onsdag 22 maj 2013

Blandade betraktelser

Jag har nu hunnit med att ögna igenom fler rapporter.

Kongsberg väljer jag att kommentera lite närmre.

Det största affärssegmentet, Kongsberg Maritime, rapporter nya rekordnivåer på orderingångarna. Kongsberg Maritime står för ungefär halva omsättningen och vinsterna i bolaget. Man levererar bl.a. utrustning till off-shore industrin. Man räknar med att efterfrågan kommer sluta växa och stabiliseras framöver, men då man även har en stark exponering mot eftermarknaden så bedömmer man att affärssegmentet kommer kunna fortsätta leverera.

Kongsberg Protech System som bl.a. levererar fjärrstyrda vapensystem till USA, Kanada, Sverige och Norge ser resultatmässigt relativt stabilt ut än så länge men orderingångarna har sjunkit.

Kongsberg Defence Systems ser också sjunkande orderingångar men leveranser av bl.a. missiler fortlöper enligt plan till bl.a. Norge, Finland och Polen. 2017 ska F-35/JSF börja levereras i en takt om 6 st per år till norska flygvapnet tills man når ett antal på ca 50 st. Även Australien har nyligen bekräftat att de står vid sin beställning av ca 100 dylika flygplan. Nu är Kongsberg enbart en liten underleverantör till Lockheed i det avseendet, men bolaget hoppas på försäljning av tillhörande sjömålsmissiler till just framförallt Norge och Australien i framtiden.

Kongsberg Oil & Gas Technologies är det minsta och nyaste affärssegmentet. Än så länge tillför det inte mycket men man hoppas på en stark utveckling i framtiden. Omsättningen har ökat kraftigt, men vinsterna har inte riktigt velat komma än.

Vinsten för kvartalet landade på 2,28 nok/aktie (2,63). Som 12 månaders rullande motsvarar det 10,56 nok/aktie. Utdelningen på 3,75 nok/aktie väntas mot slutet av Maj.

Kursen just nu ligger på 108 nok. Vilket motsvarar ett PE TTM om 10,2 och en direktavkastning om 3,5%.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark. Kassan motsvarar ca 17,90 nok/aktie. Jag anser fortfarande att Kongsberg är intressant trots att man uppvisat något sviktande efterfrågan på militära produkter. Det finns dock också frågetecken kring off-shore och försvarsindustrin så någon större exponering kommer jag inte tillåta att bolaget får i portföljen. Lagom är som alltid bäst.


Wilhelm Wilhelmsen rapporterar något lägre vinst under Q1 2013 i jämförelse med förra året. Vinsten som 12 månaders rullande motsvarar ca 37 nok/aktie.

Jag har inte så mycket att kommentera kring Wilh. Wilhelmsen. Vill man få en snabb inblick i hur konjunkturläget är i rederibranschen överlag kan man alltid titta på Baltic Dry Index (BDI) och The Bunker Index (BIX). Ingen egentlig förändring har skett där.

Bolaget sitter fortfarande på en formidabel kassa motsvarande ca 63,50 nok/aktie. Det egna kapitalet motsvarar ca 266 nok vilket med nuvarande kurs på 161 nok gör att aktien handlas till P/B 0,61. Som bekant så är Wilh. Wilhelmsen mitt "Magic Sixes" projekt d.v.s. köpet gjordes när värderingen var under < P/B 0,6 < P/E 6 och då direktavkastningen var över 6%. Detta har jag än så länge inte haft anledning att ångra. Jag har också fått ta emot två utdelningar sedan inköpet då bolaget ger utdelningar två gånger per år.


Ekornes fortsatter hanka sig fram. Den finansiella ställningen är fortsatt stark och vinsten som 12 månaders rullande motsvarar nu ca 7,52 nok/aktie. Kursen i skrivande stund är 93 nok.


Ratos är alltid ett intressant bolag att diskutera. Det egna kapitalet motsvarar nu ca 40 kr/aktie.I likhet med Berkshire Hathaway så är Ratos inte lätt att värdera.

Sanna har ju vänt inriktning något mot mindre konjunkturkänsliga innehav. Förvärv har gjorts i allt från molntjänster, biografer till oljeservice. Vi får se hur allt det här kommer slå ut i sinom tid.


Skanska är ett annat innehav vars aktiekurs kan svänga en hel del men jag är inte orolig över innehavet för det. Det är i och för sig inga gyllene tider för byggbolag just nu och Skanskas brukligt ganska stora kassa har urholkats. En förklaring är att man ökat andelen investeringar i egna bygg- och fastighetsprojekt. Detta är den delen av Skanska med bäst marginaler men byggbranschen är som bekant långsammare än jordbruksbranschen där sådd till skörd kan ske inom ramen för ett och samma kalenderår. Huruvida dessa investeringar betalar sig bra eller inte vet vi inte förrän längre fram.

Kursen just nu är ca 120 kr. Min bedömning är att det under rådande läge inte ger tillräckligt med säkerhetsmarginal. Jag ämnar med andra ord inte öka i nuläget.


Vad är din syn på Kongsberg, Wilh. Wilhelmsen, Ekornes, Ratos eller Skanska?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar