fredag 26 februari 2021

Lundberg, aktieåterköp i Hufvudstaden, Holmen, Sålt Exxon, Thunderful

Kikat igenom några fler rapporter nu. Inte minst Lundbergs. Via Lundberg får man en hel del intressanta tillgångar i form av skog, fastigheter och investmenliknande bolag.

Fastighetsdelen består av noterade Hufvudstaden och den helägda, onoterade, rörelsen. Hufvudstaden har jag redan kommenterat men det som går att vidarutveckla är att där har man skrivit ned sina fastighetsvärden med ca 6 % och sänkt utdelningen.

Kursen har inte direkt gått uppåt i detta fastighetsbolag. Lundberg har trots att han varit på köpsidan i nästan varje annat innehavsbolag inte köpt fler aktier i Hufvudstaden. Dock har Hufvudstaden initierat ett återköps program där aktier motsvarande ca 2 % av akteistocken återköpts. Vilket i praktiken leder till att Lundberg ökat sin ägarandel utan att själv behöva köpa fler Hufvudstaden aktier. Ett par år så här så... Lundberg äger nu 46,2 % av kapitalandelen istället för tidigare  45,3 %, men det är ju inget som behöver påannonseras som de andra ”köpen”.

Hufvudstaden har bemyndigande om att förvärva 10 % av aktierna.Snittpriset 2020 för återköpen var 126 kr. Nyttjas hela det nuvarande bemyndigandet så äger man efteråt nästan exakt 50 % av Hufvudstaden. Skulle inte förvåna mig om sentimentet kvarstår kring aktien att man ökar bemyndigandet vad det lider och köper mer.

De helägda fastigheterna däremot har inte gått Hufvudstadens väg och skrivit ned. Där har man istället skrivit upp värdena med ca 3 %.

Kassaflödesmässigt så är det ju fastighetssidan som levererat pengaran till investmentbolaget också. Hufvudstaden ca 700 milj kr i utdelningar och den helägda rörelsen ca 1000 milj kr.

1300 milj kr har Lundberg köpt aktier för. Då mest i Industrivärden, Handelsbanken och Skanska.

Tittar vi lite närmare på Holmen så har bolaget investerat och bla förvärvat. För prislappen 1 miljard har man förvärvat Mattson som omsätter ca 2 miljarder och drar in ca 100 miljoner kr i rörelsevinst per år. Ett förvärv som ser bra ut och kommer ge bolaget ett ca 10 %-igt skjuts.

Nettoskulden är ca 6 %  på hela portföljen är vilket även om man bara ställer det gentemot fastighetsinnehavet är väldig lågt. Som det brukar.

Annat som kan vara värt att notera är att jag sålt allt i Exxon nu när värderingen kom upp i vad som i mina ögon bedömdes som ”rimligt”. Nu blev inte den bästa ”motvalls-affären” då dollarn försvagades under 2020, men  utdelningarna som kom in under tiden vägde upp för dollarförsvagningen . Det gick trots allt tjäna en liten slant på oljebolag om man såg till att köpa vid pessimism och lågt oljepris.

Thunderful är ett bolag som bevakas som också släppt rapport. Det intressanta där var egentligen kommentarer man kunnat läsa kring bolaget. Thunderful noterades på 50 kr. Enligt min servettkalkyl så ett ok pris givet risker och möjligheter. Sedan vandrade kursen uppåt och fördubblades på kort tid. Utan att en enda egentligen nyhet släpptes. Detta verkade folk vara rimligt?  

Sedan blir folk chockade när kursen kraftig faller då en rapport och någon form av nyhet äntligen kommer. Men egentligen fanns det ju ingenting som tydde på innan rapport att bolaget skulle vara/vuxit sig in i en värdering som skulle vara dubbel så hög. Egentligen var det väl uppgången innan som borde vara chockerande? Bolaget har ju i sak inte gjort mycket för att bygga värde under perioden.

Något mer? Nej. Jag har varit förhållandevis passiv och försökt läsa ikapp på rapporter. Hoppas få ner lite fler rapportkommentarer framöver.

Någon rapport du tyckt varit extra intressant?

fredag 19 februari 2021

Blandade noteringar - Kinnevik, Zalando, Hufvudstaden och Lundberg

Rapporterna och nyheterna väller in. Hinner ögna igenom en del och gör här några smärre noteringar.

Kinnevik

Kinnevik avser dela ut Zalando. Jag äger en hel del Kinnevik sedan länge. De ligger naturligtvis på en gammal hederlig depå. Det bedömda värdet på utskiftningen vid nyhetssläppet var 200 kr per Kinnevik-aktie.  

Hufvudstaden

Fastighetsbolaget med de centrumnära fastigheterna i Stockholm och Göteborg är väl den aktie i ”fastighetskorgen” som presterat sämst än så länge. Det var ju Castellum, Balder, Platzer, SBB och Hufvudstaden som köptes in då det föll som bäst. Balder har som sagt redan avyttrats då euforin började ta fart där igen.

Tittar vi rent verksamhetsmässigt på Hufvudstaden så kan man i bokslutsrapporten utläsa att förvaltningsresultatet sjönk för 2020. Centrumnära butiker och restauranger har ju varit dött under året p.g.a. pandemin. Man får väl lugnt säga att bolaget är en av pandemins förlorare.

Jag ser ingen ljusning kring detta förrän pandemin går mot sitt slut och samhället öppnar upp igen. Förvaltningsresultatet landade på 4,80 kr/aktie (5,49) och efter en del nedskrivningar av fastighetsvärden så är substansvärdet på dem 173 kr/aktie (185). Hyresvakansen (exkl projekt) ligger på 6,7 % (1,7). Balansräkningen är som vanligt stark med en belåning på 19 % men utdelningen sänktes ändå till 2,50 kr/aktie (3,90).

Som jag nämnt förut så är jag inte orolig över bolaget i sig. Jag kan tycka att en del saker i rapporten är lite väl drakoniska. Min gnagande känsla är att största risken är att Lundberg passar på att snappa upp hela bolaget. Lundberg är långsiktig och köper gärna tillgångar till rabatt och kan man sedan själv styra över hur den tillgången ska värderas så...

Som jag antyder så lutar jag åt att helt sonika byta ut Hufuvudstaden mot Lundbergöretagen och exponera mig på det sättet istället. Dels eliminerar jag mig mot ovanstående  risk. Dels så blir det rabatt på rabatten  inkl. exponering mot lite annat ”tillgångsbaserat”.Istället för att oroas över att Lundberg köper ut Hufvudstaden så kan jag ju hoppas. Vare sig eller så vinner man vid en vändning. Får se om jag hinner räkna lite mer på det idag.

Eftersom tillväxt värderas högt i dessa dagar så är Lundbergföretagen inte populära. Det är arketypen av en ”gubbaktie”.

Några tankar om Kinneviks utskiftning av Zalando eller Hufvudstaden/Lundberg?

torsdag 18 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 AQ Group

AQ Group har levererat sin bokslutsrapport idag. Tar vi en tit på Q4 så blev detta då det tredje kvartalet med minskad omsättning, men återämtningen verkar ha kommit då det bara handlade om -3 %. Det stora fallet var ju i Q1 med -15 %.

Utvecklingen påminner om många andra industrirelatateradebolag. AQ Group pratar mycket om kostnadsbesparingar. Bolaget redovisar också en urstark rörelsemarginal på 10 % för Q4. Tittar man på personalstorleken så har den sjunkit med ca 10 % under året. Detta känns lika så bekant från liknande bolag.

Bolaget föreslår inte någon utdelning. Det ger då att man sitter på en lika urstark balansräkning. Kassan är rejäl och skulderna lägre än på länge. Man nämner att en utdelning kan komma framöver, men bolaget har mottagit en hel del stöd. Motsvarande ca 20 % av rörelseresultatet för 2020. Q4 var inget undantag med mest stöd från bla Kanada, Litauen m.fl.

Min gissning är att man allra helst gör ett större förvärv under 2021 om man för möjligheten. Pengarna finns i alla fall där. Hittar man inget lämpligt kan det möjligtvis bli en utdelning. Både 2018 och 2019 gjorde man förvärv motsvarande nästan 10 % av omsättningen. 2020 blev det inget, men jag förmodar man är sugen på att återuppta den traditionen under 2021. Soliditeten på 57 % och en kassa på på ca 450 milj kr (160) ger i alla fall möjligheten.

På helåret så totalt minskade omsättningen med -5,7 %. Det borde i ”normala fall” ge kraftigt sänkt vinst, men rörelsemarginalen landar på 8,3 %. Det är bra. Som sagt boostat av kostandsbesparingar och stödåtgärder. Vinsten ökade med 20 %!

Vinst per aktie ligger nu på 17,24 kr (14,37). För sakens skull låt oss räkna på EPS på ca 14 kr för att rensa för stöd. Då ligger PE på ca 16. Således PE 13-16. Min prognos för 2021 är att vi bör kunna se ca 10%-ig tillväxt. Då tänker jag medvind utifrån både en organisk som troligen förvärvsdriven tillväxt.

AQ Group var också det bolag som jag adderade i min s.k. konglomeratportfölj tidigare i år, som går att följa via mina nyhetsbrev.

Vad är dina tankar om AQ Group?

söndag 14 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Hexpol

När Hexpol summerar 2020 så har ju onekligen COVID-19 slagit en hel del på försäljningen. Trots det har man förbättrat rörelsemarginalen. Detta som man skriver p.g.a. kostnadsbesparingar. Man kan utläsa i rapportern att det varit en del personalförändringar. Drygt 10 % av personalen har fått gå.

Medan försäljningen minskade med 13 % så landade rörelsemarginalen på 15 % (14,5).

Vi är nu inne på bolagets åttonde kvartal med minskad organisk försäljning. Inga förvärv för att motverka detta. Mycket av Q4-ans lägre försäljning hänvisas också till valutaeffekter.

På den positiva sidan så ser man klart ökade volymer nu i bl.a. bilindustrin. Försäljningen iAsien ökade under Q4 med 17 % medan USA och Europa fortfarande backade något.

Soliditeten är stark, 61 %. Tidigare styrelseordföranden Brunstam har tagit över VD-stolen.

Vi får se om 2021 är året då vi får se lite mer att hända i Hexpol. Kanske är Golgata-vandringen över detta år. Urblåsningen i bilindustrin verkar vara över, man bör gynnas av en starkare amerikansk återhämtning (som av allt att döma verkar komma igen fortare än EU) samt har seglat igenom denna ”kris” med betyget godkänt.

Vinsten landade på 4,10 kr/aktie. Utdelningen föreslås bibehållas på 2,30 kr/aktie. Hexpol var ju ett av den lilla skara bolag som gav utdelning  under 2020. Balansräkningen har ju hela tiden varit klart godkänd.

Mina antaganden om Hexpol är att de ligger i sin sweet-spot för marginaler nu (15 %). Där runt om kring ska de ligga. Dock ligger mina tillväxtsantaganden naturligtvis högre än de senaste årens stillastående. Den organiska omsättning som de förlorat p.g.a. motvind i t.ex. bilbranschen de senaste åren (som slutade med covid-urblåsningen) har parerats med förvärv. Nu när det verkar vända vill jag  börja se den där ketchup-effekten jag pratat om ett tag. Naturligtvis spelar dollarns utveckling roll här, men jag tänker mig att bolaget behöver leverara ca 10 % försäljningstillväxt under 2021 nu när stjärnorna ställer sig mer rätt.

När det gäller bilindustrin så är min exponering större mot BMW, men Hexpol kan delvis räknas in under det ”temat”. Därtill så finns även Gränges som delvis också är en underleverantör.

Jag vill hävda att värderingsmässigt för de tre förstnämnda så råder varken pessimism eller eufori så jag är varken köpare eller säljare där.

Några tankar om Hexpol eller fordonsindustrin?

lördag 13 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Evolution Gaming

Som jag tidigare skrivit så upplevde jag mig själv som sen in som ägare av Evolution. Det dröjde till 2019 tills jag tryckte på köpknappen. Trots en redan fantastisk utveckling så såg det dock ut som om bolaget skulle kunna fortsätta leverera fantastiska vinster.

Vid min senaste rapportnotering, Q3 2020, så hade utvecklingen fortsatt vara exceptionell. Hur kan det fortsätta kan man undra? Men det gör det bevisligen.

Q4 och bokslutsrapporten fortsätter visa på en fantastisk utveckling för bolaget.

Oro fanns för ett tag sedan för hur regleringen skulle slå i Tyskland, men som det mesta i detta bolag så är det mycket ”brus”. Bättre bara låta siffrorna tala.

För Q4 ökade intäkterna med 68 %. Rörelseresultatet med 74 %. 74 % kan låta magiskt men då är det en relativ låg ökning för Evolution p.g.a. tagna kostnader. Låt de siffrorna sjunka in.

Är det ett enstaka turn around kvartal vi pratar om? Nej så här ser det ut kvartal efter kvartal för bolaget.

För 2020 så blev siffrorna 53 % i ökade intäkter och 90 % ökat rörelsresultat. Det är skalfördelar ”in action”. På de senaste 6 kvartalsrapporterna har bolaget snittat 51 % i omsättningstillväxt och 88 % i rörelseresultatstillväxt.

Den stora frågan är hur länge bolaget kan fortsätta växa med den här takten? Till synes ett bra tag till än. Det finns hur många riktkurser och annat som helst att ta del utav där ute kring Evolution för den intresserade. Uppmanar dock folk att ta fram sitt eget papper/excel-ark och göra en grov uppskattning själva.  Min modell bygger på en lite försiktigare vinsttillväxt (70 %) än historiskt bevisad vilket gör att aktien tangerar köpvärd när de där med mellanrum kommande ”dipparna” kommer.

Det hela hänger naturligtvis på att marknaden kan fortsätta växa, men det verkar än så länge vara fallet. Tillika att det inte uppkommer någon risk för kraftigt ökad beskattning. Politisk risk är svårförutsägbar och politiker vill gärna ändra spelregler lite när som. Det man ibland tror vore omöjligt kan sedan visa sig möjligt. Utesluter ingenting här.

Hur som helst. Spanar man en bit in i framtiden så skulle 70 % fortsatt vinsttillväxt de närmsta två åren leda till ett forward PE2022 på just 22. 

Balansräkningen kanske någon undrar. De täljer guld och lägger på hög trots rejäla utdelningshöjningar.

 


Utvecklingen för aktien 2019,2020 och nu så här de första veckorna under 2021 har gjort att Evolution nu gått om sedan länge ägda Investor i portföljstorlek!.Det har gått oerhört fort och jag tycker det visar på att det inte alls är onödigt att ”doppa tårna” med mindre positioner i nya innehav för att sedan öka när man tycker de bevisar sig. För bevisligen så kan det bli enorm uppsida även utifrån det. 

Några tankar om Evolution Gaming?

lördag 6 februari 2021

Råd från investeringsprofilen Sir John Templeton

Återanvänder här nedan helt enkelt ett blogginlägg som har 9 år på nacken. Som bloggarkollegan Dollarmiljonär påpekade så är Templetons råd ständigt aktuella. Vem är då Templeton?

Templeton, eller egentligen Sir John Templeton, är en känd investeringsprofil. Han investerade över hela världen och investerade gärna där det rådde maximal pessimism för att sedan sälja när optimismen var som störst. Ett exempel är att han investerade mycket i bolag i det militärt besegrade Japan under efterkrigstiden. Själv har han uttryckt det med orden: "Bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism and die on euphoria. The time of maximum pessimism is the best time to buy, and the time of maximum optimism is the best time to sell."


Templeton är bl.a. känd för sin Templeton Growth Fund.

 
Nedan följer 16 tips från John Templeton. Läs och begrunda.


1. Invest for maximum total real return.

2. Invest—don’t trade or speculate.

3. Remain flexible and open-minded about types of investment.

4. Buy low.

5. When buying stocks, search for bargains among quality stocks.

6. Buy value, not market trends or the economic outlook.

7. Diversify. In stocks and bonds, as in much else, there is safety in numbers.

8. Do your homework or hire wise experts to help you.

9. Aggressively monitor your investments.

10. Don’t panic.

11. Learn from your mistakes.

12. Begin with a prayer.

13. Outperforming the market is a difficult task.

14. An investor who has all the answers doesn’t even understand all the questions.

15. There’s no free lunch.

16. Do not be fearful or negative too often.

En annan mycket minnesvärd fras Templeton lär ha sagt är följande: "The four most dangerous words in investing are ‘This time it’s different."

John Templeton var också en starkt troende man. Vill man läsa mer om John Templeton finns boken Spiritual Investments skriven av John Templeton och Gary Moore. 

Några tankar om Templetons råd?

fredag 5 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Kinnevik

Kinnevik innehar en fantastiskt korg av möjligheter. Det har även uppmärksammats av marknaden och aktien har haft en fantastisk utveckling den senaste tiden. Kinnevik själva skalade av en del i sitt Zalando innehav under 2020. Nu äger de 21 % av bolaget och bolaget står för strax över 40 % av substansen.

De andra stora innehaven är Tele 2 och Teladoc. Sedan är det väldigt spridda skurar av mindre innehav. Alla med potential att växa fint dock.

Kinnevik sitter också med en liten nettokassa och tänker inte regelbundet dela ut pengar från portföljen sedan en tid tillbaka. Jag känner mig bekväm med detta samt det tillväga gångssätt Kinnevik nyttjar t.ex. skala av i ett ev. högt värderat/exponerat  Zalando för att investera i annat. Det liknar på många sätt den metodiken jag själv nyttjar.

Själv ökade jag exponeringen i Kinnevik på bekostnad av Latour då det begav sig under 2020. Det blev ett väldigt bra ”byte”. Då Kinnevik  nästan fördubblats från omviktningstillfället.  Nu har jag för avsikt att skala av lite i Kinnevik istället. Det blir inga mängder men en liten slant till kassan blir det i a f. Jag har ägt Kinnevik länge och kommer antagligen göra det länge än men jag kan vikta upp och ner lite över åren.

Som jag påpekat innan. Investmentbolag generellt är aktier på "steroider". När börsen går upp går portföljinnehaven upp men även rabatten har en tendens att  krympa vilket ger en dubbeleffekt.Omvänt förhållande kan man få räkna med i "surare" tider.Jag gillar investmentbolag för deras långsiktiga compounding-egenskaper, men jag köper dem inte till vilket pris som helst i min aktiva förvaltning.

I Kinneviks bokslutsrapport hittar jag ingenting som direkt sticker ut. Kinnevik har helt klart medvind nu.  Bolagsnamn och begrepp så som Teladoc,fintech, matleverans-appar m.m. får det att vattnas hos investerare.

Kan väl göra en notering om att Zalando värderas just nu till 24 miljarder eur (ca PE 150) och Teladoc till ca 40 miljarder usd (neg vinst, P/S 46). Det är som sagt topp-innehaven om man exkluderar det lite ”tröttare” Tele2 och står för nästan 60 % av substansen i Kinnevik.

Några tankar om Kinnevik eller deras innehav?

torsdag 4 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Exxon Mobil

Exxon Mobil är ju långt ifrån ett ESG-case. Åkte ur diverse index under 2020. Har inte varit den bästa motvallsinvesteringen av de som gjordes under 2020, men så brukar det ju vara. Allt blir inte till guld. Som jag påtalat innan. Det är lätt att se att det råder panik men det är svårare att veta vad som vänder när och med hur mycket.

Man gick in i det hela med en stark balansräkning och solid utdelningshistorik vilket var det som avgjorde att valet i branschen föll på just dem. Man har också lyckats upprätthålla sina utdelningar även om inte vinsten har lyckats försvaras. Långt därifrån när man summerar 2020.

På resultaträkningen tog man 20 miljarder i förlust under Q4 vilket då ger ett minusresultat på ca 22 miljarder usd för helåret 2020. Framåt så räknar man med att kassaflödet ska kunna finansiera utdelningarna om oljepriset ligger på 50 usd eller mer. Går det ned till 45 usd räknar man med att klara utdelningarna då med men på bekostnad av att de redan reducerade investeringarna måste dras ned ännu ett snäpp. I skrivande stund tror jag brent oljan ligger på ca 58 usd.

I portföljen så är avkastningen för Exxon ca plus minus noll. Vilket är ett underbetyg i relation till mycket annat. Å andra sidan hade det ”studsat” tillbaka som annat så hade det inte legat kvar då detta är en s.k. kortsiktig motvallsinvestering. Likaledes, hade  dollarkursen legat på samma nivå nu som senaste köp så hade det sett bättre ut, men nu präglades ju 2020 av en dollarförsvagning. Valutor brukar jämna ut sig över tid så inte så mycket att räkna på där, men det kan slå en hel del både uppåt och nedåt när man är lite mer kortsiktig.

Populär är bolaget i alla fall inte. De fonder som fortfarande håller Exxon Mobile får nog inte mycket inflöden heller. Det ligger inte i tiden. Exxon var en gång i tiden det största bolaget i DJ. Men vem vet hur framtiden ser ut? Ska det gå åt mindre eller mer olja i världen? Nu drar man i alla fall igång oljeeldade kraftverk i Sverige igen eftersom vi stängt ned fullt fungerande kärnreaktorer. De var ju inte heller ESG-märkta...

onsdag 3 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Alphabet

Några minnesnoteringar gällande Alphabets bokslutsrapport.

På kvartalsbasis växte omsättningen med 23 %. Imponerande för en verksamhet där snittet ligger närmare 14 %. Man kan väl mellan tummen och pekfingret säga att man tog igen det som missades under Q2.

Rörelsemarginalen landade på 28 % vilket är högre än vad man brukar prestera. Istället brukar snittet ligga på ca 22 %.

Google Cloud växte med 46 %. En tillväxtstakt som är bekant från Alibabas Cloud. Youtubes intäkter ökade med 47 %. ”Zoomers” här hemma konsumerar mängder med Youtube så kan förstå var det hela kommer ifrån...

En väldigt trevlig rapport och det tyckte Mr Market också som såg till att skjuta upp kursen något i efterhandeln.

Som uppmärksammades efter Q1 rapporten så står Alphabet bättre rustat nu än efter Finanskrisen i och med en mycket mer diversifierad affärsmodell. Mer och mer intäkter kommer från annat än sökannonser. 

Jag hade tidigare en hypotes om att intäkterna från Youtube skulle nå 15 miljarder under 2020. Detta slog man med råge. Summan blev ju nästan 20 miljarder. Även andra verkar av värderingen att döma blivit positivt överraskade av Alphabets prestation under andra halvan av 2020. Ett tag där så var det ju olyckskorpar som menade på att annonsmarkanden på nätet skulle dö sotdöden i och med nedstängningen av ekonomi. Visade sig att det bara drog undan 10 % av annonsintäkterna och att dessa sedermera kom tillbaka fullt och gott.

Så något PE 25 är det inte längre tal om då det gäller Alphabet. I nuläget är väl siffran PE 35 närmare sanningen och i mina ark så är det ett forward PE på ca 32. Jag är inte köpare i dagsläget men innehavet är definitivt ett behåll och jag har ingen anledning att avyttra heller. Blir Mr Market allt för hyper-optimistisk så är det inte omöjligt att jag skalar lite, men det beror på. På något förunderligt sätt så har Alphabet i skrivande stund lyckats bli mitt sjätte största innehav.

Tankar om Alphabet?

tisdag 2 februari 2021

Alibaba Q3 2020

Alibaba lämnade rapport idag (delat räkenskapsår). Tänker lämna de politiska riskerna därhän i detta inlägg och enbart notera ned lite från rapporten. Vill man läsa om politiska risker så finns de i tidigare inlägg om Alibaba.

Kvartalet bjöd på 37 % ökning av omsättningen. Ännu ett fantastiskt kvartal för denna e-handelsjätte. Justerad EBITA ökade med 21 % vilket är ett vinstmått som justerar en del för aktiemarknadens upp och nedgångar. Redovisad vinst växte med 27 %.

Sammanfattningsvis bjöd Alibaba på en väldigt fin tillväxt. Det är också det sentimentet (tillväxt) som verkar råda i Kina. Hjulen snurrar på för fullt där och i takt med att hjulen snurrar så tar Alibaba sin del av det hela.

Alibaba förgrenar sig på så många sätt så en detaljstudie är svår att göra, men ett av  benen kan väl t.ex. nämnas, Ele.me, som är en digital plattform för catering och matleveranser. Alibaba köpte bolaget 2018. 2019 var det det största inom sitt segment och innehade enligt uppgifter ca 54 % av marknaden och växte ändå senaste kvartalet med 30 %.  Tänk er ett liknande bolag i Europa eller Nordamerika - 54 % av marknaden och växte med 30 %. Vad skulle värderingen på det vara? Ele.me är bara en av många grenar i Alibaba.

Siffermässigt så finns det mycket med Alibaba att gilla. Ett av problemet, som nämnts i tidigare inlägg, är att storleken och dominansen verkar ha gett dem problem med politiken.

En sak som stack ut var molntjänsterna som Alibaba levererar. Segmentet växte 50 %! Dock har segmentet inte nått lönsamhet än, men förväntas komma inte allt för långt in i framtiden.

Mest spännande inför framtiden annars är väl hur det går med ANT Group som Alibaba äger en tredjedel av. Inte mycket nytt släpptes kring det dock.

Mina egna servettkalkyler ger vid handen att bolaget just nu handlas på ca 23 forward PE. Ett vinstinbringande bolag som växer ca 30 % årligen och med nettokassa handlas naturligtvis bara till de multiplarna om det finns en hel del risker kring bolaget. Vilken sorts risker man vill ta i sin portfölj är upp till var och en. För egen del är jag benägen att öka. Såvitt jag kan bedöma så pekar dock det mesta på att Alibaba kommer vara ”ute i kylan” ett tag till.

Några tankar om Alibaba?