lördag 28 maj 2011

På börsfronten intet nytt

Intet nytt på börsfronten.

Det enda jag ökat något i under Maj-månad är Skanska, som jag anser vara acceptabelt värderat nu. Detta har dock uppmärksammats av andra också. Även Lundberg har ju ökat sitt innehav där och skjutit fram sin ägarposition.

Annars har jag mest avvaktat. Sålde visserligen av en del spekulativa innehav tidigare. Jag tror nämligen på en ganska turbulent sommar och höst. USAs QE2 tar slut, den grekiska statskassan sinar, tror också att protester lär öka i intensitet och omfattning i Europa m.m. Kort sagt. Det är ingen brådska att placera några pengar just nu.


Det har ju också varit utdelningstider, vilket när man har huvudvikten av sin portfölj i utdelningsaktier är jättekul. Det mesta ligger kvar som likvider. Många bolag är, enligt mig, lite för högt värderade just nu. Inte så att de är "över-värderade", men det saknas s.k. "margin of safety". Det enda som faller in som ett bra-köp av de jag bevakar är just Skanska. Att det går dåligt för många byggbolag och det ser lite halvmörkt ut även framöver hör naturligtvis till, men som så mycket annat handlar det om vilket tidsperspektiv man har.

Förutom Skanska som nu står i 115 kr så kan det närma sig köpläge i följande bolag (nuvarande kurs inom parantes):

Axfood (229 kr)
Kinnevik (149 kr)
SCA (96 kr)

Axfood är defensivt, vilket även SCA till stor del är men där SCA har större tillväxtsmöjligheter i och med sin exponering av sina konsumentprodukter mot tillväxtsmarknader. Kinnevik är en mer aggressiv placering och sitter nu på en stor kassa som ska investeras.

måndag 16 maj 2011

Gold One

Det har hänt mycket hos Gold One International på kort tid; Goliath Gold noterat, ny kinesisk storägare (17%), förvärv av jämnstora guld- och uranjunioren Rand Uranium och sist, men inte minst, ett inkommande delbud på bolaget. Delbudet gäller tot ca 75% av bolaget.

Framtida starka huvudägare med finansiella muskler gör att framtiden ser fortsatt ljus ut för bolaget. Jag tror att det finns mycket kvar att hämta hos Gold One, men trots det kammade jag idag hem en god vinst genom att sälja av mitt innehav. Det blev en kort, intensiv resa.

Anledningen till att jag valde att "hoppa av tåget" nu var att det börjar bli lite allt för komplext för mig. Det är mycket att hänga med i samt en hel del snabba förändringar (bla blandades uran in i mixen) så bättre då att kliva av och nöja sig med resan som varit än blint åka med. I mina beräkningar så kan nuvarande kurs vara berättigad mot slutet av året (antagligen tom något högre pga förvärvet) då produktion och vinster förmodligen blivit som förutspått, men alla dessa förändringar har gjort att jag har svårare att fastställa ett ungefärligt "värde" för Gold One.

Jag har tidigare fått se "tåg" fortsätta åka utan mig (t.ex. Archelon) samtidigt som jag också sett "tåg" backa utan mig (t.ex. Dignitana). Huvudsaken för mig är iaf att jag känner mig trygg med de innehav jag har. Börjar jag känna osäkerhet kring hur jag ska värdera något så är det en god indikation som någon att det kan vara läge att kliva ur.

Hur resonerar du vid snabba förändringar?

fredag 13 maj 2011

Omprövning

Under en tid nu har jag omprövat och sålt av, till förlust; PA Resources, Swede Resources och Shelton Petroleum. Tre spekulativa innehav i oljebranchen. Jag kommer använda en del av vinsterna jag gjort tidigare i år för att kvitta dessa förluster.Så varför säljer jag?

Jag har framförallt omprövat hela oljebranchen och möjligheterna för mig personligen att göra goda investeringar i den branchen.

Olja och vårt oljeberoende är något mycket påtagligt, inte bara i våra dagliga liv, utan också i medias rapportering. Väldigt mycket "information" förekommer. Oljepriser upp, oljepriser ned, rapportering om peak-oil, länders oljereserver et.c. i näst intill all oändlighet. Det är väldigt svårt att inte påverkas av detta, i stort sett dagliga, "brus". Det är svårt att veta om det är en själv som kommit fram till en slutsats, eller om den slutsatsen kommer ifrån att man dagligen matats med information, som är mer eller mindre vidkommande för enskilda bolag.

Oljebranchen har också slående likheter med livsmedelsproduktion och jag har nu dragit liknande slutsatser som jag gjorde angående livsmedelsproduktion. Vilket jag berört i tidigare inlägg så är det bl.a. väldigt svårt att göra rimliga bedömningar kring framtida vinster p.g.a. dess otroligt viktiga roll i vårt samhälle. Liksom livsmedelsproduktion och distribution gärna drabbas av regleringar i tider av brist på detsamma så händer detsamma nu allt mer med olja. Min bedömning är också att denna tendens kommer att öka. Redan så har vi sett att Storbritannien beslutar om högre skatter på oljeutvinning just för att vinsterna förväntas bli för stora, Ryssland inför exportförbud på bränsle m.m. M.a.o. en bristsituation leder inte per automatik till högre vinster för enskilda bolag. Speciellt inte då det handlar om, för nationer, livsnödvändiga produkter.

Försäljningarna har också portföljrelaterade orsaker.

Som målsättning för 2011 har jag ju satt att minska exponeringen mot spekulation så jag kommer ned till ca 10% av portföljvärdet. Större plats bör inte, enligt mig, en samling "kryddor" helst ha i en portfölj. Jag har en tid legat på nästan det dubbla.

Jag vill också minska diversifieringen för att på så sätt få mer tid till att ha bättre koll på, och kunna lära mig mer om, om de "kryddor" i portföljen jag känner större tillförsikt kring. Jag hoppas därmed kunna skapa ännu mer och bättre fokus på andra innehav och branscher.

Så, baserat på hur jag tänker nu och som en minnesnotering till mig själv, ingen mer olja. Vare sig stora eller små bolag. Branschen är vid en första anblick till synes enkel, borra, pumpa och sälj, men det är alltför mycket politik och andra ganska komplexa parametrar för att i alla fall jag ska kunna känna tillförsikt. Som investerare så är det ju främst ens egna tankar, känslor och agerande man måste sätta upp strategier för att hantera. Bolagen i sig, de sköter sig själva.

Har du någon gång omprövat hela brancher eller strategier?

lördag 7 maj 2011

Vad är värde?

En viktig sak man måste ha i åtanke när man köper aktier som en form av investering är att den aktuella kursen och värdet på det underliggande affärsverksamheten skiljer sig åt.

Kursen är vad den s.k. "Mr Market" ger för köp- och säljkurser. Dessa varierar från dag till dag och har väldigt lite med att göra med själva värdet. Detta förhållande tror jag de flesta som sysslar med aktier är medvetna om. En del bryr sig dock inte om värdet utan sysslar med day-trading och liknande verksamhet, men det ligger utanför detta ämnet och handlar inte om att köpa aktier som en form av investering.

Vad är då värde? Är värdet på Axfood 234 kr/aktie? Nej värdet är inte något exakt eller beständigt. Värdet av en affärsverksamhet beror på vad du förväntar dig få ut av den samt hur du projicerar framtiden och affärsverksamhetens bedömda förmåga att nå upp till det.

Som synes en ganska komplex uppgift att beräkna och som dessutom kan ändras över tid. Ju enklare affärsverksamhet och större förståelse för verksamheten du har destå lättare har du att göra en värdering.

Huvudregeln i värdering av någonting är att om du inte klarar av att göra en värdering, så "walk away". Syftet med en investering är att du ska tjäna pengar på den. Om du inte kan räkna ut på ett ungefär hur mycket pengar du kan tjäna på den så "walk away". Om du inte kan räkna ut hur mycket du ska betala för din investering för att tjäna de pengar du vill tjäna, så "walk away".

En värdering kan i sin tur ske på många olika sätt och grunder, men för att uppnå någon grad av självständigt tänk så behöver man göra en. Beroende på din investeringsfilosofi och avkastningsmål så grundar du antagligen din värdering på olika faktorer.

Beroende på hur stor säkerhet du känner dig ha i din värdering lägger du antagligen till en viss "margin of safety". Om din värdering är ganska osäker eller det finns en mängd osäkra framtidsfaktorer inblandade så, lägg till en stor marginal. Är värdering grundad på en oerhört stabil verksamhet som är "lätt" att förutspå så behövs kanske en mindre marginal.

Nu är det ju inte säkert att du kommer tjäna de pengar du tänkt dig bara för att du gjort en värdering, men en egen gjord värdering indikerar i alla fall att du inte handlar helt i blindo och förlitar dig enbart på tur. Dessutom så, om faktorerna som du grundar din värdering på förändras så ger det en fingervisning om att du ska ta dig en titt på det hela igen.

torsdag 5 maj 2011

Ökat i Skanska

Idag presenterade Skanska sin Q1-rapport.

Intäkterna uppgick till 24,8 (25,8) miljarder kronor.
I byggverksamheten minskade intäkterna med 2 procent i kronor och
ökade med 5 procent justerat för valutaeffekter.
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 451 (920) Mkr.
Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 325 (558) Mkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 1,4 (2,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 451 (936) Mkr.
Periodens resultat uppgick till 335 (674) Mkr.
Resultatet per aktie uppgick till 0,81 (1,63) kronor.

Aktiekursen föll som respons på ovanstående och jag passade på att öka. Q1 2011 är det sämsta Q1 i alla fall av de senaste 5 åren; omsättningsmässigt, vinst- och marginalmässigt. Det kan nog stunda en del hårda tider och med det än större kurspress på aktien vad tiden lider.

Nu stundar också en extra utdelning p.g.a. Autopista-försäljningen. Kanske vi kan få se än lägre kurs efter den. Då kommer jag antagligen passa på att öka lite till för nu tycker jag Skanska, långsiktigt sett, handlas till riktigt attraktiva nivåer.

I mina ögon så är Skanska en av de bättre byggbolagen på Stockholmsbörsen, men också internationellt sett. Vinsten må hända flukturera över tid och kvartal, men de har i alla fall förmåga till att göra vinst samt har en jämförelsebar god balansomslutning. En spank konkurrent gör just nu ett förvärv av en lika stor tysk kollega. Det ska bli intressant och se hur det fortlöper. Jag tror nämligen det kommer "kosta". Nu kan man i och för sig höja ett varnande finger för byggbolag och konjunkturkänsliga bolag överlag, men har man bestämt sig för att ha ett dylikt i portföljen så varför inte Skanska?

Min tidigare "analys" och "rating" av Skanska finner ni här