fredag 19 augusti 2011

Analys av Sandvik

Analys av Sandvik utifrån mina ratingkriterier. Som vanligt, oavsett utfall, kriterierna säger inget om när eller till vilket pris aktien är köpvärd. Ratingkriterierna syftar till att se om bolaget i sig är en långsiktigt god placering, hur mycket risk den medför et.c.

Sandvik är en verkstadskoncern och tillverkare av hårdmetallprodukter. De tre huvudområdena är: "Tooling"; Verktyg samt komponenter för metallbearbetning. "Mining and Construction"; Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin. "Materials Technology"; Produkter i avancerade material, speciallegeringar m.m. Sandvik är verksam i hela världen men största marknaden är Europa som står för nästan halva omsättningen.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja, Sandvik är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Nej, inte tillräckligt för att klara kriteriet. Största ägaren är Industrivärden på 11,7% följt av pensionsstiftelser sedan Lundberg på 2% och därefter fler pensionsstiftelser och fondförvaltare.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Sandvik har gett utdelningar sedan börsnoteringen 1901. Utdelning gavs även under förluståret 2009.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja. Även om Sandviks viktigaste kunder är inom t.ex. verkstads- och gruvindustrin så påverkas bolaget inte direkt på det sätt som avses med kriteriet.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Man har som mål att vara, och är, världsledande på flertalet områden. Detta kräver i sin tur att man lägger en hel del resurser på, samt lyckas med, innovativa satsningar. Visserligen är man förmodligen inte lika känslig som diverse teknikföretag, men även inom metallurgi kan man inte leva på gamla meriter speciellt inte när ens "edge" är att tillverka specialmaskiner, specialmaterial o.s.v. till bästa möjliga kvalitet.

Konjunktur-okänslig: Sandvik är som sagt beroende av verkstads- och råvaruindustrin. Dessa är konjunkturkänsliga. Det syns också i kassaflödet för den löpande verksamheten att konjunkturer påverkar(t.ex. 2010 12,1 miljarder jämfört med 2007 5,5 miljarder). Med sin diversifiering klarar man sig dock förhållandevis bra i blåsväder ändå. Mig veterligen har bolaget enbart haft två förlustår under sin historia.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. 26 miljarder kr att jämföra med 34 miljarder kr. Sandvik är kapitalkrävande.

Bättre än index? De senaste 20 åren har Sandvik växt med 7% i genomsnitt årligen samt haft en tämligen god direktavkastning. De senaste fem åren har Sandvik gett en totalavkastning motsvarande 15% årligen, så visst presterar bolaget i nivå med index samt har potential att t.o.m. prestera bättre.

Förtroende för ledningen: Ja. Jag har ingen anledning att anmärka negativt.


Sandvik får godkänt på 6 kriterier av 9. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så får Sandvik en neutral rekommendation. Jag varken rekommenderar eller tar avstånd från bolaget. Utifrån de uppställda kriterierna så finns en del frågetecken. Då bolaget är en verkstadskoncern så faller de på en del kriterier bl.a. för att ratingkriterierna i sig missgynnar denna typ av bolag.

Vad är din syn på Sandvik?

Forum Sandvik

2 kommentarer:

  1. Sandviks nya VD herr Olof Faxander har haft en förmåga att förstöra kapital på ett effektivt sätt tidigare som vd på SSAB. Han köpte upp IPSCO, ett amerikanskt stålbolag med både tillverkning och förädling under brinnande högkonjuktur till rejäla överpriser. Två stålverk behöll man, förädlingsdelen såldes till ryssar strax innan Lehman-kraschen. Skulderna sköt naturligtvis i höjden och några månader senare varslar SSAB 1000 personer om uppsägning. Han tar sedan ut en rejäl bonus trots förlustår och uppsägningar för att ha "drivit igenom affären med IPSCO"...Lägg till kass utveckling på aktiekursen och utdelning sämre än hos storbanken.

    SvaraRadera
  2. Tack för input. Det berikar och nyanserar!

    SvaraRadera