torsdag 4 februari 2021

Bokslutsrapport 2020 Exxon Mobil

Exxon Mobil är ju långt ifrån ett ESG-case. Åkte ur diverse index under 2020. Har inte varit den bästa motvallsinvesteringen av de som gjordes under 2020, men så brukar det ju vara. Allt blir inte till guld. Som jag påtalat innan. Det är lätt att se att det råder panik men det är svårare att veta vad som vänder när och med hur mycket.

Man gick in i det hela med en stark balansräkning och solid utdelningshistorik vilket var det som avgjorde att valet i branschen föll på just dem. Man har också lyckats upprätthålla sina utdelningar även om inte vinsten har lyckats försvaras. Långt därifrån när man summerar 2020.

På resultaträkningen tog man 20 miljarder i förlust under Q4 vilket då ger ett minusresultat på ca 22 miljarder usd för helåret 2020. Framåt så räknar man med att kassaflödet ska kunna finansiera utdelningarna om oljepriset ligger på 50 usd eller mer. Går det ned till 45 usd räknar man med att klara utdelningarna då med men på bekostnad av att de redan reducerade investeringarna måste dras ned ännu ett snäpp. I skrivande stund tror jag brent oljan ligger på ca 58 usd.

I portföljen så är avkastningen för Exxon ca plus minus noll. Vilket är ett underbetyg i relation till mycket annat. Å andra sidan hade det ”studsat” tillbaka som annat så hade det inte legat kvar då detta är en s.k. kortsiktig motvallsinvestering. Likaledes, hade  dollarkursen legat på samma nivå nu som senaste köp så hade det sett bättre ut, men nu präglades ju 2020 av en dollarförsvagning. Valutor brukar jämna ut sig över tid så inte så mycket att räkna på där, men det kan slå en hel del både uppåt och nedåt när man är lite mer kortsiktig.

Populär är bolaget i alla fall inte. De fonder som fortfarande håller Exxon Mobile får nog inte mycket inflöden heller. Det ligger inte i tiden. Exxon var en gång i tiden det största bolaget i DJ. Men vem vet hur framtiden ser ut? Ska det gå åt mindre eller mer olja i världen? Nu drar man i alla fall igång oljeeldade kraftverk i Sverige igen eftersom vi stängt ned fullt fungerande kärnreaktorer. De var ju inte heller ESG-märkta...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar