lördag 25 februari 2012

Warren Buffetts misstag

Warren Buffetts årliga brev till aktieägarna för Berkshire Hathaway finns nu att läsa: Berkshire Hathaway Shareholder letter 2011

Som vanligt alltid intressant att läsa. Ett extra intressant inslag brukar vara de misstag Buffett skriver om som han begått. Visserligen så lär man sig antagligen bäst av egna gjorda misstag då de har en tendens att sätta sig på minnet allra bäst, men ibland har man ju faktiskt möjligheten att lära sig av andras. Warren Buffett ger föredömligt ofta beskrivningar över vilka misstag han ansett sig göra. I år skrev han bl.a. om missarna under 2011.


Den ena missen var investeringen i ett bolag vars resultat var starkt knytet till priset på naturgas. "buying several bond issues of Energy Future Holdings, an electric utility operation serving portions of Texas. That was a mistake – a big mistake. In large measure,the company’s prospects were tied to the price of natural gas, which tanked shortly after our purchase and
remains depressed."


Köpet gjordes för några år sedan men både 2010 som 2011 har man behövt göra nedskrivningar p.g.a. den investeringen. Jag vet att Buffett även tidigare har misslyckats med en del investeringar inom just råvarusektorn och det illustrerar ganska tydligt risken med dylika då man är helt beroende av hur marknaden prissätter råvaran i fråga. Visserligen har Buffett gjort lyckosamma sådana också t.ex. genom Petrochina, men oljepriset har även gått i motsatt riktning. Vilket Buffett bl.a. omnämner i 2008 års brev vilket inte var ett bra år för oljepriset:

"I told you in an earlier part of this report that last year I made a major mistake of commission (and maybe more; this one sticks out). Without urging from Charlie or anyone else, I bought a large amount of ConocoPhillips stock when oil and gas prices were near their peak. I in no way anticipated the dramatic fall in energy prices that occurred in the last half of the year. I still believe the odds are good that oil sells far higher in the future than the current $40-$50 price. But so far I have been dead wrong. Even if prices should rise, moreover, the terrible timing of my purchase has cost Berkshire several billion dollars."

Man kan ana att Buffett är lite ambivalent till just investeringar kopplade till råvaror.

En annan missbedömning som lyfts fram från 2011 är "Last year, I told you that “a housing recovery will probably begin within a year or so.” I was dead wrong." Jag tycker det illustrerar ganska bra hur svårt det är att spå makroekonomiska svängningar. Buffett är fortfarande övertygad om att det kommer att svänga, men som sagt, att försöka tima och spå när i tiden vändningarna sker är i stort sett ett hopplöst företag och utgör antagligen ingen bra grund för investeringsbeslut.

Tittar vi tillbaka än en gång i 2008 års brev så ser vi ännu en mindre lyckad fråga kring just "timing", strax innan finanskrisen "I made some other already-recognizable errors as well. They were smaller, but unfortunately not that small. During 2008, I spent $244 million for shares of two Irish banks that appeared cheap to me. At yearend we wrote these holdings down to market: $27 million, for an 89% loss. Since then, the two stocks have declined even further."

Nu finns det som vanligt massor mer matnyttigt att läsa och dra lärdom av, framgångar liksom misstag. Vad fångade just ditt intresse?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar