torsdag 2 februari 2012

H&M Bokslut 2011

Det är bråda tider nu med bokslutsrapporter som lämnas i stort sett dagligen. Jag ligger antagligen lite "efter" i bevakningen. Sålunda kommer här lite noteringar om H&M bokslut. Säkerligen har flertalet redan hunnit kika på det samt läst om det på många andra håll redan, men här kommer en minnesnotering i alla fall.

Försäljning i lokala valutor fortsatte att öka, medan marginalerna har pressats något. Utdelningen förblir 9,50 kr (9,50). Vinsten för 2011 blev 9,56 kr (11,29).

VD kommenterar:

"H&M står starkt på en utmanande marknad. Vi ökade försäljningen med 8
procent i lokala valutor och fortsatte att ta marknads-andelar under ett
av de tuffaste åren på länge för klädhandeln i många länder. Att vi
tagit marknadsandelar är ett kvitto på att kunderna uppskattar våra
kollektioner som erbjuder ett brett och inspirerande mode för alla.

Även situationen på inköpsmarknaderna har varit utmanande.
Kostnadsinflationen har varit hög med ökade inköpskostnader för
klädbranschen som följd. Trots de ökade inköpskostnaderna, valde vi en
strategi att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande och vår
marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. Satsningarna har
varierat över tid och har inneburit allt från ännu bättre priser till
ännu högre kvalitet och mer hållbara material. Vi är övertygade om att
detta successivt kommer att bli alltmer tydligt för kunderna och
ytterligare stärka H&M:s redan starka marknadsposition.

Vår kraftiga expansion fortsatte under året. Vi öppnade 266 nya butiker
netto, fem nya marknader tillkom och vi skapade cirka 7 000 nya
arbetstillfällen. Idag har vi en stark global närvaro med cirka 2 500
butiker på 43 marknader och drygt 94 000 medarbetare.

Även under 2012 planerar vi för en kraftig expansion med cirka 275 nya
butiker netto. Kina, USA och Storbritannien är de länder där vi kommer
att öppna flest butiker under året. Bulgarien, Lettland, Malaysia och
Thailand blir nya H&M-marknader. Vi planerar även att öppna vår första
butik i Latinamerika i Mexiko under hösten 2012. Detta innebär
sammanlagt tio nya H&M-marknader under två år. Expansionen fortsätter
också inom våra övriga varumärken som till exempel COS och Monki. Bland
annat kommer COS att öppna sina första butiker i Hongkong, Italien,
Finland och i Kuwait.

Vi har fått en bra start på det nya året med en stark
försäljningsutveckling både i december och så här långt i januari.
Mycket tyder på att det blir fortsatt tufft makroekonomiskt på många av
våra marknader under 2012 men vi tror mycket på vårt erbjudande och är
övertygade om att H&M kommer stå sig starkt även under detta år. Vi ser
fram emot ett spännande år fullt av nya möjligheter."


En utdelningen på 9,50 kr låg väl i linje med min tidigare gissning: Utdelningsprognoser Kul att man får rätt ibland!

H&M kommer som synes få ta en del ur sin, iofs mycket goda, kassa för att kunna ge utdelningen.

Egentligen har bokslutet inte ändrat någonting i min inställning eller syn på H&M. Jag kan bara konstatera att just nu är tidningarna inte fyllda med varningsrubriker om hur illa det är med aktier (som i höstas). Ej heller basuneras det ut på eko-nyheter på radion om hur illa det kommer gå för H&M eftersom bomullspriserna höjts (som för drygt ett år sedan). Det går därför inte att öka i H&M just nu till de då rådande, och mer attraktiva, kurserna. Jag får helt enkelt avvakta tills tillfället förr eller senare kommer.

Jag har dock gjort en del portföljförändringar, men det får jag återkomma till lite längre fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar