer även om bolaget navigerar väl i stormigt hav. Bibehålls omsättningen (troligen då man gjort inflationsjusterade prisökningar) och får till ökad marginal igen så blir det mumma på sista raden.

Inget spännande bolag som sagt. Många faktorer som inte checkar in på listan så exponering därefter. Inte mycket tillväxt. Det går dock alltid öka lite i tider av pessimism och skala i tider av eufori.