söndag 24 januari 2016

Investor

Investor är det svenska investmentbolaget som bildades 1916 och kontrolleras av familjen Wallenberg. Det är väl knappast ett okänt bolag. De delar in sin verksamhet i tre områden.

De noterade kärninnehaven, innehaven som innefattar alltifrån läkemedel, luftkompressorer till försvarsindustri, Patricia Industries som inkluderar helägda dotterbolag och en del annat samt riskkapitalplaceringar via EQT.

Med andra ord ett rejält tvärsnitt av vad som går och inte går att äga när vi talar om produktionsresurser.

Till skillnad från Berkshre så delar man också ut pengar årligen till sina aktieägare. Det blir ingen direktavkastning a la 10-15% som hugade spekulanter av diverse preffar, mortage reits eller mpls kan/kunnat få men en över tid en stigande utdelning i kronor räknat som ger en fin ränta på ränta effekt.

Investor är som en liten blandfond där man får exponering inte bara mot stora börsnoterade globala företag utan också andra delar i vår ekonomi. Jag kan inte påstå att jag personligen är jätteförtjust i varje enskilt innehav (det blir man aldrig i investmentbolag man får helt enkelt köpa konceptet), men på något sätt så får ändock Investor ihop det över tid.

På 10 års tid har man levererat en totalavkastning på ca 200%. Avanza Zero hade väl hamnar väl drygt på halva den summan under samma tidsperiod och tittar vi på våra aktivt förvaltade Sverige-fonder som lyckats bra (inte de som försvunnit) under samma period så hamnar de på ca 150%.

Skulle du vilja tredubbla ditt kapital vart tionde år bara genom att sitta och låta någon annan göra grovjobbet?

Nu ska jag dock inte locka in er i något som bolaget antagligen inte kan leverera de närmsta tio åren. För det finns en faktor till att ta hänsyn till.

Det är värderingen. För tio år sedan låg priset i relation till Investors egna kapital på ca 0,7. Idag ligger det närmare 0,9. OMX var inte direkt billigt 2006 men Investor kan sägas ha varit det. I alla fall vad man fick betala i relation till vad man fick d.v.s P/B-mässigt.

Investors alla kugghjul är kanske inte alltid något att jubla över men som helhet håller bolaget måttet mycket gott och väl. Kan man köpa dylika bolag när de kan anses "billiga" så ger det bevisligen en bra effekt över tid.

Investor kommer troligen klara av, liksom Berkshire, att växa med ekonomin och börs i övrigt. Liksom med Berkshire (eller andra tillgångar som förväntas växa i värde) så ju billigare du köper, ju högre avkastning på satsat kapital, allt annat lika. Tänker man så så köper man mer ju billigare någonting blir. I alla fall i bolag som prövats av tidens tand samt kan anses ha fortsatt goda framtidsförutsättningar.

Hur tänker du om Investor och bolagets framtid?

lördag 23 januari 2016

Berskshire Hathaway

Berkshire Hathaway är ett amerikanskt konglomerat med en mängd större och mindre bolag under sitt paraply. Därtill finns en ansenlig portfölj av börsnoterade aktier. Det kan sägas vara ett tvärsnitt av den amerikanska (som utgör en stor del av den globala) ekonomin med huvudkontor i Omaha.

För den sedan gamle aktieintresserade är bolaget troligen inte okänt, men kan ibland anses som om det har sötebrödsdagarna bakom sig.

För den nyligen aktieintresserade är bolaget troligen för gammalt för att vara intressant. Det är inte något Fingerprint-liknande.

Även om Berkshire äger andelar i "spännande" bolag så som elbilstillverkare i Kina, koreanska stålproducenter eller moln-tjänster så framstår Berkshire ändock ofta som "mossigt" eftersom huvudfokus ligger på stabila bolag med bevisad förmåga att kunna tjäna rejält med pengar över en konjunkturcykel. Försäkringsverksamheter, konsumentbolag, tillverkningsbolag, kraftproducenter m.m.

"Värdet" av bolaget brukar bolaget själv ange i sin rapportering via det s.k. bokförda värdet, book-value. Det är enligt Q3 2015 nu på 102 usd/B-aktie. Book-value är ett "pappers-värde". Huruvida man tycker det är ett rättvist pris på bolaget eller ej är upp till var och en att bedöma. Själv anser jag bolaget är värt mer än sitt "book-value".

Poängen med mitt inlägg kommer dock inte vara vad "värdet" på bolaget är utan något annat. Poängen baseras på följande utgångspunkter.

- Berkshire Hathaway som konglomerat utgör ett tvärsnitt av ekonomin och kommer troligen att växa med den liksom som med börsen som helhet, genom upp och nedgångar.

- Förvaltningsavgiften för att direktäga BRK-aktier är i princip 0%.

- Ju lägre pris man köper någonting för desto högre framtida avkastning får man, allt annat lika.

Berkshire Hathaway ger m.a.o. en bred exponering med låga förvaltningsavgifter. Dessutom så finns en tydlig "värdemarkör" varje kvartal att förhålla sig till.   Om priset i relation till "book-value" sjunker blir bolaget billigare om det ökar blir det dyrare. När du väl gjort upp med sig själv var du har din"börja-köp-nivå" så har du näst intill en mekanisk strategi att förhålla dig till.

Om världsekonomin kraschar och världen går mot sin undergång? Ja då går det ju si så där ändå. Då får du ta fram spaden och konserverna och dina andra aktieinvesteringar som lagrats i de digitala aktieböckerna kommer du ändå inte åt när elen släcks ner.

Om book-value sjunker då? Det har mig veterligen hänt två gånger och då när börsen mer än halverats. Jag äger gärna Berkshire Hathaway under dylika börsperioder. Det finns långt värre bolag att hålla under sådana turbulenta tider. 

Om gubbarna på Berkshire försvinner då? Min syn på det hela är att Berkshire redan passerat det stadiet där man behöver sitta och oroa sig över det (därmed inte sagt att det inte kan bli kortsiktiga kursrörelser om något plötsligt händer). Jag ser bolaget som ett konglomerat med många, många kugghjul. Buffet och Munger har gjort ett hästjobb och är erkänt goda kapitalallokerare, men Berkshire av idag klarar sig väl även med vanliga dödliga ledningen. Det är klart förväntar man sig att bolaget ska avkasta 20% årligen så är man fel ute.

Poängen är dock inte att få 20% utan att du får ett tvärsnitt av ekonomin och att man kan "reglera" sin förväntade avkastning enbart genom att titta på när man ska köpa.

Vad är din syn på Berkshire Hathaway och vad anser du om bolagets framtida förväntade avkastning?

fredag 22 januari 2016

Har du en strategi för björnmarknader?

Priset på många börsnoterade andelstillgångar har gått ned. Vilket betyder att fler och fler tillgångar handlas i nivå med vad som kan anses rimligt i relation till vad jag bedömer dem vara värda.

Det är en angenäm känsla. Mycket mer angenäm än när nio av tio saker kan anses för dyra.

Samtidigt har ju "fallet" inte varit jättestort. 20%-ig nedgång från toppnivåer är inte något katastrof-scenario. Långt där i från. Jag vet heller inte om ett sådant scenario kommer komma och jag ägnar inte för mycket tid åt att "förbereda" portföljen för det heller. Istället har jag köpt aktier nu när många handlas på rimlig nivå.

Det är givet att ju billigare du köper en tillgång desto bättre köp är det, allt annat lika. Jag ägnar mig dock inte åt att försöka pricka botten utan mina köp initieras  tidigare. Jag ägnar mig inte åt att sälja för jag "tror" att det ska gå att köpa billigare sedan utan försäljningar sker i så fall på andra grunder.

Det är möjligt att det finns några som tycker en s.k. björnmarknad är obehaglig, men då har de troligen pytsat in mycket pengar då det varit som dyrast under 2014-2015 eller kanske intresserat sig för aktier ganska nyligen. Kanske både och. Jag föreställer mig att man kanske även är yngre och då är det väl bra att man får erfarenhet av då det går nedåt. Det hör till. Det är lika naturligt att allt går nedåt som att allt går uppåt. Ibland regnar det, ibland är det solsken det är bara svårt att på förhand säga när vad exakt infaller. Du kan inte bestämma tidpunkten. Du kan bara bestämma över ditt eget agerande när det inträffar.

Min strategi är enkel till sin natur och innefattar ingen egentlig strategi för björnmarknader. Strategin är densamma oavsett marknadsläge.

- Jag är nettoköpare av aktier. Ibland köper jag mer ibland mindre.

- Köpen baseras på vad jag tycker jag får för pengarna. Inte vilket håll marknaden går. Ofta är det så jag får mer för pengarna när marknaden går ned.

- Jag försöker undvika de dåliga eller mest svårbedömda bolagen. Det är en jättesvår bedömningsfråga men för att kompensera för att jag eventuellt köper mediokra bolag så köper jag för mindre summor i dem som kanske har en varningsflagg (om jag ens köper).

- Jag köper för mer i de bra bolagen om/när tillfälle ges.

- Jag försöker köpa för en mindre summa om bolaget värderas i övre intervallet av vad jag anser rimligt, mer om under det.

- Jag köper inte i all oändlighet utan nöjer mig med en viss storlek på ett innehav oavsett pris för att minimera negativa effekter av potentiella värdefällor.

- Jag får därmed  en ganska diversifierad portfölj där några (de som får störst betydelse för portföljen) kan anses vara bra "eviga" innehav och andra innehav som kan tänkas säljas vid tillfälle.

Har du en strategi för just björnmarknader?


söndag 10 januari 2016

Telia är inte billigt

Jag är ingen fantast av att redovisa köp och sälj i realtid. Jag tycker att det skapar fel fokus, men jag brukar heller inte undvika direkta frågor.

Telia har varit uppe till diskussion. Det är också ett bolag som många verkar ha köpt. Har jag köpt en liten post? Ja. Skulle jag rekommendera någon att köpa Telia-aktier? Nej.

Om jag tjänar pengar på den här manövern så kommer jag lägga utvärderingen av detsamma i lådan för tursamma utfall. Om jag förlorar pengar så kommer jag lägga det i lådan för dumt agerande. Inte tvärt om.

Telia är ett bolag som visat sig tjäna mindre och mindre pengar, det egna kapitalet har  minskat år för år och de har inte klarat av någon egentlig utdelningshöjning. Dessutom finns det en del oegentligeheter i bagaget. Vissa menar på att det finns mer. Man vill avveckla delar av sin verksamhet. Den verksamheten som står för ca 2 av 3 mobiltelefonkunder och som fram till ganska nyligen varit den delen som skulle skapa tillväxt. Det sätt som bolaget kan tänkas växa nu är via köpa sig större kostym via förvärv för några andra naturliga tillväxtsmöjligheter verkar inte finnas. Man köpte nyligen 1% i Spotify till enligt mig en hutlös summa för att man ville få lite "hipp-stämpel". Spotify som jag i alla fall menar på snart kan vara en på dussinet om ett tag av strömningstjänster. "Content is King" inom mediabranschen inte distributörertjänster.

Ja Telia-aktien har gått från 54 kr till 40 kr, men det betyder inte att den är billig. 54 kr var tvärtemot hutlöst dyrt för ett bolag av Telias kaliber. Det mesta är dyrt på börsen, större delen av tiden. Det är därför jag blir så glad när det äntligen börjar ändras.

Det är inte riktigt rimligt att betala mer än dubbla det egna kapitalet för en verksamhet som förräntar det med ca 15% samt verkar krympa, i bästa fall stagnera, och dessutom kanske har lite annat mindre trevligt i kappsäcken.

Telia är, enligt mig, helt enkelt rimligt värderat utifrån de förutsättningar som gäller för bolaget. Denna bedömning gör att jag vet när jag ska undvika och köpa bolag (då de är hutlöst dyra). Det är en av få styrkor jag kanske har. En av mina svagheter är då aktier kommer i nivå med vad jag bedömt kan vara en rimlig köpkurs. Då vill jag gärna trycka på köpknappen.

Bara för att någon i bloggosfären köper någonting betyder det inte att det är ett rationellt gjord, långsiktigt bra investering baserad på kalla hårda fakta.

Det kan lika gärna vara lockelsen av att kanske, kanske göra några snabba pengar som man fallit förr.

Gör alltid din egen analys, din egen handlingsplan. I förväg.

Hur kommer du agera om bolaget måste reservera pengar och sänker utdelningen till 2 kr? Hur kommer du agera om bolaget vill köpa en kroatisk telekomoperatör och därför ställer in utdelningen för att göra detta förvärv istället? Vad är dina bevekelsegrunder för köp i nuläget?

Jag tror att man gör sig själv en bättre tjänst om man lägger mer tid på att gå igenom så många scenarion som möjligt med möjliga utfall och handlingsvägar för sina innehav och mindre tid på att följa andras portföljer.

lördag 9 januari 2016

Muddy Waters och Telia

Muddy Waters är fonden som tjänar pengar på att blanka. De försöker gräva fram oegentligheter, blankar och sedan går ut med vad de tycker är fel med bolaget de blankar.

Ett av de nuvarande objekten är telekomoperatören TeliaSonera. Det öppna brevet och analysen som Muddy Waters gått ut med finns här.

Det öppna brevet säger bl.a.

"To the Directos of TeliaSonera AB:

We are short the securities of TeliaSonera because we believe information that is being withheld from investors, along with the current board and managements (in)action will significantly impact the companys shares and credit profile."

 Samt

"Depending on how the bad the aforementioned issues become, we can see the stock selling for SEK 27 to 29."


Där i mellan radas anledningarna upp.

Förenklat så menar Muddy Waters på att Telias Euroasiska verksamhet är de facto värdelös. Då den står för ca 1/3 av bolagets intjäning så innebär ju det ju att 1/3 av bolagsvärdet bör försvinna.

Är det rimligt? Orimligt? Det får ju var och en ta ställning till. En del menar på att på samma sätt som en aktivivistinvestare som köpt färdigt vill prata upp en aktie, så vill en blankningsfond prata ned. 

Jag kan tycka det är rimligt att en fond som Muddy Waters främst letar blankningskandidater där det finns saker som kan finnas trovärdigt. Det måste finnas möjlighet att slå gnistor eller få till friktion för att få upp en eld. 

Tar man och tittar på Muddy Waters "track record" så är det kort, men de har bl.a. gjort sig kända för att hitta oegentligheter bland kinesiska småbolag som listades i USA  . Första, av mig veterligen caset för Muddy Waters, var Orient Paper 2010.

Orient Paper tillverkade papper i Hebie, men listades i New York (Ett tag var det jättepopulärt att lista kinesiska bolag utanför Kina och investerare sprang efter dem. För det vet ju alla att små kinesiska bolag som listas i utlandet hundratals mil från sin verksamhetsbas bara MÅSTE bli succeer...). Muddy Waters gick ut med en rapport om att vinsterna var överdrivna och tillgångarna var långt ifrån värda det som de bokfördes till. Aktierna värderade till 8 usd föll snart till 2 usd.

Fler kinesiska småbolag följde och man blankade dem med stor framgång.

Muddy Waters inriktar sig i sak på tre typer av blankningspositioner.

Företagsbedrägerier - då mycket med bolaget helt enkelt är bluff och båg.

Bokföringsbedrägerier - ett egentligt företag men där det finns poster i bokföringen som inte är rätt och riktigt. 

Fundamentala problem - ett fungerande företag men där det finns fundamentala problem som Mr Market ännu inte prisat in.

Muddy Waters har gjort riktigt bra i från sig då det handlat om de första två kategorierna, men inte när man kikar på den sista.

Muddy Waters tidiga historia handlade mycket om företags- och bokföringsbedrägerier. Fokus på mindre och mer obskyra bolag där man haft näsa för att leta fram oegentligheter. Jag gissar på att dess framgång dragit till sig kapital.Så pass mycket att man varit tvungen att hitta fler och större blankningskandidater därav att man under den senaste tiden försökt hitta fundamentala problem också.

Huruvida de kommer lyckas med att blanka även p.g.a. sådana anledningar återstår att se, men att göra fundamentala analyser är inte lätt. Vare sig om man letar efter det som ska gå upp eller efter det som ska gå ned. Oavsett, så måste var och en som vill direktäga aktier försöka göra sin egen analys och agera därefter.

fredag 8 januari 2016

Bevakningslista

Är man intresserad av att direktäga aktier så kan det vara bra att ta ställning till vissa saker.

1. Vilka aktier är man intresserad av att direktäga och hur sållar man fram dem?

2. Hur mycket ska du exponera dig, din portfölj, din ekonomi, mot en enskild aktie och hur avgör du storleken på exponeringen?

3. När är det dags att köpa den där "utvalda" aktien?

Det här är ju inga nya frågeställningar och alla som hållit på med aktier ett tag har antagligen brottats med dessa frågor samt troligen kommit upp med svar som passar dem själva, deras situation samt deras temperament.

En del är momentum-investare, en del motvalls, en del indexkramare, en del tillväxts, en del värdeinvesterare, en del deep-value, en del letar på smålistor andra håller sig till de stora. Oavsett vilken "metod" som man influerats mest utav så har man troligen svar, eller delvisa svar på ovanstående frågor.

Är man ny på aktier så kan det vara bra att ta sig en funderare på dessa frågeställningar. Eftersom det känns som de senaste åren har fått många att bli aktieintresserade så tar jag upp detta ämne.

Själv använder jag en bevakningslista för att ge mig beslutsunderlag. Den är inte allena rådande för i praktiken så är det sällan ETT bolag i taget, med jämna mellanrum, uppnår "intressant" status. Oftast måste man även ta relativa hänsyn. Hänsyn till hur portföljen som helhet ser ut. Hänsyn till hur mycket man redan är exponerad mot ett enskilt innehav samt vad man tycker är lämplig exponering. Hänsyn till relativ värdering kontra annat man har o.s.v.

Men en bevakningslista hjälper. Den hjälper till för den är formulerad under en tid då man hunnit sitta i lugn och ro och gå igenom vad man tycker och tänker samt hur man värderar ett bolag. Att göra det då det råder någon form av börsoro är svårt. Det är så mycket "brus" i omlopp då. Det råder ingen brist på information eller synpunkter i dagens samhälle. Bristvaran är istället att få tid till att själv reflektera över vad man tycker. Att bygga upp en bevakningslista hjälper till att få en att fokusera på det. Väl på plats så går det också  justera den allt eftersom man följer bolaget och dess utveckling.

Själv har jag en kurs - ett pris som "trigger" på min bevakningslista. För TA intresserade människor kan det dock lika gärna vara något av teknisk natur som verkar som "trigger". Oavsett, så måste man ju dock först gjort upp med sig själv vilka bolag som är värt att ha på bevakningslistan.

tisdag 5 januari 2016

Plötsligt händer det

Bolag man vill köpa handlas till det pris man är beredd att betala.

Det betyder inte att det inte kan bli billigare, men det betyder att det du suttit och väntat på äntligen inträffar.
Det betyder inte att det inte finns orosmoln, men det ingår i sakens natur att det antingen är allmän oro, branschoro eller bolagsspecifik oro som gjort att just det du väntat på just nu blivit billigare.

Absolut bäst brukar det vara när tidningsrubriker basunerar ut att aktier är sk*t och man bara förlorar pengar. Där är vi inte nu. Vi kanske bara är i mitten av en s.k. björn-trend, men det är ok. Ok om man vet vad man allra helst vill köpa och till vilket pris.

Det är inte billigt än, men många bolag är i alla fall ok värderade nu. Det är en stor lättnad för det är det som jag tycker är bland det mest mentalt påfrestande, att bara se hur saker och ting blir dyrare och dyrare. Man sitter och undrar hur folk kan betala hutlösa priser för bolag utan vare sig historik eller substans, trissa upp priser på utdelningsbolag tills direktavkastningen blir näst intill ingenting, betala multiplar som om tillväxten aldrig skulle kunna ta stopp. Därför är det skönt att se att värderingarna i många bolag kan återkomma till att bli mer rimliga.

Har vi riktigt tur nu så kommer det här fortsätta i 9-12 månader till,  kanske längre. OMX30 har väl ungefär tappat 20% från toppen vilket gjort saker och ting är mer rimligt värderat nu. Inte alla men flera större bolag. Kan vi få ytterligare 20% mer ned tack! Nåja, man ska inte vara för girig heller.

lördag 2 januari 2016

Yara, Nolato, Beijer Alma och Assa Abloy

Yara tuffar fortsatt på i god takt. Som jag nämnt om och om igen så gynnas bolaget av bl.a. låga energipriser. Det har väl inte gått förbi någon varthän energipriserna vandrat.

Yara är finansiellt starkt (kassan motsvarar ca 31 nok/aktie) och skuldsättningen väldigt låg. Vinsten fick sig dessutom en extra skjuts p.g.a. försäljningen av GrowHowUK. Jag finner det sannolikt med en utdelningshöjning. Låt oss säga 15 nok? Möjligtvis kommer det annonseras något större förvärv. Vi får se vad ledningen har för planer under 2016.

Ett annat bolag som går som tåget är Nolato. Dess verksamhet har utvecklats otroligt bra de senaste åren. Vinsten TTM är på 17,33 kr/aktie. Kursen på 258 kr. Min gissning är att en utdelning på 9 kr/aktie kommer att ges. När vinsten kommer toppa vågar jag dock inte längre gissa även om jag länge trott att toppen varit nådd - tillika värderingen.

Nolatos omsättning motsvarar ca 178 kr/aktie. Aktien handlas över P/S 1 under goda år då marginalerna är goda och under P/S 1 under dåliga år då marginalerna kommer vara lägre. Men det är klart, det är det kanske ingen annan än jag som tror på nu.

Sedan har vi Beijer Alma. Denna industripärla. Vinsten TTM är 11,31 kr/aktie. Huruvida utdelningen kommer bibehållas på 8,50 eller höjas till 9 kr vågar jag inte gissa. Det kvittar lika för får jag chansen så är Beijer Alma ett av de innehav som är prioriterade för köp. Det här är ett bolag som inte gör mycket väsen för sig och inte får mycket uppmärksamhet men det gör inget. Det enda tråkiga är värderingen då kursen nu är på ca 220 kr och drygt på ATH. Man vill ju gärna köpa "billigt".

Assa Abloy är ett annat bolag som gått från klarhet till klarhet och med mål att växa ca 10% årligen.  Kursen just nu ca 178 kr och vinsten TTM 6,72 kr/aktie. Assa Abloy är visserligen sällan billigt, men någon måtta måste det väl ändå finnas. Ja den som lever får förhoppningsvis se rimligare värderingar framöver. Det vore välkommet.


Vad är din syn på Yara, Nolato, Beijer Alma och Assa Abloy? Några vågade gissningar på utdelningsnivån?