söndag 27 november 2011

Analys av Beijer Alma

Analys av Beijer Alma utifrån mina ratingkriterier.Beijer Alma är en internatonellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Verksamheten omfattar Lesjöfors, leverantör av fjädrar och tråd och banddetaljer, Habia Cable, utveckling och tillverkning av kablar och kabelsystem, samt indstrihandelsföretaget Beijer Tech. Viktigast är Lesjöfors som står för största delen av både omsättningen som resultatet.

Large eller midcap eller motsvarande: Beijer Alma är noterat på midcap.

Tydlig ägare >20%: Anders Wall med familj, bolag och stiftelse kontrollerar 49% av rösterna. Anders Wall är också bolagets styrelseordförande.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Beijer Alma har gett, stigande, utdelningar och förväntas fortsätta. Utdelningstillväxten har legat på nästan 15% omräknat på årsbasis under den senaste femårsperioden. Direktavkastningen ligger brukligt högt, inte allt för sällan på ca 5-6%. Utdelningsandelen är tillika hög och hamnar ofta på ca 2/3 av vinsten.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? I sin produktion påverkas bolaget visserligen av råvarupriser (främst stål) men inte till den stora grad som avses med kriteriet.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Svaret får vid en avvägning bli ja. En stor del av produktionen är kundanpassade och/eller standardkomponenter och vid en jämförelse med andra inom teknik- och industribranschen behöver man inte alls lägga lika stort fokus på produktutveckling.

Konjunktur-okänslig: Vinster, försäljning och kassaflöde är stabilare än man kanske kan förväntas se i ett industribolag, men bedömningen får ändå bli att bolaget i sak är konjunkturkänsligt. Åren 2008-2009 utgjorde dock inga problem för bolaget men man kan se kraftigt sjunkande marginaler under förra krisen i början av 2000-talet.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Bolaget har en otrolig stark balansräkning för att verka inom industribranschen. Måhända beror det på att Anders Wall en gång såg sin förmögenhet kraftigt urholkas p.g.a. belåning.

Bättre än index? Ja. Beijer Alma har hittills lyckats avkasta bättre än index och har så vitt jag kan bedöma möjligheterna att fortsätta göra så.

Förtroende för ledningen: Ja.


Beijer Alma får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så passar Beijer Alma mycket väl i portföljen. Stark balansräkning i kombination med höga utdelningar och visad förmåga att kunna växa över tid är goda järtecken. 80-åriga Anders Wall själv inger också starkt förtroende. Frågan är vad som händer vid en framtida generationsväxling.

Vad är din syn på Beijer Alma?

lördag 26 november 2011

GICS

GICS (Global Industry Classification Standard) är ett branschklassificeringssystem för börsnoterade bolag.

GICS är indelat i 10 sektorer.

Energi (Olja, gas, kol och utrustning för branschen)
Material (Kemi, trä, papper, metaller etc)
Industri (Flyg, försvar, bygg, maskiner, fartyg, flygbolag, rederier etc)
Sällanköp (Bilar, vitvaror, kläder, media etc)
Dagligvaror (Mat, dryck, tvättmedel, skönhetsmedel etc)
Hälsovård (Sjukvård, bioteknik etc)
Finans (Banker, försäkringsbolag, fastigheter, investmentbolag)
IT (Datorer, mjukvara, kontorsutrustning etc)
Telecom-operatörer (Telefon/internetoperatörer)
Kraftförsörjning (El)

Därtill indelas börsbolagen i flertalet undergrupper.

Själv tog jag en titt på min egen aktieportfölj och fick då följande fördelning.


Som synes tillhör största tårtbiten den s.k. finans-sektorn. Detta trots att jag varken har någon bank, försäkringsbolag eller fastighetsbolag i portföljen. Det är helt enkelt investmentbolagen som klassas som finans oavsett vad de har i sin portfölj.

Hur ser din fördelning ut?

lördag 19 november 2011

Irving Kahn

Irving Kahn är en amerikansk s.k. värdeinvesterare. Född 1905 så är han den nu äldst levande professionellt arbetande investeraren. Tillsammans med sina söner har han en investmentfirma, Kahn Brothers Group Inc.


Kahn är också en av de som mött och arbetat tillsammans med Benjamin Graham som ofta refereras till som värdeinvesteringarnas fader. Kahn var lärarassistent till Graham.

Första gången Kahn började handla med aktier var 1929. Han har därmed nu över 80 års erfarenhet. Fortfarande håller han på och undersöker bolag och affärsmöjligheter och han lär för ett par år sedan ha sagt "I'm at the stage in life where I get a lot of pleasure out of finding a cheap stock."

Hans son Thomas lär ha kommenterat "My father continues to research ideas and talk to companies. One of the nice things about this business is that there's no mandatory retirement age, and you allegedly get wiser as you get older."

Kahns investeringsfilosofi går i korthet ut på att hitta undervärderade aktier genom att analysera årsrapporter och balansräkningar. Liten eller låg skuldsättning är att föredra. Att investera är mer en konst än en vetenskap vilket gör att man hela tiden kan utveckla och förbättra sin "teknik"

Kahn använder sig av ett s.k. "bottom-up" perspektiv. Han fokuserar på de enskilda bolagen, ej makrosituationen. När en investering görs så görs den för en tidsperiod på 3 år eller längre.

Det går också alldeles utmärkt att sitta med en stor kassa. Man måste inte vara fullinvesterad hela tiden. Viktigast av allt är att inte investera när allt är på topp. "If market is high, dont invest!" Tvärtom. Det är när allt ser mörkt ut som man som investerare ska investera "Investors have no reason to feel bearish. True value investors are glad the markets are down."

Diversifikation är ingenting Kahn omhuldar heller. Det är bättre att satsa på de undervärderade aktier man finner än att diversifiera för diversifieringens skull. Kahn liknar också en aktieportfölj vid en fruktträdsplantering. Det tar ofta några år för dem att mogna och man kan inte förvänta sig att alla bär frukt exakt samtidigt. Tålamod är nyckeln.

onsdag 16 november 2011

Analys av Nibe

Analys av Nibe utifrån mina ratingkriterier.Nibe med huvudkontor i småländska Markaryd. Man bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden:

NIBE Element - Tillverkning av komponenter och system för elektrisk uppvärmning.
NIBE Energy Systems - Tillverkar villavärmeprodukter, som värmepumpar, varmvattenberedare och villapannor.
NIBE Stoves - Tillverkar brasvärmeprodukter, som braskaminer, murspisar, kakelkaminer, gjutjärnskaminer, kakelugnar och braskassetter.

Large eller midcap eller motsvarande: Nibe är noterat på midcap.

Tydlig ägare >20%: Ledningen (nuvarande och tidigare medlemmar) kontrollerar 53% av rösterna. VD själv är näst största enskilda ägaren. Melker Schörling är största enskilda ägaren med 22% av rösterna. Nibe har den unika konstruktionen av A och B aktier att A-aktier (som innehas av ledningen) omvandlas till mindre röststarka B-aktier vid försäljning eller arv. Anledningen är att skydda de ursprungliga ägarna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Nibe har gett, stigande, utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta. Utdelningstillväxten har legat på ca 10% årligen under den senaste femårsperioden. Direktavkastningen ligger brukligt på ca 2% (1,73% i medel under senaste femårsperioden) och utdelningsandelen på ca 25-30%.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? I huvudsak ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Man behöver lägga resurser på att utveckla nya och effektivare produkter.

Konjunktur-okänslig: Bedömningen blir nej. Nibe är visserligen delvis beroende av nybyggnation och renoveringar men sett till vinster så ser man ut att vara konjunktur-okänslig.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. 1504 miljoner kr i räntebärande skulder jämfört med 2494 miljoner kr i eget kapital (siffror från 2011 Q2).

Bättre än index? Ja. Man har som mål, och har hittills ofta lyckats med, en tillväxt på ca 20% år. Halva tillväxten brukar vara organisk och halva via förvärv. Man har som mål en rörelsemarginal på 10% vilket man lyckats hålla och ibland överträffa.

Förtroende för ledningen: Ja.


Nibe får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är Nibe en kandidat till portföljen. Man lyckas dels växa organiskt, men använder också sitt kassaflöde till att köpa upp andra. Senast nu använde man visserligen en kombination av betalning och emission av aktier vilket ledde till en utspädning. Det brukliga har annars varit att använda kassaflödet och balansräkningen. De senaste 5 åren har den organiska tillväxten varit ca 6% årligen vilket visar på att man har förutsättningar att växa även om man skulle välja en mindre expansiv strategi.

Vad är din syn på Nibe?

fredag 11 november 2011

Millon Dollar Traders

Million Dollar Traders är en brittisk tv "dokumentär" som handlar om att 8 personer, som aldrig handlat med aktier förut, får sitta som s.k. traders i 3 månader. De förfogar över totalt 1 miljon dollar. Innan de börjar handla får de endast en kort och intensiv utbildning i hur s.k. trading fungerar.


För mig är detta så långt från hur man ska agera när man håller på med aktier.Trading är m.a.o. inte mitt gebit. Kanske det finns folk som är duktiga på det över längre tidsperioder, men det är ingenting jag känner jag personligen har intresse av eller någon möjlighet att vara framgångsrik i.

Första avsnittet finner ni här: Million Dollar Traders 1/18 De övriga 17 avsnitten finns också för beskådan på Youtube.

Det är dock underhållande. Jag kan inte annat än fascineras hur de sitter och tittar på nyheter och sedan försöker välja rätt aktier så snabbt som möjligt utefter den information de får från nyhetsrapporteringen... Går det verkligen till så på tradingavdelningar? Jag hoppas och tror att så inte är fallet, men ibland får man ju den bilden av döma av volaliteten på världens börser som verkar härledas till s.k. nyheter.

Nyhetsrapportering är för övrigt också ett intressant ämne. Min syn på det förtjänar dock ett eget inlägg. Det får bli senare. Tills dess kika gärna på "dokumentären" alternativt ta en titt på de boktips jag har här på bloggen: Boktips

lördag 5 november 2011

Mackmyra Whisky

Mackmyra Whisky genomför nu i dagarna en emission. Jag fick förfrågan om min syn på emissionen så här kommer den.

Mackmyran grundades 1999 med affärsiden att tillverka och sälja svensk whisky. Bevisligen lyckades man och man producerar nu årligen ca 600 000 flaskor whisky. Själv är jag ingen whisky-fantast men jag har några i bekantskapskretsen som är och det går inte säga annat än att Mackmyra Whiskey har en särskild ställning i alla fall hos dem. Till sådan grad att det t.o.m. förekommit att man köat utanför Systembolaget tidigt en morgon för att få tag på en utgåva som släppts.


Whiskyn och märket som sådant låter jag därmed andra uttala sig om, men det jag kan säga är att bolaget har lyckats gå med vinst i alla fall de senaste åren jag kikat på. Omsättningen har likaledes ökat (ca 7% årligen den senaste 3-årsperioden). Skuldsättningen är inte illavarslande hög (debt/equity 1,07) och rörelsemarginalerna har legat på ca 15-17%. Visserligen inte i nivå med bolag som Coca Cola eller Pernod Ricard (20-25%) men helt ok. Rörelsemarginalerna är ungefär i nivå med relativt välskötta danska Carlsberg.

Dock var 2010 inget bra år för Mackmyran. Marginalerna sjönk kraftigt och frågan är om det är en illavarslande trend eller en engångsföreteelse. Lite oroande är det då Mackmyran i likhet med många andra bryggerier lyckats öka omsättningen år för år men till skilnad från Mackmyran så har de flesta andra mer välkända bryggerier lyckats bibehålla eller öka sina marginaler.

Hur som helst. Jag kan konstatera att Mackmyran är någorlunda intressant, vinstgivande med en ok balansräkning. Marginalerna är överlag ok bortsett från 2010 års siffror. Frågan är då vad värdet på Mackmyran bör vara?

Emissionskursen är på 84 kr. Det innebär att man betalar 2 gånger eget kapital (efter emissionen). Det ligger i nivå med t.ex. Kopparbergs värdering som också just nu är kurssatt till ca 2 gånger eget kapital (dock är Kopparbergs skuldsättning mycket värre). Vi kan också konstatera (exklusive 2010) att Mackmyrans ROE i genomsnitt ligger på ca 10% samt att den genomsnittliga vinsten ligger på ca 2,40 kr/aktie baserat på perioden 2007-2009 (alltså än en gång exklusive 2010) Rekordvinstnoteringen är från 2009 då bolaget nådde 3,30 kr i vinst/aktie. Får Mackmyran ett sådant gott resultat igen så innebär emissionskursen 84 kr en P/E på ca 25.

Min bedömning är att 84 kr är en allt för hög värdering. Fast jag varit "snäll-dum" och inte försökt låtsas om 2010 års siffror så är P/E-värdering i allra högsta grad hög. 2 gånger eget kapital anser jag också vara i väl saftigaste laget för en verksamhet som under bra år avkastar enbart ca 10% på eget kapital. Jag överlåter därmed Mackmyra Whiskey´s emission till whiskey-entusiasterna.

Välkommen att diskutera på Mackmyra Whiskey Forum

torsdag 3 november 2011

Skanska Q3 Rapport

Eftersom Skanska är ett av de innehav jag passat på att öka mest i den senaste tiden så var det med extra spänning jag såg fram emot Q3 rapporten som släpptes idag.

Tittar vi på rörelseresultatet som blev 1652 milj kr så ligger det i nivå och t.o.m. snäppet bättre i jämförelse med tidigare resultat för Q3-perioder. Även intäkterna i sig samt nettoresultatet såg helt ok ut. Nettoresultatet blev 1.310 miljoner kronor (1.233), vilket motsvarar 3,18 kr/aktie (2,99).

Den stora frågan är dock framtiden. Hur ser framtiden ut för Skanska? En ledtråd är som vanligt orderingången. Orderingången var 34,2 miljarder kr (28,8). M.a.o. bättre än förra året. Tittar man i backspegeln på just orderingångar så syns en liten minskning sett till 12-månaders rullande eftersom Q1 låg i lägsta laget, men är som synes på väg upp vilket syns på just orderingångarna under Q3.


Skanskas styrka är just att de har fokus på infrastrukturprojekt och är en av inte allt för många aktörer som klarar av större sådana. Tunnelbane-linje i New York, nytt modernt kontor för Statoil i Bergen, breddning av E18 o.s.v. Ja det är som sagt inte fritidsstugor man bygger.

Det skrivs dock om bostadsutvecklingsverksamhetens försämrade lönsamhet. Detta gör fina rubriker men man ska också komma ihåg att bostadsutveckling är en mindre del av Skanska. Skanska sitter på en fastighetsportfölj (vars ena förtjänst är dess låga belåning) men det är inte därifrån man får in huvuddelen av sina intäkter.

Tittar vi på balansräkningen så ser vi bl.a. att räntebärande skulder motsvarar ca 23 kr/aktie. Kassan är på ca 7,70 kr/aktie och fastighetsbeståndet är i nuläget värderat till ca 57 kr/aktie.

Kommer det fler bra tillfällen kommer jag förhoppningsvis ha möjlighet att fortsätta öka (som vanligt också beroende på vad mer som är attraktivt prissatt då). Angående utdelningen så är min bedömning att ordinarie utdelning på 5,75 kommer behållas men jag ser inte egentligen något som pekar på en höjning i nuläget.

Vad är din syn på Skanska?

Aktieexperterna

Det finns flertalet webbsidor, communities, som kan vara av intresse för den som är aktieintresserad. Där man kan läsa om redaktionernas, andra användares samt publicera egna tankar kring aktier. Här tänkte jag tipsa om en; Aktieexperterna.se


Aktieexperterna.se presenterar sin sida så som:

"Vi består idag av 7 medarbetare varav 4 är aktieexperter. Dessa aktieexperter har lång erfarenhet av aktiehandel och en dokumenterat positiv avkastning sedan flera år tillbaka. Experterna är oberoende och har inget samröre eller samarbete med utomstående banker, aktiemäklare eller börsnoterade företag.

Idag erbjuder vi ett allmänt forum där användare kan kommunicera med andra aktieintresserade. Nu är det också möjligt att lägga upp fiktiva portföljer på sin profilsida.

Från och med 1 september 2011 lanserar vi månadsbrevet AktieExperten som skickas ut till alla medlemmar en gång i månaden. I AktieExperten publiceras tänkvärda och intressanta krönikor, artiklar, VD intervjuer, presentationer av profiler och deras portföljer, men också mycket annat som väcker intresse."


Jag är själv registrerad där och brukar titta in då och då på deras forum som, i mitt tycke, håller bra kvalitet. Användare håller nödvändigtvis naturligtvis inte med varandra, men "tonen" på inläggen/kommentarerna/diskussionerna är bra och seriös, precis som det ska vara.

Som registrerad användare får man också deras månadsbrev. Månadsbrevet skiljer sig lite från andras månadsbrev då en del artiklar kommer från användarna själva. I November brevet (Nr 3) kan man bl.a. läsa om vad jag tidigare skrivit om NGS Group. Kul att man inkluderar och uppmärksammar användarnas tankar och ideer på detta sätt!

Brukar du besöka Aktieexperterna.se?

Har du tips på fler s.k. aktie-communities?