måndag 6 februari 2012

Analys av Carlsberg

En analys utifrån mina investeringskriterier på danska Carlsberg.


Carlsberg Group grundades 1847 och räknas idag som världens fjärde största bryggerikoncern. Carlsberg producerar och säljer öl och andra drycker i Västeuropa, Östeuropa och Asien. Produktutbudet omfattar maltdrycker, mineralvatten, läsk och cider. Bolagets produkter marknadsförs huvudsakligen under varumärkena Carlsberg Pilsner, Tuborg, Falcon, Pripps, Pepsi och Ramlösa.

En välkänd reklamslogan är frasen "Carlsberg. Probably the best beer in the world". Vi får se hur bolaget som sådant står sig här gentemot ratingkriterierna.


Large eller midcap eller motsvarande: Carlsberg är noterat på Köpenhamnbörsens largecap.

Tydlig ägare >20%: The Carlsberg Foundation eller på svenska Carlsberg Stiftelsen äger 30% av aktierna och 74% av rösterna. Carlsberg Stiftelsen bildades 1876 i syfte att stödja naturvetenskaplig forskning. När grundaren av Carlsberg J. C. Jacobsen dog gick hans andel av aktierna i bolaget till just Carlsberg Stiftelsen. Enligt nuvarande regler ska stiftelsen inneha minst 25% av kapitalet och 51% av rösterna i bolaget Carlsberg Group. Man kan ha funderingar på ägarbilden, men som jag tolkar det så är man i alla fall långsiktiga ägare och försöker se till bolagets långsiktiga välstånd och utveckling. Man är inte inne för "snabba cash".

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Det har inte varit någon utdelningstillväxt att tala om, men de är undantaget en mindre sänkning 2009 och 2008 stabila.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja. En viss produktutveckling finns naturligtvis, men ökad försäljning är inte beroende av att man utvecklat den nya "spjutspetsteknologin" inom branschen.

Konjunktur-okänslig: Ja, vinst liksom kassaflödet från verksamheten är förhållandevis stabilt.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja, 47,7 miljarder dkk i räntebärande skulder att jämföra med 69,6 miljarder dkk i eget kapital. Debt/Equity 1,07 (ÅR 2010).

Bättre än index? Nej. Totalavkastningen är ej imponerande. Vinsten och utdelningarna är som sagt förhållandevis stabila, men direktavkastningen eller utdelningstillväxten är inget att skryta med. Verksamhet som sådan genererar ca 10% i ROE om man ser på medelavkastning på längre sikt, med användandet av relativt måttlig skuldsättning. Med en direktavkastning på ca 1-1,5% och en måttlig förväntad tillväxt så klarar Carlsberg inte kriteriet. Noteras bör att man fyllde ut balansräkningens egna kapital rejält genom en stor nyemission 2008 då man gav ut 75,3 miljoner B-aktier till kursen 400 dkk.

Förtroende för ledningen: Ja. Jag har i alla fall inte funnit något gravt oroväckande.

Carlsberg får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.

Diverse nyckeltal

ROE, 3 årsmedel (2007-2010) 7,6%
Debt/Equity (2010) 1,07
Eget kapital/aktie (Q3 2011) 420,70 dkk
FCF, 5 års medel (2006-2010) ca 20 dkk/aktie
Vinst, 5 års medel (2006-2010) 26,30 dkk/aktie
Utdelning, 5 års medel (2006-2010) 4,32 dkk/aktie
Vinst (2010) 35,10 dkk/aktie
Utdelning (2010) 5 dkk/aktie


Slutsats

Carlsberg´s verksamhet liknar bokförings- och resultatmässigt i mångt och mycket svenska SCA´s fastän de är i olika branscher. Med ratingen AA så är Carlsberg en platskandidat i en långsiktig portfölj som komplement till andra sorters innehav. Carlsberg har en stabil verksamhet som verkar kunna gå hyfsat både under hög- som lågkonjunkturer. Var dock lite extra noga med att köpa aktien till rätt pris om det ska ge någon nämnvärd avkastning.

Den låga utdelningen förbryllar något. Jag kan ha missbedömt något med bolaget då det i mitt tycke bör kunna dela ut mer.

Vad är din syn på Carlsberg?

Forum - Carlsberg

2 kommentarer:

 1. Tack för bra inlägg. En fråga om din analysmodell. Har du någon statistik som tyder på att ett bolag som historiskt har slått index kommer göra det i framtiden?

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentar Olli.

  Att så att säga slå index har ju mycket att göra med vilket pris man betalar, men bedömningarna huruvida bolaget kan slå index i modellen utgör i huvudsak från boken The Single Best Investment där man tittar på direktavkastning i kombination med utdelningstillväxt (samt de underliggande "motorerna" för dessa).

  Enkelt sagt så har man förutsättningarna att slå index om man köper ett bra bolag till ett bra pris. Kriterierna försöker i första hand hitta bra bolag som synes ha förutsättningarna.

  Priset i sig har jag dock inte inriktat mig mot i analysmodellen då vilket pris man ska betala också är avhängt av vilken avkastning man önskar få/siktar på. Det är givet att ju billigare man köper ett bra bolag ju högre avkastning kommer man få. Men här kommer också frågan in om vilken personlighet man har, hur länge man kan vänta, om man kan köpa i motvind, spara varje månad osv. Man måste ha en modell som passar en som person annars kommer man inte lyckas i det långa loppet. För att inte få dålig avkastning se i alla fall till att inte köpa för dyrt, d.v.s. till historiskt höga multiplar, nära ATH osv.

  För statistik över vad man ska undvika och hur man slår index så kan jag rekommendera boken Contrarian Investment Strategies som presenterar en hel del sådant.

  SvaraRadera