söndag 14 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Hexpol

När Hexpol summerar 2020 så har ju onekligen COVID-19 slagit en hel del på försäljningen. Trots det har man förbättrat rörelsemarginalen. Detta som man skriver p.g.a. kostnadsbesparingar. Man kan utläsa i rapportern att det varit en del personalförändringar. Drygt 10 % av personalen har fått gå.

Medan försäljningen minskade med 13 % så landade rörelsemarginalen på 15 % (14,5).

Vi är nu inne på bolagets åttonde kvartal med minskad organisk försäljning. Inga förvärv för att motverka detta. Mycket av Q4-ans lägre försäljning hänvisas också till valutaeffekter.

På den positiva sidan så ser man klart ökade volymer nu i bl.a. bilindustrin. Försäljningen iAsien ökade under Q4 med 17 % medan USA och Europa fortfarande backade något.

Soliditeten är stark, 61 %. Tidigare styrelseordföranden Brunstam har tagit över VD-stolen.

Vi får se om 2021 är året då vi får se lite mer att hända i Hexpol. Kanske är Golgata-vandringen över detta år. Urblåsningen i bilindustrin verkar vara över, man bör gynnas av en starkare amerikansk återhämtning (som av allt att döma verkar komma igen fortare än EU) samt har seglat igenom denna ”kris” med betyget godkänt.

Vinsten landade på 4,10 kr/aktie. Utdelningen föreslås bibehållas på 2,30 kr/aktie. Hexpol var ju ett av den lilla skara bolag som gav utdelning  under 2020. Balansräkningen har ju hela tiden varit klart godkänd.

Mina antaganden om Hexpol är att de ligger i sin sweet-spot för marginaler nu (15 %). Där runt om kring ska de ligga. Dock ligger mina tillväxtsantaganden naturligtvis högre än de senaste årens stillastående. Den organiska omsättning som de förlorat p.g.a. motvind i t.ex. bilbranschen de senaste åren (som slutade med covid-urblåsningen) har parerats med förvärv. Nu när det verkar vända vill jag  börja se den där ketchup-effekten jag pratat om ett tag. Naturligtvis spelar dollarns utveckling roll här, men jag tänker mig att bolaget behöver leverara ca 10 % försäljningstillväxt under 2021 nu när stjärnorna ställer sig mer rätt.

När det gäller bilindustrin så är min exponering större mot BMW, men Hexpol kan delvis räknas in under det ”temat”. Därtill så finns även Gränges som delvis också är en underleverantör samt en liten bevakningspost i Lordstown.

Jag vill hävda att värderingsmässigt för de tre förstnämnda så råder varken pessimism eller eufori så jag är varken köpare eller säljare där.

Några tankar om Hexpol eller fordonsindustrin?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar