torsdag 23 juni 2011

H&M Q2 och självförstärkande kriser

Först lite bokföringsfakta.

H&M:s omsättning inklusive moms ökade med 12 procent i lokala
valutor under andra kvartalet.

Bruttoresultatet blev 17 057 miljoner kr (17 808), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 61,7 procent (65,9).

Resultat efter skatt blev för kvartalet 4 257 miljoner kr (5 209), motsvarande 2:57 (3:15) per aktie.

Tittar vi däremot på delåret så blev resultat efter skatt 6 875 miljoner kr (8 950), motsvarande SEK 4:15 (5:41) per aktie.


VD kommenterar:

"Vi har haft en bra försäljning i kvartalet med en ökning på 12 procent i lokala valutor. Vi fortsätter att ta marknadsandelar på en mycket utmanande marknad vilket visar H&M:s starka ställning. Stigande räntor, högre energipriser och åtstramningar i många ekonomier har minskat konsumenternas köpkraft. Klädhandeln har känneteckats av många prisaktiviteter och specialerbjudanden under våren.

Vår lönsamhet var fortsatt stark med en rörelsemarginal om 20,3 procent trots att den påverkades kraftigt negativt av flera omvärldsfaktorer som vi inte kunnat påverka, som t ex höga bomullspriser. Resultatet påverkades, förutom av kostnadsinflationen på inköpsmarknaderna, också negativt av en avsättning om 248 miljoner kronor för vårt nystartade belöningsprogram för alla medarbetare. Den svenska kronans starka utveckling fortsatte dessutom att ha en stor negativ effekt på vårt redovisade resultat i SEK.

Trots ett utmanande läge på både försäljnings- och inköpsmarknaderna ser vi optimistiskt på framtiden för H&M. Vi ser stor potential för framtida tillväxt både på befintliga och nya marknader. Vår affärsidé fungerar väl på samtliga marknader vilket bland annat visar sig på våra nytillkomna, snabbväxande marknader som exempelvis Kina där vi expanderar allt snabbare."


Det pratas också om vidare expansion vid rapporttillfället. Indien är en väldigt intressant marknad, men då det finns vissa restriktioner på hur man får etablera sig där har H&M avvaktat. Det tittas dock på fler intressanta ställen så som Sydamerika och Australien.

Vinsten kom ju in lägre än förra året vilket kan ställa till problem med utdelningen framöver. Vi får se. Det är ej omöjligt att vi får se en sänkning av den.

Den starka kronan "ställer till det". Även om försäljningen växer som planenligt så ger det inga genomslag i omsättningen och resultatet räknat i SEK då det sänker detta. När vi får se en valutakurs-vändning så kommer det ge omvänd effekt.

Kursen ligger just nu på ca 211 kr. Jag bedömer det som om H&M är fortsatt köpvärt till nuvarande värdering. Jag har tidigare ökat på nivåerna 200-215 kr sedan jag gjorde min omviktning i portföljen. H&M är numera mitt enskilt största innehav.

En viktig sak att komma ihåg vad det gäller kursdrivande information är medias rapportering. Bloggaren 40procent 20 år har lyft fram ett H&M exempel en gång.

"Först hade rubriksättarna en positiv ton angående H&M försäljning och kallade det för att H&M:s försäljning ökar igen och H&M:s försäljning vänder upp. Men sen upptäckte de att analytikerna hade högre förväntningar samt att aktiekursen vände ner kraftigt och ändrade rubrikerna till H&M:s försäljning en besvikelse samt H&M säljer mindre än väntat."

M.a.o. medias rapportering kan ofta bli självförstärkande och rubriker, informationsflöde et.c. ges som ska förstärka en redan antagen bild av "verkligheten". Detta gör att effekterna blir än större om man agerar utifrån dem. Nu gäller inte detta enbart H&M utan även börsen i stort vilket vi sett på senare tidens nedgång.

Hur känner man igen när detta fenomen händer? Jo när olika sorters media matar fram en och samma "nyhet" och allehanda experter tillfrågas angående framtiden. När detta sker vet vi att vi är inne i en sådant här skeende. Det kvittar om det är ett Kuwait-krig i antågande, thailändsk baht som kraschar eller grekiskt parlament som debaterar åtstramningar. Rapporteringen blir ensidig och självförstärkande.

Det är omöjligt för någon att veta vad kurserna står i om ett år men enligt David Dreman (som är en av de mer välkända s.k. contrarian-investerarna) så har han gett exempel på att i 10 fall av 11 så, efter ett år har gått efter "incidenten", tjänar man på att gå mot strömmen i dessa fall och köpa istället för att sälja. Bottenfiske är i princip omöjligt, men man kan genom att köpa då och då under processens gång komma ganska nära.

Vad händer då den 11 gången? Jo då får man, vilket var ganska liktydigt med raset vid finanskrisen, vänta ca 2 år på sin "vinst". Här i ligger skillnaden mellan olika typer av "investerare". 1 eller 2 år är som en evighet för tradern, men som en kortare dans för den långsiktige.

Vad är din syn på H&M och/eller att köpa i nedgångar?

tisdag 21 juni 2011

Fortum Q1 Rapport

Fortum redovisade ett resultat före skatt på 904 miljoner euro för det första kvartalet 2011 (713).

Rörelseresultatet blev 900 miljoner euro (724).

Omsättningen uppgick till 2.034 miljoner euro (1.947). Q4 2010 uppgick omsättningen till 1.902 miljoner euro.

Kassaflödet var 454 miljoner euro (521).

EPS 0,76 euro (0,63)

Kursen gick nedåt idag. Antagligen som en reaktion på rapporten då börsen i övrigt gick upp idag trots all oro. Kursen slutade på 20 euro. Det blev jag smått överraskad av då jag tyckte rapporten var bra, men förväntningarna var kanske för höga som brukligt är.

Kikar vi på räntebärande nettoskuld så har den minskat med nästan en tiondel sedan årsskiftet. Bra. Jag gillar när belåningen går nedåt inte uppåt.

VD:s ord:

“Our first quarter 2011 results provide a good basis for the year. The Heat and Russia divisions as well as the Distribution and Electricity Sales businesses clearly improved their results from a year ago. Power Division’s results were burdened mainly by a lower power sales price and clearly lower hydro volumes, which were partly offset by improved nuclear availability. Characteristic for Fortum’s business is its seasonality and in 2011 we expect the Power Division’s result to be more weighted towards the end of the year compared to 2010. This will be mainly driven by improved nuclear availability and current forward prices for power.

The Nordic power consumption decreased somewhat and the overall Russian power demand was flat in the first quarter of 2011. Industrial activity has clearly picked up in Fortum's key market areas and the Russian economy has continued along a solid path of recovery. Furthermore, the Russian power market reform progressed in line with the Russian Government’s decisions, liberalising the electricity wholesale market from the beginning of 2011.

In March, the world’s strongest earthquake in 40 years and the ensuing tsunami caused immense damage and immeasurable human suffering in Japan. The incident that followed in the Fukushima nuclear power plant has proven to be very serious.
An emergency meeting of energy ministers and nuclear operators convened by the EU
Energy Commissioner took place shortly after the incident in March. The proposed EU-wide safety reviews for nuclear power plants are an important step towards using more uniform international standards to test nuclear plant safety. An open dialogue about risks and nuclear power safety benefits both energy producers and consumers. The incident in Japan has not changed the underlying fundamentals of the Loviisa nuclear plant replacement investments. Major decisions concerning our sector must be made with careful consideration and with a longterm horizon, because they also impact the lives of future generations. The energy industry, and the electricity sector in particular, has become one of the most interesting branches of business
globally, and its importance will only grow in the future. Fortum therefore continues to look for further opportunities for future growth stemming from the need for CO2-free and energy-efficient solutions and the increasing demand for electricity.”


Det verkar också som det börjar släppa i Ryssland. Rörelsevinsten fördubblades till 34 miljoner euro (16). Bättre priser samt ett nytt kraftverk i bruk (from Feb 2011) sägs vara orsaken. I mitten av 2011 ska två till börja kunna leverera. De ryska investeringarna görs i Tyumen och Chelyabinsk regionerna. De gränsar till Kazakstan.

Q1 rapporten finns här

Jag anser inte att det är köpläge i Fortum just nu. För det vill jag se en lägre kurs. Nuvarande innehav får vara kvar då jag heller inte ser någon anledning till att avyttra. Såvitt jag kan bedöma i nuläget kommer Fortum fortsätta leverera 1 euro i utdelning.

Vad är din syn på Fortum?Edit:

Lägger in utdrag från Fortums PM.

"The Government will not make any new decisions-in-principles on nuclear power. Fortum can not take Loviisa 3 forward during the next four years.

The Government proposes windfall and uranium taxes. In Fortum's view, the taxes are discriminatory and in clear contradiction with climate goals.

The Government will review support schemes for renewable energy. Fortum endorses cost-efficient, market-based and cross-border support schemes to increase renewable energy.

Fortum welcomes the Government's commitment to advance common European electricity market and smart grids development."


I sin helhet här

Hur det än blir med skatter/avgifter så är min bedömning att det blir, som vanligt, slutkonsumenterna som får stå för notan. I kombination med ett ev. större efterfrågan i Tyskland på import (p.g.a. deras energipolitiska beslut) kan detta naturligtvis driva upp priserna här i Norden samt öka behovet av import från Ryssland.

söndag 19 juni 2011

Varningstecken

Varningstecken kan vi ofta se eller höra talas om. Ofta dominerar "makro-nyheter" vår syn på framtiden och hur vi tänker på och om våra investeringar. Det är i alla fall inte allt för sällan dessa som styr kurserna kortsiktigt för de större börsnoterade bolagen. Kan hända en stop-loss löses ut, kan hända man ser köpläge. Oavsett så får dessa nyheter och varningstecken oss att reagera mer eller mindre medvetet.

Det sägs dock att man ska försöka undvika att påverkas av vad ekonomin i stort ger för framtidsutsikter. Vägen till framgång ska istället gå genom att koncentrera sig på de enskilda bolagen och dess verksamhet. Jag håller med, men medger också att det är väldigt svårt att enbart koncentrera sig på bolagen i sig.

Frågor man kan ställa sig är t.ex. Kommer situationen i Grekland påverka Axfoods verksamhet? I så fall hur? Har jag ens möjlighet att kunna göra en någorlunda korrekt bedömning av en eventuell påverkan? Om jag inte har möjlighet att göra så ska jag verkligen lägga ned tid och energi på att ens försöka?

Frågor, frågor, frågor....

Det är inte lätt att tolka varningstecknen i flödet av världsnyheter. Vad som däremot är lättare är att tolka varningstecken i årsredovisningar och revisionsberättelser i de enskilda bolagen. Nedan en bild ur revisionsberättelsen ur ett bolags årsredovisning som lämnats för verksamhetsåret 2010 (klicka för större bild).


Den här revisionsberättelsen fullkomligen skriker VARNING.

söndag 12 juni 2011

Be afraid, be very afraid

"Be afraid, be very afraid" är en fras från filmen "The Fly" eller Flugan som den heter på svenska. En klassiker. Någonting går fel i ett laboratorium som experimenterar med teleportering och människa och fluga "smälter" samman till en ny skapelse. Hälften människa - hälften fluga och gradvis tar flugans karaktärsegenskaper över...

Rådet om att man ska ta sig i akt kommer dock inte från filmens värld utan vi kan finna det i många, många fler sammanhang. Detta går även långt, långt bak i historien. Vi kan t.o.m. finna det från bibliska tider "Bäva ni som är så säkra, darra ni som är så sorglösa".

Jag skulle kunna tänka mig att t.o.m. i människans evolutionära begynnelse så yttrades ord av varning till varandra. Varningar som anspelade på oro för framtiden och vad som komma skall.

Det är m.a.o. troligen en högst mänsklig egenskap att vara vaksam på framtiden, att känna en viss oro. Denna egenskap tror jag också har att göra med att människan är så pass anpassningsbar. Människan är medveten om att förhållanden kan och kommer ändras och att man kommer bli tvungen att anpassa sig. Man är medveten om att man själv kan ta åtgärder som förbereder en mer eller mindre bra på vad som komma skall. Denna "förmåga" är antagligen en av förutsättningarna till att vi människor ofta så snabbt anpassar oss till nya förutsättningar. Vi är mentalt förberedda.

Denna egenskap ställer ibland till det för oss också. Ibland känner vi att saker och ting är på gång att förändras, men vi vet inte hur och vi vet inte vad vi ska göra för att bäst möta det. Dock finns metoder för att hantera detta också. Jag tänker främst på två saker.

För en mängd olika scenarion, då det inträffar plötsliga förändringar, så har man på många ställen i vårt samhälle upprättat olika former av handlingsplaner. Man har redan på förhand bestämt vad som skall göras om scenario A eller B inträffar. Liknande handlingsplaner kan, och kanske t.o.m. bör, man upprätta för sina investeringar. Det är enklare att vara rationell innan saker händer och tänka ut hur man ska agera än när man kanske är i affekt.

Översatt till aktier. Varje gång du köper en aktie så bör du också tänkt igenom vad som ska inträffa för att du ska sälja den.

Allt går ju inte förutse så hur gör man då? Jag tror på att då fokusera på "basic". Håll dig till "basic". Börja inte ta en massa åtgärder, som i alla fall enbart är grundade i osäkerhet, utan försök först tänka ut vad som är viktigast i sammanhanget och lägg fokus och energi på det.

Översatt till aktier. Vilka motiv har du för att äga just den aktien?


Hur tänker du?

lördag 11 juni 2011

Negative screening

Negative screening är en process, då man istället för att börja med att försöka hitta vad man ska investera i, går igenom vad man INTE ska investera i.

Ofta jämförs bolag (t.o.m. brancher) med en lista av saker som de INTE ska vara, ha eller vara verksamma i.

Inom s.k. etiska investeringar kan det vara allt från dåliga arbetsvillkor för de anställda, miljöförstörande verksamhet, försäljning av pornografisk material, vapentillverkning m.m. beroende på inriktning.Negative screening kan ha flera fördelar, beroende på hur det används.

Man kan exkludera bolag och hela brancher som man inte känner sig bekväm med. Man kan sätta upp egna etiska och moraliska riktlinjer och på så sätt "sova bättre" som investerare, nöjd med sina val. Sova-bättre-faktorn är inte att förkasta vare sig för den rationella beslutsförmågan eller som inspiration till fler och större ansträngningar för att nå sina investeringsmål.

Man kan utesluta bolag och branscher som man har svårt att värdera och förutspå framtiden för. De som så att säga utanför ens "circle of competence".

Man kan undvika bolag och brancher som man anser vara allt för riskfyllda och/eller konjunkturberoende. På så sätt "sova bättre" på nätterna och inte behöva oroa sig för ekonomins berg- och dalgångar.

Eftersom det oftast går relativt snabbt, sparar man tid och fokus till att begrunda och läsa om de investeringar som antagligen passar en bättre.

Man blir också effektivare på att filtrera information i det överflöd av information som dagligen riktas mot oss. "Information overload" är en verklighet som inte allt för sällan drabbar investerare. Om man på förhand kan bestämma vilka vattendrag man inte ska fiska i så behöver man inte fästa lika stor uppmärksamhet på de dagligen återkommande rapporterna om vädret där.

Själv så brukar jag tidvis använda negative screening. Jag har inte en för evigt bestämd lista utan den kan förändras beroende på flertalet faktorer, inte minst baserat på vilken insikt jag anser mig ha eller inte ha. Det senaste nu var när jag kom fram till att oljebolag är någonting som jag bör undvika.

Annars så har banker legat ett tag på min "rör ej" lista. Jag har trots det tittat och försökt värdera några banker. Många har ju en till synes enkel verksamhet, tjänar bra med pengar och är lågt värderade, men trots det är jag skeptisk. Det behöver inte betyda att det är fel att köpa bankaktier, långtifrån. Det betyder bara att jag inte är bekväm med dem. Jag litar inte på deras balansomslutningar, jag tror att vi kommer få se lite kredithaverier framöver som kommer sprida sig igenom banksystemet, att det kommer bli svårare för politiker att framöver få med sig opinionen för att rädda banker m.m. Därav är banker på min lista, även om jag försöker kasta ett get-öga då och då.

Vilka bolag eller branscher är på din "inte-röra-lista"?

onsdag 8 juni 2011

Kul köpläge

Nyheterna nu domineras av dåliga siffror från USA, försämrade tillväxtsprognoser, oro över vad Kina har och inte har i form av dollar, kopparlager et.c. Ökat fokus på den ekonomiska situationen i de sydeuropeiska länderna och mycket annat som har mycket med makro och enbart marginellt med flertalet stabila bolag att göra.

Värderingen för många sådana bolag har i och med sjunkande kurser blivit mer aptitliga. I Maj ökade jag i Skanska. Idag passade jag på att öka något mer. Jag köper i små-poster och har ingen brådska att göra mig av med likvider. Det är alltid svårt att veta hur lågt en kurs kan sjunka. Att pricka botten är omöjligt. Däremot så är det möjligt att se till att man köper förhållandevis "billigt" i förhållande till vad man vill få ut av innehavet.

Axfood, Ratos m.fl. börjar se alltmer attraktiva ut. AstraZeneca däremot som nyss fick en köprekomendation av Nordea är det, enligt mig, inte läge att öka i just nu. AZN är visserligen inte dyr, men då det ser ut att öppna upp för köpläge i många andra bolag så är det bättre att skjuta in kapital där. AZN var mer attraktivt för ett tag sedan då säljrekommendationerna haglade och allt annat på börsen steg och steg i kurs. Bankers rekommendationer är i regel utmärkta kontra-indikatorer, i alla fall om man har ett lite längre perspektiv än 3-6 månader.

Har i en experimentlusta även testat e-valutan bitcoin. 12 dollar fick jag betala för dem styck. Sålde på 19 dollar. Kul grej! Idag såg jag att de såldes för 30 dollar styck. Konceptet är spännande. Då det ligger utanför bloggens egentliga syfte så har jag valt att inte fördjupa mig mer i bloggen om detta. Det jag kan säga generellt dock är att pengar har funnits i många olika former genom historiens gång. Pengar behöver ej ha en riksbank som utgivare, eller statsmakt som garant. Ej heller behöver de vara uppbackade av någon form av säkerhet så som guld eller dylikt. Pengar behöver inte ens ha fysisk form, men det finns en sak som man måste kunna göra med pengar om de ska ha något egentligt värde.

Pengar måste kunna omsättas i varor.

Så länge bitcoins inte kan omsättas till några egentliga varor så kommer det vara kvar i ett experimentellt stadium och det s.k. "värdet" vara högst osäkert och spekulativt.