lördag 26 mars 2022

Volati inför Q1 och kommande utdelningar

Senast det var aktuellt att öka i Volati går att läsa om här. Nu har Volati kommit ut med hur invasionen av Ukraina påverkar bolaget. Det är främst Tornums planerade leveranser som påverkas. Omsättningsmässigt inget större avbräck egentligen men det kommer få en resultatpåverkan under Q1. Det kvartal som redan innan brukar vara det svagare kvartalet.

I min bok gör det att Volati med den kursnedgång som varit än en gång börjar närma sig köpvärt. Det var ju länge rejält upphausat som mycket annat. Mr Market har ju den tendensen. Man får dock bara försöka och inte dras med i köp då utan spara sina köp till då man får lite mer för pengarna. För långsiktigt tror jag starkt på detta bolag som uppvisat en fin tillväxt över åren.

Tornum fokuserar på spannmålsanläggningar och då är naturligtvis Ukraina en viktig delmarknad. Dock så ser jag det inte som om det är långsiktigt kört för det. Ryssland kommer inte vinna sitt krig. En dag lär spannmålsanläggningar både behövas som återuppbyggas. Det handlar om en förskjutning i tid därefter kommer det finnas ett enormt investeringsbehov.

Jag ser inte att det inte kommer strömma medel till Ukraina för återuppbyggnad och nödvändiga investeringar när kriget är över. Tvärt om. Jag hoppas och tror m.a.o. resten av Europa och USA kommer ställa upp med fortsatt stöd även för återuppbyggnad efter kriget.


 

 

Värderingsmässigt så ser jag gärna Volati komma ned lite till. Gör aktien det så står jag redo att öka. 

Förutom insättningar så bjuder våren på flertalet utdelningar. De ska allra helst återinvesteras i bolag som ger vettig avkastning över tid. Nu närmast kommer det utdelningar från bl.a. Platzer, SKF, SBB, Beijer Alma och Castellum.


För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

fredag 25 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina IX

En månad har passerat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Ser man på den militära utvecklingen så var den tes som sa att det var fram till och ungefär nu Ryssland skulle orka hålla i en offensiv med konventionella vapen stämma ganska bra.

Vid Kyiv i norr och Mykolaiv i sydväst har ryska offensiven hindrats och det verkar t.o.m som Ukraina lyckats med smärre mot-offensiver där. Det verkar nu som Kherson i sydväst vid Dnepr utlopp befästs av ryssarna och man förbereder ställningskrig. Kherson har goda förbindelser med Krim så det har av allt att döma utvecklats som ett nav för rysk logistik i det ockuperade sydväst.

I sydost är Mariupol fortsatt inringat och utsatt för terrorbombning. Likt den Ryssland tidigare utsatt t.ex. Aleppo och Grosnyj för. 


 

Faller Mariupol så har då hela kuststräckan fallit i ryska händer. En strategiskt viktig stad som då inte bara förbinder Krim och Donetsk utan också försakar Ukraina på en viktig hamn vid Svarta havet. Samtidigt verkar det som om ukrainska styrkor lyckats med en distans-attack på ryska fartyg vid Berdjansk som är en viktig hamnstad mellan Krim och Mariupol.  


 

Ryssland å sin sida fortsätter med sina distans-attacker. Inte minst med sjöbaserade robotar. 


 

Vad det verkar så opererar Ryssland inte gärna med flyg för långt in på ukrainskt territorium.

Längs östfronten, norr om Donetsk, har staden Izium blivit omtalad som ett ställe där hårda strider rasar. Här samt kring Mariupol verkar det som ryska styrkor sätts in som hårdast. Det är också i de områden som det sägs att diverse ryska legosoldater verkar som mest. Det i kombination med terrorbombningarna där gör att man befarar det värsta för civilbefolkningen.

Appropå civilbefolkningen verkar det också finnas rapporter om att civila, om inte mördas, deporteras iväg inåt Ryssland. Sjukt. 

Siffror jag sett är att ca 4 miljoner har nu flytt från Ukraina. Flera miljoner är därtill flyktingar inom landet. Största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

 Norr om Izium har vi då Kharkiv och Sumy och även där har den ryska offensiven stannat av. Där efter är vi tillbaka i Kyiv. Det är väl möjligt att Ryssland jobbar på att fylla på med manfolk och eventuellt försöker sig på en offensiv till. Faller Mariopul så kan man även frigöra manskap och utrustning därifrån till att förstärka på fronterna. Respekten för människoliv verkar vara nära noll då det kommer till ryska sidan, men det som kan vara en flaskhals är mängden materiell och utrustning man har till förfogande. Förhoppningsvis så är det inte så lätt att ersätta förlorad dito.

Som jag ser det så har vi kommit till en punkt där vi kan se än mer terrorbombingar och ställningskrig. Vi kan också se nyttjandet av icke konventionella vapen då Mr Despot kan bli allt mer desperat och vill ”shock and awe” för att tvinga fram eftergifter. Vi kan förhoppningsvis också börja se början på riktiga förhandlingar. Någon ny stor-offensiv a la konventionell ”blitzkrieg” tror jag ej på. I alla fall inte att ett sådant försök kommer lyckas. Vi får dock se hur det militärt utvecklar sig. Finns en hel del källor att följa på nätet men det är av naturliga skäl ändå svårt att bilda sig en riktig uppfattning.

På den ekonomiska fronten så är börsen ungefär tillbaka på den nivå som rådde innan invasionen. Den ryska börsen har hållits stängd, men nu öppnats delvis för viss handel. Dock är det förbjudet att blanka eller för utlänningar att sälja aktier så frågan är om man kan kalla den ”öppen”. Det största skälet verkar mest ha varit för att kunna hålla igång statslånepapper för den inhemska marknaden.

Det är fortsatt sanktioner mot Ryssland. Både de officiella som de indirekta då mängder av företag inte vill ha med Ryssland att göra längre. Kina håller en mellan-linje där man med ord verkar gå mer på Rysslands linje, men med handling så aktar man sig för att involvera sig med, i alla fall direkt, stöd till Ryssland. Exempel på det är att t.ex. Sinopec pausar alla ryskbaserade projekt.

Från rysk statsmedia har det börjat talas om kärnvapen och hur man ska lära Väst en läxa, upprätta en korridor till Kaliningrad, det tar 30 sekunder att få Warszawa att försvinna m.m. Ja alla möjliga tokigheter.

Det stärker mig bara i min uppfattning att tar det inte stopp här så kommer det sluta i än värre förskräckelse. Om Ryssland med hjälp av militär aggression än en gång, samt efter en fullskalig invasion, får fortsätta att ändra om gränser i Europa så kommer nästa steg efter det bli katastrofala.

Vad det gäller den svenska ekonomin så har energi- och drivmedelspriser debatterats. För egen del anser jag lösningen vore tämligen enkel. Se till att sänka punktskatterna för att balansera. Sluta med de sjuka valfläsks-bidragen och avdragen. Det är bara pinsamt. Gör det enkla och det rätta. Sänk där det behöver sänkas som kompensation för att skapa högre motståndskraft för biverkningar av sanktioner.

För sanktioner behöver vi hålla i. Det är inte på manskapssidan som Ryssland åderlåts för där tar man inga hänsyn. Det handlar om att minska möjligheten att förse det brutala krigsmaskineriet med pengar och materiell. 

Edit: Nyligen verkar militärledningen i Ryssland gått ut med att målen snart har nåtts. Det har aldrig varit meningen att ta t.ex. Kyiv utan det har bara varit s.k. avledande manövrar. Målet har hela tiden varit att "befria" de östra regionerna. Ett sätt att "rädda ansiktet" inför förhandlingar? Vi får se. 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

tisdag 22 mars 2022

Berkshire Hathaway köper Alleghany

Plötsligt händer det. Buffet tar en näve från sin tunna med guld och köper något. 

Alleghany är enligt de flesta ett konservativt skött försäkringsbolag med fokus på återförsäkringar. Köpesumman landar på 11,6 miljarder vilket kan låta mycket men tar egentligen bara en liten del av den stora kassan.

I mångt och mycket passar säkerligen Alleghany in bra i Berkshire Hathaway. Det ska inte integreras utan skötas som egen rörelse framåt också. Värderingen blev ca PE 10 på förra årets redovisade vinst. Alleghanys försäljning kommer bidra med ca 5 % ökad försäljning för Berkshire Hathaways befintliga försäkringsverksamhet. Så på sätt och vis är det ett stort förvärv, men på andra sätt inte.

Köpesumman motsvarar drygt samma belopp som man återköpt egna aktier för under ett halvår. Det hela signalerar dock att man kan nyttja sin kassa till köp. Det var länge sedan sist det var något som köptes av vidare betydelse.

I fokus annars var att i veckan var det Occidential-aktier för drygt 1 miljard usd. Lite innan har man köpt för 6 miljarder usd. Vilket gör att man äger ca 15 % av bolaget som i nuläget är värderat till ca 56 miljarder usd. 

Berkshire Hathaway drar in ca 2,5 miljarder/månad via sina helägda rörelser. Det är m.a.o. ca 4-5 månadsförstjänster man spenderat på köpet av Alleghany.

Nuvarande aktieportfölj är värd ca 350 miljarder usd. 

Berkshire Hathaways egna börsvärde är nu 784 miljarder usd och dess aktiekurs har gått ca +18 % i år hittills. Eftersom det är det största innehavet i den egna portföljen så har det, samt dollarförstärkning, hjälpt till att balansera nedgångar bland andra innehav. 

Hur världsläget än lär vara om ett år eller två så lär säkerligen Berkshire Hathaway utgöra en av portföljens fundament även då.


 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

lördag 19 mars 2022

Köpt SKF

Jag tror inte SKF behöver någon presentation då det är ett klassiskt industribolag. Såvida det inte är så att det är dylika bolag ingen längre minns utan allt handlar numera om vad som finns i "molnet"...

Hur som helst. Ska göra en kort notis bara. SKF, liksom Alfa Laval m.fl. är bolag som man kan passa på och köpa när de handlas till rimligt pris. Vill man så kan man hålla dem över tid. Eller så kan man ha dem att omsätta till kassa när Mr Market ibland blir för överoptimistisk. Bolag som står sig i vått och torrt. Sakta trendar de uppåt i vinster och affärer, men där värderingarna kan svänga upp och ner.

Varför väljer jag att köpa SKF nu? Varför just SKF?

Värderingen.

SKF handlas nu på rimliga multiplar. Ni vet vad jag brukar skriva. 10 x toppvinster är rimligt för konjunkturkänsliga bolag. P/S-nässigt handlas SKF B på ca 0,9. Detta på för ett bolag som presterar ca 4-5 % organisk tillväxt årligen med en rörelsemarginal på ca 11 % även om den ligger något högre just nu. Direktavkastning ligger f.n. på ca 4 %

Balansräkningen är fin. Det kan bli lite extra tilläggsförvärv över tid om man så vill. Jag tror världen kommer fortsätta snurra några varv till. Exponering är både mot industri som fordonstillverkning.

Sist det var attraktivt att köpa SKF var under corona-kraschen samt då konjunkturen vek 2018.

Så bland lite annat som småköpts så tillfördes portföljen under veckan även SKF. 

Några tankar om SKF?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

 onsdag 16 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina VIII

Den fruktansvärda invasionen av Ukraina fortsätter. De ryska framryckningarna verkar saktas ner mer och mer och tesen från vad "expertisen" verkar säga är att det finns bara konventionell offensiv kapacitet kvar för drygt en, en och halv, vecka till. Sedan blir det antingen ställningskrig, riktiga förhandlingar eller än mer terrorbombningar. I värsta fall kemiska vapen då Ryssland ej verkar ha förmåga då att komma framåt på annat sätt. Jag skriver Ryssland. Tänker inte använda någon bokstav som är målad på många invaderande militära fordon. Det är enligt mig inte bara ett militärt grepp att visuellt identifiera vän eller fiende. Det är också PR-mässigt ett sätt att främja landet i sig från att de är stridande. Det är de facto Ryssland som invaderar. Det är Rysslands ledning som gett ordern. Ledningen över Ryssland av allt att döma sköts av en man.


 

Ryska terrorbombningar fortsätter. Mariupol kommer vara en stad som, tyvärr, kommer gå till historien. Liksom Groznyj och Aleppo. Offer för brutalt och skoningslöst bombardemang eftersom man inte kan vinna staden på annat sätt.


 

Även om kriget skulle sluta i morgon kommer de här veckorna som varit bli inpräntade i historiebeskrivningen som något av de mest avskyvärda som Europa upplevt under början av 2000-talet. Likt Tyskland länge fick bära på skammen från Andra världskriget är det högst troligt att en liknande svart gloria kommer ligga över Ryssland framöver. Detta p.g.a. en man och dennes maktambitioner och ego. Det är fruktansvärt. Det är sjukt.

Samtidigt hjälper det inte att sitta i Väst och påpeka detta. Det är synd att det är som det är i Ryssland. Med förtryck och maffiametoder.  Demokrati och välstånd har dock inte kommit från ovan till något västligt land. Det har man fått kämpa för. Det går inte hela tiden säga. "Det är inget att göra åt. Det är som det är. Det har alltid varit så." Vill man få till en förändring så måste man göra något. Verklig förändring måste komma inifrån.

Demokrati har också sina baksidor. Många gånger kan man tycka att det är mest käbbel, långa beslutsvägar och inga riktiga beslut bara kompromisser, men. Det har sina fördelar också. Framförallt att trots sitt kringelikrok och svängande fram och tillbaka så fungerar det för att ge människor mer frihet och mer välstånd än vad de annars skulle ha.

Slut på filosofierandet. Bloggen heter Spartacus Invest. Inte Aristoteles Invest.

Drygt två veckor in verkar index, OMXS30, bottnat. Det följde det historiska mönstret. 

Idag, tre veckor efter invasionen, verkar index åter vara på nivån den var innan invasionen. Idag är ca 3 av 10 bolag på bevakningslistan på "grönt".

Krigsutbrottet har inte påverkat mycket vad det gäller mitt aktiesparande. Då jag sätter in pengar veckovis så ökades summan den senaste tiden p.g.a. fallande kurser. Inga pengar togs in från sidlinjen för värderingarna/billiga objekt var inte så många.

Kriget har påverkat mig, känslomässigt, som person långt mer än vad t.ex. andra kriser påverkat mig. Varför får jag analysera när jag fått lite mer distans till händelserna, men det finns väl säkerligen orsaker till det.


För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.söndag 13 mars 2022

Alibaba i tigerns år

Vet att jag slängde ur mig att nu när vi gått in i Tigerns år kanske liknande oro och kriser som vi fick förra gången vi gick in i Tigerns år kunde uppenbara sig.  


 

”Det var Greklandskrisen förra gången det var Tigerns år. "Kriser" kommer och går. Vi får se vad det blir för kriser denna gången.”

Greklandskrisen var en politisk/finansiell kris. I år har vi en politisk/militär kris.

Den politiska risk som legat som en våt filt över Alibaba inklusive andra kinesiska bolag har inte lättat. Tvärt om har den ökat. Politisk press inte minst från kinesiskt håll som gjort att böter och andra saker haglat. Därtill som det verkar utflöden av kapital då det pratats en hel del om att kinesiska bolag inte ska kunna vara listade i USA längre. Ja det är mycket på makro-sidan som gått emot detta bolag den senaste tiden.

Bolagets aktie var surdegen under 2021 och 2022 har inte börjat bättre.

Låt oss se vad vi kan uttolka från senaste rapporten. Bolaget har delat räkenskapsår så vid årsskiftet slutade bolagets Q3.

Den totala omsättningen växte bara med 10 %. Det är lågt för att vara Alibaba. Det berodde på svag tillväxt i Kina (+7%) som utgör den absoluta majoriteten (ca 70 %) av Alibaba. Cloud växte med 20 % och International Commerce med + 18 %. De ger dock bara ca 7-9 % av Alibabas intäkter

Balansräkningen är stark och en nettokassa på ca 59 miljarder usd ger att det nu motsvarar ca en femtedel av börsvärdet. I nuläget återköper bolaget en mängd aktier.

Vinsten kom ned rejält. Nedskrivningar tog en rejäl tugga på vinsten och nuvarande EPS TTM ligger på ca 3,8 usd/ADR.

Väldigt många faktorer som spelar in här så jag vågar mig inte på en gissning var vinsten kan landa på framöver. En annan stor fråga är hur relation USA – Kina kommer utveckla sig detta året. På makro sidan finner jag det troligt att Kina kommer snart börja gasa, finansiellt. Inte minst för att det kan behövas i och med kriget i Ryssland och den risk för lågkonjunktur som föreligger. Det är dock inte samma sak som att bolag som tidigare varit i onåd ses med vänligare ögon igen.

Kursmässigt är mitt innehav i Alibaba ingen vacker syn. Vi får se hur det hela faller ut. I mitt tidsperspektiv så är vi nu inne i halvtid av en ”normal” utvärderingsperiod. Det hör till att när bolag tilldrar sig mitt intresse så är det något som orsakat att de blivit ”billiga”. De blir därefter oftast ännu billigare. Alibaba bär risken att bli en rejäl value trap. En politisk sådan (grundaffären i sig vill jag påstå går bra ändå) och det är i så fall en ny bekantskap.

Oavsett pris så ämnar jag inte öka eftersom jag redan fyllt på den position jag kan tänka mig i den här typen av bolag. Det är någonting jag lärt mig över åren i alla fall. Det klassiska är att man låter det gå 2-3 år innan man drar plåstret för att inte den s.k ”oppertunity cost” ska fortsätta ticka på allt för länge. Eller så har förutsättningarna ljusnat till dess, likt hur konjunkturer brukar utvecklas. Alibaba-caset får troligen spela ut enligt denna plan.

Så. Jag vet att Kina och kinesiska bolag inte är populära i bloggosfären så var så goda att dumförklara mig i kommentarsfältet.

Edit: Amerikanska investmentbanker har även nyligen kommit ut med sänkta rekar för bl.a. kinesiska tech/it-aktier "calling them “uninvestable” over the next six to 12 months due to rising geopolitical and macro risks." Vilket bl.a. har att göra med kriget i Ukraina och eventuellt ökade spänningar mellan Väst och Kina. En hel del utländskt kapital ser ut att flöda ur de kinesiska börserna. Osäkert i nuläget hur Kina agerar. Just nu ter det sig som en politisk balansgång. Kina bör rimligtvis vara mer beroende av att världshandeln med dem fortsätter. Samtidigt som de är politiska motståndare till USA. På lång sikt, om ekonomin får fortsätta utvecklas och det tuffar på bör man dock växa ikapp och om USA. Medan om det slår stopp i handel och ekonomin kommer skapa stora, stora svallvågor. För alla.

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Rysslands invasion av Ukraina VII

Det fruktansvärda kriget fortsätter. 2,5 miljoner ukrainare har flytt landet. Den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Det ser bara ut att öka i och med att Ryssland allt mer börjat gå över till att terrorbomba städer och civila. Farhågor finns också att man likt tidigare krig där man siktat in sig på civila även kommer börja använda kemiska och/eller biologiska vapen. 


 

Tittar man historiskt så har Ryssland använt sig av två metoder. Antingen specialtrupper för att snabbt ta nyckelpositioner och personer för att vinna sina mål och få motståndaren till underkastelse, alternativt bomba sönder motståndaren till grus. Det första alternativet är numera överspelat. 

Då man inte verkar kunna nyttja värnpliktiga så som man önskar i ett mer långdraget krig (dels p.g.a. då avslöjas saker för hemma-opinionen, dels för de  värnpliktiga själva kan vägra) så har man tydligen kallat på s.k. "frivilliga" från bl.a. Syrien. Det sägs också att det ligger i korten att göra false flag operationer mot Vitryssland för att få vitryska trupper "med på tåget". Det kan mycket väl vara så att man tänker sig använda kemiska vapen mot en vitrysk-by och skylla på ukrainarna. Jag vore inte förvånad över något längre. 

Nedanstående kartbild är en möjlig bild av läget just nu.


 

Rysslands avancemang har avsevärt saktats ned. Där man nått störst framgångar är vid den södra fronten.Där man bl.a. tagit staden Kherson vid utloppet av Dnepr. Offensiven där har troligen varit svårstoppad. Den militära infrastrukturen bör varit välutbyggd på, sedan 2014, ryskockuperade Krim samt så följer man E97 så är det 8 mil raka vägen från Krim till Kherson. Krim har sedan 2014 också järnvägsförbindelser med Ryssland. Dessutom går järnväg från Krim raka vägen till Kherson vilket naturligtvis kan underlätta, att när man väl tagit staden, förse den med materiell. Från Kherson har ryska trupper sedan fortsatt, troligen följandes M14, avancera mot Odessa. På dess väg ligger Mykolaiv där nu strider verkar utspela sig.

På samma sätt har man avancerat på södöstra sidan om Krim. Mariupol ter sig nu fångade mellan styrkor från väst som öst. Detta gör att området söder om Dnepr ter sig vara under rysk kontroll. Men svårt att veta hur omfattande denna kontroll är. Har inga andra källor än vad man får läsa sig till.    

Vid Donetsk verkar det mest stå stilla, men där har det förts krig sedan många år tillbaka så troligen starkt befästa positioner. Den risk ukrainska förband löper ter sig vara att bli omringade och avskurna av ryska förband, men i nuläget verkar fokus vara på att bomba sönder Mariupol till underkastelse och förbinda hela kuststräckan.

På den nordöstliga fronten så verkar man ha omringat de nära gränsen liggande städerna Kherkov och Sumy. Oförmögna att ta dem så nyttjar man terrorbombning. De städerna ligger enbart ca 2 mil från ryska gränsen.

I norr är mycket fokus på en eventuell omslutning av Kyiv. Även Kyiv har man misslyckats att ta. Troligen var planen att med specialförband säkra platser och personer där för att utropa en marionett-regering som "tackade för befrielsen". Sedan var det bara för ryska reguljära trupper att åka in och säkra "ordning och reda". Här gjorde antagligen Mr Despot en ordentlig missbedömning. Därtill gjordes antagligen en missbedömning kring hur Väst skulle agera.

Sanktioner har haglat friskt och troligen trodde inte Mr Despot att den "släggan" skulle tas till då det skadar Väst också. Inte minst Europa som är beroende av gas och olja från Ryssland. Två år av restriktioner och därtill vilda protester när man inte får gå på nattklubb gjorde antagligen att han trodde Väst var trötta och inte hade ork för att stå upp för något. 

Det han missar är att i en demokrati så hör det till att folk får göra sin röst hörd och protestera. Om det så är stängning av nattklubbar eller mot galningar. Det betyder inte att det inte finns motståndsvilja mot galenskaper. 

Själv anser jag att galenskaperna måste ta slut här. Det går inte låta auktoritära och maktfullkomliga vinna i detta läge. Det kommer leda till än större kostnader framöver om det visar sig gå alldeles utmärkt att genomföra invasion av ett demokratiskt land i Europa. De kortsiktiga kostnadsökningarna är helt enkelt sådant vi får ta. Det här är också typexempel på varför man alltid ska vara nettosparare och aldrig leva upp hela sin inkomst. 

Om man lever upp 110 % av sin månadslön varje månad, där man sakta adderar lite skuld hela tiden så har man svårare att anpassa sig nu än om man är van vid att leva upp 80 % av sin månadslön. Gillar inte alls punktskatterna på drivmedel och energi. Tycker de kan sänkas, men jag är ok med att betala högre priser om jag vet att det görs för att sätta stopp för invasionen av Ukraina.


 

Angående energipolitik så igår anslöt Finland sin nyaste reaktor vid kärnkraftverket Olkiluotos. Succesivt under fyra månader nu så kommer output öka så att den i sommar kommer producera ca 1600 megawatt d.v.s. då stå för motsvarande ca 14 % av Finlands elproduktion. Så kan man också tänka och göra om man vill minska beroende av importerad energi samtidigt som man minskar koldioxidutsläpp. 

Går vi tillbaka till det militära så var tesen från vissa källor att Ryssland har förmåga att upprätthålla en konventionell offensiv i ett begränsat antal veckor. Sedan lär det bli ställningskrig, än fler terrorhandlingar alternativt riktiga förhandlingar. Det är nu ca 2 veckor kvar i så fall till "kraften" mattats ur. 

Börsmässigt har vi nyligen passerat den punkt i tid där börsen brukar "bottna" vid krigsutbrott. Som mest har OMXS30 gått ned ca 8 %. Det är lite mindre än snittet, men snitt-siffror är just bara snitt-siffror. Vi kan se ytterligare lite nedgång veckan som kommer, eller inte. I nuläget känns det bara fjuttigt att tänka på dylikt. Oavsett har dock den plan jag utgår ifrån, i vått och torrt, i mitt finansiella tänk följts. 

Jag har ökat i en liten mängd i flera bolag. På de här nivåerna har jag inte tillskjutit kapital från sidlinjen. För det ska göras behöver det bli lite billigare ändå. (se tidigare inlägg). Det görs inte på sådana här hack i kurvan. Vi kan stå vid ett scenario där vi ser en vikande konjunktur, med vikande kurser och värderingar, den närmsta tiden. Det är brukligt att på samma sätt som om multiplarna växer i uppgång så minskar de i nedgång vilket skapar dubbel-effekt åt båda hållen. Det är på lite billigare värderingar man stoppar in extra pengar. Vi är inte där riktigt än. Kanske kommer vi inte dit heller. Vi får se. Ett annat scenario för att tillskjuta pengar från sidlinjen är ett ordentligt hack i kurvan, likt den vid corona-kraschen. På de multiplarna är vi heller inte nu.


För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

lördag 12 mars 2022

Micron

Halvledarbristen har varit ett tema länge vilket. Inte minst har det skapat flaskhalsar i ekonomin, redan innan Rysslands invasion av Ukraina.

Senaste rapporten kom i strax över min förväntan vinstmässigt och bolaget fortsatte guida stark efterfrågan på minneschips.Vinstökningar och positiva utsikter har gjort att kursen dragit iväg uppåt, men nu har då värderingen kommit ned igen. Nuvarande PE-tal är 11.

Några produktionsfaciliteter ska ej finnas i Ryssland eller Ukraina. Micron har sina ställen lokaliserade i USA, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Belgien, Tyskland, Israel, Italien samt Storbritannien. 


 

Däremot så har man ibland drabbats av covid-utbrotten i Asien med medförande nedstängningar och restriktioner. Den långsiktiga trenden ter sig dock stabil och växande. Inte minst när datacenter och 5G teknik ska byggas ut.

Det var heller inte många dagar sedan det hölls möte i USA med Samsung, Micron m.fl. angående halvledarsatsning. Finns ett förslag i kongressen om en satsning på 52 miljarder usd för att få ökad produktion i landet. Totalt har amerikanarna tänkt lägga 190 miljarder usd för att teknologisatsningar i landet.

Det är inte jättekonstigt att USA:s ekonomi går som tåget, dollarn stärks sakta men säkert för man satsar på att få igång saker där.

Blir lätt deprimerad över att många satsningar i vårt eget land går till att göra det enklare att jobba mindre, kunna vara hemma mer med ännu mer ersättning eller punktskatter till höger och vänster för att vi ska få ökade kostnader. Men vad vet jag.

Innehaven i min portfölj som är noterade i SEK är nu ca 2/3 och det är faktiskt den lägsta exponeringen jag kan minnas. Är i regel mer viktad mot SEK. Det är ju här jag lever, verkar och bor. Har inte att göra så mycket med ökningar i usd-noterade innehav utan att de bolagen inte följt med ned de här veckorna samt att dollarn stärkts.

Sverige och Europa som regioner verkar fått en hel del utflöden.

Går vi tillbaka till Micron så visst kan det tillkomma störningar så här under 2022, men jag lutar åt att bolaget är en långsiktig vinnare. Om det ena tar ut det andra så kanske vi får en ganska stillastående vinstutveckling detta år. Det är ok för mig. Som sagt bolaget handlas under de förutsättningarna på PE 11 och lyfter man blicken lite högre så tycker jag mig se tillväxt. 

Några tankar om Micron eller halvledarindustrin som sådan?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

fredag 11 mars 2022

Svolder Q2 2021/2022

Svolder kom idag med sin Q2 rapport. De har delat verksamhetsår. 

Både substansvärde som aktiekurs har sjunkit och som det sig brukar så har akteikurset sjunkit mer än substansvärdet. Vid uppgång brukar det tendera vara tvärt om.

I skrivande stund handlas Svolder ändock till premie. Vilket är lite underligt då man har portföljen full av noterade innehav, men Svolder är populär.

Det man har gjort är att sålt av Nolato och Saab. Saab visade sig vara lite illa tajming då den aktien strax därefter drog iväg ordentligt i och med Rysslands invasion av Ukraina. Dock är det inte tajming som skapar avkastning för Svolder. Utan istället över längre tidsperioder vara exponerad mot kvalitetsbolag av de mindre storlekarna. En strategi som betalats sig väl över tid.

Några utdrag från VD orden

”Vi har ändå under slutet av den aktuella rapportperioden ökat likviditeten något genom att sälja aktier med högre börsvärden än vad vi långsiktigt ska investera i, dvs. försäljning av aktier med börsvärden över 20 miljarder SEK såsom Saab och Nolato. Vi bedömer vidare att vi under utdelningssäsongen kommer tillföras mer än 100 MSEK från Svolders portföljbolag.”

Svolder liksom många andra där ute inväntar m.a.o. utdelningar. Under corona-kraschen så ställdes ju utdelningar in vilket gjorde många snopna. När det var som billigast hade man gärna velat få lite extra kapital att köpa för. Detta var då inte möjligt. Nu, i denna marknad, verkar det dock som om utdelningar ska pytsas ut.

”Svolder är som obelånat investmentbolag i en fördelaktig position jämfört med andra placeringsalternativ, som ofta tvingas till portföljförändringar i takt med ut- och inflöde av fondkapital. Möjligheter finns samtidigt för Svolder att uppta lån om mycket intressanta placeringsalternativ skulle uppstå. Oroliga tider skapar nämligen också tillfällen för sund och långsiktig aktieförvaltning, även om det känns cyniskt att säga detta i tider präglade av kärnvapenskrammel samt allvarliga hot mot demokrati och välstånd.”

Där i ligger en stor fördel för investmentbolag kontra fonder. Det är nämligen så att sparare är ganska dåliga på det här med fondsparande. De flesta avkastar sämre än fonderna de investerar i. Varför? De köper nämligen för mest då fonderna står som högst och säljer gärna efter nedgång vilket skapar än mer nedgång och att allt fler säljer o.s.v. Dessa flöden kan inte tvinga ett investmentbolag att sälja eller köpa.

Vid periodens slut var substansvärdet ca 58 kr. Kursen idag är ca 61 kr.

En av de stora innehaven, Troax-aktien, har gått urdåligt på sista tiden. Detta har föranlett att Svolder har ökat (Inget fel på bolaget). Nu när värderingen nästan halverats från ATH så har den även triggat mitt intresse. Den har varit smått otroligt dyr (ca PE 60) och är fortsatt inte billig, men bolaget har kvalitets-mässigt varit intressant länge.

Svolder var även ankarinvesterare i Viva Wine Group. Nästan 4 % av substansen består av detta bolag i dagsläget. Dock inget som, ännu, tilldragit sig mitt intresse.

Nej då är Nordic Waterproofing mer intressant.

Allt ovan samt mycket mer får man dock som ägare av Svolder. Vill man kan man plocka russinen ur det också.

Vad är dina tankar om Svolder eller deras innehav?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

måndag 7 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina VI

Ska trots det hemska försöka fokusera på börs och investeringar i detta inlägg i första hand.

Vi är nu inne i den vecka där eventuellt en ”botten” skulle kunna sättas om man ser till snittet för börsutveckling vid krigsutbrott. Mr Market ned ca 8 % från invasionsstart.

Fear & Greed är på 13 vilket kan användas som en sentiment-mätare. Min egen bevakningslista listar ungefär 4 av 10 som ”gröna”. En hel del i portföljen faller medan dollar-noterade innehav så som t.ex Berkshire Hatahaway håller uppe. En usd kostar väl drygt 10 kr nu. Bitcoin ligger hyfsat still. Guld är som alltid i kristider det som folk vill ha. Ser noteringen 640 kr/gram.

Jag håller vare sig bitcoin eller guld som finansiella placeringar.

Jag låter som alltid ett litet veckosparande fylla på portföljerna i vått och torrt. Det har jag ökat. Summan ökar när Mr Market är missmodig och minskar när Mr Market får fnatt på uppsidan. Detta för att jag ska ha mindre pengar att röra mig med när det är ”dyrt”, men mer när det blir ”billigare”. Med det sagt så har dessa pengar inte lika stor påverkan på portföljen som de en gång hade, men det är en psykologisk viktig detalj.

Om Mr Market fortsätter ned härifrån så ligger det närma att ta lite från ”sidlinjen”. Blinkar ca 5 av 10 gröna samtidigt som rädsla sitter i Mr Market så är det en ganska bra signal att sätta lite extra pengar i arbete.

Som alltid är det svårt att veta vilket bolag som utgör bästa investeringen på 1,5 10 års sikt. Därav blir det i så fall spridda skurar av små tilläggsinvesteringar. Här letar jag efter en balans mellan bolag och sektorer samt väger in relativ värdering. I detta nu har jag inga nya bolag eller sektorer att investera i utan det är befintliga innehav som gäller. 

Gör en liten minnesnotering kring några blandade aktier och nuvarande värderingar för att ha som tidsmarkering.

Hexpol PE 13

AQ Group PE 13 

Micron Technology PE 13

Handelsbanken P/B 0,9

Sampo P/B 1,6

Nolato PE 19 

General Dynamics PE 22

Alphabet PE 23

Netflix PE 32

Indutrade PE 34

Nu en liten notering kring invasionen.

Det verkar som den ryska offensiven mattats av. Istället terrorbombar man städer. Förtrycket på den ryska hemmaplanen verkar hårdna än mer. Knepiga ideer har kommit från ryskt håll om att öppna upp humanitär korridor från städer man bombarderar men där korridorerna ska gå till Ryssland/Vitryssland. Undrar om det är för att använda befolkning som gisslan eller ett sjukt PR-trick? Korridoren ut till ukrainskt kontrollerat territorium verkar ha misslyckats då de civila då istället blivit beskjutna. Man blir bara förbannad hur något sådant här får hända, I Europa, 2022. 1,7 miljoner människor är på flykt.


 

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

lördag 5 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina V

Dags för en notering igen. 10 dagar in på Rysslands invasion av Ukraina. Över 1,2 miljoner människor har under denna tid tvingats på flykt från Ukraina. Fler lär det bli då det ser ut som om Ryssland, som befarat, börjat utsätta civila i städer för bombardemang.


 

Sägs också att Mr Despot ej på något sätt kommit på andra tankar utan greppar allt hårdare om kontrollen i Ryssland samt mobilserar nu än fler att skickas till Ukraina. Så otroligt många liv som går miste. Totalt i onödan. För en mans ego.

Uppgifter gör också gällande att man hos fångad rysk trupp funnit order daterade från den 18 februari om att anfall skulle ske. Ett par dagar senare rullade det i gång.


Ryssland har av allt att döma mött hårdnackat motstånd. Det troliga är att man långt ifrån nått de mål man önskat enligt sin egen satta tidsplan. 

Känns udda. Nu, liksom under pandemier, men låt oss ändå övergå till det finansiella. Då det ändock är bloggens tema. Rubeln har rasat och Moskva-börsen har hållit stängt allt sedan konfliktens början. Utländskt noterade ADR:er har rasat.  Går ej sälja ryska aktier, index viktas om, utdelningar lär inte gå till utlänningar från ryska bolag m.m. Lite anektodiskt så på ryska TV-nyheter har en börsanalytiker skålat för aktiemarknadens död i Ryssland.

 


På hemmabörsen så har OMXS30 gått ned ca 7-8 % sedan invasionens början. De amerikanska innehaven håller uppe mer. Dels värderingarna själva, men inte minst på grund av den stärkta dollarn. Den här utvecklingen har naturligtvis drabbat min egen portfölj också . Den ”kudde” som finns i portföljen är Berkshire Hathaway som i år nästan stigit 10 % samt ”boostats” ytterligare utav en ca 10 % stigande dollar.

Det råder med andra ord inte marknads-panik. Det här är en annan form av marknad än den som rådde t.ex. under corona-kraschen eller finans-kraschen. Var man inte med då så kan det vara bra att se skillnaden. Panik råder det då i princip allt faller.  Även guld stiger nu vilket är klassiskt vid osäkerhet. Det nya ”digitala guldet” kryptovalutor stiger mig veterligen heller inte, tvärt om. Vilket indikerar att det mer är en tillgång som visar på riskvilja på marknaden. Inte hedgar mot osäkra tider. Dock kan jag för lite om för att vara säker på något kring krypto. Jag investerar i aktier.

När jag kollar på min bevakningslista så landar vi på strax över 1/3 i ”grönt”. Mr Market börjar alltså servera mer aptitliga priser nu. Även om det gör marginell skillnad på portföljen i stort så följer jag samma plan som alltid och växlar upp veckosparandet i och med fallande värderingar.

Det är inte lätt att veta vad som blir de bästa köpen, men det har enligt mitt sätt att se alltid varit en bra strategi att nettospara mer i aktier när det är billigare än att göra som så många andra. Ösa in som mest efter en lång tids uppgång. Man ska alltid vara en nettosparare, men försök köpa för mindre summor då det är dyrt. Öka när det ser billigare ut. På sikt får du då mer för varje krona du investerat.

Ett annat förslag är att bestäm redan innan vilken exponering du vill ha i enskilda innehav. När du uppnår det. Nöj dig där. Saker kan nämligen kan gå fel. 99 % av portföljen i en enskild aktie, bransch eller land är inget jag rekommenderar.

Som jag skrivit innan. Ca 15 % ned på ungefär lika många dagar är snittet för krigsutbrott. Det gör att det vore inte konstigt om europeiska aktier åker ned mer utifrån rådande situation. Säger inte att det ska det. Har ingen aning. Kan gå hur som helst. Dels var Mr Market inne i en korrektion redan innan invasionen samt dels har det här kriget med tillhörande sanktioner en inneboende risk att kosta mer än många andra krig. Men så må det vara. Den framtida kostnaden för att inte stå emot aggressionen nu kommer vara mycket, mycket högre än om man tar det nu.

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.