lördag 30 april 2022

Kinnevik Q1 2022

Kinneviks ”resa” är speciellt intressant då det ganska bra symboliserar tiderna vi är/varit i.

Som jag skrev tidigare.

”Mitt "fair value" pris på Kinnevik kvarstår även efter rapport. Å andra sidan så justerade jag inte upp det bara för att Mr Market blev tokig för ett tag sedan. "Värde" och pris är nämligen inte samma sak.”

Pris har sannerligen åkt upp och ned i Kinnevik över åren. Varför är det så?

VD pekar på det ganska bra.

” År 2021 hade marknaden för venture- och tillväxtbolag rekordhöga inflöden av kapital då investerare sökte tillväxt och risk i en miljö med låga räntor, understött av penning- och finanspolitiska stimulanser. Detta ledde i sin tur till expansiva värderingar samt större och fler finanieringsrundor. Som noterats i vår bokslutsrapport har 2022 börjat med tydliga tecken på att dessa trender vänder”

Och vips så försvinner ”fluff-siffror” 

Man har fortsatt sälja Teladoc-aktier. Teladoc utgör nu ca 2 % av substansen.

Kinneviks nettokassa utgör ca 5 miljarder. Kassan totalt ca 8 miljarder. I maj fås utdelningar från Tele2 motsvarande ca 3 miljarder och ytterligare ca en halv miljard i höst.

Tele2 fungerar alltjämt (som Korsnäs en gång gjorde) som kassakon som tillför ett kassaflöde för investeringar i mer expansiva branscher.

Under kvartalet investerades ca en halv miljard i respektive Transcarent och Omnipresent. Vi pratar då om innehav/positioner om ca 0,5 % av substansen i portföljen.

Undantaget Tele2 och till viss del Pleo (8 %) och VillageMD (7 %) så är innehaven var för sig väldigt små. Kinnevik är, som det varit en längre tid nu, en black box av diverse satsningar. Svårt att veta hur var och en faller ut. Man får se på totalen över tid, som en långsiktig ägare.

Jag är mycket mer positiv till att eventuellt öka i Kinnevik nu än jag varit på ett bra tag. Tyckte det började arta sig vid bokslutet med värderingen och nu ser det än bättre ut. Sedan har jag kanske en annan tidshorisont än många andra och hjärnan är felkalibrerad.

Ta exemplet från ovan, Teladoc. Var ej länge sedan det värderades till sjuka P/S 46. Nu är värderingen P/S 2,5. Det säger något om den senaste tidens Mr Market.

Kinnevik är inne i sektorer som jag själv inte kan vara inne i. Speciellt inte på den onoterade delen. Jag är svag för investmentbolag. En del av utdelningarna här i vår kommer återinvesteras i att öka så smått i Kinnevik.

Hittade ett av mina inlägg om när Kinneviks Tele2 sålde ut sin ryska del från 2013. Minns också inlägg från 2012 angående deras innehav Black Earth Farming i Ryssland. Ingen aning om vad Kinnevik har för positionsstorlekar eller innehav 2032. Än mindre vilka värderingsmultiplar de handlas på. Ingen kan heller inbilla mig att de kan veta det.

Det enda man vet är vad man kan köpa på här och nu. Det samt vilken exponering i olika innehav du tar. Den processen kan du styra.

Mina absolut största misstag i pengar räknat är att sälja något som sedan fortsätter och fortsätter växa. Det kan vara kortsiktigare nedgångar men på en längre tidslinje är det i regel bara ”brus”. För att det ska löna sig måste du kunna omallokera pengarna du fick vid försäljningen till något som kommer ge större framtida vinst. Det är ganska svårt att få många sådana rätta beslut över längre tid och vilket framtidsdatum ska du sätta målsnöret vid?. Men visst, även jag försöker göra så i tid och otid. Med blandade resultat.

Har du kommit in till bra pris i en tillgång och sedan bara sitter med det i många, många år. Samtidigt som du med nya tillkomna medel försöker komma in i mer tillgångar när de är prisvärda. Ja, det är en ”resa” som fler borde starta.

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

fredag 29 april 2022

Hexpol Q1 2022

Då blev vinsten per aktie då till slut 7 kr/aktie. Ett kvartal senare än vad jag hade trott. I övrigt imponerar Hexpol fortfarande.

Försäljningen kom in 36 % högre än motsvarande kvartal föregående år. Varav 20 % var organisk ökning. Rörelseresultatet ökade med 10 %. Det gav en justerad rörelsemarginal om 15 % (18,5). Under Q4 var det en påtaglig marginalpress och det var skönt att se att det vände redan nu.

Komponentbrist ställde till det då och så även en del nu. Eller som VD beskriver det.

” Störningarna i kvartalet var många och kraftiga när det gäller efterfrågan från kunder och leveranser. Fordonstillverkarnas frekventa stopp och start av produktion pga komponentbrist hade en tydligt negativ påverkan på de av våra kunder som levererar till fordonsindustrin. Vi upplevde under kvartalet även själva återigen störningar i leveranskedjan vad gäller råmaterial där såväl transportproblem som brist på råvaror påverkade negativt. Utöver utmaningarna med ojämn efterfrågan och leveransproblem har vi sett fortsatta prisökningar på råmaterial och höjda energikostnader. Behovet av att kontinuerligt anpassa produktionen till snabbt föränderlig efterfrågan från kunder i kombination med icke optimerade recept pga råvarubrist samt prisökningar på råmaterial och energi har påverkat vår bruttomarginal negativt under kvartalet.”

Vi hade kunnat sett än mer sjunkande marginaler om det velat sig illa. Dock har bolaget, anser jag, manövrerat väl. Liksom man gjorde under då efterfrågan vek undan sist det begav sig. Denna gång är det inte efterfrågan som stökar utan utbud och leveranser.

Något annat som imponerar är den starka balansräkningen. En soliditet på 62 %. De starka finanserna har möjliggjort en rejäl extra utdelning. Likt man gjort förr i tiden då man blivit överkapitaliserad.

Man letar förvärv. Flera gjordes då multiplarna begav sig nedåt sedan har man hållit igen lite. Dock annonserades ett nyligen nu som kan ge en omsättningspåverkan på ca + 3-4 %.

Det här var det femte kvartalet med ökad organisk försäljning. Jag räknar kallt med att hjulen fortfarande snurrar rätt bra och att 2022 kommer leda till en högre vinst för Hexpol än 2021. Dock inte en sådan ketchup-effekt som man såg när konjunkturen vände utan lutar mer åt en årsvinst på ca 7,50 kr/aktie.

Men börsen går ju ned?

Min hypotes där är, som jag skrivit innan, är att läget är ungefär som efter Andra världskriget. Det pumpades in pengar och stimulanser där då med vid krigsslutet som gav dubblade aktiekurser och lite till. Det ledde till ett lite väl spänt gummisnöre och ett nedställ på ca 30 % när amerikanska centralbanken började höja räntan innan det stabiliserades igen och det fortsatte tuffa på.

Känns som vi är i det där nedstället efter ett spänt gummisnöre. Huruvida det blir 15,20,30 % ned får vi se. Vilket som så har det ingen större betydelse över tid. Såvida man inte har en mer aktiv stil och önskar skapa överavkastning genom handel med aktier.

Apropå handel med aktier. Så har jag fått göra. Fick släppa SKF för att få medel till att öka i Evolution och Alphabet. Så inspelet i SKF blev inte så långt som jag hade önskat. Fin värdering i alla tre bolag, men tillväxten ter sig klart bättre i Evolution och Alphabet när man ser på några års sikt.

Tillbaka till Hexpol.

Värdering just nu ca PE 12, P/S 1,8 efter X-dag.

Har redan återinvesterat kommande utdelning.

Äger du Hexpol?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Castellum Q1 2022

Inom fastighetssektorn tycker jag mig se att Mr Market redan tagit ut räntehöjningar i förskott. Riksbanken gav äntligen besked om höjning av  styrräntan från 0 till 0,25 % igår. Låt oss hoppas att vi slipper otyget med negativ eller noll i styrränta igen.

Exempel på de sjunkande värderingarna är att bl.a. Castellum handlas på 15 gånger förvaltningsresultatet nu. Ca 75 % av substansen.

Vad sa rapporten då nu så här efter Kungsleden affären?

+48 % i förvaltningsresultat. Omsätter vi det till per aktie så landar det på +21 % vilket också är imponerande. Förvaltningsresultat på 3,40 kr/aktie. Substansvärdet som EPRA NRV på 259 kr/aktie.

Efterfrågan ter sig stark. Eller som VD utrycker det.

” Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god i synnerhet i region Väst som bidrar starkt under första kvartalet. I region Stockholm och i Finland är marknaden något mer avvaktande. I takt med återgången till kontoren räknar vi med högre efterfrågan.”

” Trots kraftigt ökade energipriser ökade driftsöverskottet med 2 procent tack vare framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar. Castellum har till 99 procent indexkopplade hyresavtal, vilket gör att vi i princip erhåller full kompensation för inflation.”

Hur är den finansiella ställningen nu då om vi kommer se högre räntor framöver? Belåningsgraden ligger på 37 %. Snitträntan på 1,7 %.

Är jag orolig? Nej, men värderingar får man vara beredd på går upp och ner.

Några exempel. Under corona-kraschen kunde man handla Castellum för ca 12 gånger förvaltningsresultatet. I finanskrisen kunde för ca 10 gånger förvaltningsresultatet. 2001 för 65 % av substansen.

Vi har ytterligare återköp på gång. Kungsleden kommer förhoppningsvis fortsätta ge synergier samt kommer antagligen leda till en del tillgångsrotation.

Pågående projekt kan man fundera lite över. Andra sektorer har fått se utbudsproblem. Castellum anger:

” Följdeffekter från pandemin och det pågående kriget i Ukraina, har haft stor påverkan på entreprenadmarknaden med onormala prishöjningar på material och leveransproblem. Även Castellums projekt påverkas i varierande omfattning. I dagsläget bedömer vi att pågående projekt istort kommer att färdigställas enligt plan.”

I pipelinen ligger även projekt motsvarande investeringar om 27 miljarder. Där Säve är absolut störst. 


 

Som en jämförelse så är bokfört värde i nuläget på förvaltningsfastigheter ca 153 miljarder med en genomsnittlig värderingsyield på 4,7 % (4,9).

I min bevakningslista är Castellum markerat i ”grönt”.

Hur tänker du kring Castellum?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

torsdag 28 april 2022

Addlife Q1 2022

En till notering.

Addlifes försäljning växte med 49 %. Det är i princip drivet av förvärv som den förvärvsdrivna verksamhet man är. EBITA ökade med 34 %. EBITA-marginalen landade på 16,9 % (18,8). Rörelsevinsten har inte rört sig nämnvärt. Rörelsemarginal på 13,1 % ( 16,7).  

2020 började man få upp marginalerna till riktigt attraktiva nivåer och kan man bibehålla dem så vore det bra. Risken, som jag skrivit om innan, är dock att de ska ner.

Några mindre förvärv annonserades i slutet. De kommer inte få någon större påverkan på Addlife.

En soliditet på 37 %. Vinsten på sista raden är 5,9 kr/aktie.

Som jag skrivit innan så ska det bli intressant hur marginalerna utvecklar sig under 2022. På den positiva sidan så är det att den sjunkande trenden av marginalpress verkat stoppat och vänt. När man jämför med de närmsta föregående kvartal. Får se nästa rapport om det håller i sig. Det blir ju ganska avgörande för vinstutvecklingen.

PE 37 i dagsläget. Jag är inte intresserad av att öka givet utvecklingen i relation till prislappen.

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Evolution Q1 2022

Evolutions intäkter ökade med 39 % och rörelseresultatet med 46 %. Rörelsemarginalen landade på smått otroliga 63,4 % (60,1). Den otroliga resan ser att fortsätta.

Omvandlat till EPS så landar man på rullande 12-månaders på 32,6 kr/aktie. Vi landar då på en värdering om ca PE 28. P/S 16.

Följande stycke från VD-ordet tycker jag sammanfattar bra.

"Efterfrågan på onlinekasino är fortsatt stark i hela världen. I Nordamerika fortsätter vi att expandera i alla våra studior, nästa nya studio kommer att ligga i Connecticut, med lansering under 2022. Tillväxten är fortsatt god i Asien, medan de mognare Europeiska marknaderna i allmänhet växer långsammare – några av dem på grund av regelförändringar som påverkar operatörerna. Vi ser emellertid tillväxtmöjligheter även i Europa. Även Latinamerika har god potential framöver och fortsätter att utvecklas, flera marknader där för diskussioner om reglering av marknaden för onlinespel.”

Det återköp av aktier som annonserades då kursen föll vid den s.k. blankarattacken är nu avslutad. Väl köpt av ledningen enligt mig. Sedan får man aldrig glömma det bolaget även pekar på.

”Utvecklingen av rättsläget för den typ av speltjänster som Evolution tillhandahåller är en central riskfaktor för koncernens framtida intjäningsförmåga.”

Kassan var nu på ca 440 milj eur. Trots att man har återköpt aktier för ca 200 milj eur. Det s.k. fria kassaflödet är enormt. Soliditeten på 82 %.

Det är bara att förundras, samt konstatera att läget nu liknar läget 2019. Var lika förundrad och imponerad då – bolaget – kontra värderingen, samt tryckte då på köpknappen för första gången.

Trots, i min värld, redan relativa stora position i detta bolag så ligger det väldigt nära till att öka än mer. Siffrorna är för bra för något annat. Får kanske låta annat stilla sig istället.

 


 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Alphabet Q1 2022

Alphabet noterade en 23 %-ig omsättningstillväxt under Q1. Man landade på en rörelsemarginal om 30 % (30).

Lite intressanta segment så som Youtube växte de med 15 % och Google Cloud med 45 %. Inväntar fortfarande break-even för Google Cloud men det kommer.

Urstark balansräkning.

Bolaget har godkänt ytterligare ett återköpsprogram. Alphabet ger ingen utdelning utan återköper aktier. Återköpen motsvarar med nuvarande aktiekurs ca  3,3 % av aktiestocken.

Värderingen för detta "powerhouse" är ca PE 20. Ca Forward PE 18-19 på min servett.

Jag noterar att än en gång är 4 av 10 bolag på bevakningslistan ”gröna”. Alphabet är ett av dem. Fear and greed index indikerar ”fear”. Det är för en nettoköpare ett bättre utgångsläge än om 2 av 10 vore ”gröna” och indikatorn vore på ”greed”.

Man får mer för pengarna då samtidigt som det finns mer aptitliga bolag till rimlig peng utan att behöva vända på för många stenar eller gå för långt ut på riskskalan. 


För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

onsdag 27 april 2022

SKF Q1 2022 och en kul-reflektion

Det är en ordentlig rapportflod nu. Som tur är bygger inte investeringstilen på att man måste agera på varje rapport utan det är mer de stora penseldragen som gäller.

Noteringar kring SKF.

Den organiska försäljningen växte med 6,5 % och den justerade rörelsemarginalen landade på 13,3 % (14). Rullande 12-månaders vinst ligger på 16,60 kr/aktie.

Klart godkänt tycker jag.

VD noterar tillväxt i industri och stagnation i fordonssegmentet.

” Vi hade en kraftigt ökad tillväxt i industriverksamheten med 11%, medan fordonsverksamheten sjönk med -3%.”

Följer mönstret från andra. Min reflektion där är att det är inte på efterfrågesidan egentligen utan det är utbuds- och leverantörsproblem som ställer till det för fordonsindustrin världen över.

Som helhet ser man fortsatt organisk tillväxt. Trots att Rysslands fientliga agerande.

” För helåret 2022 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt på 4-8%, där vi har tagit hänsyn till vårt planerade utträde från Ryssland.”

Apropå regionen skriver man.

” Försäljningen i Ukraina uppgick till mindre än 0,5% av SKFs totala försäljning och försäljningen i Ryssland uppgick till cirka 2% av SKFs totala försäljning 2021. SKFs fabrik i Lutsk, Ukraina, stod för en produktionsvolym på cirka 1% av SKFs totala produktionsvolym 2021. Fabriken i Ukraina har producerat när det har varit möjligt på grund av rådande omständigheter, dock på lägre nivå än normalt."

SKF. Klassiskt industribolag. Ganska exponerat mot europeisk konjunktur. Värderingen just nu ca PE 10 och P/S 0,9. Har emottagit lite utdelning. Är inte så nostalgisk kring detta lilla, lilla innehav. Säljer eventuellt om värderingen drar uppåt.

Så kan det se ut i en kulverksamhet.

En annan kul-reflektion. Ska man skjuta skarpt mot demonstranter i Sverige 2022?

Nej naturligtvis inte. Demonstranter som demonstrerar via sina hemskrivna plakat, tågandes nedför en gata och skrikandes ut sina åsikter ska naturligtvis få göra så. Det hör till i en demokrati.

För våldsverkare som på öppen gata misshandlar, försöker skada, döda, förstöra andras egendom så bör det finnas en rad motmedel. Allt ifrån vattenkanoner, tårgas, gummikulor, varningsskott till skarpa skott. Beroende på allvaret och hotbilden. Upplopp handlar ju sällan om sakfrågan i sig. Lika lite som fotbollshuliganism handlar om sporten. Patetiskt att bortförklara det som en sorts demokrati-yttringar.

Försök till att påverka politiska beslut, den riktning ett samhälle ska ta, eller förstöra andras egendom och liv och hälsa genom nyttjandes av våld eller hot om våld har ingenting med demokrati att göra. Oftast brukar det kallas kriminellt alternativt terrorism beroende på omfattning.

Om någon försöker påverka vad jag ska tycka, tänka, göra genom våld och/eller hot om våld så ska det inte bejakas eller bortförklaras. Det ska motverkas. I smått som i stort.

 

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

söndag 24 april 2022

Gränges Q1 2022

I Gränges Q1-rapport anger man att omsättningen ökade med 50 %. Rörelseresultatet med 10 % och justerade marginalen landade på 5,9 % (8,5).

Soliditet på 40 % (44).

Man gick in i 2022 med förhoppning om kraftig ökad försäljning. Vilket verkar ha besannats. Därtill hoppades man att kunna höja priserna och tjäna pengar på den ökade försäljningen. Länge har det ju rått flaskhalsar i ekonomin.

VD ger också en bild av tiden vi lever i via Gränges verksamhet.

” Kriget i Ukraina påverkar Gränges liksom alla bolag med verksamhet i Europa. Vi har fördömt invasionen och avslutat alla affärer med Ryssland, Belarus och ockuperade delar av Ukraina. Före kriget hade vi omkring en halv procent av vår nettoomsättning men ingen egen verksamhet eller anställda i dessa länder. Våra åttahundra kollegor i Polen påverkas däremot på många sätt av kriget och flyktingkrisen, men har ändå upprätthållit tillverkning och försäljning på sitt vanliga professionella sätt.”

Någon direkt påverkan har Rysslands invasion av Ukraina m.a.o. inte fått.

” I Kina har ökad spridning av covid-19 fått dramatiska följder. Stora nedstängningar i Shanghai, där vår fabrik ligger, har medfört betydande störningar för all industriell verksamhet.”

” Utvecklingen i Kina är mycket svår att förutsäga. I bästa fall begränsar sig bortfallet i produktion och försäljning till april, men det kan också fortsätta fram till sommaren.”

Här är det Kinas nolltolerans mot covid-utbrott, eller som det numera heter dynamiska nolltolerans, som spökar.

” Vidare drabbas vi av stora kostnadsökningar på frakt, energi och vissa legeringsämnen samt av den allmänt höga inflationen.”

Ett tecken i tiden.

” Vi avser att fortsatt föra över kostnadsökningar till kund. Vi planerar att gradvis öka volymen i våra nya anläggningar under året.”

” Även om marknadens efterfrågan förväntas stödja en försäljningsvolym motsvarande den i andra kvartalet 2021, så förväntar vi att försäljningsvolymen i Asien kommer att påverkas negativt i proportion tilllängden på nedstängningen i Shanghai.”

Det tapp vi ser är på försäljningsvolym på fordonssidan. Ned 19 %. Medan HVAC och de andra segmentet säljer för mer. Summa summarum så är försäljningsvolymen densamma nu som för ett år sedan. Varav den höga omsättningssökningen då? Ja man har bevisligen kunnat höja priserna, men ökade kostnader gnager också rejält på marginalen.

I pengar räknat gör man dock ett riktigt bra rörelseresultat jämfört med tidigare kvartal.

Störningarna i fordonsrelaterat uppges komma från fortsatta problem från leverantörer samt covid-nedstängningarna i Kina.

Vinsten rullande 12-månaders är nu 5,8 kr/aktie. Värderingen PE 15, P/S 0,45.

Hur jag tänker kring cykliskt, värdering och när man ska köpa är väl ingen hemlighet. Gränges då de levererade bokslutet och aktien stod i ca 120 kr var inte så aptitligt. Nu på ca 85 kr är det mer aptitligt.

 

 För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.