lördag 12 juni 2021

IPO av Krafton med sitt PUBG

Sydkoreanska Krafton, som står bakom det framgångsrika spelet PUBG, kommer noteras framöver. Från början hette bolaget Bluehole men 2018 omorganiserades det hela i och med framgångarna med PUBG

2020 genererade Krafton ca 1500 milj usd i intäkter med väldigt hälsosamma marginaler vilket resulterade i ca 700 milj usd i rörelseresultat.

PUBG har sålt i över 70 miljoner exemplar och lanserades 2017.

I systertiteln PUBG Mobile, som är ett free to play spel, har spelare spenderat 5 miljarder usd i spelet sedan lansering. 2,7 miljarder av dessa bara under 2020. Kikar vi på Q1 2021 så har spelare redan spenderat 700 milj usd.  Spelet har laddats ned i 1 miljard exemplar, utanför Kina. När man ser dylika siffror förstår man kraften i intjäningen och vilka kassakor sådana här saker kan vara.

 


 

Grundaren Chang Byung-gyu äger 16,4 % av bolaget och Tencent äger 15,5 %. Man avser erbjuda ca 20 % av bolaget i en IPO som kommer inbringa ca 5 miljarder usd till Kraton. Varmed det ger ett preliminärt värde om 25 miljarder usd. Ett av Sydkoreas största noteringar med andra ord.

Som synes är en preliminär prislapp ca 17 gånger 2020 års försäljning.

Tencent är som ett gigantiskt investmentbolag med ett finger med i stora delar av spelsektorn. Tillväxtstakten är ca 25-30 % historiskt. Som jag skrev vid Q1-rapporten så tycket jag värderingen på Tencent är helt ok med en bedömd forward PE på ca 25. Trots detta har jag inte ökat i Tencent eftersom jag också väger in andra risker och vill hålla ”Kina-exponeringen” på en lagom nivå.

Ett annat bolag som jag nu i dagarna däremot tagit en s.k. initial bevakningspost i är Kambi. Det uppvisar också en imponerande tillväxt och liknande värderingsmultiplar enligt mina servettkalkyler. Dock är det mer utav ”Amerika-exponering”där.

Några tankar om Krafton, PUBG eller Tencent?

söndag 6 juni 2021

Glad Nationaldag

Glad Nationaldag!

 


För fem år sedan gjordes ett inlägg om Sverige-fonder och deras 10-års historik. Indexutvecklingen under den perioden var ca +100 %. Utvecklingen har varit ungefär 100 % nu med, men under halva tiden d.v.s. från 2016 till 2021. Det har med andra ord lönat sig väl med aktier. Aktieportföljer har bara genom att följa index kunnat fördubbla sig på fem år.

Exempel nedan på några lågkostnadsfonder och deras utveckling.

Avanza Zero 96 % avkastning på 5 år och 0 % förvaltningsavgift.

Länsförsäkringar Sverige indexnära 102 % avkastning och 0,21 % förvaltningsavgift.

SEB Sverige indexnära A 115 % avkastning och 0,27 % i förvaltningsavgift.

Aktiespararna Topp Sverige 94 % avkastning och 0,32 % i förvaltningsavgift.

AMF Aktiefond Sverige 95 % avkastning och 0,43 % i förvaltningsavgift.

 

Så 1000-lappen som gavs i dopgåva i en indexfond till 15-åringen var värd 2000 kr 2016 och 4000 kr nu 2021.

Tittar vi löneutvecklingen så har den i nominella termer (för det är nominella belopp ovan också) inte varit lika imponerande under den här tiden.

Med ränta på räntaeffekten så var den löneutvecklingen den första tioårsperioden då indexfonder dubblades + 34 %. D.v.s. det arbete man fick 100 kr/timmen för fick man 134 kr/timmen för 10 år senare. Då låg de största löneökningarna i början av perioden. Innan Finanskrisen. Då vi pratar om 3-4 % i nominella ökningar årligen. Lägre på senare tid.

Den senaste femårsperioden har de nominella löneökningarna ackumulerat sig till ca +12 %. Under samma period fördubblades indexfonderna än en gång.

Tar vi hela 15 års perioden så har den nominella löneutvecklingen varit ca +51 %.

Så arbetet man fick 100 kr i timlön för 15 år sedan får man nu 151 kr för.

Det är inte konstigt att klyftorna i samhället ökat i rekordfart allt sedan Finanskrisen. De som har tillgångar kontra de som inte har tillgångar. Och varför jag försökt pränta in i mina barn att alltid vara nettosparare. Den som inte sparar i någon form av avkastande tillgångar hamnar fel. Den som konsumerar för hela sin lön och dessutom lånar lite extra till konsumtion hamnar riktigt, riktigt fel.

Den stora skillnaden går, som jag skrivit så många gånger förut, inte mellan vilka specifika aktier eller branscher du väljer att spara i eller om du köper aktier på onsdagen eller fredagen. Den stora skillnaden går mellan de som sparar och investerar och de som inte gör det alls.

Värt att tänka på.

Ha en fortsatt bra nationaldag!

lördag 5 juni 2021

Bokus och Zalando

Bokus driver Akademibokhandeln (butiker och ehandel), Bokus (ehandel ) och bokusplay (ljudböcker) och knoppades nyligen av av Volati.

Man fick i dagarna 1 aktie per 5 Volati-aktier man äger.

Enligt Bokus är försäljningstillväxten inom branschen ca 3 %. I alla fall om man tittar på åren 2015-2020. Man redovisar en snitt EBITA de senaste åren på ca 5 %, men med skillnad mellan segmenten.

Tillväxt väntas inom de digitala kanalerna.  Den digitala försäljningen motsvarar i nuläget ca 44 % av försäljningen. Kan man få skala på bokusplay så tänker jag att det är en del som man kan utveckla vinstmarginalmässigt i framtiden, men det hela är svårbedömt.

Nuvarande börsvärde är 665 milj kr. Bokus har en försäljning motsvarande ca 1800 milj kr. På mina servetter räknar jag med en rörelsemarginal på ca 3 % under den närmsta tiden.

De utdelade aktierna får ligga som en ”bevakningspost” i portföljen. I den s.k. konglomeratportföljen (en semi-passiv modellportfölj) som går följa via mina sporadiska e-brev såldes de. Anledningen är att den specifika portföljen har en specifik inriktning. Där platsade inte Bokus som innehav.

 

Zalando bedriver ehandel med främst modekläder, men även en del heminredning och sportartiklar. Man säljer i 20 europeiska länder och har under några år varit ”tungviktaren” i Kinneviks portfölj.

Man fick för en liten tid sedan motsvarande 0,195 Zalando-aktier per Kinnevik-aktie.  Eller rättare sagt, processen ska mynna ut i det. Det är inte helt färdig än utan i nuläget är det inlösensrätter vi pratar om.

Zalando hade under 2020 38 milj kunder och sålde för ca 8 miljarder med en justerad EBIT på ca 5 %. Försäljningstillväxten ligger på ca 20 %. Man har ganska högt satta mål med fortsatt tillväxt. Nuvarande börsvärde är nästan 24 miljarder eur.

I mina ögon ser Zalando dyrt ut, men det har det å andra sidan alltid gjort. De får ligga kvar i portföljen så får jag fortsatt följa utvecklingen. I den s.k. investmentbolagsportföljen (som också går följa via e-breven) har de blivit avyttrade. Där håller jag bara investmentbolag.

Appropå investmenbolagsportföljen. Den modellportföljen blir 5 år nu i dagarna. Tänkte skicka ut ett nummer då av e-brevet och stämma av utvecklingen.

Några tankar om Bokus eller Zalando?

söndag 23 maj 2021

Globalfonder - ett fönster mot världen

 (Inlägget är ett sponsrat inlägg.)

Du kanske inte kan resa obehindrat just nu, men din portfölj kan. Att välja en globalfond ger dig en bit av kakan från flera av världens stora ekonomier - inte så dumt som riskspridningstaktik.

Avanza uppger att 40 procent av fondsparandet finns i globalfonder och att det finns inte mindre än 275 olika för oss svenskar att välja mellan. Ingen lätt match att identifiera den bästa globalfonden för din portfölj alltså. Låt oss bena ut det hela lite: 

 

Vad är globalfonder?

Globalfonder är fonder som potentiellt investerar i hela världen, men i realiteten främst investerar i utvecklade marknader(exempelvis USA, Europa et al). Fonden kan exponera sig mot flera enskilda marknader och mot flertalet valutor. Även en fond som inte sätter en geografisk begränsning på sitt potentiella innehav är i sak en global fond.

En globalfond kan investera i aktier, värdepapper, valutor eller annat - kolla de globalfonder du är intresserad av för att identifiera just deras exponering. Notera om fonderna du tittar på är aktivt eller passivt förvaltade då det påverkar fondens aktivitet och avgifter. Passivt förvaltade fonder kallas också indexfonder. Vidare kan globalfonder inrikta sig på specifika branscher eller företagstyper till exempel multinationella storföretag och konglomerat - väl det som matchar din investeringsstil och skapar bäst förutsättningar för ditt sparande. 

 

Vem bör köpa globalfonder?

Den som har en investeringshorisont på minst 5 år anser jag bör titta på globalfonder som en del av sin portfölj. Eftersom mycket av investeringen sker mot aktier bör du ha en riskprofil som klarar medelhög till hög risk, men eftersom fonden investerar globalt kan du räkna med att den kan släta ut eventuella nedgångar på en marknad genom uppgångar på en annan.

Fonder generellt är bra för den som vill ha exponering mot aktiemarknaden, men inte själv handla med enskilda aktier. Är du mån om din tid eller bara marginellt intresserad av aktiemarknaden kan fondförvaltare vara dina bästa kompisar - om du gör din research innan.

I varje fonds fondfakta hittar du grundläggande information om förvaltningsstil, placeringsinriktning och relevant information om aktieinnehav och fondens förvaltare.

Du bör även, som alltid, räkna på avgifterna för olika fonder. En låg avgift är inte i sig något bra, en högre avgift kan ju vara extremt värt det om fondens utveckling går bra! Men var som sagt noga med att gå in med ögonen öppna - du betalar ju för expertis och utfört arbete i fondsparande, då ter det sig rimligt att utvecklingen är bättre än du annars själv skulle kunna åstadkomma.

 

När bör man köpa globalfonder?

Vill man ha chans på hög avkastning till förhållandevis låg risknivå kan det vara värt att se över globalfonder som komplement i portföljen. Exponering mot utvecklade marknader gör att volatiliteten hålls lägre än vid exponering mot emerging markets, samtidigt som spridningen på fonden möjliggör chans att slå exponering mot enskilda marknader.

Vi vet att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, men ändå återkommer regelbundet rådet att välja fonder med lång historik. Personligen anser jag att man tittar på fondförvaltarens övergripande profil och därefter tar ett genomtänkt beslut. Nyare fonder kan bevisa sig snabbt, och då är det ju tråkigt om man låtit bli bara för att man envisats med både hängslen och livrem.

En intressant globalfond är Lannebo Teknik Småbolag. Att fonden investerar i mindre och medelstora teknikbolag över världen gör att man som investerare får en chans att följa nästa tekniska unicorn på nära håll. Lannebos aktiva förvaltning och urvalskriterier gör att om man har förtroende för Lannebo, så vågar man ha förtroende för deras globalfond, trots att den startade 2019 och därmed inte helt hunnit bevisa sig helt än.

Kanske är det dags att återuppliva konceptet Sommargästen och ta ett samtal med Lannebo och även andra om just Globalfonder?

lördag 22 maj 2021

Pingsten i antågande och aktie-budord

Pingsten brukar i kristendomen anses som kyrkans födelsedag då bl.a. några tusen skall ha döpts till den ”nya” tron. Enligt tradition 50 dagar efter Påsk.

På samma sätt som judendomen firar Påsk/Pesach men av annan anledning än kristendomen så anses även Pingsten ha sitt ursprung från judendomen. Firandet av Shavout, som är till minne av de 10 budorden som gavs på Sinai berg.

Med den udda inledningen kan man nu undra var vi ska härnäst?

Jo, att nu är en bra tid att se över sin sparstrategi, sina budord.

Ofta brukar sommaren och hösten bjuda på lite volatilitet (inte alltid men ofta). Då kan det vara skönt att ha gjort upp med sig själv vad man egentligen har för långsiktig strategi och ha kikaren inställd på det, inte den kortsiktiga volatiliteten.

 

Exempelvis har Unga Aktiesparare 5 enkla ”budord”. Nedan ett utdrag:

 

Förstå vad du köper

Köp sådant du förstår dig på. Då kan du göra din egen analys. Ofta glömmer vi att samma sak gäller sparande. Vare sig det gäller aktier, fonder eller andra sorters värdepapper måste du undersöka det du ska köpa innan du bestämmer dig.

 

Håll dig informerad

Att hålla dig informerad behöver inte innebära att du tillbringar hela dagarna framför börssidorna på nätet. Det räcker att du skaffar dig rutiner för att då och då följa upp vad som händer i de företag och på de marknader du sparar i.

 

Spara långsiktigt

Investera aldrig investera pengar på börsen som du behöver inom en snar framtid. Om du satsar pengar som du snart kommer att behöva kan resultatet bli att du tvingas sälja aktier eller fonder när kurserna gått ner, vilket blir en dålig affär för din del.

 

Spara regelbundet

Spara regelbundet, så får du ett bra snittpris och handlar både när det är dyrt och billigt. Med facit i hand är det lätt att se att du skulle ha investerat alla pengar när börsen var som billigast. Då var det omöjligt att veta, kursen hade kunnat fortsätta falla. När du investerar regelbundet minskar du problemet med att köpa vid rätt tillfälle. Istället utnyttjar du börsens inneboende förmåga att stiga på sikt.

  

Sprid risken

Satsa inte allt på samma kort. Minska din risk genom att investera i olika företag, branscher och marknader. Risken för att något som händer ett specifikt bolag, bolagsrisken, ska påverka ditt sparande kan du minska genom att Iivestera i många olika bolag. Gärna över tio stycken. Hur bra du än har analyserat ett företag kan något oförutsett hända. 

 

Ovanstående är bara ett exempel på några tumregler/budord att ha i åtanke vid aktiesparande.Kanske inte minst för nytillkomna aktiesparare.


 

Vilka budord försöker du följa i ditt aktiesparande?