onsdag 10 augusti 2022

Berkshire Hathaway äger 20 % av Occidental och lite redovisningsexempel

Nu i dagarna verkar det då som Berkshire Hathaway ökat sitt ägande igen i Occidental. 20,2 % ska enligt uppgifter vara ägt av Berkshire. Det betyder att man nu kan redovisa sin andel av deras resultat på sin egen resultaträkning. Man kan också mottaga utdelningar mer skatteeffektivt. Det är inte säkert att man väljer detta. Det finns möjligheter att gå runt det. Exempelvis redovisar man inte American Express så fast man äger 20,2 %.

Oavsett så äger Berkshire Hathaway nu en liten större del av Occidential än man gjorde för ett tag sedan. Man lägga till det i de s.k ”look through earnings” som Buffett pratar om när det gäller aktieportföljen. D.v.s. Berkshires andel av intjäningen på alla de finansiella placeringarna. De pengarna syns inte i resultaträkningen annat än utdelningarna från dem som redovisas som intäkt.

Man ser ju bara aktieportföljens värde, samt så redovisas upp- och nedgångar på resultaträkningen. De kvartalsvisa pappersvinsterna eller förlusterna är inte särdeles intressanta på kvartalsbasis, men basuneras ofta ut i finansmedia-rubrikerna.

Eftersom Berkshire äger en relativt stor aktieportfölj så blir de procentuella svängningarna på börsen ganska stora siffror. Kan visa utifrån senaste rapporten.

 


Medan utdelningar från aktieportföljen redovisas i posten ”Interest, dividend and other investment income” så redovisas värdeförändringen på portföljen i posten ”Investment and derivative contract gains (losses)”

Så exempelvis de ca 800-900 milj usd Berkshire får från Apple i utdelningar årligen syns i ”Interest, dividend and other investment income”.

Att Apples kurs gick från 175 usd till 137 usd under Q2 syns i ”gains (losses)” – posten.

Att Berkshire Hathaways Apple redovisas en rörelsevinst på ca 120 miljarder och Berkshires ”andel” av det är 6-7 miljarder usd, syns inte. Däremot finns ”värdet” på Apple vid Q2:s utgång inbakad i posten ”Investment in equity securities” i balansräkningen. I form av börsvärdet.


 

I dagsläget har Apples kurs gått upp igen och ligger på 165 usd och Berkshires portfölj är värderad till ca 350 miljarder usd. Eftersom det mesta i Berkshires portfölj gått upp, än så länge under Q3. Kommer det redovisas en ”vinst”, om det fortsätter så under kvartalet.

När jag tittar på utvecklingen för Berkshire så kikar jag främst på de stora dragen i rörelsevinsten. Även om jag noterar ned de olika delarna för att ha koll med vad som bidrar med vad. Det är skillnad på försäkringsverksamhet och dess marginaler och järnvägsverksamhet och deras marginaler. MEN, stora delar av Berkshires är reglerade, väldigt förutsägbara verksamheter som över tid genererar stabila och ökande intäkter. Därför brukar jag säga att Berkshire Hathaway är bland det mest riskminimerande man kan äga. Om man ändå vill ha exponering mot aktier och de ekonomiska utvecklingen i stort.

På kort sikt kan det svänga. Ta t.ex. GEICO, bilförsäkraren, som inte redovisade så bra siffror. Med snabbt ökande inflation så ökar kostnaden H1 för att laga och ersätta skadade fordon. MEN, premierna kommer naturligtvis höjas så fort det är dags för en ny försäkringsperiod.

Berskhire kommer inte prisspressa sig för att ta marknadsandelar snabbt (för att bara lite senare gå boom and bust för att man inte kan leverera vad man lovat). Ej heller kommer man överkompensera i pris (för att VD ska få några kvartal av fina vinstsiffror men därefter tappa marknadsandel). För man kommer tuffa på med en ok, rimlig, till låg risk, men växande vinst. Det är dess agenda.

Vad göra med all vinst? Är aktiemarknaden dyr? Då investerar man i sina egna verksamheter eller idkar återköp av sin egen aktie, om priset är det rätta. Är aktiemarknaden på normala premisser billig? Ja då köper man aktier.

Under H1 har Berkshire Hathaway köpt aktier. Jag förmodar att om börsen fortsätter ned så kommer man fortsätta allokera pengar på det sättet. Det kanske kommer se illa ut vid årsskiftet då stora ”förluster” kan komma att redovisas i posten ”Investment and derivative contract gains (losses)”, men på lång sikt genererar Berkshire Hathaway värde. Värde till låg risk.

söndag 7 augusti 2022

Berkshire Hathaway Q2 2022

Igår rapporterade Berkshire Hatahway och trots (tack vare) Mr Markets fallande humör så blir man bara glad av att läsa hur man navigerar sig fram, steg för steg.

De helägda rörelserna har gått riktigt bra. Vi har sett liknande fina rapporter under Q2 från flera andra bolag. Berkshires verksamheter är inget undantag.

Rensar vi bort värdeutveckling på aktieportföljen (som man sedan några år tillbaka måste redovisa i resultaträkningen likt våra investmentbolag oavsett om man realiserar något) så gjorde de heläda rörelserna en rörelsevinst på 11,2 miljarder usd under Q2 (8,2). Rullande TTM är nu på 35 miljarder vilket ligger t.o.m. något över mitt tidigare antagande om att man tjänar strax över 30 miljarder på årsbasis. 2021 landade man på 31 miljarder usd.

I de helägda rörelserna ligger som bekant både försäkringar, järnvägar som energi samt mycket annat. Ett tvärsnitt av amerikansk ekonomi.

Kassan var tämligen välfylld förra året och man återköpte som bekant en hel del aktier. Fanns inte mycket annat attraktivt att köpa. Efter corona-dippen fram t.o.m. Q1 2022 så återköptes BRK-aktier för motsvarande 53,3 miljarder usd. Man plöjde också in pengar i sina helägda rörelser t.ex. energi. Ändå fylldes kassan hela tiden på.

Under 2022 har man dragit ned på återköpen och återköpen under Q2 landade bara på 1 miljard. Vad har man gjort istället i år då för intjäningen samt för kassan?

Köpt aktier.

Q2 2021 satt man på strax över 140 miljarder usd i kassa och korta räntepapper. Idag sitter man med strax över 100 miljarder usd.

När andra är på sälj-humör är man på köp-humör. Nu när energi och transporter behövs, ja då har man investerat i det sedan tidigare. Man kan kalla gubbarna på Berkshire Hathaway för gamla stofiler och allt de tar i blir inte till guld. Misstag sker, men i de stora dragen så är det alldeles förnämligt navigerat.

Aktieportföljen då? I skrivande stund är den värderade till 354 miljarder usd.

Störst innehav är Apple med en nuvarande multipel på PE 27, Bank of America PE 11, P/B 1,1 och Coca Cola PE 29. Både Apple och Coca Cola står kursmässigt högre nu än för ett år sedan. Går säkerligen argumentera för att Bank of America också kommer takta på uppåt nu efter oron såvida ingen bankkris inträffar. Som sagt det svänger lite i värderingar men som komplement till de helägda rörelserna så gör sig ju portföljens innehav sig väl om man ändock ska ha ett tvärsnitt av amerikansk ekonomi.

Om man fortsätter köpa Occidental-aktier kommer tröskeln passeras där man måste redovisa sin del av Occidentals resultat på resultaträkningen också. I nuläget är OXY-innehavet värderat till 10,7 miljarder usd och motsvarar ca 3 % av portföljen. Pyntar man in en halv miljard till så äger man 20 %. Frågan är om man vill det eller ej.

Det mest kända innehavet som redovisas så är Kraft-Heinz. Där man äger 26,6 %. Där fick man ta en smärre nedskrivning 2018. Har inte setts som den bästa investeringen. Buffett lär ha sagt att visserligen är det ett bra bolag, men man betalade för mycket. Bolaget tuggar i alla fall på trots en del motgångar och levererar hyfsade utdelningar.

Berkshire rullar förhoppningsvis på några decennier till.


 

Ökade lite nyligen på bekostnad av ett liten bevakningspost jag hade i Boston Omaha. Förenklade lite. Boston Omaha vill inte, än så länge, handlas "billigt". Fortsätter hålla koll, men den dollar-pengen gör sig bättre med exponering i Berkshire i detta läget enligt mitt sätt att se på det.

lördag 6 augusti 2022

Sampo Q2 2022

Sampos mål är en combined ratio under 86. För H1 kom de in 81,1 % (80,7) så försäkringsrörelsen går enligt plan.

Solvensgraden är högre än enligt plan och man annonserade ett hyfsat stort återköpsprogram på 1 miljard euro som ska vara färdigt senast februari 2023. Motsvarar ca 4 % av aktiestocken. Välkapitaliserade som man är så flaggar man för att det kan bli ytterligare återköp eller extra utdelningar efter det.

Det hänger inte bara på att rörelserna gått bra. Den högre räntan ger också mer klirr i kassan samt så har man hela tiden sålt av Nordea-aktier. Man har nu gjort exit från Nordea.

VD summerar det med orden ”Our performance in the first half of 2022 showed the benefits of our resilient P&C insurance business, diversification and strong balance sheet, allowing us to deliver robust results despite challenging capital markets and macroeconomic conditions. We were also able to reach a key strategic milestone by completing the exit from Nordea and we continued to return excess capital.”

Sampo är en keeper. Så länge inte kursen drar iväg så är återköp ok. Jag räknar inte med någon större utdelning för 2022 även om man som sagt flaggat för att det kan komma extra. Landar den på 1,70 så motsvarar det ändock ca 4 % direktavkastning på dagens kurs. För ungefär lika mycket ska bolaget återköpa aktier under H2. Det, liksom oron för högre räntor hos Mr Market lär antagligen innebära att Sampo inte drabbas av börsfrossa som en del annat gjort detta halvår.

Skulle det ändå hända så vore jag inte obekväm med att öka. Försäkringsrörelser kan vara både stabilt som snårigt och antaganden kan vara fel. Tillväxten är också låg, men försäkringar tuggar på (om ordentligt skött och utan för mycket risktagande) i vått och torrt. Anser att Sampo levererar på det.