fredag 30 mars 2012

Analys av Ekornes

En titt på Ekornes utifrån mina nya ratingkriterier.

Ekornes är en norsk möbelproducent som är mest känt för varumärkena Stressless (fåtöljer och soffmöbler) och Svane (madrasser). Ekornes historia går tilllbaka till 1934 då J.E. Ekornes Fjaerfabrikk grundades. Man producerade fjädrar till stoppningen av madrasser och olika möbler. Året efter började man dock producera egna madrasser, Svane madrasser och 1947 började man även med annan möbelproduktion. Varumärket Stressless, som idag är den viktigaste produktkategorin, kom i produktion i början av 70-talet.

En liten rolig detalj är att Ekornes tidigare haft varumärket Sacco. Minns ni sacco-säckarna? Detta såldes dock senare till Sacco of Norway.

Den största andelen av intäkterna kommer från fåtölj- och sofftillverkningen som står för ca 80% av omsättningen. Madrasstillverkningen står därnäst för ca 10%.


Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja. Noterad på norska OB Match.

Ägare

Ekornes når inte riktigt upp till kravet på minst 20% ägarandel. Majoritetsägaren är Nordstjernan AB, ett av Johnsonssfärens två ben. Nordstjernan innehar ca 15% och är därefter följt av ett antal institutionella ägare och fonder. Jag har dock fullt förtroende för majoritetsägaren Nordstjernan även om jag önskat en starkare ägarposition.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja, Ekornes klarar kriteriet. Man har gett utdelningar en längre tid och förväntas ge utdelningar framöver. I stort sett hela det fria kassaflödet delas ut och direktavkastningen är i regel mycket god (just nu ca 7,5%). I likhet med många andra innehav i Johnsonsfären så har man en hög utdelningsandel och verkar vara måna om att bibehålla det också.

Utdelningstillväxten har dock varit obefintlig, tillika vinstillväxt och uppbyggnaden av eget kapital. Det går konstatera att man inte använder vinstmedel till förvärv, försök till att snabbt öka tillväxten eller dylikt utan man nöjer sig med att göra det man kan och sen dela ut de överflödiga pengar som ej behövs för verksamheten.

Utdelningen har varit 6,90 nok/aktie sett till ett 5-årsmedel att jämföra med ett bedömt fritt kassaflöde på ca ca 7-8 kr under samma period enligt min bedömning.

Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Nej inte i den mån som krävs för att inte klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej inte i den mån som avses. De största kostnadsposterna är inte utvecklingskostnader utan hänger ihop med material och personalkostnader. Även om det naturligtvis ska lanseras nya möbelmodeller så är det ändock inte direkt avgörande i den mån som kriteriet avser.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja. Visserligen var 2011 ett dåligt år men trots låg- och högkonjunkturer uppvisar man en förhållandevis stabil intjäningsförmåga både sett till redovisade vinster som kassaflöde. Även omsättningen är förhållandevis stabil. Det är marginalerna som pressats något under t.ex. 2011.


Vinsten per aktie för 2011 var 7,44 nok/aktie och EBIT 10,50 nok/aktie att jämföra med 5-årsmedel för vinsten som är 8,89 nok/aktie och för EBIT 12,77 nok/aktie (2007-2011).


Marginalerna ligger som för branschen i övrigt. Rörelsemarginalen har pendlat mellan 14-19% och var 2011 i den nedre delen.

Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Ekornes har en väldigt stark balansräkning. Starkare än vad jag bedömer vara branschgenomsnittet utifrån de möbeltillverkare jag tagit en snabbtitt på. Det är nästan så jag undrar varför man inte utnyttjat detta till att göra förvärv, men det är tydligen inte så man valt att agera. Den konservativa inställningen passar dock mig. Andelen räntebärande skulder är nästan obefintlig men det finns en del långsiktiga skulder 261 milj nok att jämföra med det egna kapitalet på 1658 milj nok. Debt/Equity är 0,27 (2011).


Avkastnings- och tillväxtskrav

Nej Ekornes klarar ej kravet på tillväxt även om den befintliga avkastningen är ok. ROE var visserligen rekordlågt 2011 och låg på 16,5%. 5-årsmedel är på ca 23%. Direktavkastningen på nuvarande 7,5% är i och för sig helt ok enligt mig för ett bolag med någorlunda stabila utsikter även om det inte egentligen växer i nuläget.

Ledningen

Ledningen får grönt ljus här. Kanske inte optimalt utifrån hur jag brukar tänka kring ledningsbiten, men jag har inget specifikt negativt i sak. Jag tittade närmare på styrelseordföranden och VD:n. VD Öyvind Törlen är relativ ny i sin position. Tidigare arbetade han på Marine Harvest fram till 2006. Innan det har han ett förflutet på olika revisionsbyråer så som Arthur Andersen och KPMG. Styrelseordföranden Olav Kjell Holtan har en lång erfarenhet av bolaget, men är också något av ett styrelseproffs i Norge med i nuläget 29 st olika stolar att sitta på. Han är bl.a. ledamot i Ratos-ägda Jötul AS. Kanske inte en ledning som så att säga ger en känslan av att de brinner för just möbeltillverkning, men de verkar kompetenta i alla fall och jag har inte funnit något som gör att jag fått en negativ bild av dem.


Information tillgängligt

Ja och vill man själv uppleva någon av bolagets produkter så finns de i närmsta Mio och/eller EM-butik, som är bland de största återförsäljarna i Sverige för Ekornes.


Marknadsmakt och marknadssituation

Enligt min bedömning så kommer bolaget kunna fortsätta med sin affärsmodell och producera och sälja möbler på liknande sätt även 10-20-30 år in i framtiden. Möjligtvis kommer det komma en flytt av produktion till lågkostnadsländer alternativt nyproduktion i lågkostnadsländer. Det får tiden visa, men det är ingenting jag utesluter.

Ur ett geografiskt perspektiv så utgör Europa huvuddelen av marknaden med ca 2/3. Nordamerika utgör näst största andelen med ca 1/5 sedan har man resten i övriga delar av världen.

Affärsverksamheten som sådan är också synnerligen tråkig. Det förekommer inte mycket spännande i media kring just möbeltillverkare. Det man kan fråga sig är om bolaget har någon "edge". Mjaee, det har Ekornes kanske inte. Jag gjorde dock en jämförelse med de svenska madrasstillverkare i premiumsegmentet, Hästens och Dux. De har inte haft några bra år på sistone. Dux ser t.o.m. riktigt risigt ut om man tittar på balansräkningen. Detta kan jämföras med Ekornes som tvärt om ökat sin försäljning av madrasser i Sverige. Premiumsegment verkar i vissa fall vara synnerligen känsligt för konjunkturer i möbelindustrin. Appropå premiumsegment. I Norge ses t.ex. Stressless inte som något jättedyrt märke. Går man till Kina så är dock Stressless-fåtöljer tydligen något av ett lyxmärke.

Ekornes godkänns dock ej på kriteriet. Premiummöbler eller inte, jag finner ej att man som möbeltillverkare har någon direkt "edge" även om Ekornes verkar vara stabilare än många andra som verkar i branschen.


Etiska aspekter

Jag har inga problem med de etiska aspekterna här.


Ekornes får då slutgiltligen godkänt på 9 kriterier av 12. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så är Ekornes min inställning neutral. Ekornes kan vara en ok kandidat till portföljen  till rätt pris.

Jag har redan köpt på mig en liten inledande post tidigare i veckan. Min förhoppning är att jag kommer få tillfällen till att öka på det innehavet. Min sammantagna bedömning är nämligen att Ekornes har goda förutsättningar att fortsätta leverera resultat och utdelningar i nivå med vad de gör och har gjort. Visserligen finns risken för utdelningssänkning om resultatet dalar ytterligare, men på lite längre sikt så bedömer jag risken vara liten. Den höga, nuvarande och bedömda framtida, direktavkastningen lockar naturligtvis här.

Man kan kanske då dra paralleller till min analys om France Telecom som också lockar med hög direktavkastning men där jag inte är lika positiv. Skillnaden är att jag är väldigt svag för starka balansräkningar och det har vi här. Man står heller inte inför en stark ökad konkurrens från andra aktörer på sin hemmamarknad samtidigt som man har stora investeringsbehov och branschen som helhet har svårt att ta betalt för sina tjänster (t.ex. mobil datatrafik) och då står inför ett dilemma. Ska man ta betalt och förlora kunder till konkurrenter eller inte ta betalt och förlora pengar?

Ekornes är så klart ej heller perfekt i allt, men sammantaget till det pris man kan köpa Ekornes-aktier nu så fann jag det intressant nog för att köpa på mig en del.

tisdag 27 mars 2012

Norska aktier

Jag har tittat lite bland norska bolag efter uppslag på bolag som det kan vara intressant att titta närmre på. Urvalsprocessen är väldigt enkel. Den består helt enkelt av att läsa lite om bolagen, att kika på om utdelning ges, vilken bransch de verkar i o.s.v.


Ett bolag som jag ur en kvalitativ aspekt tidigare ställt mig positiv till är norska telekombolaget Telenor. En tidigare analys finns att läsa här: Analys av Telenor

Andra bolag som jag nu blivit intresserad av att kika närmare på är följande:

Ekornes - Möbler.

Infratek - Infrastrukturtjänster.

Yara - Gödsel.

Hafslund - Energi.

Nordic Semiconductor - Produktion av kommunikationsinstrument.

Rieber & Son - Dagligvaruverksamhet.

Tomra Systems - Återvinning och pantautomater.


Vad är din syn på ovanstående bolag, eller har du något helt annat norskt bolag som du rekommenderar?

söndag 25 mars 2012

Intervju med Mohnish Pabrai

Mohnish Pabrai är välkänd i värdeinvesteringskretsar och säger sig själv försöka följa mycket av Warren Buffetts investeringsfilosofi genom sitt Pabrai Investment Fund. Inte allt för sällan så har de hänt att de köpt aktier i samma bolag ungefär samtidigt. Senaste sådant exempel är det amerikanska tv-bolaget DirectTV (DTV) som uppenbarligen tilltalar dem båda.


Pabrai är också författare till bl.a. The Dhandho Investor en bok som handlar om hans sätt att se på investeringar.

Själv har jag naturligtvis inte intervjuat Mohnish Pabrai, men jag passar istället på att publicera delar av en äldre intervju som publicerades 2007 i samband med lanseringen av hans bok The Dhandho Investor som jag tycker är mycket läsvärd.

You clearly believe in having a broad latticework of knowledge from different educational disciplines from which to draw upon when judging investment ideas. Can you describe how you spend your day? Do you devote a general percentage of your time to reading "non-investment" material versus 10-Ks, etc.?

My calendar is mostly empty. I try to have no more than one meeting a week. Beyond that, the way the day is spent is quite open. If I'm in the midst of drilling down on a stock, I might spend a few days just focused on reading documents related to that one business. Other times, I'm usually in the midst of some book, and part of the day goes to keeping up with correspondence -- mostly email.

I take a nap nearly every afternoon. There is a separate room with a bed in our offices. And I usually stay up late. So some reading, etc., is at night.


In Trade Like Warren Buffett, you mention that you let investment ideas come to you by reading a lot, and also monitoring familiar names on the NYSE. Can you describe your process of generating investment ideas -- is it simply just reading a lot? Do you do anything else to actively seek out ideas?

The No. 1 skill that a successful investor needs is patience. You need to let the game come to you. My steady-state modus operandi is to assume that I'm just a gentleman of leisure, and that I'm not in the investment business. If something looks so compelling that it screams out at me, saying "Buy me!!," I then do a drill-down. Otherwise, I'm just reading for reading's sake. So, I scan a few sources and usually can find something scream out at me a few times a year.


A big part of investing is knowing what to pay attention to and what not to [focus on]. How do you sift through the thousands of investment ideas? Often, bargains are bargains because they're unrecognizable -- how do you spot the needles in the haystack, and how do you avoid the value traps?

I wait to hear the scream. "Buy me!" It needs to be really loud, as I'm a bit hard of hearing.


Would it be fair to say you are more balance sheet-oriented, versus income/cash flow statement-oriented? If so, how do you get comfortable with the asset values?

John Burr Williams was the first to define intrinsic value in his The Theory of Investment Value, published in 1938. Per Williams, the intrinsic value of any business is determined by the cash inflows and outflows -- discounted at an appropriate interest rate -- that can be expected to occur during the remaining life of the business. The definition is painfully simple.

So, cash can be gotten out of a business in a liquidation or by cash the business generates year after year. It is all a question of what is the likelihood of each. If future cash flows are easy to figure out and are high-probability events, then liquidation value can be set aside. On the other hand, sometimes the only thing that is a high probability of value is liquidation value. Both work. Depends on the situation. But you first need to hear a scream ...


How do you do your due diligence? Do you generally stick to industries you are already familiar with? How in-depth do you get, in terms of studying a company, its industry, and its competitors? Do you talk to a lot of people in the industry?

I don't call or meet with management or company insiders. I do rely, from time to time, on the investors in Pabrai Funds. I am blessed to have a large contingent of CEOs and entrepreneurs as investors. Many of these folks know their industry cold. So, if I'm looking at something in real estate, there are [a] few real estate experts in my circle. I read up on the business, try to honestly assess whether it is within my circle of competence, and then send my thesis to the investors with domain knowledge and get their perspective.


You don't use Excel models. How do you keep track of all the moving parts (i.e. unit costs, discounted cash flow)? Are the economics of your investment ideas so compelling/simplistic that they can be done on the back of an envelope?

Usually two to three variables control most of the outcome. The rest is noise. If you can handicap how those key variables are approximately likely to play out, then you have a basis to do something. Things that are approximate and probabilistic don't lend themselves too well to Excel modeling. For me, if I find myself reaching for Excel, it is a very strong sign to take a pass. The thesis ought to be painfully simple in your head.


There's a ton of books about value investing, but very few about "special situation" or "event driven" investments -- do you recommend any books/magazines? Do you recommend any other business publications/trade magazines? Also, you mentioned Timothy Rick in Altucher's book -- I couldn't find anything on him (was it supposed to be Timothy Vick?) -- can you point me in the right direction?

Yes, it's Tim Vick. Buffett has spoken and written a lot about special situations. One should read up on the Buffett Partnership letters and Shareholder letters, as well as the annual meeting transcripts printed in OID. Tim talks about it in his book as well. Finova was a recent Buffett Special Situation, as were his adventures with Level 3 (Nasdaq: LVLT ) Bonds, Korean stocks, American Express (NYSE: AXP ) in the 1960s, etc.


Do you have any additional advice that would be helpful to people, who are trying to learn as much as possible about investing?

Pursue your passion, whatever it is. If you pursue what you love, you're pretty much assured of doing well at it. If investing is your passion, then study the best intently. The best investor is Warren Buffett and he's an open book. I'd suggest spending all one's energies getting to understand Buffett's modus operandi. To the extent that it's consistent with your temperament, adopt it.

Ny måttstock - nya ratingkriterier

Jag har tidigare använt diverse kriterier för att bedöma potentiella aktieinvesteringar. Här kommer ett försök att sammanjämka mina tidigare kriterier med lite nyare och modifierat där jag ansett det behövts.


De nya kriterierna är som följande:

Large, mid på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Storlekskravet och noteringskravet finns där för att ge mer fokus på större, stabilare och mer genomlysta verksamheter.

Ägare

Tydlig ägare >20% med långsiktiga ägarmotiv samt som bedöms se till aktieägarnas bästa. Starka ägare är en fördel, speciellt om bolaget hamnar i problem av något slag då finns det bättre förutsättningar samt intresse för att lösa dem.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Som investerare är det naturligtvis ok om bolaget själv kan förvalta kapitalet så effektivt som möjligt men man vill i regel få en del av vinsten att förfoga över själv till nya investeringar. Jag vill inte vara beroende av nysparande eller försäljningar av aktier för att få loss kapital för att ta tillvara nya möjligheter.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Detta kriterium missgynnar bolag verksamma inom bl.a. bank, råvaror och, värdepappershandel.

Vad det gäller bank-sektorn, i och med dess avgörande betydelse på ekonomin som helhet, så påverkas dess verksamhet av ofta starkt av kriser, oavsett typ av kris. IT, fastighet eller finanskris. Banker drabbas och sitter ofta mitt i smeten i och med sin verksamhet. Vem som sitter med Svarte Petter är omöjligt för mig att förutsäga eftersom allt ser ok ut i balansräkningarna innan det så att säga inte gör det... "To big to fall" existerar inte enligt Warren Buffett och jag tar vara på det.

Vad det gäller råvaror så beror deras vinster på råvarupriset och dessa varierar kraftigt över tid. Råvaror är i princip alltid spekulativa.

När det kommer till politiska beslut så är en affärsverksamhet vars lönsamhet hänger på detta högst osäker till sin natur.

Värdepappershandel vare sig det är trading eller passiv investering i aktier är också väldigt oförutsägbart.

Vad det gäller investmentbolag så anses de exponerade om >20% av deras substans/portföljvärde kan hänvisas till ovanstående.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Gör verksamheten ofta kostsamt eller i alla fall oförutsägbart på lång sikt. Riskerar också att slå väldigt fel.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Det bästa är naturligtvis om man alltid går med vinst, men allt kan hända så det finns utrymme för någon redovisad förlust men man ska ha förmåga att kunna betala ut utdelningar även då så att man som investerare ändå får en del valuta för pengarna medan man väntar på att det vänder. Det är också ok om man gjort tvärtom. Man gör vinst, men håller inne utdelningen nån gång då de bedömts vara det långsiktigt bästa. Vinstredovisning kan ju också slå lite olika från år till år så då kan det vara bättre att titta på kassaflödet.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Leverantörskrediter etc är i regel inga problem, men en hög andel långsiktiga och/eller räntebärandeskulder gör bolaget sårbart för ränteändringar. Detta kriterium kommer missgynna fastighetsbolag, vars största kostnader brukar vara ränteutgifter. Detta gör dem också extra sårbara för ränteläget. Vinsterna är goda vid låga räntor, men sjunkande då de höjs. Jag vill heller inte ha för stor hävstång. Ett bra bolag klarar av att tjäna pengar utan att använda en stor hävstång i form av hög skuldsättning.

Den totala "hävstången" ska ej heller vara för stor. D/E bör ej vara över 2.


Avkastnings- och tillväxtskrav

En förväntad långsiktig ROE på 10% eller mer samt en direktavkastning och tillväxt som är attraktiv i relation till varandra. Jag föredrar ROE framför att titta på avkastning på sysselsatt kapital.

Generellt bör direktavkastningen ligga på >3,5% som lägst. Lägre direktavkastning är enbart intressant i undantagsfall. Som utgångspunkt så önskas ca 4,5% direktavkastning om tillväxten bedöms vara ca 10% samt då högre om tillväxten är lägre. Tillväxten bedöms främst via historiska siffror gällande vinst- och utdelningstillväxten per aktie i kombination med det egna kapitalets utveckling per aktie samt en titt på marginaler, omsättning, kassaflödet, marknadssituation m.m.


Ledningen

Finns förtroende för ledningen? En s.k. "mjuk" faktor och bedömningsfråga. Den stora frågan är om ledningen sitter där för att berika sig själva eller aktieägarna? Bygger man värden eller bokföringsresultat? Är man där som ett led i karriären eller är man genuint intresserad av bolagets verksamhet och har arbetat där en längre period?


Information tillgängligt

Det ska gå att kunna få tag på relevant information om bolaget i form av t.ex. finansiella rapporter regelbundet samt utan att det är för krånglig (därav fokus på noterade nordiska bolag). Det ska också vara möjligt att kunna få en personlig upplevelse av bolagets produkter, besöka verksamheten eller dylikt. M.a.o. undvik bolag som säljer saker du inte kan köpa alternativt som verkar på ställen du inte har någon egentlig möjlighet att själv besöka. Det ska också vara möjligt att, i teorin även om det inte skett i praktiken, bedöma bolaget utifrån besökt företagspresentation i någon form och på så sätt få en personlig upplevelse av ledningen eller dess representanter.


Marknadsmakt och marknadssituation

Har bolaget någon "edge"? Vad är det som gör att bolaget lyckas bra? Har den en s.k. "moat" på marknaden? Kan man förväntas fortsätta med sin verksamhet i många många år till utan större förändringar? Är affärsverksamheten "tråkig" och föranleder lite "brus" eller finns det fallgropar och "moderna sanningar" som man riskerar att gå på?


Etiska aspekter

Lever bolaget upp till mina egna etiska överväganden? Jag är exempelvis aversiv mot tobaksbolag och spel om pengar.


Summasummarum 12 kriterier. Liksom tidigare använder jag en graderingsskala där betyget blir lägre ju fler kriterier bolaget misslyckas uppnå.

AAA - Högsta betyg. Alla kriterier ok.

AA - Gott betyg. Miss på enbart ett kriterium.

A - Värdig kandidat. Miss på två kriterier.

B - Neutral rek. Miss på tre kriterier.

C - Avrådes. Miss på fyra kriterier eller fler.

För att hamna på bevakningslistan behöver man m.a.o. hamna på betyget A eller högre. Enbart i undantagsfall så godtas B. Det kan trots allt vara svårt att dra knivskarpa gränser. Dock föredras naturligtvis AAA eller AA.

Liksom med de förra kriterierna så är jag medveten om att ovanstående kriterier utgår från min syn på risk och omvärlden så självfallet håller inte alla med om dem som avgörande utan kanske håller annat för viktigare. Jag tror dock att de utgör en bra grund för att bedöma kvaliten på ett bolag.

Liksom tidigare lägger jag inte in något värderingskriterium (annat än delvis via avkastnings- och tillväxtskriteriet). Att värdera ett bolag är enbart lönt, enligt mig, om bolaget uppnått vissa kvalitativa aspekter. Så första prioritet är att se till just kvaliten. Att köpa ett dåligt bolag billigt är sällan en bra långsiktig affär så min intention är att försöka undvika frestas till sådant genom att fokusera på kvaliten först, priset sedan. Som vanligt är ju också framtida avkastning en funktion av priset och den styrs ju även av faktorer som vilka alternativ som står till buds vid aktuell tidpunkt.

lördag 24 mars 2012

Johnsonsfären

Johnsonsfären är antagligen en av de mest inflytelserikaste företagssfären i Sverige, om inte Norden, men omtalas dock inte lika ofta som t.ex. Handelsbankssfären eller Lundbergs. Sfären kontrolleras av släkten Johnson, ättlingar till grundaren Axel Johnson (1844–1910). Mer exakt så är det Antonia Ax:son Johnson samt hennes kusin Viveca Ax:son Johnson och då är det väl främst Antonia man tänker på. Om just Antonia kan ni läsa ett tidigare inlägg här: Antonia Ax:son Johnson.

Företagsimperiet, för det är svårt att kalla det för något mindre än det, står på två stadiga ben. De båda benen har växte fram ur handelshuset A. Johnson & Co, grundat 1873 samt Rederi AB Nordstjernan, grundat 1890.


Idag har handelshuset omvandlats till Axel Johnson Gruppen som ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Gruppen är i sin tur indelad i koncerner och en mängd dotterbolag.

Axfast som är specialiserad på fastigheter för handel och logistik i Sverige samt kontorsfastigheter i Stockholm.

Axel Johnson AB som äger ett flertal bolag inom handel och tjänster:

Martin&Servera
Svensk Bevakningstjänst
Axstores (Åhléns, Kicks, Lagerhaus och Esthetique)
Novax (Designtorget, Filippa K, EMG, Trygga Hem, Studentrum, Medius, Json Handel och RCO)
Axel Johnson International (AxFlow, AxImage, AxIndustries och AxLoad)
Axfood (Dagab, Willys, Hemköp, Axfood Närlivs, Tempo, Handlar'n och Direkten)
Mekonomen.

Axel Johnson Inc som är moderbolag för verksamheterna i USA med bolagen:

Sprague Energy Corp
Parkson Corporation
Kinetico Incorporated
NewTrAx
Cadence Inc
Mountain Lumber Co
Walk2Campus Properties

AltoCumulus, som arbetar med kapitalförvaltning och har kontor i Stockholm och Luxemburg.

Via det helägda dotterbolaget Axbrands AB har man också andelar i RNB (Brothers & Sisters, JC och Polarn O. Pyret).

Det andra benet, och vars ursprung från början var ett rederi, är Nordstjernan AB kontrollerat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser.

Under Nordstjernans fana återkommer en mängd nordiska bolag, noterade och onoterade:

NCC
Ramirent
Active Biotech
KMT Waterjet
Ekornes
Nobia
Salcomp
Etac
Rosti
Exel Composites
KMT Precision Grinding
Konecranes
Infratek
Wingroup
Rutab
Tapper Sealing Technologies

Som synes, en imponerande mängd företag med exponering mot både handel, tjänster som industri. Hur tog då allt sin början?

Jo för drygt 150 år sedan med Antonia Ax:son Johnsons farfars far Axel Johnson. Född i Jönköping flyttade han som artonåring till Stockholm och fick anställning i en butik som inköpsansvarig. Efter tio år hade Axel lyckats, genom aktier och affärer vid sidan av anställningen, att få ihop kapital till att starta en egen handelsrörelse, A. Johnson & Co.

I början fokuserade handelsrörelsen på att köpa in och importera stenkol och koks men handeln utökades snart med att även omfatta export trä, järn och stål. Verksamheten fortsatte växa och tids nog så bildades även ett eget rederi för att minska beroendet av andra, Rederi Nordstjernan.

Även järnverk var ett område som det investerades i så som t.ex. Avesta Jernverks AB.

Det är minst sagt imponerande vad man kan åstadkomma, inte bara för sig själv utan också för sina barn, barnbarn och barnbarns barn.

söndag 18 mars 2012

Intervju med Jan Dinkelspiel

Nyligen hade Jan Dinkelspiel vänligheten att svara på några intervjufrågor. Tack Jan.

Jan är sedan 2010 Sverigechef på Nordnet och vill man följa Jan på twitter finns det möjlighet här


Kan du berätta lite kort om dig själv?

34 år gammal. Född i USA, uppvuxen i Stockholm. Innan jag gav mig in i bankvärlden tillbringade jag några år inom telekom på uppstickaren 3 samt en kort visit på SEB i London. Jag drivs av att göra kunder och medarbetare nöjda. Fru och son, lojal och passionerad Djurgårdare.


Om man vill lära sig mer om sparande och aktier har du några förslag på var man ska börja?

Det naturliga svaret är att börja läsa affärspress och enkel litteratur om sparande. Jag är dock en fan av ”learning by doing” och tror på lärande genom att man utövar någonting. Öppna en depå på Nordnet eller annat alternativ och köp en aktie och fond. När man väl ser att de börjar röra på sig kommer lärandet per automatik. Så mitt enkla råd är, kom igång själv, utan hjälp av mellanhänder och spara till en början inte mer än du har råd att förlora.Vilka "fällor" ska man akta sig för enligt dig när det gäller sparande och aktier?


Se till att endast lyssna på personer du litar på. Ofta tjänar s.k. rådgivare pengar på de rekommendationer de ger. Kom ihåg att det inte finns någon enkel väg till hög avkastning. Om någon lovar guld och gröna skogar är det ofta hög risk och då kan de lika gärna gå ner som upp. Använd nätbankernas kundservice, ofta korta svarstider, hederliga och med bra utbildning och kunskap.


Har du någon förebild när det kommer till aktier och investeringar och i så fall varför just han/hon?

Buffet är ju allas naturliga val. Långsiktigt ägande i bolag med starka varumärken. Ofta förlorar man sparpengar på att man inte har tålamod, man söker snabba klipp snarare än långsiktig värdetillväxt. Sen blir jag alltid imponerad av entreprenörer som vågar och lyckas, de investerar i sig själva och lyckas realisera sina drömmar.

fredag 16 mars 2012

Stora aktie- och fonddagen Jönköping 2012

Aktiespararna är en intresseorganisation som bl.a. tillhandahåller olika events, företagspresentationer, medlemsubildningar m.m.

En sådan större sammankomst är de återkommande aktie- och fonddagarna. Föredömligt så brukar man också videofilma och lägga ut dessa sammankomster på webben för beskådan, så att alla som är intresserade men ej kunnat delta ska ha en chans att få tillgodogöra sig vad som behandlats.

Inspelningen hittar ni på Aktiespararnas Webb-TV: Stora aktie- och fonddagen Jönköping 2012


På träffen intervjuades bl.a. Lennart "Aktiestinsen" Israelsson. Född 1916 köpte han sina första aktier 1946 för 600 kr, för att 2009 ha sett sin portfölj växa till ett värde av ca 100 milj kr. De som är intresserade av aktier har antagligen inte undgått att höra talas om "Aktiestinsen".

Vidare var det ett antal företagspresentationer.

Boule Diagnostics, vars kärnverksamheten utgörs av avancerade system inom bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar till dessa.

PledPharma, läkemedelsföretag med två projekt i "pipen".

Hansa Medical, läkemedelsföretag som fokuserar på inflammatoriska sjukdomar och som har tre projekt på gång.

Medfield Diagnostics, bolag som står inför en listning på Aktietorget. Tar just nu in 8,5 milj kr i en nyemission. Fokuserar på strokediagnostik.

AroCell, läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av markörer för prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

ITAB Shop Concept är en koncept- och produktleverantör av butiksinredning och utrustning till dagligvaru- och fackhandeln.

Sensys Traffic, utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

AarhusKarlshamn är en producent av förädlade vegetabiliska specialfetter för kunder i livsmedels, konfektyr- och kosmetikaindustrin.

Arctic Gold, som bedriver prospekteringsarbete med målet att hitta kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden.

Vidare var det också ett s.k. panelsamtal med Pär Andersson från Spiltan Fonder, Louise Nordström doktorand från Jönköping International Business School och Ulf Petersson från Aktiespararen.

Aktiespararna sägs vara i något av en medlemskris och har halverat sitt medlemsantal från toppnoteringen på 140.000 till idag ca 65.000 medlemmar. Det kan jag tycka är synd för jag tycker det är bra att det finns någon form av rikstäckande nätverk eller intresseorganisation för de som är intresserade av aktier. 65.000 medlemmar är ändå en stor grupp människor och naturligtvis finns det inom en sådan grupp många intressen och åsikter om vad man ska syssla med och det har jag full respekt för. Dock kan jag ibland tycka att fokus, även på mer lokala träffar, hamnar mycket på förhoppningsbolag, bolag på smålistorna samt att följa kursrörelser. Men visst, det är ett delat ansvar. En förening blir vad medlemmarna gör det till... Det hade dock onekligen varit intressant att gå på mer renodlade tema-träffar exempelvis då man mer djupare behandlar en viss investeringsfilosofi, framgångsrik investerare eller liknande tema. Kanske något att föreslå den lokala styrelsen...

Hur som helst. Ett medlemskap i Aktiespararna ger en chansen att delta på många intressanta företagspresentationer samt träffa likasinnade, liksom oliksinnade, som är intresserade av just aktier.

tisdag 13 mars 2012

Finanskvinnans Funderingar

Tänkte så här mitt i veckan passa på att tipsa om en blogg, nämligen Finanskvinnans Funderingar. Finanskvinnans Funderingar är en av bloggarna som tjänat som inspiration för mig själv att starta denna, min egen blogg. Finanskvinnans Funderingar har varit med sedan Februari 2007 och det är mycket intressant läsning att följa bloggerskans tankegångar, strategier och hennes portföljutveckling och där i mellan om plugg och jobbyten m.m.

Extra intressant tycker jag det är då vi i nuläget (liksom tidigare) delar flera innehav så som Axfood, Fortum, H&M m.fl.


Som sagt. Bloggen är väl värd att följa. Finn den här: Finanskvinnans Funderingar

lördag 10 mars 2012

Axfoods årsredovisning 2011

Årsredovisningen för Axfood damp ner i brevlådan för ett tag sedan. Alltid uppskattat med en pappersversion. Det ger på något sätt en annan upplevelse och känsla än att läsa på webben. Man tar sig liksom mer tid till att läsa än vad man gör på webben. I alla fall jag, har en tendens att fortare skumma igenom nätversioner än pappersversioner det gäller allt från rapporter till nyheter. Att känna tyngden i handen och att med fingrarna bläddra från sida till sida i en bok, tidning eller kompendium. Ja, det är en annan känsla än att "klicka" sig fram på en skärm, men det är väl antagligen jag som inte hängt med riktigt i utvecklingen... Bloggen är i alla fall i nätversion och den liksom mycket annat skulle naturligtvis inte vara utan webben som sådan.

Hur som helst, angående 2011 för Axfoods del så är verksamheten fortsatt stabilt. Ingenting i resultat, balansräkningen eller kassaflödet fick mig att höja på ögonbrynen. Utdelningen kommer behållas på 12 kr/aktie. Resultatet för året blev 16,99 kr/aktie.

Under 2012 kommer man fortsätta försöka öka andelen egna märkesvaror, satsa mer på e-handel och förberedda måltidslösningar. Självscanning finns redan i några Willy´s och Hemköpsbutiker butiker. Får se om det utökas ytterligare.

Axfood och Coop har 20% var av marknaden. Störst med 46% andel är Ica med nederländska Ahold som majoritetsägare. Nykomlingarna tyska Lidl och danska Netto ligger på 3% respektive 2% var och sägs ibland kunna utgöra ett hot mot de tre stora kedjorna. Personligen är jag tveksam till det. Butikskoncepten är inte alls detsamma och fastän både Lidl och Netto ska sägas kunna konkurrera med lägre priser så är min personliga erfarenhet att dels så skiljer sig inte priserna märkbart, sortimentet är mycket mindre samtidigt som köpupplevelsen är märkbart sämre. Enda fördelen är att det sällan är mycket folk att trängas med eller några köer. Detta är som sagt baserat på mina egna upplevelser av affärerna i mitt närområde och jag kan mycket väl lida av s.k. confirmation-bias. När det gäller matvaruhandel, verksam i Sverige, så är det enligt min mening Axfood eller Ahold som gäller (Coop och Bergendahls finns ju ej noterat någonstans).

Jag är nöjd med mitt Axfood innehav. Bolaget fyller sin funktion som en stabil pelare i portföljen även om det inte är ett tillväxts-case. Jag gillar också den stabila ägarbilden samt ledningen (VD Anders Strålman har suttit i ledningen sedan år 2000 och har där innan ett förflutet inom koncernen från 1993). Man gör inte riskabla satsningar på nya geografiska marknader utan "tuffar på" på sin hemmamarknad. Tyvärr så har aktien som sådan en tendens att ofta vara för dyr, men det är ju de flesta aktier allt som oftast. Nu är det ett tag sedan jag senast såg möjlighen att fylla på innehavet. Då Axfood är tämligen resistent mot dåliga makro-nyheter så får man hoppas på att någon framtida kvartalsrapport får analytiker och finansmedia att se svarta moln vid horisonten för att det ska bli köpläge i aktien. Jag håller tummarna.

fredag 9 mars 2012

Hur identifierar man Wonderfull Business?

Framgångsreceptet för t.ex. Warren Buffett sägs ju vara hans förmåga att identifiera s.k. "Wonderfull Business" d.v.s. en affärsrörelse som kan fortsätta växa med god lönsamhet år ut och år in och köpa det till "fair price" d.v.s. till ett pris som kanske inte alltid är superbilligt, men som i alla fall ligger på den acceptabla nivån. Köp ett sådant bolag och håll det över lång tid (10,15,20 + ) och man får en fantastisk avkastning. Det finns gott om välkända exempel i Buffetts investeringskarriär samt en del mer okända (t.ex. CTB International )

Samtidigt så sägs ju Buffett inte hålla på med avancerade analysmodeller utan ska ha förmågan att ganska omgående identifiera s.k. Wonderfull Business bara genom att bläddra igenom räkenskaperna samt växla några ord med ledningen. Hur är det möjligt?

Min hypotes är att man med stor sannolikhet kan identifiera s.k. Wonderfull Business genom att svara jakande på följande få frågor (sedan kan man naturligtvis fördjupa sig med fler följdfrågor om man vill bli än mer säker).

Har bolaget i runda slängar fördubblat sin vinst/aktie, utdelning/aktie samt eget kapital/aktie under den senaste 7-års perioden?

Håller bolaget på med en verksamhet som kan förutsättas fortsatta som det gör i många, många år till?

Har bolaget en ledning som bevisligen trivs med sitt arbete och position (arbetat en längre tid på bolaget) samt arbetar för att bygga värde, inte bokföringsresultat, i bolaget?


Hur många bolag på Stockholmsbörsen kan du identifiera som uppfyller dessa krav och vilka? Jag har hittills hittat två, men sedan så har jag ju inte hunnit tittat på alla heller.

Har jag gjort det för enkelt för mig genom att enbart snäva ihop det till ovanstående frågeställningar? Är de kanske för svåra att uppnå? Är de ens relevanta?

torsdag 8 mars 2012

Intervju med Simon Blecher

Simon Blecher är en förvaltare på Carnegie där han förvaltar fonderna Sverige och Sverige Select. Simon är också en återkommande gäst hos Börsrådet på DITV.


Själv har jag inte lyckats få någon intervju med Simon Blecher, men det har däremot Affärsvärlden ganska nyligen vars artikel jag citerar nedan då jag dels tycker den i sig är intressant och dels för att jag generellt anser att Simon Blecher ofta har och förmedlar en sund syn på aktier.

Vad säger du om den starka inledningen på börsåret?

Min känsla är att ECB genomför massiva kvantitativa lättnader via LTRO-programmet. Effekten har blivit precis som vid det första QE-programmet i USA, att aktier och råvaror går rakt upp. Så enkelt är det. Frågan är dock vad det åstadkommit konjunkturmässigt. En effekt är att det lättat på bankstressen, vilket gjort att många bolag har kunnat överraska på utdelningssidan.

Vilka bolag har överraskat?

Bankernas utdelningar är hyfsade, trots allt, och Ericsson höjer sin, trots ett svagt resultat. Securitas och Electrolux bokslut var också dåliga, men de behåller ändå utdelningen.

Vad har du för bild av ­makroläget?

Jag tror att vi kommer ha ett par år med låg global tillväxt av den enkla anledningen att väldigt många västländer har en skuldsättning som är för hög. Det gäller inte bara Grekland och Portugal, utan även länder som USA och Storbritannien. Vi lever i en skuldkris och det tror jag att vi kommer att göra i 5–6 år.

Så vad ska man ha i port­följen?

De flesta studier visar att 50–70 procent av aktiers långsiktiga avkastning kommer från utdelningen. Resten är kursuppgång. I en lågräntemiljö tror jag det blir ännu viktigare att hitta aktier med en hög och hållbar utdelning. Merparten av Sverigefondens bolag har en direktavkastning på 4–6 procent. En del kanske tycker att det är världens tråkigaste aktier, men om Telia Sonera står i 48 kronor även om ett år, vilket inte är omöjligt för så tråkig är aktien, ja då har man ändå fått utdelningen på 6 procent.

Några fler bra direkt­avkastare?

Skanska är ett väldigt bra case. Deras investeringar borgar för många exits på fastighetssidan under de kommande åren. I Skanska kommer det alltid några extra miljarder i vinst från fastighetsförsäljningar, men det sätter investerarna inga p/e-tal på, för de tror inte att det är uthålligt.

Mer då?


Nu kommer du att skratta, men Holmen på 190 kronor med eget kapital på 240 kronor är riktigt attraktivt. Eller varför inte SCA på p/e 10.

Du brukar gilla fastighets­bolagen. Är de heta?

Bankstressen har lättat och ränteläget är lågt. Fastigheter kommer att funka, speciellt om man tror på den långa trenden med inflation till slut. Jag vill poängtera att jag talar om kommersiella fastigheter. På bostadssidan är jag inte alls lika optimistisk.

Har du några favoriter bland de mindre bolagen?

I fjol gillade jag Haldex och Concentric, men de har gått alldeles för mycket. Fastpartner ser lite kul ut. Det är hög utdelning och Sven-Olof Johansson är duktig på att köpa billiga grejer. Sen sitter de med en del dolda projekt. Det gillar jag.

Vad håller du dig borta ifrån?

Jag blir orolig när investerarna kastar sig över dyra och skuldsatta bolag som Boliden och SSAB, och även hur man rusar efter verkstad när vi lever i en värld med låg tillväxt. Det är läskigt att se bolag som Alfa Laval, Atlas Copco och Assa Abloy kring all-time-high. Även Handelsbanken, det må vara en bra bank, är nära all-time-high. Det måste vara en av världens dyraste banker.

tisdag 6 mars 2012

Intervju med Michael på Onoterade.nu

För ett tag sedan tipsade jag om en nystartad sida, Onoterade.nu, för er som är intresserad av att köpa och sälja onoterade aktier.


Nyligen hade grundaren av Onoterade.nu vänligheten att ställa upp på en intervju och berätta mer om just onoterade aktier. Tack Michael!

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag är 42 år och bor i Täby kyrkby (tillsammans med sambo och katt).
Grundare av sajten www.onoterade.nu där man kan bl a kan lägga in köp-
eller säljannonser gällande onoterade aktier. Född i Skellefteå men
uppvuxen i Lycksele som båda ligger i Västerbottens län. Arbetar f n med
försäkringsadministration men har ett förflutet bl a som grundskollärare
(utbildad sådan) och inom bank.

Aktieintresset väcktes redan i mitten av 1980-talet genom en present i
form av ett medlemskap i Aktiespararna, d v s innan min bankanställning
(1990-1995), men förstärktes förstås i och med denna arbetsmiljö. Av en
slump upptäckte jag sedan i början av 2000-talet onoterade aktier och
intresset för dessa tog överhanden. Den huvudsakliga anledningen till
detta var själva letandet efter information. Man får lägga ner betydligt
mer arbete själv för att hitta köpvärda bolag än med noterat.

Jag har haft en liten dröm ända sedan jag började hålla på med
onoterat, nämligen att starta en egen sajt med just den inriktningen. Av
olika anledningar föll alla pusselbitar på plats i somras och sajten
www.onoterade.nu kom igång i slutet av november i fjol. Det känns
otroligt stimulerande.

Vad är skillnaden mellan noterade och onoterade aktier?


De aktier som handlas på Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen), NGM Equity, NGM
Nordic MTF och Aktietorget räknas som noterade. Handeln är daglig och
orderläggningen automatiserad. Aktierna på övriga handelsplatser och
listor räknas som onoterade. Där kan tillvägagångssätt, handel och
omsättning variera mycket kraftigt.

Alla noterade bolags aktier är anslutna till Euroclear (f d VPC som är
ett centralt, elektroniskt värdepappersregister) medan ett onoterat
bolags aktier både kan vara anslutna till Euroclear eller föras i egen
aktiebok.

För att aktien ska kunna noteras måste bolaget vara publikt (publ)
vilket innebär att aktiekapitalet ska uppgå till minst 500 000 kr och
att man, via tillägg i bolagsordningen, beslutat att så ska vara fallet.

Varför ska man investera i onoterade aktier?

Som jag ser det är ett ekonomiskt sunt bolag med en bra affärsidé
köpvärt vare sig det är onoterat eller noterat. Dessutom ska man komma
ihåg att ett onoterat bolag väldigt ofta inte är lika känt/uppmärksammat
vilket gör att möjligheten att komma in på väldigt aptitliga nivåer
kursmässigt kan finnas.

Sedan är det ju också så att även noterade bolag en gång har börjat som
onoterade hur stora de än är idag. Utan tillförsel av kapital till dessa
små, nya bolag skulle aktiemarknaden stagnera och antalet bolag minska.
Personligen tycker jag att det skulle vara väldigt tråkigt.

Hur gör man rent praktiskt för att köpa/sälja onoterade aktier?

Först gäller så klart att hitta en köpare/säljare. Sedan, beroende på
bolaget i fråga, kan man gå via någon av de listor som finns för handel
med onoterat. Här är skillnaden större än jämfört med de noterade
listorna:

Vissa sajter, t ex www.alternativa.se, sköter hela affären från
orderläggning till överföring av pengar och aktier. Handel sker under en
period varje månad (ca 5-6 dagar) men det går även att kontakta dem
mellan perioderna för att kontrollera köp/säljintressen. Avgiften för en
affär ligger mellan 250-500 kr.

Andra listor, som t ex www.inoff.nu och min egen www.onoterade.nu,
sammanför köpare och säljare via annonser på våra sajter. De två
parterna får sedan själva slutföra affären, d v s överföringen av pengar
till säljaren och aktier till köparen. Denna annonsering är kostnadsfri
men det tillkommer överföringsavgifter som bank/depåförvaltare tar ut.
Tilläggas kan att Inoff numera även tillhandahåller tjänsten att ordna
en affär helt och hållet för en minimikostnad av 500 kr per affär.

www.onoterat.se är ett annat alternativ som bör nämnas men de har ett
lite annorlunda upplägg. Det finns aktieannonsering även här men väldigt
få/inga annonser. I stället är man mera inriktat på att förmedla
emissionsförslag från utvalda bolag till olika intressenter.
Investeringsbeloppen är dock ofta ganska höga så det är, enligt min
mening, inget för småsparare.

Hittar man ett bolag som känns väldigt köpvärt kan man också själv leta
befintliga ägare om bolaget är registrerat hos Euroclear. Då är det
möjligt att besöka nämnda företag och be att få titta i aktieböckerna,
som är elektroniserade och alltså ses på dator, och där hitta
personnummer, namn, adress samt antal aktier på de ägare som innehar mer
än 500 aktier i bolaget. Sedan är det fritt fram att söka kontakt om man
vill det.

Om bolaget däremot för egen aktiebok får man kontakta dem direkt,
antingen för att höra om de vet någon ägare som vill sälja eller begära
utdrag ur aktieboken.

Vilka "fällor" ska man akta sig för när det gäller en investering i
onoterade aktier?


Tänk kritiskt när du värderar information från olika håll. När du vet
varifrån informationen kommer så ska du noga fundera på om
informationsgivaren har något att tjäna på sitt resonemang (vare sig det
är positivt eller negativt). Är informationen anonym går den inte att
värdera.

Du måste vara medveten om att onoterade aktier kan vara betydligt
svårare att omsätta vid behov. Jag säger kan för det finns bolag på både
Aktietorget och NGM som har en väldigt sparsam omsättning trots
noteringen. Se till att du har en buffert för andra utgifter så att du
inte behöver sälja onoterat vid fel tillfälle.

Titta noga på värderingen av ett onoterat bolag. En mycket enkel metod
är det totala antalet aktier gånger emissionskurs eller säljkurs. Har
verksamheten inte startat, d v s att omsättningen är liten eller
obefintlig, utan bara består av en affärsidé är det svårt att värdera.
Ett konkret exempel:

Aktietorgsnoterade Challenger Mobile gjorde, före bolagets notering 7
juli 2010, under april-juni samma år en emission (utan företräde för
befintliga aktieägare!) för 10 kr per aktie. Bolagets pre-moneyvärdering
(värdet innan emissionen!) blev då i runda slängar 34 miljoner kr. Under
första halvan av november samma år kom nästa emission (nu med
företrädesrätt!) för 1 kr per aktie. Pre-moneyvärderingen var nu, helt
plötsligt, nere på drygt 3,75 miljoner kr.

Det sistnämnda är inte så konstigt i och för sig eftersom börskursen
mellan notering och den nya nyemissionen i juli stadigt sjönk ner mot,
och till och med under, kronan i november 2010. Däremot var den första
värderingen som synes inte helt klockren.

Sammanfattningsvis det allra viktigaste: Ta dina egna beslut när du
köper! Köp ingenting baserat enbart på någon annans
värdering/uppfattning för då är det störst risk att något går snett.

söndag 4 mars 2012

Francis Chou och bankerna

Francis Chou är en av de mer kända investerarna som sysslar med s.k. värdeinvestering d.v.s. att han köpa aktier i bolag som han anser vara värda mer än vad kursen visar. Bolag som av olika anledningar handlas till rabatt. Eller som han utrycker det "You use a set of criteria to find out what a company is worth. If it's worth $100, you try to buy it at $50, or $60". Om dylika bolag inte står att finna så håller han i pengarna och inväntar lämpligt tillfälle.

Andra kriterier Chou letar efter är avkastning på eget kapital. Bolagen ska gärna ha visad långsiktig förmåga att avkasta 15% eller mer på eget kapital. Ofta innehåller portföljen runt 25 innehav. En del kan utgöra runt 10% av portföljvärdet även om de flesta håller sig kring 2-3%. Som värdeinvesterare så avyttrar Chou innehaven när de nått sitt "rätta värde". Innehaven ligger i genomsnitt ca 3-4 år i portföljen.


Ibland kan jag tycka att det finns en missuppfattning kring s.k. värdeinvestering, att man eftersom med den metoden så att säga "köper billigt och säljer dyrt" så kommer man överprestera index varje år givet att man inte agerar genom att köpa "fel". Detta stämmer inte. Många väldigt framgångsrika värdeinvesterare underpresterar istället så ofta som nästan vart tredje till vartannat år när man tittar på enskilda år. Det är bl.a. det som är själva kärnan. Man tittar inte på enskilda år utan på lång sikt. Ett värdeinvesteringsperspektiv har goda chanser till god avkastning på 3-5 år och längre. Det kräver dock att man gjort sin hemläxa kring bolaget för det är då man har övertygelsen att fortsätta köpa fastän det under året ser mörkt ut.

Francis Chou är i detta läget extra intressant dels för att han under 2011 just haft ett riktigt dåligt år och dels för att han investerat i en sektor jag personligen är väldigt aversiv mot. Nedan följer ett utdrag från hans brev till aktieägarna samt så har jag passat på att kommentera hans syn genom att svara med min egen då jag har en helt annan. Det är inte för att jag tror jag har mer rätt än Chou, tvärtom. Francis Chou har långt mer erfarenhet och kännedom om investeringar än vad jag har men genom att polarisera så synliggör man enklare sina egna tankar och det är förhoppningsvis till hjälp för mig.


"Dear Shareholder,

During the year 2011, the Chou Equity Opportunity Fund (the “Fund”) lost 17.78% of its value while the S&P 500 generated a return of 2.11% during the same time period. The majority of the losses incurred by the Fund were related to our investment in the retail and financial sectors. These sectors combined represented approximately 60% of the Fund’s assets as of December 31, 2011. We continue to believe our holdings in these sectors are deeply undervalued and that the losses we took in 2011 are temporary. 2011 was one of those years where macro events such as the Euro crisis made stocks that we believe are undervalued go down further. We are long term investors with an investment time horizon of at least five years. Experience has taught us that attractive prices often come with short term headline risks and negative investor sentiment. These factors can cause stock prices to fall far more than we believe is justified by the current value of their underlying businesses. During times such as these, our ability to remain patient and disciplined will be the key to our investment success.

We believe that the following factors indicate that Funds holdings in the financial sector continue to provide attractive investment opportunities:

- It has been five years since the financial crisis began in 2007. As each year has gone by, the quality of earnings of the banks has gotten higher, the books have become cleaner, the risks have become lower, and bank management has become far more risk averse. It is too bad that we had to go through so much turmoil to get there."


Jag är inte lika positiv till att man "lärt sig läxan". Min uppfattning är att riskavesionen kanske finns med ett tag, men på något sätt så lär riskaptiten öka dramatiskt just i finanssektorn när de värsta domedagsrubrikerna lagt sig.

- "The U.S. government will not let major financial institutions fail."

Det finns inget "to big to fail". Personligen har jag svårt att förlita mig på väljares och politikers välvilja. Vad säger att man i en framtid då de politiska vindarna eventuellt är något förändrade inte förstatligar krisande banker som hamnat i bekymmer och då lämnar aktieägarna på backen? Varför förutsätta att just bankenas aktieägare alltid är skyddade?

- "Interest rates will continue to be kept at artificially low levels for the foreseeable future. The spreads between what the banks are paying for deposits and borrowings in the market (like FDIC insured), and what they can lend at, is enormous."

Jag har ingen aning om vad räntan kommer vara i framtiden. Jag vet däremot att många 2010 trodde vi skulle se högre räntor 2011. Nu tror många att räntorna kommer hållas låga för lång tid framöver. För mig kvittar det lika. Jag undviker huvudsakligen aktier i bolag där räntan är av stor betydelse eftersom jag är medveten om att jag inte kan förutspå den.

- "Stress Test Results conducted in 2009, 2010, 2011, and those that will be conducted in 2012, have given and continue to give the U.S. government the assurance it needed before allowing some banks to resume paying dividends and to buy back stock."

Jag har i stort sett noll förtroende för dessa s.k. stress tester... Vare sig det sker i amerikanska eller europeiska banker.

- "U.S. banks are benefitting from concerns about European banks and financial institutions. As concerns continue about European banks’ and financial institutions’ exposure to bad credit, bank deposits and capital investments are leaving Europe and coming into large U.S. banks."

Rädslan över vad som kan hända de europeiska bankerna yttrar sig alltså i en slags kapitalflykt till de amerikanska bankerna?

Nu är jag fullt medveten om att Francis Chou antagligen kommer "sopa mattan" med mig vad det gäller att skapa avkastning och att mina farhågor kring banksektorn är starkt överdrivna. Det kvittar lika eftersom syftet med polariseringen är att kunna gå tillbaka och se hur jag resonerade. Kanske jag med tiden kommer bli stärkt i min uppfattning, kanske kommer jag lära mig en eller annan läxa och på så sätt utvecklas. Tiden får utvisa detta. I princip så håller jag med om att man ska köpa när det ser mörkt ut, men just banksektorn anser jag ha en högre riskprofil än andra branscher fastän de egentligen inte ger mer avkastning.

Hur är det med dig själv? Håller du med Francis Chou i hans bedömning ovan eller är du liksom jag, kanske överdrivet, aversiv mot banksektorn?

Är du intresserad av att läsa mer om vad Chou skrivit tidigare, så hittar du det här: Chou Assosiates Annual Reports

torsdag 1 mars 2012

Percy Barnevik

Percy Barnevik inledde sin karrär på Investorbolaget Sandvik där han bl.a. var vice VD fram till 1980. Därefter tog han VD stolen i Asea och fortsatte även som VD efter ihopslagningen mellan Asea och Brown Boveri. Barnevik är dock kanske mest förknippad med sitt ökända pensionsavtal som han fick just från sin tid i ABB.

Under denna tid så sålde Investor även sina aktier i, i mitt tycke en av de bättre lastbilstillverkarna, Scania. Pengarna sattes under IT-yran bl.a. i nysatsningar som Bredbandsbolaget och en tv-kanal vid namnet K-World. Man plöjde också ned nästan 1 miljard kr i IT-bolaget Spray.

2002 fick han avgå från ordförandeposten i Investor bl.a. p.g.a. pensionsavtalet från sin tid som VD i ABB. Till saken hör också att det fanns misstankar om en del oegentligheter inom ABB och kreativ bokföring. Eller som Peter Wallenberg utryckte det:

"Hans saga var all på ABB för att bolaget var på kanten till obestånd. I Percy Barneviks fall var det enda som gjorde att det fanns kapital kvar en goodwill-post, som var dubbelt så stor som det egna kapitalet. Det vill säga - han var på obestånd. Punkt slut. Om det är tecknet på en framgångsrik person i svensk industri har vi snart ingen industri kvar."

Det "löstes" i alla fall med en förlikning där inga medgivande om brott behövdes. Däremot fick Barnevik återbetala över 500 miljoner kr till bolaget.


Numera är Barnevik engagerad i välgörenhetsarbete, är innehavare av ett flertal hedersdoktorat titlar samt har även agerat rådgivare till Sydafrikanska regeringen i investeringsfrågor.

För den som vill läsa mer om Percy Barnevik, för att få fler nyanser och infallsvinklar, så är det väl främst två böcker som är värda att nämnas:

Percy Barnevik från 1999 av Martin Haag och Bo Pettersson. "Läs om hans bravader som Europas mest beundrade företagsledare, vilka knep han använder sig av för att fånga sin publik och få med sig människorna på vägen. Läs också om hur boktryckarsonen lyckats bygga upp en imponerande privatförmögenhet i aktier och fastigheter."

Jag vill förändra världen från 2011 av Percy Barnevik själv. "Min självbiografi är mest av allt en nära spegling av ett modernt företagsdrama i ett stort antal akter och på ett otal scener. Gång på gång har jag fått uppleva glädjen i att uppträda i ledande, spännande roller - men mina uppdrag har också medfört smärta. Med denna bok vill jag visa hur jag tänkte, vad jag gjorde och varför, samt vilka jag mötte på vägen."