onsdag 4 augusti 2021

Alibaba Q1 2021

Med ett litet annorlunda räkenskapsår så har Alibaba nu presenterat sin Q1-rapport (motsvarar vanligt Q2).

Förra rapporttillfället så skrev jag bl.a.

”Hade det inte varit för den politiska risken så hade Alibaba varit ett perfekt ”tillväxt-case” för ökad handel och digitalisering i Asien. Nu är den politiska risken som en våt filt över hela bolaget, men det är också troligen därför priset är som det är på aktierna.”

Sedan dess har aktiekursen fortsatt söderut och det är då extra intressant att läsa rapporter för att se om hypotesen stämmer? Är Alibaba ett ”tillväxts-case”

Så vad presenterar Alibaba i sin rapport?

Tyvärr verkar tillväxten sakta ned och det är fortsatt press på marginalerna. Jag noterar först och främst i usd. Vilket blir lite skevt ibland då valutakurser kan svänga, men hur som helst.

Molntjänster växer i nuläget ej direkt som man velat se. Tvärt om så noteras att man tappat en större internationell kund. Enligt uppgift Byte Dance som äger populära Tik Tok. Media/entertainment är inte mycket att säga om. Commerce växer försäljningen, till 27,9 miljarder usd i omsättning, men mycket tack vare införlivandet av Sun Art. På årsbasis blir det en fin tillväxtssiffra omsättningsmässigt, men det är då man kikar på marginalerna man ser det man helst inte vill se.

Detta blir det sjätte kvartalet där den justerade EBITA-marginalen kommer in lägre än föregående års kvartalsiffra. Det tynger naturligtvis.

Det man vill se i ett bolag med tillväxtsambitioner i den bästa av världar är ihållande eller ökad tillväxt i kombination med ihållande eller ökade marginaler. I de fall marginalerna sjunker vill man se att tillväxten är så pass stor så att det väger upp för den minskande lönsamheten. Nu är tillväxten så låg att det kompenserar inte marginaltappet. Det justerade EBITA, istället för att växa med ca 25 %, kommer in på samma nivå som förra årets kvartal d.v.s. 6,4 miljarder usd.

Nästa kvartal brukar vara årets näst sämsta och brukar prestera strax under detta och det är väl det man kan förvänta sig vid nästa rapporttillfälle med. Sedan hänger det på de sista månaderna på året hur det blir då det i regel är där 1/3 av årets vinst bokas in.

Alibaba är inget cykliskt bolag där marginaler kommer och går och jämviktspendlar och ska därför inte behandlas som ett sådant. Allra helst ska ett bolag av Alibabas karaktär betyda att ökad storlek och försäljning ger bättre marginaler (eller i alla fall ihållande).Vid branschomvälvande händelser så är det inte säkert marginalerna återkommer på det sätt det gör med cykliska.

Här har vi en av anledningarna till att jag inte köper fler Alibaba-aktier fast kursen gått nedåt. Hade omständigheterna varit sådana att vi sett ökad tillväxt, ökade marginaler och vinster men kursen ändå gått nedåt p.g.a. diverse faktorer då hade vi varit i ett annat läge. Sådana exempel finns här och där, men Alibaba är i nuläget inget sådant.

I skrivande stund är väl PE-multipeln ca 20. Utifrån mina tidigare antaganden om att Alibaba ska ha en tillväxt om 25 % så är det långt ifrån fel på prislappen men som jag tolkar rapporten så saktar tillväxten de facto in och det råder fortsatt marginalpress. Då är det rätt att värderingen ska ned. Det har dock gått för kort tid för att jag ska tycka att det går uttala sig för mycket. Jag vill se hur framtida kvartal spelar ut. Jag fortsätter med andra ord att rulla tummarna och läsa rapporter.

Ser fram emot att läsa Tencents rapport när den kommer. Båda bolagen fantastiska konstruktioner men jag är mer positiv till Tencent baserat på att där syns inte nedväxling av tillväxt samt marginalpress på samma sätt. I alla fall inte kvartalen som varit. Men det kan också handla om att jag haft Tencent längre i portföljen och är biased. Så även om det ser ut som om Tencent kraschat mest (De hade nyligen en väldigt hög värdering) så är det ändå Tencent jag är mest positiv till av de två. Multipeln är väl liknande där nu i skrivande stund, d.v.s. ca PE 20 vilket i de fall det är ett starkt växande bolag är väldigt attraktivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar