söndag 27 juni 2021

Kambi

Kambi knoppades av från Kindred 2014 och sattes då på First North. Kambi leverar odds, framförallt sportodds.

Kambi levererar dessa odds till spelbolagen och är en av de större aktörerna. Om inte t.o.m. den största oberoende aktören. Större spelbolag har möjligheten att själva konstruera sina odds och sportböcker, men för de som inte gör det så levererar Kambi odds till dem och tar för den tjänsten en del av ”kakan”.

Via Kambi finns även möjligheten att justera odds och skräddarsy ”upplevelsen” så spelbolagen kan få de erbjudanden de vill erbjuda. Allt bygger dock på all den data som Kambi har och kan konfigurera odds efter.

Kambi har i dagsläget ca 30 kunder varmed Kindred/Unibet (KIND) är den största. Näst störst är DraftKing  (DKNG) som 2019 förvärvade Kambis konkurrent, SBTech, för att hålla sin egen odds-tjänst. DraftKing kommer lämna Kambi Q3 2021. Man byter m.a.o. inte leverantör i en handvändning även om man har en lösning på plats. Penn Nationals (PENN) är tredje största kunden.

Den amerikanska marknaden har blivit allt viktigare sedan man i USA öppnade upp 2018 för att legalisera sport-betting. Mig veterligen är sport-betting nu lagligt i 21 delstater och fler är på gång. 2020 var sport-betting marknaden ”värd” ca 1,5 miljarder usd. 2025 förväntas den har mångdubblats till ca 9 miljarder usd. Det är en stark tillväxtstakt och här i ligger Mr Markets förtjusning i Kambi. Kambi agerar bara på reglerade marknader och har tecknat avtal med många av de som fått spellicenser i de amerikanska deltstaterna som öppnat upp.

Även om DraftKings avhopp kommer betyda ett avbräck så är den underliggande trenden så stark så åren framöver bör betyda en fin tillväxtsresa. Bör är ett viktigt ord här, men tycker att en hel del tyder på att det kan infrias.

Tillväxt väntas också i Kanada, Latinamerika och senare även Japan och Indien som också förväntas öppnas upp. Den mogna marknaden här är Europa. Som haft reglerad marknad längre. Men även här förväntas tillväxt och bl.a. Tyskland ska regleras inom kort och Nederländerna till hösten.

Q1 2021 levererade en omsättningshöjning på 55 % och en rörelsemarginal på 43 %. Enligt VD var det det första kvartalet som var hyfsat opåverkat av corona. Bl.a kom college-basket igång i USA. Arkansas blev den 14:e amerikanska delstaten där Kambi, med partner, lanserade sin tjänst och det var också en rad andra positiva tongångar i rapporten. Inte minst kring EM i fotboll.

Värderingsmässigt så handlas Kambi nu till ca PE 35. Det är högt, men i min servettkalkyl räknar jag med fortsatt omsättningstillväxt samt marginalförstärkningar så framåtsyftande i min kalkyl landar vi då på ca PE 25. D.v.s. inget fynd heller men i relation till förväntad tillväxt ok och rimligt.

Kambi liknar på så sätt, enligt mig, situationen med Addlife och därför tog jag för ett tag sedan, i likhet med Addlife, en s.k. bevakningspost.

Kambi har också andra karaktärsdrag som jag brukar gilla så som stark balansräkning, bevisad förmåga att göra vinster och växa, dedikerad ledning a la pilotskolan m.m. Noteringen på First North rättas förhoppningsvis till över tid. Ser ju helst att man kommer in på en ”riktig” börs. Kambi är dock inte ensam i detta. Kraven på First North är lägre, men det går hitta fina affärsverksamheter där med. Avensia och Embracer var några exempel.

En annan tanke, som ofta brukar komma, är att man är "sist på bollen". Min erfarenhet är dock att man får försöka bortse från dylika hjärnspöken. För det handlar egentligen bara om att man gör en jämförelse med andra. Så långt som möjligt så ska man försöka att inte hamna i den fallgropen. Det förstör mer än det hjälper.

Några tankar om Kambi?

lördag 12 juni 2021

IPO av Krafton med sitt PUBG

Sydkoreanska Krafton, som står bakom det framgångsrika spelet PUBG, kommer noteras framöver. Från början hette bolaget Bluehole men 2018 omorganiserades det hela i och med framgångarna med PUBG

2020 genererade Krafton ca 1500 milj usd i intäkter med väldigt hälsosamma marginaler vilket resulterade i ca 700 milj usd i rörelseresultat.

PUBG har sålt i över 70 miljoner exemplar och lanserades 2017.

I systertiteln PUBG Mobile, som är ett free to play spel, har spelare spenderat 5 miljarder usd i spelet sedan lansering. 2,7 miljarder av dessa bara under 2020. Kikar vi på Q1 2021 så har spelare redan spenderat 700 milj usd.  Spelet har laddats ned i 1 miljard exemplar, utanför Kina. När man ser dylika siffror förstår man kraften i intjäningen och vilka kassakor sådana här saker kan vara.

 


 

Grundaren Chang Byung-gyu äger 16,4 % av bolaget och Tencent äger 15,5 %. Man avser erbjuda ca 20 % av bolaget i en IPO som kommer inbringa ca 5 miljarder usd till Kraton. Varmed det ger ett preliminärt värde om 25 miljarder usd. Ett av Sydkoreas största noteringar med andra ord.

Som synes är en preliminär prislapp ca 17 gånger 2020 års försäljning.

Tencent är som ett gigantiskt investmentbolag med ett finger med i stora delar av spelsektorn. Tillväxtstakten är ca 25-30 % historiskt. Som jag skrev vid Q1-rapporten så tycket jag värderingen på Tencent är helt ok med en bedömd forward PE på ca 25. Man får dock tänka på att väga in relaterade risker så man håller ”Kina-exponeringen” på en lagom nivå.

Ett annat bolag som jag nu i dagarna tagit en s.k. initial bevakningspost i är Kambi. Det uppvisar också en imponerande tillväxt och liknande värderingsmultiplar enligt mina servettkalkyler. Dock är det mer utav ”Amerika-exponering”där.

Några tankar om Krafton, PUBG eller Tencent?

söndag 6 juni 2021

Glad Nationaldag

Glad Nationaldag!

 


För fem år sedan gjordes ett inlägg om Sverige-fonder och deras 10-års historik. Indexutvecklingen under den perioden var ca +100 %. Utvecklingen har varit ungefär 100 % nu med, men under halva tiden d.v.s. från 2016 till 2021. Det har med andra ord lönat sig väl med aktier. Aktieportföljer har bara genom att följa index kunnat fördubbla sig på fem år.

Exempel nedan på några lågkostnadsfonder och deras utveckling.

Avanza Zero 96 % avkastning på 5 år och 0 % förvaltningsavgift.

Länsförsäkringar Sverige indexnära 102 % avkastning och 0,21 % förvaltningsavgift.

SEB Sverige indexnära A 115 % avkastning och 0,27 % i förvaltningsavgift.

Aktiespararna Topp Sverige 94 % avkastning och 0,32 % i förvaltningsavgift.

AMF Aktiefond Sverige 95 % avkastning och 0,43 % i förvaltningsavgift.

 

Så 1000-lappen som gavs i dopgåva i en indexfond till 15-åringen var värd 2000 kr 2016 och 4000 kr nu 2021.

Tittar vi löneutvecklingen så har den i nominella termer (för det är nominella belopp ovan också) inte varit lika imponerande under den här tiden.

Med ränta på räntaeffekten så var den löneutvecklingen den första tioårsperioden då indexfonder dubblades + 34 %. D.v.s. det arbete man fick 100 kr/timmen för fick man 134 kr/timmen för 10 år senare. Då låg de största löneökningarna i början av perioden. Innan Finanskrisen. Då vi pratar om 3-4 % i nominella ökningar årligen. Lägre på senare tid.

Den senaste femårsperioden har de nominella löneökningarna ackumulerat sig till ca +12 %. Under samma period fördubblades indexfonderna än en gång.

Tar vi hela 15 års perioden så har den nominella löneutvecklingen varit ca +51 %.

Så arbetet man fick 100 kr i timlön för 15 år sedan får man nu 151 kr för.

Det är inte konstigt att klyftorna i samhället ökat i rekordfart allt sedan Finanskrisen. De som har tillgångar kontra de som inte har tillgångar. Och varför jag försökt pränta in i mina barn att alltid vara nettosparare. Den som inte sparar i någon form av avkastande tillgångar hamnar fel. Den som konsumerar för hela sin lön och dessutom lånar lite extra till konsumtion hamnar riktigt, riktigt fel.

Den stora skillnaden går, som jag skrivit så många gånger förut, inte mellan vilka specifika aktier eller branscher du väljer att spara i eller om du köper aktier på onsdagen eller fredagen. Den stora skillnaden går mellan de som sparar och investerar och de som inte gör det alls.

Värt att tänka på.

Ha en fortsatt bra nationaldag!

lördag 5 juni 2021

Bokus och Zalando

Bokus driver Akademibokhandeln (butiker och ehandel), Bokus (ehandel ) och bokusplay (ljudböcker) och knoppades nyligen av av Volati.

Man fick i dagarna 1 aktie per 5 Volati-aktier man äger.

Enligt Bokus är försäljningstillväxten inom branschen ca 3 %. I alla fall om man tittar på åren 2015-2020. Man redovisar en snitt EBITA de senaste åren på ca 5 %, men med skillnad mellan segmenten.

Tillväxt väntas inom de digitala kanalerna.  Den digitala försäljningen motsvarar i nuläget ca 44 % av försäljningen. Kan man få skala på bokusplay så tänker jag att det är en del som man kan utveckla vinstmarginalmässigt i framtiden, men det hela är svårbedömt.

Nuvarande börsvärde är 665 milj kr. Bokus har en försäljning motsvarande ca 1800 milj kr. På mina servetter räknar jag med en rörelsemarginal på ca 3 % under den närmsta tiden.

De utdelade aktierna får ligga som en ”bevakningspost” i portföljen. I den s.k. konglomeratportföljen (en semi-passiv modellportfölj) som går följa via mina sporadiska e-brev såldes de. Anledningen är att den specifika portföljen har en specifik inriktning. Där platsade inte Bokus som innehav.

 

Zalando bedriver ehandel med främst modekläder, men även en del heminredning och sportartiklar. Man säljer i 20 europeiska länder och har under några år varit ”tungviktaren” i Kinneviks portfölj.

Man fick för en liten tid sedan motsvarande 0,195 Zalando-aktier per Kinnevik-aktie.  Eller rättare sagt, processen ska mynna ut i det. Det är inte helt färdig än utan i nuläget är det inlösensrätter vi pratar om.

Zalando hade under 2020 38 milj kunder och sålde för ca 8 miljarder med en justerad EBIT på ca 5 %. Försäljningstillväxten ligger på ca 20 %. Man har ganska högt satta mål med fortsatt tillväxt. Nuvarande börsvärde är nästan 24 miljarder eur.

I mina ögon ser Zalando dyrt ut, men det har det å andra sidan alltid gjort. De får ligga kvar i portföljen så får jag fortsatt följa utvecklingen. I den s.k. investmentbolagsportföljen (som också går följa via e-breven) har de blivit avyttrade. Där håller jag bara investmentbolag.

Appropå investmenbolagsportföljen. Den modellportföljen blir 5 år nu i dagarna. Tänkte skicka ut ett nummer då av e-brevet och stämma av utvecklingen.

Några tankar om Bokus eller Zalando?