torsdag 18 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 AQ Group

AQ Group har levererat sin bokslutsrapport idag. Tar vi en tit på Q4 så blev detta då det tredje kvartalet med minskad omsättning, men återämtningen verkar ha kommit då det bara handlade om -3 %. Det stora fallet var ju i Q1 med -15 %.

Utvecklingen påminner om många andra industrirelatateradebolag. AQ Group pratar mycket om kostnadsbesparingar. Bolaget redovisar också en urstark rörelsemarginal på 10 % för Q4. Tittar man på personalstorleken så har den sjunkit med ca 10 % under året. Detta känns lika så bekant från liknande bolag.

Bolaget föreslår inte någon utdelning. Det ger då att man sitter på en lika urstark balansräkning. Kassan är rejäl och skulderna lägre än på länge. Man nämner att en utdelning kan komma framöver, men bolaget har mottagit en hel del stöd. Motsvarande ca 20 % av rörelseresultatet för 2020. Q4 var inget undantag med mest stöd från bla Kanada, Litauen m.fl.

Min gissning är att man allra helst gör ett större förvärv under 2021 om man för möjligheten. Pengarna finns i alla fall där. Hittar man inget lämpligt kan det möjligtvis bli en utdelning. Både 2018 och 2019 gjorde man förvärv motsvarande nästan 10 % av omsättningen. 2020 blev det inget, men jag förmodar man är sugen på att återuppta den traditionen under 2021. Soliditeten på 57 % och en kassa på på ca 450 milj kr (160) ger i alla fall möjligheten.

På helåret så totalt minskade omsättningen med -5,7 %. Det borde i ”normala fall” ge kraftigt sänkt vinst, men rörelsemarginalen landar på 8,3 %. Det är bra. Som sagt boostat av kostandsbesparingar och stödåtgärder. Vinsten ökade med 20 %!

Vinst per aktie ligger nu på 17,24 kr (14,37). För sakens skull låt oss räkna på EPS på ca 14 kr för att rensa för stöd. Då ligger PE på ca 16. Således PE 13-16. Min prognos för 2021 är att vi bör kunna se ca 10%-ig tillväxt. Då tänker jag medvind utifrån både en organisk som troligen förvärvsdriven tillväxt.

AQ Group var också det bolag som jag adderade i min s.k. konglomeratportfölj tidigare i år, som går att följa via mina nyhetsbrev.

Vad är dina tankar om AQ Group?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar