fredag 31 maj 2013

Zalando

Ingen som följer Kinnevik har väl missat deras satsning på e-handel. Den stora satsningen i segmentet stavas Zalando. Kanske har ni sett nedanstående reklam...Kinnevik äger ca 35% av e-handelsföretaget och i Kinneviks böcker värderas innehavet till 8250 milj kr. Eller ca 30 kr/ Kinnevik-aktie för den som vill räkna på det sättet.

Zalando grundades 2008 i Tyskland och sköts av Rocket Internet. Till en början var fokus på skoförsäljning men man har breddat sig till annan typ av klädes- och accessoarförsäljning också. Tyskland är den största marknaden men man har lanserat sin e-handel även i många andra länder i Europa så som Frankrike, Storbritannien, Sverige, Spanien m.fl.

2012 fördubblade man sin omsättning till ca 10 miljarder kr, men man uppvisar fortfarande röda siffror. De s.k. mogna marknaderna så som Tyskland visar i.o.f.s. nollresultat men man har en bit kvar tills man kan redovisa vinst även om rörelsemarginalerna rör sig i rätt riktning, -8% år 2012 (-12%). Enligt egna uppgifter är man Europas största e-handelsföretag omsättninsmässigt inom mode, något jag inte har någon anledning att betvivla.

Man brottas med en tämligen stora returgrad om 50%. En av Zalandos affärsideer är nämligen frifrakt samt fria returer i upp till 30 dagar. Enligt egna uppgifter sker en stor del av returerna på bolagets hemmamarknad, Tyskland, där konsumenter tydligen är vana vid att returnera i högre grad.

Logistik är med andra ord A och O för Zalando och så vitt jag vet så har man tre gigantiska centrallager i Tyskland som sköter distributionen av varor till alla beställare i Europa. Zalando har fått kritik via bl.a. tysk media för arbetsförhållandena på dessa lager. Tydligen är det tuffa arbetsvillkor för de ungdomar som får jobben där. Detta förvånar mig inte då kostnadseffektivitet i logistikkedjan är en viktig komponent i att uppnå lönsamhet inom e-handel.

Vi får se hur det går för Zalando framöver. Kommer de visa svarta siffror 2013? Värderingen känns i alla fall hög för ett bolag, med visserligen stor omsättning, men utan visad förmåga att gå med vinst.

Just nu står Kinnevik på ca 177 kr.

Vad är din syn på Kinnevik, Zalando, e-handel?

torsdag 30 maj 2013

Ratos prospekt kring preferensaktierna

Prospektet för Ratos preferensaktier (C-aktier) finns i sin helhet här: Prospekt för Ratos preferensaktier

Jag har sammanfattat det nedan.

Teckningsperioden för en privatperson är 29 maj till 12 juni. Besked om tilldelning sker den 14 juni och likviddag är den 19 juni.

Några dagar senare, den 28 juni, noteras preferensaktierna på Nasdaq OMX Stockholm.

Teckningskursen är 1750 kr per preferensaktie och minsta andel man kan teckna är 10 st, därefter kan man teckna i jämna poster om 5. Courtage ska ej utgå vid teckning.

Preferensaktierna har företrädesrätt framför A- och B-aktier till en årlig utdelning om 100 kr fram till årsstämman 2017. Under förutsättning att bolagsstämman i Ratos beslutar om vinstutdelning. Utdelningarna ska ske kvartalsvis, 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Efter årsstämman 2017 ska det ges 30 kr i utdelning per kvartal.

Efter beslut av styrelsen kan preferensaktierna lösas in till ett belopp om 2012,50 kr/st fram till årstämman 2017. Därefter kan de lösas in till ett belopp om 1837,50 kr/st. Om Ratos likvideras så medför preferensaktierna företrädesrätt framför A- och B-aktier till det belopp som gäller för inlösen.

I det fall bolagsstämman beslutar att ingen vinstutdelning ska ske eller om det understiger 25 kr/kvartal (30 kr/kvartal efter 2017) så ska det läggas till innestående belopp och lämnas senare.

En preferensaktie ger 1/10 röst på bolagsstämman.

De huvudsakliga riskerna anges av Ratos själva till att någon utdelning inte kan garanteras samt att börskursen kan uppvisa betydande fluktuationer.

Anledningen till emissionen är att helt finansiera förvärven av molntjänstföretaget Nebula och byggföretaget HENT samt även delvis förvärvet av oljeserviceföretaget Aibel.

Det har hänt en hel del på ganska kort tid i Ratos. Förutom ovannämnda förvärv så har man ju även slagit ihop Finnkino med SF Bio och på så sätt skapat en ny koncern där Ratos äger 58%. Det nya koncernnamnet är Nordic Cinema Group och verksamheten sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och de baltiska länderna. Omsättningen för Nordic Cinema Group beräknas till ca 2,6 miljarder kr och vi pratar troligen rörelsemarginaler på ca 15%.

Juggernatuen bland de nya innehaver är annars norska oljeserviceföretaget Aibel (Ratos äger 32%). Ett bolag och bransch som jag skrivit om tidigare. Omsättningen uppgår till ca 12 miljarder kr och bör ha rörelsemarginaler på ca 7%.

Nebula (Ratos äger 72%) är ett snabbväxande IT-företag med en omsättning på ca 0,2 miljarder kr och mycket höga rörelsemarginaler. HENT (Ratos ämnar äga 73%) omsätter ca  3,4 miljarder kr och har för byggbranschen de ganska brukliga rörelsemarginalerna på ca 3%.

tisdag 28 maj 2013

Lite kort om Ratos preferensaktier

Läste om Ratos preferensaktier vid morgonkaffet. 830.000 st C-aktier till kursen 1750 kr ska tydligen ges ut. Utdelningen ska vara 25 kr per kvartal m.a.o. en direktavkastning om 5,7%. Utdelningen ska sedan höjas fr.o.m. 2017 med 20 kr per år.

Spontant så är jag ingen fantast av preferenskaktier. Enligt mig så liknar de från ett placeringsalternativ ett högräntekonto utan insättningsgaranti och utan någon egentlig uppsida.

Jag förstår dock Ratos skäl att ge ut dylika. Till skillnad från t.ex. ett lån så hamnar det ju inte som en skuld i balansräkningen utan istället som en tillgång. Man har också långt större möjligheter att styra över sitt "egna kapital" än en eventuell skuld. Nu har jag inte läst detaljerna i prospektet. Kommer det idag tro? Det bör dock finnas beskrivet situationer då man t.ex. kan ställa in utdelningarna. Det är hur som helst troligen enklare att dra ned på utdelningar till C-aktier än ställa in amorteringar och räntebetalningar. Summa summarum, preferensaktier är ur bolagets synvinkel mer fördelaktigt än banklån.

"Timingen" för Ratos del är ju inte fel heller. Just nu då vi har rekordlåga räntor så ter sig ju utdelningen väldigt attraktiv. Preferensaktier har en tendens att stiga vid sjunkande räntor och sjunka vid stigande räntor då utdelningen blir relativt mindre attraktiv. Kommer vi få se sjunkande eller stigande räntor i framtiden? Kommer 120 kr per år i utdelningen vara ett attraktivt alternativ 2017? Vem vet?

Själv så tänker jag inte ta Placera.nu´s råd att teckna. Teckna Ratos nya aktie

Jag har för övrigt inga preferensaktier alls i min portfölj. Hur tänker du kring preferensaktier?

lördag 25 maj 2013

Upplopp och fordonsbränder i Sverige

Jag förmodar att ingen missat upploppen och fordonsbränderna som började i Stockholmsförorten Husby. Om jag förstått mediarapporteringen rätt så verkar fenomenet sprida sig till fler ställen i Mellansverige.

Lite udda känns det att när man kikar på nyhetsrapportering på t.ex. BBC eller CNN och så skymtar en ICA butik förbi i bakgrunden och en reporter rapporterar om upplopp i Sverige. Därtill varnas man för att åka till vissa delar. Det är ju sådant här man sett reportage om tidigare, men det har då gällt andra länder.Jag ska inte spekulera i orsaker, eller försöka komma med åsikter kring vilka åtgärder som bör vidtagas. Det finns gott om sådant ändå på nätet och i media överlag. Bilder av Sverige som nedanstående har t.ex. förmedlats via CNN över världen.Själv har jag inte märkt något ej heller blivit drabbad. Jag är inte bosatt i närheten av någon av de drabbade områdena. Hade det inte varit för mediarapporteringen så hade jag m.a.o. varit helt ovetande. Hade jag inte tittat på utländska tv-kanaler så hade jag troligen varit ovetande om att det (av deras respektive UD) ansågs farligt att åka till vissa delar av Sverige i nuläget.  Extra udda känsla blir det också när bekanta bosatta utomlands hör av sig och undrar hur det står fatt här hemma i Sverige.

Varför tar jag upp detta mitt i alltihopa?

Därför att jag tycker det finns en parallell mellan mediarapportering kring upplopp och mediarapportering kring börsbolag och allmän ekonomisk utveckling för den delen. Media älskar stora rubriker. Media älskar att rapportera om det extrema, det extra vaganta. Dock så pågår även under dylika tider "business as usual" för 99,9%.

Jag vill inte förringa det som sker. Inte alls. Mina sympatier till de som drabbats och eloge till polis- och brandmän samt alla andra goda krafter som gör sitt bästa för att stävja våldsverkare, men jag tycker det blir ganska tydligt att den "verklighet" man lever i och den "verklighet" som kommer en till dels via media kan skilja sig åt ganska kraftigt.

Detta är en lärdom man kan ha med sig då det är dags för nästa börskrasch. Huruvida det är en briserande japansk skuldbubbla, kinesisk bobubbla, europeiska obligationskrasch eller något annat så lär vi få se dramatiska rubriker men troligen så är det "business as usual" för de allra flesta. Eller?

onsdag 22 maj 2013

Blandade betraktelser

Jag har nu hunnit med att ögna igenom fler rapporter.

Kongsberg väljer jag att kommentera lite närmre.

Det största affärssegmentet, Kongsberg Maritime, rapporter nya rekordnivåer på orderingångarna. Kongsberg Maritime står för ungefär halva omsättningen och vinsterna i bolaget. Man levererar bl.a. utrustning till off-shore industrin. Man räknar med att efterfrågan kommer sluta växa och stabiliseras framöver, men då man även har en stark exponering mot eftermarknaden så bedömmer man att affärssegmentet kommer kunna fortsätta leverera.

Kongsberg Protech System som bl.a. levererar fjärrstyrda vapensystem till USA, Kanada, Sverige och Norge ser resultatmässigt relativt stabilt ut än så länge men orderingångarna har sjunkit.

Kongsberg Defence Systems ser också sjunkande orderingångar men leveranser av bl.a. missiler fortlöper enligt plan till bl.a. Norge, Finland och Polen. 2017 ska F-35/JSF börja levereras i en takt om 6 st per år till norska flygvapnet tills man når ett antal på ca 50 st. Även Australien har nyligen bekräftat att de står vid sin beställning av ca 100 dylika flygplan. Nu är Kongsberg enbart en liten underleverantör till Lockheed i det avseendet, men bolaget hoppas på försäljning av tillhörande sjömålsmissiler till just framförallt Norge och Australien i framtiden.

Kongsberg Oil & Gas Technologies är det minsta och nyaste affärssegmentet. Än så länge tillför det inte mycket men man hoppas på en stark utveckling i framtiden. Omsättningen har ökat kraftigt, men vinsterna har inte riktigt velat komma än.

Vinsten för kvartalet landade på 2,28 nok/aktie (2,63). Som 12 månaders rullande motsvarar det 10,56 nok/aktie. Utdelningen på 3,75 nok/aktie väntas mot slutet av Maj.

Kursen just nu ligger på 108 nok. Vilket motsvarar ett PE TTM om 10,2 och en direktavkastning om 3,5%.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark. Kassan motsvarar ca 17,90 nok/aktie. Jag anser fortfarande att Kongsberg är intressant trots att man uppvisat något sviktande efterfrågan på militära produkter. Det finns dock också frågetecken kring off-shore och försvarsindustrin så någon större exponering kommer jag inte tillåta att bolaget får i portföljen. Lagom är som alltid bäst.


Wilhelm Wilhelmsen rapporterar något lägre vinst under Q1 2013 i jämförelse med förra året. Vinsten som 12 månaders rullande motsvarar ca 37 nok/aktie.

Jag har inte så mycket att kommentera kring Wilh. Wilhelmsen. Vill man få en snabb inblick i hur konjunkturläget är i rederibranschen överlag kan man alltid titta på Baltic Dry Index (BDI) och The Bunker Index (BIX). Ingen egentlig förändring har skett där.

Bolaget sitter fortfarande på en formidabel kassa motsvarande ca 63,50 nok/aktie. Det egna kapitalet motsvarar ca 266 nok vilket med nuvarande kurs på 161 nok gör att aktien handlas till P/B 0,61. Som bekant så är Wilh. Wilhelmsen mitt "Magic Sixes" projekt d.v.s. köpet gjordes när värderingen var under < P/B 0,6 < P/E 6 och då direktavkastningen var över 6%. Detta har jag än så länge inte haft anledning att ångra. Jag har också fått ta emot två utdelningar sedan inköpet då bolaget ger utdelningar två gånger per år.


Ekornes fortsatter hanka sig fram. Den finansiella ställningen är fortsatt stark och vinsten som 12 månaders rullande motsvarar nu ca 7,52 nok/aktie. Kursen i skrivande stund är 93 nok.


Ratos är alltid ett intressant bolag att diskutera. Det egna kapitalet motsvarar nu ca 40 kr/aktie.I likhet med Berkshire Hathaway så är Ratos inte lätt att värdera.

Sanna har ju vänt inriktning något mot mindre konjunkturkänsliga innehav. Förvärv har gjorts i allt från molntjänster, biografer till oljeservice. Vi får se hur allt det här kommer slå ut i sinom tid.


Skanska är ett annat innehav vars aktiekurs kan svänga en hel del men jag är inte orolig över innehavet för det. Det är i och för sig inga gyllene tider för byggbolag just nu och Skanskas brukligt ganska stora kassa har urholkats. En förklaring är att man ökat andelen investeringar i egna bygg- och fastighetsprojekt. Detta är den delen av Skanska med bäst marginaler men byggbranschen är som bekant långsammare än jordbruksbranschen där sådd till skörd kan ske inom ramen för ett och samma kalenderår. Huruvida dessa investeringar betalar sig bra eller inte vet vi inte förrän längre fram.

Kursen just nu är ca 120 kr. Min bedömning är att det under rådande läge inte ger tillräckligt med säkerhetsmarginal. Jag ämnar med andra ord inte öka i nuläget.


Vad är din syn på Kongsberg, Wilh. Wilhelmsen, Ekornes, Ratos eller Skanska?

onsdag 15 maj 2013

USA favoriter bland svenskar

Via Claes Hemberg, Avanzas sparekonom, kunde man idag få reda på vilka amerikanska aktier som är populärast att äga bland svenskarna.I topp och etta med god marginal (antalet aktieägare i Apple är ungefär lika många som tvåan och trean på denna lista har tillsammans) ligger Apple. Om det nu är så att bolaget hamnat i onåd hos aktiemarknaden så märks det i alla fall inte bland svenskarna där den är det absolut populäraste innehavet. Apple är teknikbolaget som haft framgångar med iPads, Iphones m.fl. numera välkända produkter.

Som tvåa ligger ett annat känt teknikbolag, Google. Bolaget som tillhandahåller tjänster så som t.ex. den här bloggen, nät-annonsering m.m.

På tredje plats ett för mig, fram till nu, okänt bolag. Oxigene. Ett litet biomedicin-bolag med ambitionen att bota cancer. Tydligen har man inte nått några framgångar, än. Tog nyligen in pengar via en s.k. private placement och kursen har tydligen på ett år gått från ca 13 usd till ca 3 usd i skrivande stund...

Berkshire Hathaway håller fjärdeplatsen. Ett innehav jag därmed delar med fler. 

Även femman, Coca Cola, delar jag med andra. Läskedrycksjätten går tydligen hem hos många.

På sjätte plats finner vi slutligen Facebook. Den populära sociala nätsajten är tydligen populär som investeringsobjekt också.

Vad tror du? Gör man rätt i att äga dessa amerikanska aktier? Så många svenskar kan ju inte ha fel, eller...

Addtechs bokslutsrapport 2012/13

Addtech har jag följt nu i drygt ett halvår. I dagarna kom rapporten (bolaget har brutet räkenskapsår): Addtech bokslutsrapport 2012/13

Omsättningen ökade något medan rörelseresultatet minskade. Rörelsemarginalerna pressades helt enkelt. Vinsten per aktie blev 14,60 kr (14,65). Utdelningen föreslås till 8 kr (8).

Addtech som på detta sätt i mångt och mycket liknar Indutrade, har en förvärvsdriven tillväxtsstrategi. Under verksamhetsåret gjordes 8 förvärv. I likhet med Indutrade sker en "automatisk" uppvärdering vid förvärven. Anledningen är att man i t.ex. Addtechs fall köper verksamheter för ca 10 gånger vinsten (medel på prislappen för de senaste åren). När den verksamheten sedan integreras i börsnoterade Addtech så värderas i regel affärerna högre av "Mr market".

Exempel. Bolag A med en årlig vinst på 10 milj kr köps av Addtech för 100 milj kr (P/E 10). När den verksamheten sedan hamnar inom Addtechs ram så värderas samma vinst till, säg, 14 gånger vinsten (P/E 14).

Det finns skillnader också. Det i jämförelse med Indutrade, mindre Addtech, har inte lika starka ägare med stora finansiella muskler bakom sig. Samtidigt så är förvärven i regel mindre vilket också kan betyda att förvärven är mer beroende av vissa nyckelpersoner, tidiga ägare/entreprenörer. Man uppvisar dock också likheter. Inte minst nyckeltalsmässigt, vinsten per aktie, avkastningen på eget kapital o.s.v. Addtech använder sig dock av en något lägre hävstång men detta är i och för sig kanske något som Indutrade kan kosta på sig.

Hur som helst. Jag är fortsatt positiv till Addtech och den värdering jag tillskrivit bolaget enligt Bevakningslistan justeras uppåt. Jag känner mig idag lite säkrare på bolaget som sådant samt avkräver då en något lägre säkerhetsmarginal.


Kursen just nu står i 223 kr. Vilket, enligt mitt sätt att se det, är lite för dyrt för att det ska vara intressant i nuläget.

Vad är din syn på Addtech, eller Indutrade för den delen?

söndag 12 maj 2013

Berkshire Hathaways top 10 i börsportföljen

Jag tog en titt igen på Berkshire Hathaways 10 högst värderade börsnoterade innehav. Senast jag gjorde en sådan sammanställning var här: Värdering av Berkshire Hathaway

Utgår man från kurser från 10 Maj samt vinst på 12 månaders rullande så ser listan såvitt jag vet idag ut som följande:

Wells Fargo 17,3 miljarder usd i börsvärde -  1610 milj usd i vinst
Coca Cola 16,9 miljarder i börsvärde - 764 milj usd i vinst
IBM 13,9 miljarder usd i börsvärde - 987 milj usd i vinst
American Express 10,6 miljarder i börsvärde - 600 milj i vinst
Tesco 5,1 miljarder usd i börsvärde - 465 milj usd i vinst
Wal Mart 4,3 miljarder i börsvärde - 275 milj usd i vinst
PG 4,1 miljarder usd i börsvärde - 234 milj usd i vinst
Munich Re 3,9 miljarder usd i börsvärde - 496 milj usd i vinst
Us Bancorp 2,6 miljarder usd i börsvärde - 226 milj usd i vinst
Moody´s 1,9 miljarder usd i börsvärde - 89 milj usd i vinst

Totalt med ett börsvärde på ca 80,8 miljarder usd samt 5746 miljoner usd i vinst (TTM). Detta ger ett P/E TTM-tal på 14,1 i genomsnitt i nuläget.

Omräknat, 32,80 usd/ BRK.B aktie i börsvärde.

Nu är den s.k. börsportföljen enbart en mindre del av Berkshire Hathaway som i huvudsak får sina inkomster från sina helägda rörelser och inte minst försäkringsverksamheten, men det kan ju ändå vara intressant att hålla koll på hur "marknaden" värderar börsportföljens innehav över tid. Som synes så har värderingen sjunkit marginellt sedan senaste genomgången om man utgår från PE TTM (Januari 2013 var top 10 värderade till PE TTM 14,3). Detta beror inte på sjunkande kurser utan på att vinsterna ökat för bolagen.

Om vi tar en titt på hur värderingen överlag ser ut då.

Berkshire Hathaways nuvarande kurs är ca 112 usd /B-aktie.

Börsportföljens 10-i-topp har ett marknadsvärde på ca 33 usd/B-aktie.

Man sitter även på en kassa om ca 49 miljarder samt räntepapper värda ca 31 miljarder. 20 miljarder är reserverade till att finnas till för försäkringsverksamheten vilket då ger 49+31-20 = 60 miljarder usd eller ca 24 usd/B-aktie i likvider.

Det ger att Berkshire´s verksamhet, försäkringsverksamheten (inkl. de reserverade 20 miljarderna), de onoterade innehaven samt de börsnoterade innehav som ej platsar bland de 10 största just nu värderas till 112-33-24= 55 usd/B-aktie.

Är Berkshire Hathaway värt det? Vad tycker du?

fredag 10 maj 2013

Årsstämmor

Rapporter och referat från årstämmor i bolag som jag personligen anser är intressanta.

2014

Axfood - Finanskvinnan
Mekonomen - Sunda Investeringar
Berkshire Hathaway -  Wall Street Journal2013

Atlas Copco  - Aktiespararna
Berkshire Hathaway - SVD Näringsliv
Beijer Alma - Aktieingenjören
H&M  - Aktiespararna
Höganäs - Aktiespararna
Ratos - Aktiespararna
SCA  - Sunda Investeringar
Scania  - Aktiespararna
Skanska - Finanskvinnan
TeliaSonera - Aktiespararna


2012

Ratos  - Aktiespararna
Scania - Aktiespararna
Skanska - Aktiespararna


2011

Axfood  - Finanskvinnan
Berkshire Hathaway - Aktiespararna
H&M - Finanskvinnan
Ratos - Finanskvinnanlördag 4 maj 2013

Berkshire Hathaway går som tåget

Årets första kvartalsrapport för Berkshire Hathaways släpptes alldeles nyligen: Berkshire Hathaway Q1 2013

Vinsten steg med ca 50% då inte minst försäkringsverksamheten gått bättre och värdet på investeringarna ökat.Omsättningstillväxten överlag i investmentbolagets rörelser ökade även den med ca 15%. Den redovisade vinsten landade på 1,98 usd/ B-aktie (1,31).

Nu är ju en del av detta "pappersvinster" då Berkshire Hathaway är ett investmentbolag och värdeökningar ger positivt utslag på redovisade vinster. Ingen har väl undgått att kurserna på börser världen över har stigit på senare tid. Till förfång för alla oss som gärna vill köpa när de är lägre. Men de helägda rörelser adderar också till vinstökningen. Bolagets stora helägda reglerade rörelser bl.a. BNSF järnvägar och MidAmerican fortsätter utvecklas bra. BNSF ökade sin vinst med ca 10% och MidAmerican med ca 20%Berkshire Hathaway sitter fortfarande med en stor kassa. Över 49 miljarder usd (38). Det är också i balansräkningen jag själv egentligen tittar på när jag försöker värdera bolaget. Vinster är naturligtvis viktiga men i Berkshire Hathaways fall så får book-value representera en bättre måttstock. Jag har kommenterat det tidigare bl.a. vid årsredovisningstillfället: Berkshire Hathaways årsredovisning

Book value ligger nu på 82 usd/B-aktie. Nuvarande kurs är ca 109 usd vilket medför en BV-multipel på 1,33.

Som jag tidigare nämnt så är min bedömning tillsvidare att ett BV på 1,3 är rimligt för Berkshire Hathaway. Bevakningslistan justeras därefter.

Den stora "happeningen" utspelar sig för övrigt idag då bolaget håller årsstämma i Omaha. Kapitalisternas Woodstock brukar mötet kallas. Om detta kommer det säkert gå att läsa en hel del om om en stund.


Edit: Lägger till länkar till referat om Berkshire Hathaways årsmöte.

Svenskt referat - E24
Amerikanskt referat -Wall Street Journal

fredag 3 maj 2013

Fortsatt positiv till Nolato

Nolato som köptes i höstas har ej gjort mig besviken. Tvärtom. Affärsrörelsen har utvecklats i en klar positiv riktning. Senaste kvartalsrapporten återfinns här: Nolato Q1 2013

Alla tre affärsområden har utvecklats och omsättningen för hela koncernen steg med 50% i jämförelse med förra årets första kvartal.Vinsten blev 3,23 kr/aktie (1,41). Mycket tack vare att telekomsegmentet repat sig med bravur.

Vinsten som 12 månaders rullande ligger nu på 9,50 kr/aktie. Kassan motsvarar ca 9 kr/aktie och 6 kr av dem kommer delas ut nu i dagarna som kommer. X-dagen är redan passerad.

Kursen just nu är ca 111 kr vilket motsvarar ett PE TTM på 11,7 och en direktavkastning på 5,4%.

Det är naturligtvis svårt att sia om framtiden, men överlag är jag ännu mer positiv till bolaget som sådant nu än för ett tag sedan. Analysen finns här: Analys av Nolato

Såvitt jag kan bedöma så gör bolaget mycket rätt. Bara en sådan sak att man ser till att dela ut allt överflödigt kapital visar på respekt för ägarna och deras intressen. Man lyckas höja marginaler på en något osäker marknad (industrial) samt lyckats få in många nya ordrar i det segment (telekom) som blev lidande utav Nokias tillbakagång. Det tredje segmentet (medical) ser också fortsatt stabilt ut.

Sammantaget gör den senaste tidens utveckling, samt kanske framförallt att jag känner mig säkrare på bolaget som sådant efter en tids innehav, att jag höjer den "riktkurs" jag har för bolaget.