onsdag 31 augusti 2011

Ratos Q2 Rapport

Ratos halvårsrapport finns här: Ratos Q2 2011

Tittar man på resultatandelarna så blev det för halvåret 401 Mkr (648). Därtill tillkom ett exitresultat på 487 Mkr (0).

Nämnas kan också att den finländska biografkoncernen Finnkino förvärvades för ca 860 Mkr varav Ratos tillförde 402 Mkr i eget kapital.

Eget kapital var 44 kr/aktie. Eget kapital är intressant att titta på eftersom det historiska genomsnittet för Ratos är att dela ut 11% av det egna kapitalet. Man kan ställa sig frågan om utdelningen är hotad i och med det svagare resultaten från de underliggande innehaven och det sjunkande egna kapitalet. VD Arne Karlsson själv utrycker sig så här angående utdelningarna "Det ska gå långt innan vi sänker den absoluta utdelningen. Under finanskrisen höll vi under ett år utdelningen oförändrad"

Det tolkar i alla fall jag som att Ratos är beredd att upprätthålla utdelningen på 5,25 kr/aktie. Även om resultaten sviktar något. Det innebär då att aktien just nu handlas på en direktavkastning motsvarande ca 5,6%.

Ratos ser sig själva som ett private equity-konglomerat d.v.s. en blandning mellan de två "ytterligheterna". Under goda år så som 2004-2007 är man mer åt private equity hållet och göra många förvärv och exits. Under sämre år, t.ex. 2008-2009, görs färre transaktioner och man fokuserar mer på att som konglomerat utveckla befintliga innehav.

Ratos mål är att varje enskilt innehav ska ge 20% i genomsnittlig årlig avkastning. Hittills har man lyckats bra med detta och genererat ca 26%/år under en tolvårsperiod. "Medellivslängden" för ett innehav är ca 7 år. Bevisligen lyckas man bra i Ratos att tjäna pengar på investeringar i s.k. onoterade innehav.

26 personer arbetar i Ratos investeringsorganisation. Tillsammans analyserar och utvärderar de 200-250 företag och affärsmöjligheter årligen. Många faller bort då de inte uppfyller investeringskriterierna. I genomsnitt gör man runt 3-6 förvärv årligen. Det betyder att ca 98% av alla "möjligheter" ratas. 2% väljer man att gå vidare med och satsa på.

Omvandlar man den processen till vad det skulle motsvara för en person (t.ex. en småsparare och hobby investerare) så skulle det innebär ca 10 företagsanalyser per år (under förutsättning att man arbetar ganska aktivt med att just analysera affärsmöjligheter) samt ett "förvärv" ungefär vart femte år. Det tål att tänkas på.

Mitt förtroende för Ratos är fortsatt orubbat. SHB har motsatt syn och har gett Ratos sänkta riktkurser. Detta välkomnar jag. Förhoppningsvis pressas kursen än mer framöver.

söndag 28 augusti 2011

Fredrik Lundberg

Bloggaren defensiven plockade nyligen in förvaltningsbolaget Lundbergs i portföljen. Om bolaget i sig skriver defensiven i inlägget Analys av Lundbergs - Sveriges Berkshire?

Själv ska jag inte skriva mycket mer om bolaget i sig. Jag blev nämligen först och främst intresserad av Fredrik Lundberg och hans investeringsfilosofi. Bevisligen har det gått bra för Lundberg. Hur har han gjort? Först lite bakgrund.

Fredriks far Lars Erik Lundberg startade 1944 ett byggföretag och lyckades väl under de kommande åren som byggmästare. Tidigt började Lars Erik också bygga upp ett eget fastighetsbestånd. Under 50,60 och 70-talet byggdes fastighetsinnehavet successivt upp. Mot slutet av 70-talet kom också intresset av andra investeringar i nya branscher och man började köpa upp innehav i ett flertal olika bolag, Holmen, Alfa Laval, Siab, Östgöta Enskilda Bank m.fl. 1983 börsnoterades Lundbergs med Fredrik Lundberg som VD.

Den svenska finanskrisen i början av 90-talet drabbade Lundbergs hårt. Man var tvungen att rädda Östgöta Enskilda Bank med stora kapitalinsatser. Senare avyttrades banken till Danske Bank. Under 1990- och 2000-talet har Lundbergs fortsatt göra investeringar i utvalda börsnoterade företag. Främst inom Handelsbankssfären.

På mindre än 100 år (två generationer) har Lundbergs vuxit till en av Sveriges mest inflytelserika familjer och gjort Fredrik Lundberg till Sveriges 10:e rikaste.Fredrik Lundberg verkar inte vilja vara i rampljuset allt för mycket. Han gör framträdanden främst på årsstämmor och liknande evangemang. Intervjuerna är förhållandevis få. Dock har jag lyckats hitta några. Den äldsta från 1999.

Lundbergs innehav framstår som ganska "tråkiga". Sett till tillväxten i de enskilda innehaven så är det knappt att de slår index. Ändå har Lundberg lyckats överavkasta index år efter år.

Som person (utifrån vad jag kan få fram från olika intervjuer) framstår Lundberg som tålmodig. Han verkar också vara något av ett kontroll-freak, teknik, sport- och friluftsintresserad. "Mitt främsta fritidsintresse, om man får kalla det så, är familjen. Sen kommer skidåkning, jakt och lite golf. På vintrarna åker jag skidor nedför. Och nu i sommar vill jag dit (Alperna) och vandra - inte klättra. Det har jag inte kompetens för."

Lundbergs är noga med att välja medarbetare samt med ett stort intresse för att bygga upp saker. Pengar i sig verkar inte längre vara drivkraften utan tjusningen i att få bygga upp något från grunden eller vidareutveckla. Dessutom verkar han inte tänka alltför mycket i termer av kvartalsrapporter, börssvängningar eller dylikt.

"Sju av tio VD:ar tycker att finansanalytiker och journalister är för kortsiktiga. Hela tiden är det fokus på åtgärder för att göra aktien populär eller skifta ut pengar till aktieägarna,lösa in, komma med skojfriska uttalanden om vad man ska göra.Dessutom är det så att kortsiktigt åstadkomna resultat inte bygger ett företag på lång sikt. Kortsiktighet är nonsens i dessa sammanhang. Men många ägare faller efter för det här,stämmer in i kören, och gör dumheter som skadar företagen på lång sikt.

Räcker det inte med att man som huvudägare vill vara med och utveckla och driva fram ett företag som har goda förutsättningar? Jag har inget smart kort i bakfickan - nu ska jag göra den och den affären och splittra upp si och så och köpaoch sälja det och det. Om jag gör en investering som privatmänniska, gör jag det för att jag tror tillgången - just det företaget - kommer att ha en bra utveckling, så att jag fåren bra tillväxt och en bra avkastning. Detsamma gäller för Lundbergs."


Fredrik Lundberg köper in sig i ett bolag när han har pengarna och bedömer det vara ett bra bolag som långsiktigt kommer vara en god affär. Att tima marknaden verkar inte ingå i hans strategi. Samtidigt har han dock, om möjlighet ges, en förkärlek att försöka köpa då han bedömer ett bolag vara billigt. "Vi började köpa i Industrivärden när börsen var lågt värderad. Det är främst vid sådana tidpunkter man har möjlighet att göra fördelaktiga investeringar."

Däremot är han väldigt försiktig med belåningen. Aktieportföljen ska vara obelånad och fastigheterna är också väldigt lågt belånade. "Vad man måste se till är att i alla lägen ha en bra finansiell ställning så att man har råd att övervintra. Det har vi och därför känner jag ingen som helst oro. Sedan går vi in i en tid som blir mycket tuffare för varje företag och då får man anpassa sig efter det"

På frågan varför han betraktas som en person som är ovillig att ta risker svarar Fredrik Lundberg "Det är inget jag skäms för. Jag tycker det är ett positivt omdöme. Och det borde ju innebära att de som är aktieägare i Lundbergs kan sova gott om nätterna."

Onoterade innehav är ingenting för herr Lundberg. Han vill ha poster som är betydelsefulla i den meningen att han kan vara med och påverka. "Vi vill investera i marknadsnoterade, transparenta bolag, där vi kan vara med om att genomföra förändringar. Vi vill inte ha en minoritetspost i ett onoterat bolag, där huvudägarna har resten."

Vad anses Fredrik Lundberg själv om hur man ska bli en långsiktig framgångsrik investerare då? Jo han lyfter fram några enkla, men viktiga saker. "Jag vill inte spela rollen som aktieguru. Men grunden är att leta efter företag med bra produkter och bra ledning, som kan ge företaget en stärkt marknadsposition. Jag försöker hitta gedigna företag som jag tror har en bra framtid – bolag som Handelsbanken, Holmen och Sandvik. Jag ger mig inte på företag med produkter och verksamheter som jag inte förstår. Det var därför jag inte hamnade i IT-bubblan. Lundbergs hade inte en krona där. Om jag ska välja en enda faktor som den viktigaste i ett företag blir det ledningen."

Angående ersättningar till just ledande befattningsinnehavare så har Lundberg uttalat "Min inställning är att duktiga ledare ska ha bra betalt. Jag har inget emot bonusar – om de är kopplade till uppgiften. Man ska inte få bonus för att dollarkursen går upp eller för något annat man inte själv kan påverka."

Lundbergs innehav består i huvudsak av stabila och säkra investeringar där innehaven levererar ett bra kassaflöde i både goda som dåliga tider till Lundberg som kan återinvesteras. Det finns inget "sexy". Tvärtom så är innehaven ganska "gubbiga". Lundberg bygger metodiskt med liten tanke på kortsiktiga svängningar i ekonomin men med ständig fokus på att riskminimera i termer av kapitalstruktur och genom att investera i verksamheter man förstår och kan värdera. Med tid och tålamod lyckas man därmed där andra mer kortsiktiga misslyckas.

fredag 26 augusti 2011

Steve Jobs

Steve jobs, en av grundarna av Apple 1976, och nu f.d. VD då han avsagt sig positionen p.g.a. sjukdom lär säkerligen gå till historien som en av de största entreprenörerna i vår tid.

Grunden för Apple var Steve Wozniaks design, Apple I datorn. Tillsammas i 20 års ålderns startade de företaget Apple Computers. Det unika 1976 med Apple I datorn var att man fick en hel "låda". På den tiden fick man annars, om man skulle ha en dator, plocka ihop delar själv. Det enda man behövde köpa till var en monitor och tangentbord. Fler succeér (liksom misslyckanden) kom att komma under årens lopp så som Macintosh, Ipod, Iphone m.fl. Nu konkurrerar Apple med Exxon om att vara världens största bolag sett till börsvärdet.
Nu är det inte produkterna eller Apple i sig jag egentligen vill lyfta fram med detta inlägg utan jag vill lyfta fram en del citat av Steve Jobs. I likhet med Warren Buffet så har Steve Jobs nämligen en förmåga att få ur sig en hel del tänkvärt.

“When you’re young, you look at television and think, There’s a conspiracy. The networks have conspired to dumb us down. But when you get a little older, you realize that’s not true. The networks are in business to give people exactly what they want. That’s a far more depressing thought. Conspiracy is optimistic! You can shoot the bastards! We can have a revolution! But the networks are really in business to give people what they want. It’s the truth.”

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it.”

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

"We think basically you watch television to turn your brain off, and you work on your computer when you want to turn your brain on."

"The system is that there is no system. That doesn't mean we don't have process. Apple is a very disciplined company, and we have great processes. But that's not what it's about. Process makes you more efficient. But innovation comes from people meeting up in the hallways or calling each other at 10:30 at night with a new idea, or because they realized something that shoots holes in how we've been thinking about a problem. It's ad hoc meetings of six people called by someone who thinks he has figured out the coolest new thing ever and who wants to know what other people think of his idea. And it comes from saying no to 1,000 things to make sure we don't get on the wrong track or try to do too much. We're always thinking about new markets we could enter, but it's only by saying no that you can concentrate on the things that are really important."

"I decided to take a calligraphy class to learn how to [learn calligraphy]. I learned about serif and sans-serif typefaces, about varying the space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful. Historical. Artistically subtle in a way that science can't capture. And I found it fascinating. None of this had any hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would never have multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them."

"It's more fun to be a pirate than to join the navy."


Vilket är ditt favoritcitat?

onsdag 24 augusti 2011

Mekonomen Q2 Rapport

Idag kom Mekonomen med sin halvårsrapport: Mekonomen Q 2 Själv äger jag i nuläget inga Mekonomen aktier, men bolaget har fångat mitt intresse.

Enligt Di.se hoppas VD Håkan Lundstedt på en lågkonjunktur: Mekonomens VD hoppas på sämre tider

Personligen kan jag tycka det är en lite klantig framhållan då man som VD inte bara finns till för aktieägare utan också är företagets ansikte utåt överlag, inte minst mot kunder. En önskan om sämre tider med allt vad det medför; folk som förlorar jobb, mindre i plånboken et.c. är kanske sund från Mekonomens synvinkel men "låter lite illa".

Håkan Lundstedt har varit VD i Mekonomen sedan februari 2007. Innan dess har han varit VD på Lantmännen. Han fick VD posten i Mekonomen då han ansågs "ha en gedigen erfarenhet av att bygga och utveckla företag, koncept och varumärken."

Tittar vi på själva siffrorna så har vinsttillväxten varit ca 7%. Halvåret gav en vinst på 5,75 kr/aktie (5,36). Rörelseresultatet för halvåret blev 269 Msek. Rörelsemarginalen sjönk något till 13% (14%) vilket låg i linje med min förväntan om att det antagligen blir svårt att höja marginalerna mycket mer från nuvarande, relativt goda, nivåer. Man ska antagligen istället räkna med bibehållna eller något sjunkande.

Integrationen av Sørensen og Balchen i Norge verkar ha fallit ut ok då det t.o.m. bidrog något till resultatet. Mindre kostnader för investeringarna i bl.a. Norge och Finland kommer även påverka Q3 och Q4 (med ca 10 Msek/Q). Förvärvet av Sørensen og Balchen kostade totalt 740 Msek (nyemitterade aktier + kontant betalning).

Andelen räntebärande skulder ökade relativt kraftigt till 722 (135) Msek. "Ökningen av de räntebärande skulderna är främst hänförlig till förvärvet av Sørensen og Balchen samt aktieutdelningen på 274 MSEK som utbetalades under andra kvartalet."

Tittar vi på hela skuldsättningen kontra eget kapital (eget kapital = 1388 Msek) så får vi en debt/equity på 1,10 ( 0,93) den 30 juni 2011. Det är de räntebärande skulderna som står för den försämrade balansomslutningen. Försämring trots att man också gjorde en emission på ett värde av 467 Msek och "fyllde på" det egna kapitalet p.g.a. förvärv.

ROE för 12 månaders ligger på 27% att jämföra med 2010 års 36%. ROE är ett bra mått på att mäta ett bolags effektivitet om man samtidigt tar hänsyn till belåningen. En förbättrad ROE kan ordnas med en ökad användning av hävstång (lån/krediter). En ökad skuldsättning ska leda till ökad ROE annars går utvecklingen åt fel håll. Växer man så finns risken att man blir mindre effektiva och därav kanske inte tillväxten i sig ger mer pengar i fickan till aktieägarna.

Det ser i alla fall ut som om Mekonomen kan klara en mindre vinsttillväxt. Nuvarande utdelningar bör inte vara i fara, men jag ser heller inte någon självklarhet i att höja den.

Några av Mekonomens nackdelar kommer här fram i dagen. Utifrån mitt perspektiv så gör ett bolag bäst i att hålla nere skulderna i första hand. Ska förvärv göras så görs de bäst med kontant betalning ej nyemission. Att köpa upp sina konkurrenter kan kanske löna sig i längden såvida man inte får konkurrensmyndigheter på nacken i ett senare skede, men det finns också risk för att man gör för dyrbara köp. Hur det blir med Sørensen og Balchen (dyrköpt? billigt?) får tiden utvisa.

Mekonomen värderas just nu till ca P/E 18 av Mr Market. Min bedömning är att Mekonomen inte kommer kunna öka sina vinster som förut och inte heller kommer utdelningstillväxten vara densamma som tidigare år.

måndag 22 augusti 2011

The Warren Buffett Way

The Warren Buffet Way är skriven av Robert Hagstrom.

Vill man snabbt sammanfatta boken kan man säga att boken i sig är en sammanfattning över de investeringsråd Warren Buffet gett i sina årliga brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway

Boken beskriver också de influenser Buffett haft och hur han kombinerar Fishers förståelse för kvaliteér i ett bolag med Grahams förståelse angående pris och värdering. Huvudvikten av boken ligger dock på hur Buffett tillämpar sin investeringsfilosofi samt beskrivande exempel ur hans karriär.

För den som inte tidigare läst något kring Buffetts filosofi så är den väldigt matnyttig. För den som redan är bekant med Buffett så gör boken ett bra jobb att sammanfatta hans investeringsfilosofi på ett lättförståeligt sätt.

En hel del direkta citat av Buffett finns naturligtvis också med som t.ex:

"We dont have to be smarter than the rest; we have to be more disciplined that the rest."

"We just focus on a few outstanding companies. We´re focus investors"

"I want to be in businesses so good even a dummy can make money"

"The basic ideas of investing are to look at stocks as businesses, use market fluctuations to your advantage, and seek margin of safety. Thats´s what Ben Graham taught us. A hundred years from now they will still be the cornerstones of investing."


Boken tar också upp begreppet "owner earnings" liksom Buffetts syn på risk och diversifikation. Buffett ser sig själv som en fokusinvesterare (se citat ovan).

Fokusinvesterarens gyllene regler, enligt The Warren Buffett Way, är som följer:

"Concentrate your investments in outstanding companies run by a strong management.

Limit yourself to the number of companies you can truly understand. Ten to twenty is good, more than than twenty is asking for trouble.

Pick the very best of your good companies and put the bulk of your investment there.

Think long-term: five to ten years.

Volatility happens. Carry on."


Helt klart en läsvärd bok .

Låt mig avsluta med ännu ett Warren Buffet citat.

"Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less that the business is intrinsically worth, with management of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever."

fredag 19 augusti 2011

Analys av Sandvik

Analys av Sandvik utifrån mina ratingkriterier. Som vanligt, oavsett utfall, kriterierna säger inget om när eller till vilket pris aktien är köpvärd. Ratingkriterierna syftar till att se om bolaget i sig är en långsiktigt god placering, hur mycket risk den medför et.c.

Sandvik är en verkstadskoncern och tillverkare av hårdmetallprodukter. De tre huvudområdena är: "Tooling"; Verktyg samt komponenter för metallbearbetning. "Mining and Construction"; Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin. "Materials Technology"; Produkter i avancerade material, speciallegeringar m.m. Sandvik är verksam i hela världen men största marknaden är Europa som står för nästan halva omsättningen.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja, Sandvik är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Nej, inte tillräckligt för att klara kriteriet. Största ägaren är Industrivärden på 11,7% följt av pensionsstiftelser sedan Lundberg på 2% och därefter fler pensionsstiftelser och fondförvaltare.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Sandvik har gett utdelningar sedan börsnoteringen 1901. Utdelning gavs även under förluståret 2009.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja. Även om Sandviks viktigaste kunder är inom t.ex. verkstads- och gruvindustrin så påverkas bolaget inte direkt på det sätt som avses med kriteriet.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Man har som mål att vara, och är, världsledande på flertalet områden. Detta kräver i sin tur att man lägger en hel del resurser på, samt lyckas med, innovativa satsningar. Visserligen är man förmodligen inte lika känslig som diverse teknikföretag, men även inom metallurgi kan man inte leva på gamla meriter speciellt inte när ens "edge" är att tillverka specialmaskiner, specialmaterial o.s.v. till bästa möjliga kvalitet.

Konjunktur-okänslig: Sandvik är som sagt beroende av verkstads- och råvaruindustrin. Dessa är konjunkturkänsliga. Det syns också i kassaflödet för den löpande verksamheten att konjunkturer påverkar(t.ex. 2010 12,1 miljarder jämfört med 2007 5,5 miljarder). Med sin diversifiering klarar man sig dock förhållandevis bra i blåsväder ändå. Mig veterligen har bolaget enbart haft två förlustår under sin historia.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. 26 miljarder kr att jämföra med 34 miljarder kr. Sandvik är kapitalkrävande.

Bättre än index? De senaste 20 åren har Sandvik växt med 7% i genomsnitt årligen samt haft en tämligen god direktavkastning. De senaste fem åren har Sandvik gett en totalavkastning motsvarande 15% årligen, så visst presterar bolaget i nivå med index samt har potential att t.o.m. prestera bättre.

Förtroende för ledningen: Ja. Jag har ingen anledning att anmärka negativt.


Sandvik får godkänt på 6 kriterier av 9. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så får Sandvik en neutral rekommendation. Jag varken rekommenderar eller tar avstånd från bolaget. Utifrån de uppställda kriterierna så finns en del frågetecken. Då bolaget är en verkstadskoncern så faller de på en del kriterier bl.a. för att ratingkriterierna i sig missgynnar denna typ av bolag.

Vad är din syn på Sandvik?

Forum Sandvik

söndag 14 augusti 2011

The Aggressive Conservative Investor

The Aggressive Conservative Investor är skriven av Martin J. Whitman (samt medförfattaren Martin Shubik).

Boken är relativt "tung" och innehåller ganska många fallstudier. Flertalet kapitel är riktigt intressanta medan andra kapitlen drar till sig mindre intresse (i alla fall från mig). Bokens fördelar är delarna som beskriver den s.k. Financial-Integrity Approach samt delen Tools of Securities Analysis.

I the Financial-Integrity Approach beskrivs hur man ska välja ut vad man ska investera i. Det är fokus på fyra saker:

1) Bolaget ska ha en stark finansiell position med allt vad det innebär.
2) Det ska ledas av en bra ledning som man har förtroende för samt ha bra ägare.
3) Det ska finnas tillräckligt med kontinuerligt kommande information tillgängligt så man utifrån dem kan följa bolaget. Utan detta är man "blind" i sina beslut.
4) Priset ska vara under vad man som investerare bedömer bolaget är värt.

Först när dessa fyra saker får "grönt ljus" så ska man gå vidare och fundera på OM man ska investera. Är det miss på någon av dem så ska man gå vidare och leta efter annat.

I delen Tools of Securities Analysis beskrivs hur man kan värdera bolag; Net Asset Values, earnings et.c.

Slutgiltligen ett utdrag från boken som handlar om grundsynen på investeringsprocessen när det gäller just Financial-Integrity Approach.

"In contrast to other investment approaches, little or no attention is paid to stock market price fluctuations or predictions about the immediate outlook for equity prices.

When purchasing equity securitues, an investor using our approach will not acquire a position for his portfolio unless he believes that the value represented by the particular security is good enough, based on the four essential elements. He does not consciously try to outperform the market over the short run. Thus, investigation in areas other than financial integrity will tend to be emphasized less that it would be if the investor was striving for immediate performance. First little or no time is spent attempting to gauge the general market outlook, examining technical positions or making business-cycle predictions."

Analys av Fenix Outdoor

En analys utifrån mina ratingkriterier av Fenix Outdoor. Ratingkriterierna går ut på att se hur pass väl ett bolag kan passa in i en långsiktig, relativt defensiv, portfölj.


Fenix Outdoor är inriktad på produkter för natur- och friluftsliv. Verksamheten är uppdelad på två affärsområden. Området brands utvecklar, marknadsför och säljer utrustning för friluftsliv och fritid genom de egna varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus och Hanwag. Området retail utgörs av Naturkompaniet, som driver 27 butiker som säljer utrustning för friluftsliv och resor.


Large eller midcap eller motsvarande: Fenix Outdoor är noterat på midcap.

Tydlig ägare >20%: Familjen Nordin äger 84% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja, bolaget ger utdelningar och de finns inget som tyder på att de inte skulle kunna fortsätta med detta. Hittills har man dock, trots goda vinster, varit lite restriktiv med utdelningar (ca 2% direktavkastning).

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja, Fenix Outdoors verksamhet påverkas inte nämnvärt av detta utan affärerna fortlöper och genererar vinst som vanligt.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja. Visserligen görs produktutveckling men det är inte avgörande för verksamheten att ligga i bräschen för detta.

Konjunktur-okänslig: Bolaget har levererat ökade vinster och utdelningar i över 10 år, genom hög- som lågkonjunktur.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Räntebärande skulder är försumbara i förhållande till eget kapital. Balansräkningen är väldigt stark.

Bättre än index? Ja. Fenix Outdoor har haft en nästan explosiv omsättnings- och vinsttillväxt de senaste sju åren.

Förtroende för ledningen: Ja. Noterat är också att ledningen och storägaren/grundaren håller en mycket låg profil. I ärlighetens namn verkar man faktiskt ganska ointresserad av aktiemarknaden och att lägga tid och energi på pressreleaser, events et.c. Detta ser jag faktiskt som en styrka. Fokus på affärerna istället för att prata om affärerna.

Brasklapp: Fenix Outdoor har visat på en fenomenal tillväxt. Dock är konkurrensen stor och det finns flera stora giganter inom branchen. Nu växer man mest genom förvärv och det är alltid extra riskabelt om man är som Fenix Outdoor, ett lite mindre bolag som gör ett försök att slå sig in på nya marknader. Även om potentialen ökar, så ökar då också risken vilket behöver synas i ratingen. För Fenix Outdoor gäller det också att bygga varumärken. Detta är en långsam process, men kan över tid skapa viktiga "moats" eftersom kunderna är beredda att betala för det. Ett varumärke kan dock snabbt förstöras.

Fenix Outdoor får i sak godkänt på 9 kriterier av 9, men brasklappen leder till att ratingen sänkes ett steg. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Det talas sällan om Fenix Outdoor. I börssammanhang är det nästan en "doldis". Inte ens VD skriver några VD-kommentarer i delårsrapporterna. Siffrorna och hur bolaget hittills utvecklats talar dock tydligare. Ett familjeägt kvalitetsbolag som mycket väl kan passa in i en långsiktig portfölj. Betänk dock att det inte är något stort bolag. Den framtida tillväxten är också ett frågetecken.

Vad är din syn på Fenix Outdoor?

Forum Fenix Outdoor

onsdag 10 augusti 2011

Mer om Mekonomen

De senaste dagarna har jag passat på att öka i några utvalda innehav. Förutom det har jag också fortsatt läsa in mig på bl.a. Mekonomen.

I Sverige så är Mekonomens konkurrenter (förutom märkesverkstäderna) främst Biltema, Meca, KG Knutsson och APE Fordonskomponenter.

Tittar vi på ovanstående konkurrenterna och gör en jämförelse så ser man att de flesta har klarat av att öka omsättningen de senaste tre åren, somliga som Meca har vuxit rejält (+58%) medan KG Knutsson har backat. Mekonomen ligger på god andra plats i Sverige vad det gäller omsättningsökning och har liksom Meca lyckats fördubbla sin vinst genom förbättrade marginaler. Det är just på marginalsidan som Mekonomen sticker ut, med branschens bästa vinstmarginaler.

En vinstmarginal på ca 3-4% ter sig ganska normalt för "handeln" som t.ex. Biltema. I en väl skött verkstad så kan man få se marginaler uppåt 10%. Mekonomen ligger på 10-15%!

Vad gör Mekonomen med pengarna? Bygger man upp det egna kapitalet? Betalar man av skulder? Nej. Tydligen så gör man affärer enligt devisen "hungriga vargar jagar bäst". Man låter inte företaget sitta på en hög med pengar. Man har heller inte massa dyra lån som behöver betalas tillbaka. Man delar helt enkelt ut pengarna (i stort sett hela det fria kassaflödet så vitt jag kan bedöma) till aktieägarna. Kombinationen höjd omsättning, förbättrade marginaler och utdelning av vinsten har gjort att Mekonomen kan uppvisa en imponerande utdelningshöjning över tid. Frågan är kan det fortgå?

Nej. Jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna pressa marginalerna mycket mer. I och med att man så pass aggressivt etablerar sig på nya marknader så räknar jag istället med att marginalerna kan komma att sjunka något. Fortsatt ökad omsättning däremot kommer hålla uppe vinsten i sig.

Så några fortsatt 20%-iga höjningar årligen av utdelningen de nästkommande åren tror jag inte alls på. Däremot tror jag man kommer fortsätta kunna växa samt se till att dela ut största delen av vinsten även fortsättningsvis. Framtiden är osäker, men en fortsatt omsättningstillväxt på ca 5-7% årligen bedömer jag som rimlig.

Nu väntar jag på rapporten den 24/8.

söndag 7 augusti 2011

The Ultimate Dividend Playbook

The Ultimate Dividend Playbook är skriven av Morningstars Josh Peters.

Boken handlar om och lyfter fram utdelningsinvestering. "Dividends may not be the only path for an individual investors success, but if there´s a better one, I have yet to find it."

Boken råder att undvika cykliska bolag såvida de inte har någon alldeles särskild "moat" som gör dem till undantag. Istället är rådet att fokusera på bl.a. banker, konsumentprodukter, s.k. REITs och energibolag m.fl.

Realty Income, som är en REIT som ger utdelning en gång i månaden lyfts ofta fram som ett föredöme på bolag som passar i en utdelningsportfölj.

Peters menar på att utdelningsbolag över tid visat sig gå bättre än genomsnittet på börsen, vilket gör att man per automatik förbättrar sina chanser att avkasta bättre än index om man håller sig till dessa.

Det är fokus på stabila bolag som visat sig kunna höja sina utdelningar kontinuerligt som gäller. Peters är också anhängare av "buy slowly". Ha inte för bråttom utan köp i omgångar. Dessutom så bör man inte mäta sina framgångar i portföljens börsvärde (flukturerar väldigt beroende på vad marknaden tycker och tänker) utan istället vad du får ut från portföljen.

Begreppet "Payout Margin of Safety" förklaras också samt vikten av att bolaget ser ut att kunna fortsätta höja utdelningarna. Peters poängterar just förmågan att kunna höja utdelningarna är bland de viktigaste i en utdelningsportfölj. Två frågor man alltid bör ställa sig angående utdelningar är "Is it safe?" och "Will it grow?"

Boken innehåller också en omfattande appendix där Peters går igenom hur man ska värdera och bedöma bolag i olika brancher så som t.ex. banker. Ett exempel från det kapitlet är "Banks dont get in trouble by paying to much for deposits. Banks go bad when they make bad loans."

Är man intresserad av utdelningsinvestering tycker jag definitivt man ska läsa boken.

.

torsdag 4 augusti 2011

Ska man köpa när det går ned eller upp?

Ska man köpa när kurserna går ned eller upp?

För mig är svaret självklart. Man köper när de är på väg ned.

När väl en aktie är prissatt på sådant sätt att man bedömer den vara attraktiv att köpa, så känns det för mig enklare att köpa den när dess kurs håller på och sjunker. För mig upplevs den då billigare än den var innan. Jag vet vad den kostade igår och jag vet vad den kostar idag. Om priset för samma sak är lägre idag så är den enligt mig billigare idag. Lägre pris betyder högre avkastning till lägre risk.

Det omvända sättet har jag svårare att ta till mig. Om något kostar 100 kr igår och idag annonseras samma sak ut för 110 kr. För mig har saken då blivit dyrare. Samma sak, men högre pris. Då är jag inte lika benägen att vilja köpa den.

Nu resonerar olika människor olika kring detta, men eftersom jag resonerar som jag gör så ligger min utmaning i denna tid av fallande kurser i hur mycket jag ska köpa för i taget. För det finns ju ett dilemma. Ska jag vänta lite till? Om jag kan köpa den lite billigare i morgon får jag ju mer för pengarna. Och hur länge räcker pengarna?

Man blir lite girig och rådvill...

Själv försöker jag hantera detta genom att köpa lite mindre i taget men för varje köptillfälle, i takt med att kursen sjunker, köpa för lite mer än förra gången.

Hur tänker du kring sjunkande kurser?

tisdag 2 augusti 2011

Helt underbart!

Det har varit fantastisk fint väder idag. Jag har njutit och njutit. Hoppas att du haft möjlighet att göra detsamma. Helt underbart!

Dessutom passade vi på idag e.m. och köpa en ny trädgårdsgrupp. 1 bord och 8 stolar. Det hade det vi ville ha. Bekväm, tålig, snygg. Det var rea och lagerrensning. 60% nedsatt från tidigare pris. Därav skedde inköpet nu. Tanken är att vi ska kunna avnjuta flertalet framtida somrar vid det bordet.

Kikade också in på aktiedepån nyligen och se där, flertalet kurser (inte för alla bolag tyvärr men de flesta) har fortsatt nedåt.

Ja det finns mycket att glädjas över. Tror faktiskt jag ska ta och grilla ikväll så får det bli toppen över i:et idag.

Får titta närmre på börsen i morgon. Jag får hålla tummarna för fortsatt nedgång.

Det finns många sätt att tjäna pengar på, inte minst på börsen. Ibland har sätten nästan diamentralt olika tillvägagångssätt, eller som Graham bl.a. skriver om saken: "The most realistic distinction between the investor and the speculator is found in their attitude toward stock market movements. The speculator´s primary interest lies in anticipating and profiting from market fluctuations. The investor´s primary interest lies in acquiring and holding suitable sexurities at suitable prices."