söndag 26 februari 2012

Spartacus

Fått mail med undran över bloggens namnval. Namnet kan ju tyckas lite udda. Det är dock inget slumpmässigt valt namn.

Spartacus var en slav och gladiator i Romerska riket ett par decennier innan vår tideräknings början. Han bröt sig fri, rymde och startade tillsammans med andra förrymda och befriade slavar ett uppror och slog sig fram genom Italien, norrut mot friheten på andra sidan Alperna. Namnet ska påminna om att det är fullt möjligt att förändra sin situation; att slå sig fri mot ett oberoende.


Spartacus uppror slutade dock ej lyckligt. Väl nära friheten vände han med sin arme av befriade slavar söderut igen. Teorierna om varför skiljer sig åt. Kanske han helt enkelt gjorde en stor "bet" på att kunna inta självaste Rom och störta den rådande makt- och världsordningen. Detta misslyckades. Man fortsatte visserligen inledningsvis att besegra romerska legioner men till slut blev man isolerad och besegrad. Enligt romerska källor ska Spartacus ha dött i det slag som krossade slavupproret. Dock kunde man aldrig presentera någon kropp. Händelsen ska påminna om att inte drabbas av övermod, om att 10x10x10x10x0 inte blir 10.000 utan just 0. Stora inledande framgångar betyder inte att man sedermera ska satsa allt på ett kort och tro sig kunna "vinna stort" även då. Tvärtom kan ett sådant förfarande betyda att allt det man arbetat för då slutar med förskräckelse.

Olika människor kan naturligtvis associera namnet till olika saker allt ifrån marxist-socialistiska grupperingar, slavuppror, ryska fotbollslag till TV-serier. Det ovan beskrivna var i alla fall bloggens tänkta associationer. Dessutom är det kul med något mer ovanligt, eller hur!? ;)

lördag 25 februari 2012

Warren Buffetts misstag

Warren Buffetts årliga brev till aktieägarna för Berkshire Hathaway finns nu att läsa: Berkshire Hathaway Shareholder letter 2011

Som vanligt alltid intressant att läsa. Ett extra intressant inslag brukar vara de misstag Buffett skriver om som han begått. Visserligen så lär man sig antagligen bäst av egna gjorda misstag då de har en tendens att sätta sig på minnet allra bäst, men ibland har man ju faktiskt möjligheten att lära sig av andras. Warren Buffett ger föredömligt ofta beskrivningar över vilka misstag han ansett sig göra. I år skrev han bl.a. om missarna under 2011.


Den ena missen var investeringen i ett bolag vars resultat var starkt knytet till priset på naturgas. "buying several bond issues of Energy Future Holdings, an electric utility operation serving portions of Texas. That was a mistake – a big mistake. In large measure,the company’s prospects were tied to the price of natural gas, which tanked shortly after our purchase and
remains depressed."


Köpet gjordes för några år sedan men både 2010 som 2011 har man behövt göra nedskrivningar p.g.a. den investeringen. Jag vet att Buffett även tidigare har misslyckats med en del investeringar inom just råvarusektorn och det illustrerar ganska tydligt risken med dylika då man är helt beroende av hur marknaden prissätter råvaran i fråga. Visserligen har Buffett gjort lyckosamma sådana också t.ex. genom Petrochina, men oljepriset har även gått i motsatt riktning. Vilket Buffett bl.a. omnämner i 2008 års brev vilket inte var ett bra år för oljepriset:

"I told you in an earlier part of this report that last year I made a major mistake of commission (and maybe more; this one sticks out). Without urging from Charlie or anyone else, I bought a large amount of ConocoPhillips stock when oil and gas prices were near their peak. I in no way anticipated the dramatic fall in energy prices that occurred in the last half of the year. I still believe the odds are good that oil sells far higher in the future than the current $40-$50 price. But so far I have been dead wrong. Even if prices should rise, moreover, the terrible timing of my purchase has cost Berkshire several billion dollars."

Man kan ana att Buffett är lite ambivalent till just investeringar kopplade till råvaror.

En annan missbedömning som lyfts fram från 2011 är "Last year, I told you that “a housing recovery will probably begin within a year or so.” I was dead wrong." Jag tycker det illustrerar ganska bra hur svårt det är att spå makroekonomiska svängningar. Buffett är fortfarande övertygad om att det kommer att svänga, men som sagt, att försöka tima och spå när i tiden vändningarna sker är i stort sett ett hopplöst företag och utgör antagligen ingen bra grund för investeringsbeslut.

Tittar vi tillbaka än en gång i 2008 års brev så ser vi ännu en mindre lyckad fråga kring just "timing", strax innan finanskrisen "I made some other already-recognizable errors as well. They were smaller, but unfortunately not that small. During 2008, I spent $244 million for shares of two Irish banks that appeared cheap to me. At yearend we wrote these holdings down to market: $27 million, for an 89% loss. Since then, the two stocks have declined even further."

Nu finns det som vanligt massor mer matnyttigt att läsa och dra lärdom av, framgångar liksom misstag. Vad fångade just ditt intresse?

fredag 24 februari 2012

Sålt G5 Entertainment

Jag nämnde tidigare att jag sålt av en del G5 Entertainment. Efter att ha läst bokslutsrapporten som kom idag så sålde jag ytterligare en del. Således är nu mitt G5 Entertainment innehav halverat från vad det var tidigare. Klokt eller ej? Det får framtiden utvisa. Det känns i alla fall bra att realisera en del av vinsten samt sänka "risken" i portföljen som helhet samtidigt som andelen likvider byggs upp. Till nuvarande värdering och situation är i alla fall inte jag beredd att köpa mer aktier i bolaget. Jag är som sagt beredd att behålla en del, men sänker gärna exponeringen.

Tittar vi i bolagets bokslut så ser man att vinsten per aktie för 2011 hamnade på 1,72 kr/aktie. Prognosen för helåret 2012, som ledningen ger, ligger på 3,20 kr/aktie. Tittar vi på balansräkningen så är den fortfarande stark. Kassan är välfylld p.g.a. nyemissionen man gjorde då Traction köpte in sig som delägare och andelen skulder minimal. Visserligen utgör "mjuka" faktorer huvuddelen av det egna kapitalet, men konstigt vore annat i ett bolag som utvecklar mobilspel.

Tittar vi närmare på kassaflödet så syns det att i stort sett allt man fått in gått till att bekosta utvecklingen av nya spel. 1,80 kr/aktie var kassaflödet från verksamheten 2011. Spel som förhoppningsvis blir storsäljare framöver. Man räknar med en rörelsevinst på ca 30 miljoner kr 2012 att jämföra med 2011 då rörelseresultatet var 17 miljoner kr.

Jag är osäker på hur jag ska bedöma framtiden härifrån för bolaget. Nu anser jag värderingen vara varken dyr eller billig därav mitt beslut att sälja av en del. När en aktie går att köpa på P/E 10 baserad på förmodad vinst brukar det i regel vara ett bra köp om man sätter stor tillförlitlighet till prognosen samt om det finns andra faktorer som gör bolaget till ett bra köp. Jag kan tänka mig betala mycket högre multiplar också, beroende på bolag, bransch m.m. men jag blir osäker när P/E är 14 på prognostiserad vinst samt då det är i ett bolag och bransch jag känner större osäkerhet kring.

Hur som helst. Jag sitter nu med drygt 10% av portföljen i likvider. Frågan är om jag ska flytta ut en del till sparkontot nu eller kommer det komma bra lägen för köp snart tror du?

onsdag 22 februari 2012

Beijer Alma Bokslut 2011

Beijer Alma har nu presenterat sitt bokslut, Beijer Alma Bokslut 2011.

Vinsten för helåret blev 10,38 kr/aktie (9,51) och utdelningen behålls på 7 kr (6 kr ordinarie + 1 kr extra).

Verksamheten fortsatte växa organiskt fastän man såg en avmattning i orderingången sista kvartalet. Det är främst Habia Cable som märkte av avmattningen. I likhet med förra gången så visar sig kabeltillverkningen vara känsligare än fjädertillverkningen (Lesjöfors). Tydligen är det mindre efterfrågan från telekomsektorn som sänkt orderingången. Sett till resultat och vinster så är dock den största och viktigaste delen Lesjöfors. I runda slängar så utgör Lesjöfors 3/4 av Beijer Alma. Habia och Beijer Tech delar ganska lika på resterande delen.

Som brukligt så är skulderna fortfarande näst intill obefintliga. Förvärvet av den tyska fjädertillverkaren Velleuer är fullt konsoliderad. Förvärvet av Karlebo Gjuteriteknik kommer synas mer under 2012 och kommer enligt min uppskattning troligen bidra med 2-3% i ökat rörelseresultat (icke organiskt). Beijer Almas starka balansräkning gör att även en konjunkturförsvagning utgör ett intressant läge för bolaget då man förhoppningsvis då kommer kunna köpa upp intressanta aktörer för att komma in på lokala marknader.

Jag är fortsatt positiv till bolaget oavsett vilket håll konjunkturen går. Jag planerar att öka innehavet över tid. Förhoppningsvis får vi se en sjunkande kurs snart p.g.a. makroekonomiska händelser. Beijer Alma är då ett av bolagen som står högt upp på köpa-mera-av-listan.

fredag 17 februari 2012

Hålla sig till strategin

Jag läste för ett tag sedan ett inlägg av 40 procent 20 år Strategi funderingar - back to basic om hur strategin utvecklats över tid. Från vad man kan kalla utdelningsinvestering till mer fokus på värdeinvestering Mycket intressant läsning. Sådana inlägg får en naturligtvis att själv fundera på sin egen strategi.

Att jag själv inte är helt konsekvent i användandet av en strategi har jag vetat sedan länge. Jag har ju som tidigare nämnts reserverat ca 1/10 av portföljen till mer spekulationsliknande manövrar så som i G5 Entertainment och Northland Resources. Detta är en minskning över tid relativt sett då jag tidigare haft upp mot 1/3 av portföljen i spekulationsliknande placeringar samt då även haft många fler innehav. Med blandad framgång får tilläggas. Sedan jag begränsat mig till en mindre andel av portföljen samt tvingat mig fokusera mer på enstaka innehav istället för på halvt dussinet så har det gått bättre. En av anledningarna till att jag tidigare avyttrade NGS Group samt sålde av en del på G5 Entertainment aktierna var just att denna andel blivit för tok för stor. Det finns dock en fara med att få loss pengar. Kapitalstress... Det får jag lov till att återkomma till senare.

Utöver den andelen så bygger strategin också på att månadsspara i indexfonder samt sparkonton. Detta är någonting som inte berörs mycket här på bloggen. Det finns inte så mycket att skriva om där. Jag har heller inte utvecklat mina egna tankar och strategier så värst mycket över tid där heller. Jo, förresten jag kunde förr ibland även spekulera i fonder d.v.s. hoppa in och ur olika fonder beroende på hur jag bedömde läget vara. Det var då det.

Den största andelen i aktieportföljen då. Jo det är de som jag har ett mer utdelningsliknande perspektiv på. Jag strävar efter en balans mellan dels tråkigt stabila bolag med god utdelningar, dels bolag med något lägre utdelningar men goda förutsättningar för tillväxt. Totalavkastningen är sedermera självklart en funktion av det pris man betalar. Facebook (för att nu ta ett udda exempel) måhända är ett oerhört bra bolag, men kan fortfarande vara en dålig investering om man betalar för mycket.

Hittills har köp-strategin varit att undvika att köpa något som jag bedömer vara dyrt, köpa någorlunda regelbundet i bolag som jag bedömer det vara ett ok pris på samtidigt som jag ökar andelen köp då jag bedömer det vara billigt. Aktierna läggs i regel på hög och utdelningarna därifrån samt eget nysparande leder till nya köp.

Strategin kommer antagligen ge en avkastning i jämnhöjd med sparandet i index, men med den fördelen att det är mer intressant att lära sig om bolagen, investeringar m.m. än att passivt titta på. Detta intresse leder förhoppningsvis till ökat intresse att avsätta något mer till sparande än vad som annars hade varit fallit. Vilket i kronor räknat kommer ge bättre utfall för gemena man. Jag har tidigare varit inne på det här: Lönar det sig att avkasta 20% mer än marknaden?

Hur ser din strategi ut i nuläget?

onsdag 15 februari 2012

Avvaktar med Mekonomen, ökat i Kinnevik

Jag tittade senast närmare på Mekonomen vid deras Q2 rapport: Mekonomen Q2 rapport

Slutsatsen av den, samt tidigare, granskning var "att Mekonomen inte kommer kunna öka sina vinster som förut och inte heller kommer utdelningstillväxten vara densamma som tidigare år."

Nu har Mekonomen presenterat bokslutsrapporten: Mekonomens bokslut

Resultat per aktie uppgick till 11,39 (10,95) kr och styrelsen föreslår en aktieutdelning om 8,00 kr (8,00). Rörelsemarginalen sjönk för helåret till 13% (14). Sett till endast Q4 var den dock nere på 10% d.v.s. då mer likt det jag bedömer vara branschgenomsnittet.

Just nu värderas Mekonomen till ca P/E 19,5 d.v.s fortfarande allt för dyrt eftersom jag inte ser förutsättningar till fortsatt tillväxt på samma sätt som skett de senaste åren. Ja man kan fortsätta göra NE och belåna sig för att förvärva konkurrenter och på så sätt ta marknadsandelar, men anledningen till den tidigare fina vinsttillväxten har till stor del varit förbättrade marginaler som så att säga verkat som katalysator för vinsttillväxt och ökad utdelningsförmåga.

Mekonomen är dock fortfarande ett fortsatt intressant bolag och finns på min bevakningslista. Dock tänker jag inte betala för tillväxt som jag bedömer inte är realistisk. Om man drar paralleller till t.ex. H&M som ofta värderas till ungefär samma multiplar så är jag redo att betala det för H&M eftersom jag bedömer tillväxtsmöjligheterna både vara större liksom säkrare för H&M än för Mekonomen.

Låt oss även ta en titt på mitt fjärde största innehav, Kinnevik, och deras bokslut: Bokslutsrapporten för 2011

Substansvärdet uppgår till 223,10 kr/aktie. Kursen nu ca 141 kr m.a.o. ca 37% rabatt.

För helåret 2011 så kan man bl.a. läsa om att Korsnäs rörelseresultat uppgick till 907 (926) milj kr och rörelsemarginalen var 11,0% (11,3%).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 5,50 (4,50) kr/aktie. Detta motsvarar ca 95% av de ordinarie utdelningarna från Millicom, Tele2 och MTG. Höjningen överraskade mig positivt. Jag hade räknat med 5 kr (Utdelningsprognoser)

Kinnevik medverkade i Transcoms NE och äger nu ca 1/3 av bolaget. Transcom kan man för övrigt påpeka är lite av ett turn-around case. Många sådana vänder aldrig, men i Transcoms fall så finns i alla fall en av förutsättningnarna för att det ska lyckas, starka ägare i bakgrunden. Därmed är jag tämligen optimistisk. Nu utgör visserligen Transcom ingen större andel av Kinnevik men alla bäckar små...

En förändring i värde av onoterade innehav inom Online ingår i resultatet med 1.650 milj kr. Värdeuppskrivningen huvudsakligen i Rocket Internets innehav i Groupon, som stigit med 868 miljoner kronor, samt i skoförsäljarsajten Zalando.

Kinneviks proportionella andel i EBIT räknat uppgick för 2011 till 6347 milj kr (+7% från förra året) varav Millicom och Tele2 stod för ca 4/5 delar av det. EBIT motsvarar därmed ca 22,90 kr/aktie.

VD kommenterar vidare:

”2011 var ett spännande år för Kinnevik. Vi investerade 3 miljarder kronor i det växande onlinesegmentet och den starka tillväxten i dessa bolag bidrog till att vårt substansvärde steg med 4,3 miljarder kronor. Tillväxten inom online skapar också möjligheter i våra telekom- och mediabolag där smarta telefoner och mervärdestjänster driver datatrafik och intäkter. Kinneviks balansräkning är fortsatt stark och styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor, en ökning med 22%. Vi kommer att fortsätta investera i verksamheter som bygger på utvecklingen inom online och datatrafik och därmed fortsätta stärka Kinneviks position på marknader och i segment med stark tillväxt”

Noterbart är också en del händelser efter rapportperiodens utgång. Dels kontanterbjudandet att förvärva hela Metro. Erbjudandet löper till 20 mars. Kinnevik avser att driva Metro vidare och fortsätta investera i tillväxtsländer. Dels att Skatteverket vill höja beskattningen pga av förvärvet av Emesco med ca 700-800 milj kr. Kinnevik motsrider sig detta (beloppet motsvarar ca 2,70 kr/aktie).

Under 2012 förväntas investeringarna inom främst onlineverksamheten öka (men även till de andra områdena) Totalt ca 5 miljarder kr, jämfört med de ca 3 miljarder kr som Kinnevik investerade under 2011.

Sammantaget så är jag väldigt nöjd med Kinnevik och passade även här på att öka något. Värderingen på Kinnevik tycker jag nämligen är omotiverat lågt. Sett till hur de underliggande verksamheterna går så ligger prislappen på ca 6 x EBIT. Jag vet inte vad andra tycker men i mina ögon är det prisvärt, även om situationer alltid kan uppstå som gör det än billigare från tid till annan.

tisdag 14 februari 2012

Ökat i Beijer Alma

I oktober förra året så tog jag in Beijer Alma i portföljen. Idag har jag passat på att öka något. Visserligen till något högre kurs än då, men jag har blivit mer och mer imponerad av bolaget ju mer jag läst på och jag bedömer det fortfarande vara bland de mest köpvärda på börsen just nu.

Bokslutsrapport väntas inte förrän nästa vecka, men kommer den in under analytikernas förväntningarna kanske det uppstår läge att öka något ytterligare. Långsiktigt tror jag nämligen väldigt starkt på bolaget.

Viktigaste delen av Beijer Alma är dotterbolaget Lesjöfors som tillverkar fjädrar, stora som små. Geografiskt fokus ligger på Europa där Lesjöfors är en av de större aktörerna.

Industrifjädrar utgör största andelen (43%). Det handlar ofta om kundspecifika fjädrar som man kan ha bra marginaler på. Kostnader för dylika fjädrar är ofta försumbar i det stora hela för kunderna. Viktigare är att de fungerar som de ska i den produktion och tillverkning de är ämnade för.

Nästa stora område är chassifjädrar (37%) till eftermarknaden för personbilar och lastbilar, följt av banddetaljer (20%) som t.ex. innefattar bladfjädrar.


Beijer Alma kombinerar nästan allt som jag önskar se i ett bolag, bra ROE, stark balansräkning, starka och långsiktiga huvudägare, verksamhet inom mitt preferensområde (tillverkning och handel), bra direktavkastning, uppvisad god tillväxt m.m.

Därtill så (confirmation bias varning!) så fick jag ett mycket positivt intryck av VDn vid en företagspresentation förra året, som kompetent, kunnig och med fokus på de saker som bygger värden på sikt.

Jag passar också på att som en bi-sak inflika att jag föredrar och har större förtroende för en ledningsfigur som uppenbarligen gillar sin verksamhet, kan tänka sig att arbeta kvar under många år och utvecklas med sin verksamhet än en som ska göra karriär genom att hoppa från stol till stol. Därför föredrar jag också när man hittar folk i sin egen organisation för ledande positioner (som i t.ex. Ratos nyligen) än när man ska "ta in" påläggskalvar. Det visar på att man har förtroende för sin organisation och folket som arbetar där.

Hur som helst. 12 månaders rullande (Q3 2011) är 10,16 kr/aktie så Beijer Alma handlas nu för ca TTM P/E 12. Om drygt en vecka får vi se vad vad resultatet för helåret blev.

lördag 11 februari 2012

Circle of Competence

Circle of Competence eller direkt översatt kompetensscirkel är en av Warren Buffetts principer d.v.s. att en investerare ska hålla sig inom sin s.k. Circle of Competence. Det område som man vet någonting om. Fokusera dina ansträngningar på att hitta bra investeringar inom det området så minimerar du risken för att du gör missbedömningar.Det är ett populärt koncept, men ack så svårt.

Vad vet man egentligen och hur hjälper det en att ta bättre beslut? Ärligt talat, det vet jag inte... Min upplevelse är att saker som man tror sig veta någonting om ändå har en benägenhet att inte utveckla sig så som man trott. Jag försöker i alla fall ha utgångspunkten att undvika saker som jag vet om att jag inte vet någonting om.

Ett exempel är Apple. Apple är alldeles säkerligen ett fantastiskt bolag, med attraktiv värdering, ljus framtid och många konkurrensfördelar, men jag vet ingenting om dess produkter. Såvitt jag vet så äger jag ingenting som producerats och/eller utvecklats av Apple. I nuläget är jag heller inte intresserad av att äga något som de gjort, men det kanske ändras med tiden. Vi får se. Jag kan såklart söka information och läsa på, men jag är inte särskilt motiverad eftersom produkterna och verksamheten inte tilltalar mig. Hade verksamheten eller produkterna tilltalat mig hade det varit lite annorlunda. Då hade jag med engagemang försökt ta reda på mer.

Samma sak kan man säga om våra banker och försäkringsbolag. Dessa är ju en av Warren Buffetts favoritverksamheter, men själv så undviker jag dem. Han vet troligen mycket om denna världen. Jag vet lite. Det finns ingen anledning för mig att "följa John" då.

De erfarenheter jag har är att de i sak oftast försöker prångla på en tjänster och produkter man inte behöver samtidigt som när man verkligen behöver dem så får man stå på sig för sin rätt för att få ut lite av värdet man t.ex. försäkrat sig för när olyckan väl är framme. Jag har varken lån eller sparkonto hos någon av storbankerna och försäkringar är jag väldigt kräsen med. Ett bra buffertsparande och du har antagligen ett bättre utgångsläge än att betala dyra försäkringspremier som det sen ändå är bara massa krångel med. En del försäkringar går ju dock ej välja bort.

Genom att inte lägga tid och energi på saker som jag redan vet om att jag har dåligt utgångsläge för att förstå så är min förhoppning att jag kan bättre öka min s.k cirkle of competence inom saker jag har bättre förförståelse för. Som med allt annat kan detta naturligtvis ändra sig över tid. Vi är ju inte statiska varelser varken i vår förståelse, förmågor eller tänkande.

Hur är det med dig? Vad undviker du?

fredag 10 februari 2012

Ökat andelen likvider

Jag har inte sett några fantastiska köplägen under 2012, än så länge. Den senaste ökningen jag gjorde i något av innehaven var i Fortum en bit in i december förra året.

Tvärtom så har jag ökat på andelen likvider genom lite försäljningar.

NGS Group har avyttrats helt. Anledningen är att för att minska exponeringen mot spekulativa innehav då denna del i portföljen växt sig "för stor" p.g.a. värdeökningar.

Jag har också skalat av en bit av innehavet i G5 Entertainment. G5 Entertainment har haft en fantastisk resa och jag har större delen av innehavet kvar, men när ett enskilt spekulativt innehav stiger en bit över 10% av portföljen samtidigt som jag ser behovet av att samla likvider så fick en del omvandlas till rena pengar.

Slutgiltligen så har jag även sålt en del AstraZeneca. Eftersom jag under hösten ökade friskt i en del andra stabila utdelare så som Fortum och SCA när jag fann värderingarna attraktiva där så fick ett annat nu ge vika för att frigöra en del ytterligare kapital. Rent kvalitativt så är Fortum och SCA "bättre" sett utifrån mina kriterier så "bytet" är jag nöjd med, även sett till vilka priser de köpts respektive avyttrats för.

Dessa pengar, plus de nu kommande utdelningarna, tror jag utgör en bra pott till att ta ur vid nästa tur nedåt när Mr Market visar sin depressiva sida.

Hur har du agerat den första tiden under 2012?

måndag 6 februari 2012

Analys av Carlsberg

En analys utifrån mina investeringskriterier på danska Carlsberg.


Carlsberg Group grundades 1847 och räknas idag som världens fjärde största bryggerikoncern. Carlsberg producerar och säljer öl och andra drycker i Västeuropa, Östeuropa och Asien. Produktutbudet omfattar maltdrycker, mineralvatten, läsk och cider. Bolagets produkter marknadsförs huvudsakligen under varumärkena Carlsberg Pilsner, Tuborg, Falcon, Pripps, Pepsi och Ramlösa.

En välkänd reklamslogan är frasen "Carlsberg. Probably the best beer in the world". Vi får se hur bolaget som sådant står sig här gentemot ratingkriterierna.


Large eller midcap eller motsvarande: Carlsberg är noterat på Köpenhamnbörsens largecap.

Tydlig ägare >20%: The Carlsberg Foundation eller på svenska Carlsberg Stiftelsen äger 30% av aktierna och 74% av rösterna. Carlsberg Stiftelsen bildades 1876 i syfte att stödja naturvetenskaplig forskning. När grundaren av Carlsberg J. C. Jacobsen dog gick hans andel av aktierna i bolaget till just Carlsberg Stiftelsen. Enligt nuvarande regler ska stiftelsen inneha minst 25% av kapitalet och 51% av rösterna i bolaget Carlsberg Group. Man kan ha funderingar på ägarbilden, men som jag tolkar det så är man i alla fall långsiktiga ägare och försöker se till bolagets långsiktiga välstånd och utveckling. Man är inte inne för "snabba cash".

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Det har inte varit någon utdelningstillväxt att tala om, men de är undantaget en mindre sänkning 2009 och 2008 stabila.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja. En viss produktutveckling finns naturligtvis, men ökad försäljning är inte beroende av att man utvecklat den nya "spjutspetsteknologin" inom branschen.

Konjunktur-okänslig: Ja, vinst liksom kassaflödet från verksamheten är förhållandevis stabilt.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja, 47,7 miljarder dkk i räntebärande skulder att jämföra med 69,6 miljarder dkk i eget kapital. Debt/Equity 1,07 (ÅR 2010).

Bättre än index? Nej. Totalavkastningen är ej imponerande. Vinsten och utdelningarna är som sagt förhållandevis stabila, men direktavkastningen eller utdelningstillväxten är inget att skryta med. Verksamhet som sådan genererar ca 10% i ROE om man ser på medelavkastning på längre sikt, med användandet av relativt måttlig skuldsättning. Med en direktavkastning på ca 1-1,5% och en måttlig förväntad tillväxt så klarar Carlsberg inte kriteriet. Noteras bör att man fyllde ut balansräkningens egna kapital rejält genom en stor nyemission 2008 då man gav ut 75,3 miljoner B-aktier till kursen 400 dkk.

Förtroende för ledningen: Ja. Jag har i alla fall inte funnit något gravt oroväckande.

Carlsberg får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.

Diverse nyckeltal

ROE, 3 årsmedel (2007-2010) 7,6%
Debt/Equity (2010) 1,07
Eget kapital/aktie (Q3 2011) 420,70 dkk
FCF, 5 års medel (2006-2010) ca 20 dkk/aktie
Vinst, 5 års medel (2006-2010) 26,30 dkk/aktie
Utdelning, 5 års medel (2006-2010) 4,32 dkk/aktie
Vinst (2010) 35,10 dkk/aktie
Utdelning (2010) 5 dkk/aktie


Slutsats

Carlsberg´s verksamhet liknar bokförings- och resultatmässigt i mångt och mycket svenska SCA´s fastän de är i olika branscher. Med ratingen AA så är Carlsberg en platskandidat i en långsiktig portfölj som komplement till andra sorters innehav. Carlsberg har en stabil verksamhet som verkar kunna gå hyfsat både under hög- som lågkonjunkturer. Var dock lite extra noga med att köpa aktien till rätt pris om det ska ge någon nämnvärd avkastning.

Den låga utdelningen förbryllar något. Jag kan ha missbedömt något med bolaget då det i mitt tycke bör kunna dela ut mer.

Vad är din syn på Carlsberg?

Forum - Carlsberg

söndag 5 februari 2012

Spännande SCA

SCA är väl egentligen inte känt för att vara spännande på något sätt men nu har det i alla fall börjat hända en del.

Dels har ett köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet annonserats. Prislappen hamnade på 12,6 miljarder kronor och man bedömer att affären ska öka vinsten per aktie med ca 1,70 kr med full effekt tre år efter övertagandet.

Dels så kommer man sälja sin förpackningsverksamhet (exklusive två kraftlinerbruk i Sverige). Försäljningen blir på ca 15 miljarder kr men kommer belastas av en nedskrivning på ca 4 miljarder kr som bokförs Q4 2011. Man räknar med att försäljningen kommer ge ca 0,70 kr i minskad vinst per aktie.

Affärerna gör att SCA inriktar sig mer mot konsumentprodukter. Hygienprodukter kommer nu motsvara ca 80% av omsättningen.

På sikt förväntar ledningen därmed att vinsten kommer öka med ca 1 kr per aktie d.v.s. att den långsiktiga vinstförmågan kommer ligga på ca 9 kr istället för 8 kr per aktie. Vid bokslutsrapporteringen föreslog man också att utdelningen ska höjas till 4,20 kr (4). Jag blev positivt överraskad då jag trodde den skulle ligga kvar på samma nivå som förra årets.

Vid bokslutet uttryckte VD bl.a. följande:

"Under verksamhetsåret har SCA genomfört viktiga
effektiviseringsåtgärder, ökat lanseringstakten av nya produkter och
lyckats växa på både mogna marknader och på tillväxtmarknader.
Försäljningen har ökat inom samtliga affärsområden och nettoomsättningen
för 2011, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 4 procent
jämfört med föregående år. Tillväxten inom hygienverksamheten har varit
fortsatt god på tillväxtmarknaderna där Personliga hygienprodukter och
Mjukpapper ökade försäljningen med 13 respektive 10 procent. För att
tillvarata tillväxtmöjligheter inom hygienverksamheten samt stärka
positionerna på tillväxtmarknader har vi under året genomfört både
förvärv och investeringar, bland annat i Brasilien, Turkiet och
Ryssland."


Jag tror SCA går mot spännande tider, men än så länge ser jag ingen anledning till att revidera min värdering av bolaget. Forum - SCA

Vad är din syn på SCA?

torsdag 2 februari 2012

H&M Bokslut 2011

Det är bråda tider nu med bokslutsrapporter som lämnas i stort sett dagligen. Jag ligger antagligen lite "efter" i bevakningen. Sålunda kommer här lite noteringar om H&M bokslut. Säkerligen har flertalet redan hunnit kika på det samt läst om det på många andra håll redan, men här kommer en minnesnotering i alla fall.

Försäljning i lokala valutor fortsatte att öka, medan marginalerna har pressats något. Utdelningen förblir 9,50 kr (9,50). Vinsten för 2011 blev 9,56 kr (11,29).

VD kommenterar:

"H&M står starkt på en utmanande marknad. Vi ökade försäljningen med 8
procent i lokala valutor och fortsatte att ta marknads-andelar under ett
av de tuffaste åren på länge för klädhandeln i många länder. Att vi
tagit marknadsandelar är ett kvitto på att kunderna uppskattar våra
kollektioner som erbjuder ett brett och inspirerande mode för alla.

Även situationen på inköpsmarknaderna har varit utmanande.
Kostnadsinflationen har varit hög med ökade inköpskostnader för
klädbranschen som följd. Trots de ökade inköpskostnaderna, valde vi en
strategi att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande och vår
marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. Satsningarna har
varierat över tid och har inneburit allt från ännu bättre priser till
ännu högre kvalitet och mer hållbara material. Vi är övertygade om att
detta successivt kommer att bli alltmer tydligt för kunderna och
ytterligare stärka H&M:s redan starka marknadsposition.

Vår kraftiga expansion fortsatte under året. Vi öppnade 266 nya butiker
netto, fem nya marknader tillkom och vi skapade cirka 7 000 nya
arbetstillfällen. Idag har vi en stark global närvaro med cirka 2 500
butiker på 43 marknader och drygt 94 000 medarbetare.

Även under 2012 planerar vi för en kraftig expansion med cirka 275 nya
butiker netto. Kina, USA och Storbritannien är de länder där vi kommer
att öppna flest butiker under året. Bulgarien, Lettland, Malaysia och
Thailand blir nya H&M-marknader. Vi planerar även att öppna vår första
butik i Latinamerika i Mexiko under hösten 2012. Detta innebär
sammanlagt tio nya H&M-marknader under två år. Expansionen fortsätter
också inom våra övriga varumärken som till exempel COS och Monki. Bland
annat kommer COS att öppna sina första butiker i Hongkong, Italien,
Finland och i Kuwait.

Vi har fått en bra start på det nya året med en stark
försäljningsutveckling både i december och så här långt i januari.
Mycket tyder på att det blir fortsatt tufft makroekonomiskt på många av
våra marknader under 2012 men vi tror mycket på vårt erbjudande och är
övertygade om att H&M kommer stå sig starkt även under detta år. Vi ser
fram emot ett spännande år fullt av nya möjligheter."


En utdelningen på 9,50 kr låg väl i linje med min tidigare gissning: Utdelningsprognoser Kul att man får rätt ibland!

H&M kommer som synes få ta en del ur sin, iofs mycket goda, kassa för att kunna ge utdelningen.

Egentligen har bokslutet inte ändrat någonting i min inställning eller syn på H&M. Jag kan bara konstatera att just nu är tidningarna inte fyllda med varningsrubriker om hur illa det är med aktier (som i höstas). Ej heller basuneras det ut på eko-nyheter på radion om hur illa det kommer gå för H&M eftersom bomullspriserna höjts (som för drygt ett år sedan). Det går därför inte att öka i H&M just nu till de då rådande, och mer attraktiva, kurserna. Jag får helt enkelt avvakta tills tillfället förr eller senare kommer.

Jag har dock gjort en del portföljförändringar, men det får jag återkomma till lite längre fram.