lördag 27 mars 2021

Steady as she goes

Det har inte blivit så mycket mer aktivitet i närtid. De sista bokslutsrapporterna har lästs och det är väl bara att konstatera att det redan prisats in för länge sedan i många fall stämt. Väldigt många guidar också för ett bra 2021.

Samtidigt stimuleras det för fullt på andra sidan Atlanten och det verkar av allt att döma även ånga på I Kina. Flera innehav går som tåget och det är full aktivitet på börserna med affärer och IPO:er. Även Lundberg köper, men då är det fortsatta köp i fastighetsbolaget Hufvudstaden.

Istället för att skriva spaltmeter om det som går bra så noterar jag ned två ”sektorer” som  istället står ochstampar.

Den ena är fastighetssektorn där inte mycket hänt värderingsmässigt på ett tag. Gör dock inga fler förändringar bland de innehav jag har där. Får se hur 2021 utvecklar sig, men vad jag kunnat utläsa så levererar de innehaven ungefär vad de förväntas och värderingen är varken dyr eller billig. Ett exempelbolag är Castellum som värderas till ca 16 gånger förvaltningsresultatet, strax under ”substansvärdet” och på ca 3,5 % direktavkastning.

Den andra ”sektorn” är kinesiska bolag. Där pressar ju inte minst techbolagen av amerikanska och kinesiska regleringar. Kampen mellan USA och Kina ser ju inte ut att stilla sig än på länge och heller inte t.ex. kinesiska regulatorers lust att korta kopplet på sina egna techjättar.  Ett exempelbolag där är t.ex. Alibaba som siffermässigt värderas till ett PE på ca 24 och ett forward PE på ca 20 med en årlig snittvinsttillväxt på ungefär lika mycket. Här har vi dock politisk risk från världens idag två största antagonister.

I princip allt annat fortsätter upp i snabb takt. Jag är inte alls sugen på att slänga in massa pengar i denna frenesi, men jag ser heller ingen anledning att sälja innehav som utvecklar sig väl. Tror att det gäller att inte ratta runt för mycket utan försöka fortsätta ”steady as she goes” så man undviker allt för kostsamma misstag.

 


 

lördag 13 mars 2021

Behåller Sampo

Sampo var ett tag sedan det gjordes en notering om. Kikar jag bakåt i ”blogg-loggen” så lät det så här förr:

”Värderingsmultiplarna man ser på Sampo nu får man gå tillbaka till 2011-2012. Det var ju då skuld- och eurokrisen skapade oro . Inte för att det i sak påverkade Sampo så mycket. Innan det så får vi gå till Finanskrisen

2008 och 2009, får man väl ändå säga, klarade man galant. Om man ser till den underliggande intjäningen på 1,18 respektive 1,14 eur/aktie under de åren. Utdelningarna behölls då. Vi får se hur det blir under denna kris. När det var som mest pessimistiskt under den djupaste botten av Finanskrisen kunde du få Sampo för ca 10-11 euro/aktie.  Multipelmässigt så är vi inte så långt därifrån, beräknat på vinstförmåga eller P/B.

Jag har svårt att tänka mig att Sampo,  med sitt huvudfokus på försäkringar, inte ska kunna navigera sig genom även denna kris. Dessutom finner jag värdering attraktiv.

Min bedömning och notering på bevakningslistan är  att Sampo är ”värt” ca 35 euro/aktie. Nu står den i ca 26 euro/aktie. Jag kan ha fel angående Sampo, men som helhet så blir det sällan fel i en långsiktig portfölj om man köper under tider av oro och turbulens.”

Nu har Sampo släppt bokslutet sedan en tid tillbaka och där föreslår man bl.a. en utdelning om 1,70 eur/aktie vilket på dagens kurs ger en direktavkastning på ca 4,5 %. P/B-talet är i skrivande stund 1,8 och kursmässigt 37,50 eur vilket betyder att värderingen nu återhämtat sig en del.

Till skillnad från en del andra motvallsinvesteringar så har jag ej avyttrat Sampo.

Sampo sänkte visserligen utdelningen när corona-kraschen slog till, men det de istället gjorde var ett förvärv av Hastings. Man ämnar också göra sig av med Nordea. Nordea har i sin tur annonserat återköp av aktier. Ja det händer saker som gör att jag är inte beredd att släppa Sampo även om värderingen nu kan anses mer rimlig. En renodling och möjlig fortsatt tillväxtsresa inom försäkringsbranschen kan bli något man vill vara med på. Så länge euforin-värderingar inte tar sitt grepp om bolaget så lär jag sitta still i båten här. I Sampo ser jag en förhållandevis defensiv placering samtidigt som det som sagt finns skäl till att misstänka ett fortsatt värdebyggande i bolaget.

Några tankar om Sampo?