söndag 22 augusti 2021

Beijer Alma Q2 2021 samt en kort utläggning varför 55 är det nya 20

Beijer Almas Q2-rapport visar på att man nu är på pre-corona nivåer igen.

Omsättningen upp 39 % och rörelseresultatet upp 149 %. Var väl egentligen väntat för Q2 förra året är jämförelsekvartalet. Liksom alla andra bolag så är det full fart nu för Beijer Alma och enkla jämförelsetal.

Orderboken är god. Ligger på nästan 5 miljarder vilket numera är ungefär vad man säljer för under ett år. Rörelsemarginalen landade på 14,75 %. Mycket högre än för ett år sedan, men ned något från Q1.

Förra rapporten kommenterade VD att en del av den goda marginalen var kostnadsbesparingar.

Denna gång kommenterar man, likt många andra bolag, flaskhalsen i ekonomin just nu ”Den höga aktivitetsnivån inom industrin har gjort att leverentörskedjorna varit ansträngda, både avseende råmaterial och komponenter.”

Det största förvärvet som gjort hittills, Alcomex, har jag redan noterat. En tillverkare av dörr- och industrifjädrar, som jag räknar med kommer ge BeijerAlma fortsatt god tillväxt de närmsta kvartalen. Min egenhändigt blåsta kristall-kula säger mig att både Q3 och Q4 kommer påvisa väldigt fina siffror.

Med nuvarande 12-månaders rullande vinst värderas Beijer Alma till ca PE 25. Med högtryck i ekonomin och förvärv som gjorts så kommer tillväxten, som sagt, troligen vara god de närmsta fyra kvartalen så jag tycker inte det är något överpris i nuläget, men heller inte så att jag är köpare. Jag köper ju gärna då det är ”svagare perioder” i ett bolags liv för du får man ju oftast lite mer för pengarna. Om man orkar vänta lite.

 

Som en jämförelse kan jag slänga upp några värderings-multiplar på bolag som drar nytta av konjunkturen just nu

AQ Group PE 15

VBG PE 15

 

Hexpol PE 20

Beijer Alma PE 25

Nolato PE 29

 

Indutrade PE 52

Addtech PE 62

 

Det de har i likhet är att de de facto har en försäljningstillväxtstakt som liknar varandra sett över en längre tidsperiod.

En sak som dock skiljer de tre ”grupperna” åt är börsvärdet och hur mycket pengar som är inne.

I den första gruppen har vi bolag på ett börsvärde om ca 5 miljarder. Ganska dålig likviditet och det är väl egentligen bara Vegard som hittat till tex AQ Group. Han har ju gillat AQ Group länge, även då han jobbade på Odin. 15 är fortfarande här 15.

I den andra gruppen har vi bolag på ett börsvärde om ca 20-40 miljarder. Hit hittar diverse fonder, indexfonder och förvaltare. Uppgång föder uppgång och ju högre börsvärde ju mer kan man stoppa in i form av pengar. 25 är det nya 15.

Den tredje gruppen har vi de stora. 50 miljarder + bolagen. När kapitalet flödar lätt så flödar det lättast in där tratten är som störst. Som sagt. Uppgång föder då uppgång. 55 är det nya 20

Alla tre grupper av bolag kan vara fantastiska investeringar över tid. Det beror på den framtida tillväxten. I ett positivt börsklimat så är det troligast att multiplarna kommer fortsätta växa på de ”dyra” bolagen. För det är där pengarna strömmar till. VBG t.ex. är ju näst omöjligt att handla för större aktörer när de får in kapital, medan det inte är några problem att köpa i t.ex. Indutrade. Något måste hända för att multiplarna ska sticka iväg i småbolagen. T.ex. att en fond trots allt börjar köpa in sig.

I ett klimat där kapitalet stramas åt och det strömmar ut så är det dock där det kan drabbas mest. Dels för att man gärna först säljer av där man har ”vinster att säkra”, dels att det är ju faktiskt där pengarna finns att ta hem ifrån om man vill bygga kassa.

Samma fenomen har man kunnat se i närtid. Tex hur pengarna forsade in till fastighetsaktier i början av 2020 då de var som dyrast sedan snabbt föll till multiplar vi inte sett sedan Finanskrisen. Samma med investmentbolag. Det har östs in pengar här nu då de varit som dyrast vilket har lett till att dyr blivit dyrare och så fort det skakar så är det där plockas ifrån.

Ovanstående utläggning tror jag beskriver mitt tänk kring varför jag köpt på mig mer i AQ Group som jag upplever som billigare i sin ”bransch” men av lika god kvalitet som något annat.

tisdag 17 augusti 2021

Troax Q2 2021

Svolder största innehav, Troax, som utgör ca 1/7 av Svolders portfölj har idag rapporterat. Rapporten gladde Mr Market. Man kan tycka att Troax haft väldigt höga förväntningar på sig redan innan, men tydligen var de inte tillräckliga för aktiekursen gjorde ett 15 % skutt uppåt.

Var rapporten bra då?

Ja.

En orderingång som ökade med 84 %. Stark orderingång var kanske väntad p.g.a. jämförelsetalen men ändock imponerande.

Försäljningen ökade med 88 % och 68 % om man justerar för bl.a. förvärv. Det är starkt. Vilket man även kan se rörelsemarginalen som landade på 22,8 % (17,8) och rekordresultatet som levererades.

Att hjulen snurrar för fullt, för Troax liksom för många andra, förstår man även på VD kommentaren

 

”Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en mycket god beläggning, vilket också återspeglar sig i ett stabilt rörelseresultat för perioden. Den kraftiga ökningen av volymer under andra kvartalet har gjort att enheterna fått anstränga sig till det yttersta för att klara våra åtaganden. Glädjande nog har de klarat detta mycket förtjänstfullt även om det medfört ökade kostnader i form av övertid och inhyrning av personal.”

 

För dessa goda utsikter har man betalat, samt fortsätter betala, en hög multipel. Troax värderas just ni till ca PE 60. Att vi kommer få en vinst närmare 6 kr/aktie är väl inte omöjligt för detta bolag då 2021 om några månader kommer summeras.

Min makro-hypotes, om man nu kan kalla det sådant, är att vi är inne i en period mycket likt de åren som följde efter Andra världskriget. Full fart och stimulanser som gäller. I alla fall ett tag nu. Därför är jag heller inte särskilt orolig för konjunkturen. Många bolag kommer rapportera allt högre vinster här framöver. Det betyder dock inte att jag vill betala vad som helst för dem. Troax är ett jättefint bolag, men jag är inte köpare på dessa nivåer. Däremot har jag ingenting emot att Svolder redan äger dem. Svolder är duktiga kapitalförvaltare. Jag ökar också gärna i bolag som drivs framåt av samma konjunktur-medvind men till lägre multiplar. Så som jag uppfattar t.ex. AQ Group. Appropå Troax och AQ Group. Låt mig göra en enkel jämförelse. Båda gynnas och missgynnas av ungefär samma konjunkturfaktorer.

Troax gjorde en vinst 2020 på ca 300 milj kr. AQ Group en lite större vinst, på ca 400 milj kr

Troax är dock värderat till ca 18 miljarder kr, AQ Group till en liten del av det, ca 5 miljarder kr

Ett rejält värderingsgap, men sedan har Troax visserligen uppvisat något bättre tillväxt och tillväxt, som vi vet, driver multipel-värdering i kvadrat. På 3 år har Troax-aktien mer än tredubblats. AQ Group ”bara” dubblats. Har skillnad i tillväxten varit så otrolig? Mjae. Egentligen inte. Sedan 2018 har försäljningen per aktie stigit 48 % för Troax. Med 27 % för AQ Group. Även en liten fördel vinsttillväxtsmässigt för Troax, men skillnaden är inte enorm. Över tid kan det dock bli mumma. Om tillväxtsskillnaden håller i sig.

Därav är det ok att betala höga multiplar för tillväxt. Men man måste vara säker på att tillväxten kommer ske. För PE 60 måste bolaget typ vara av Evolution klass. Annars kan det bli ”dyrt”. Säkrare då att betala lägre multiplar för, ej inprisad, men potentiell tillväxt. I alla fall tänker jag så.

Några tankar om Troax, Svolder eller AQ Group?

 

Sensommar-ångest

Vi är i mitten av Augusti nu och närmar oss Bartolomeus-dagen som enligt tradition brukar kallas första höst-dagen. Frosten kan börja komma, flyttfåglarna börjar flyga söderut, vattnet är märkbart kallare och förhoppningsvis har man ladorna nu fyllda.

Det är mycket som ska hinnas med under Augusti.

En del börjar även gå tillbaka till arbete efter lite välförtjänt sommarledighet.

Något annat som brukar krypa på under sensommaren/hösten är lite börsångest.

Det som har varit mest märkbart de senaste dagarna är nog ändå att värderingarna på flera investmentbolag kommit ned en del. Nu är de väl värderade till ungefär samma prislapp som för en månad sedan (mitten av Juli) och kursen har därmed landat där den var för ett fåtal veckor sedan igen.

Jag skriver att värderingarna kommit ned. De är inte ”billiga”. För enligt mitt perspektiv är det fortfarande full fart där ute och börsoptimismen är fortfarande påtaglig. Jag kan inte mycket om makro, men jag ser heller ingenting där ute som får det hela att egentligen att stanna upp. Sedan ska man komma ihåg att börsen inte följer ekonomin slaviskt utan tittar framåtblickande samt är kortsiktigare i sina svängningar. Allt på samma gång. Samtidigt som den hela tiden är ”dopad”. Sjunker vinsten med 10 % sjunker kursen med 20 %. Ökar BNP med 3 % får du sätta en multipel om x 3 på börsen o.s.v. Vinsttillväxt driver mulipeltillväxt och tvärt om…

I den egna portföljen så är det i huvudsak Berkshire Hathaway som jag stadigt skalat upp i samt i AQ Group. Två ”tråkiga” bolag men som jag tycker är rättvist värderade samt med alla förutsättningar att fortsätta leverera goda vinster framöver. Berkshire Hathaway har jag redan ägnat några inlägg åt och vad det gäller AQ Group så kommenterade jag bolaget för en månad sedan.

Enligt min servettkalkyl handlas AQ Group nu på ca PE 14 framåtsyftande. Säga vad man vill, men det är inte många bolag man hittar till de mulitplarna som ändå gynnas av högkonjunktur och elekrifierings-trenden i samhället.

Har du ökat i några bolag på sista tiden?