måndag 27 juli 2015

Risker

Räkna på potentialen sysselsätter många. Inte minst analytiker. Färre använder tiden till att analysera risker. Detta inlägg kommer därför punkta upp några av de vanligaste riskerna man bör ta i beaktning när man sysslar med att försöka få avkastning på sitt sparade kapital via bl.a. aktier.

Kursrisk - Risken att kursen inte rör sig som du vill. Kurser går upp och kurser går ned. Ibland av förklarliga skäl och ibland av oförklarliga. På kort sikt är det utbud och efterfrågan som driver kurser, påhejad av marknadspsykologi. Teknisk analys används ofta för att försöka bedöma hur kurserna kommer att röra sig.

Verksamhetsrisk - Alla affärsverksamheter bär en risk på att verksamheten inte kommer utveckla sig som förväntat. Det kan bero på försämrad konjunktur, hårdnande konkurrens som äter upp marginalerna. misslyckade produktplaceringar m.m. Verksamhetsrisken brukar vara högre i konjunkturkänsliga bolag med stora fasta kostnader och mindre i bolag med löpande stabila intäkter.

Finansiell risk - Bolag använder i regel lånade pengar i mindre eller högre grad. Ett företag med stora skulder har en hög finansiell risk. Lån ska betalas tillbaka, räntekostnader behöver täckas. Så länge lönsamheten är god är det i regel inga problem men försämras lönsamheten så kan det fort bli knapert. Bolag med slimmad balansräkning har svårare att hålla ut under tuffa marknadsförhållanden samt kan ej heller kanske ha råd med att göra förvärv för att växa ytterligare.

Politisk risk - Bolag verkar i en politisk kontext. Politiska beslut ändrar de förhållanden som bolagen verkar i. Den politiska riken anser högre i vissa delar av världen samt i vissa, mer politiskt reglerade, branscher.

Ränterisk - Räntans rörelser påverkar inte bara lånevillkor för bolagen utan också populariteten på aktieplaceringar och obligationer. En låg ränta gynnar bolag som har en hög finansiell hävstång men ändras ränteläget så blir läget annorlunda. Det i kombination med att placerare drar undan kapital från marknaden när räntan eventuell höjs kan skapa dubbla negativa effekter.

Valutarisk - Valutor lever också sina egna liv och påverkar, inte minst många av de svenska exportbolagen, resultaten stort. Vad som synes vara resultatförbättringar kan i mångt och mycket vara valutaeffekter, som kan slå åt båda hållen.

Likviditetsrisk - Finns i mindre bolag, främst på mindre listor. Märks ofta inte av alls när allt rullar på, men i tider av oro kan likviditetsrisken bli påtaglig.

Övertro till sin egen förmåga- De flesta människor anser sig vara bättre än genomsnittet på mycket t.ex. bilkörning. Det är naturligtvis bra ur ett psykologiskt perspektiv att ha god tilltro till sig själv. Det stärker den mentala hälsan, men man löper alltid risken att man faktiskt inte är så duktig som man tror.

Påverkan från andra - Vi människor är i grunden väldigt sociala människor. Vår överlevnad och framgång genom historien bygger på detta. I grunden vill vi gärna anpassa oss till andra. Vi påverkas mycket lättare än vad vi tror av andras göranden och andras åsikter. Ofta omedvetet. Det som andra är välvilligt inställt till blir vi lättare välvilligt inställt till och vice versa.

Otur - Ibland har vi tur, ibland otur. Alla som nått framgång säger sig ha jobbat hårt. Det ligger i sakens natur (och i den mentala profilen), men hårt arbete alena räcker inte. Långt därifrån. Man löper alltid den enkla risken att helt enkelt ha otur.

En bra riskhanterare har en plan, eller i alla fall föreställning, om hur han eller hon hanterar de ovanstående riskerna. En del risker är väldigt påtagliga för en del. En del risker ignoreras.

Hur ser du på det här med olika sorters risker?

söndag 26 juli 2015

Rapporter

Konglomeratet United Technologies säljer helikoptertillverkaren Sikorsky till Lockheed Martin för 9 miljarder usd. Sikorsky omsätter ca 7,5 miljarder usd och blir troligen ett fint tillskott till LMT som i nuläget omsätter ca 46 miljarder usd. För UTXs del motsvarar Sikorsky ca 1/10 av deras verksamhet. UTX omsättter ca 65 miljarder årligen men Sikorsky-delen har något lägre marginaler än resterande delar (Ofta runt ca 10%)

Personligen kan jag tycka det vara synd. Speciellt när UTXs ledning säger att pengarna främst ska användas till aktieåterköp. Jag vill ju hellre att verksamheter växer och förvärvar än avyttrar. I alla fall investerar pengar från eventuella försäljningar i att växa på andra områden.

Priset tycker jag vare sig är dyrt eller billigt för Sikorsky så något överpris så som Fortum t.ex. lyckats få för sina nät talar vi inte heller om.Som sagt, något besviken. Det man kan göra när det vankas aktieåterköp är att hoppas att UTXs aktiekurs sjunker och blir så lågt som möjligt för en tid framöver.

I stora drag ser UTXs verksamhet ut så som följer (exklusive Sikorsky):

Hisstillverkaren Otis som omsätter ca 13 miljarder usd och med en rörelsemarginal på ca 20% (21).

UTC Climate, Controll & Security som omsätter ca 17 miljarder usd med en rörelsemarginal på ca 17% (15)

Flygmotortillverkaren Pratt % Whitney som omsätter ca 15 miljarder usd med en rörelsemarginal på ca 14% (13)

UTC Aerospace som omsätter ca 14 miljarder usd med en rörelsemarginal på ca 17% (15)

UTX prognostiserar sin vinst till att bli strax över 6 usd/aktie. Nuvarande kurs är 99 usd/aktie vilket ger en direktavkastning på 2,5% och ett P/S (exklusive Sikorsky) på ca 1,5.

Tydligen verkar peak-bygg i Kina passerats också vilket påverkar orderingång för t.ex. Otis. Alla de stora hisstillverkarna har ju mycket av verksamheten, samt har gynnats under ett decennium, av Kinas byggboom.

En av konkurrenterna är finska Kone. Bolaget visade sig vara riktigt intressant då jag kikade på det 2012: Analys av Kone men det blev aldrig något lämpligt tillfälle att köpa in sig. Därefter köpte ju Industrivärden en andel så då fick jag ju en indirekt exponering. Dock avyttrad Industrivärden Kone nyligen om jag förstått saken rätt.

Medan amerikanska bolag med stor export missgynnats av valutaeffekter på sista tiden så har svenska och europeiska bolag i huvudsak gynnats, så även Kone.

Kone omsätter ca 8 miljarder usd och har en rörelsemarginal på ca 14% (14). M.a.o. något mindre än Otis med något lägre marginaler. Kone är hur som helst till synes välskött men eftersom det här med hissar liknar mångt och mycket en oligopolbransch så förväntas makroutvecklingen inom bygg (inte minst i Asien) påverka alla aktörer någorlunda lika.

Vinst per aktie är i nuläget 1,46 euro. Priset per aktie ca 37 euro. P/S ca 2,6. Som vanligt är fortsatt succe för Kone redan inprisat. Ingen gratislunch där heller m.a.o.

När vi ändå är på bygg låt oss fortsätta med Skanska.

Enligt Q2 2015 rapporten är rullande 12 månaders vinst nu 10,48 kr/aktie. Det rullar m.a.o. på bra, inte minst inom bostadsförsäljningen. 1/3 fler bostäder såldes (totalt ca 2200) detta halvåret än 2014 första halvår (ca 1500). Rörelsemarginalen inom bostadsutveckling närmar sig 10% (8%). Ca 4900 nya bostäder är på gång varav majoriteten redan är sålda.

Grattis alla nyinflyttade, men framförallt grattis alla aktieägare i Skanska.

Kursen just nu är ca 180 kr/aktie vilket betyder att Mr Market anser att många, många fler kommer flytta in i nyproducerade bostäder samt betala en rundlig slant för det.

Ett bolag med viss byggexponering som inte rosas av Mr Market är annars maskintillverkaren Caterpillar. Caterpillar kämpar ju också med en stark dollar samt nedgång i byggandet i Kina och Latinamerika. Sedan 2012 har motsvarande ca 1/10 av arbetsstyrkan fått gå. Caterpillar är m.a.o. inte inne i toppen på sin konjunkturcykel, tvärt om. Man är inne i fasen där nedskärningar och kostnadskontroll är prio nummer ett.

Jag som gillar att köpa bolag som har en viss cykalitet men inne (och prissatta därefter) i den negativa fasen anser därför att Caterpillar är mer intressant än t.ex. Skanska i nuläget.

Caterpillars aktie kostar nu ca 76 usd och förväntad vinst ligger runt ca 5 usd/aktie. En nedgång från 2014 års 5,88 usd/aktie. Över en konjunkturcykel bör CAT kunna hålla ca 10% rörelsemarginal i medel. P/S just nu är ca 0,9. Direktavkastningen ligger på 4%.


lördag 25 juli 2015

Nyss hemkommen

Nyss hemkommen från ännu en semestertur. Denna gång var vädrets makter vänligare och erbjöd soligare dagar vilket gjorde fisket längst med Bottenviken mer njutbart. Liksom allt annat som hör avkoppling till.

Jag har i princip släppt allt som relaterar till nyhetsbevakning, rapportbevakning och börsbevakning under dessa veckor. Det blir väl till att uppdatera sig något under de kommande dagarna även om att skapa distans till saker och ting också har en egennytta.

Bland det första jag ska göra är i alla fall att lyssna på några poddar. Eloge än en gång till Börspodden för att de har intressanta intervjuobjekt. I avsnitt 100 gästas de av 4020. Jag fick också ett tips om UAPodden, med koppling till Unga Aktiespararna. Har ännu inte lyssnat men ska. Ser också att Avanza listat en mängd finanspoddar, här: Podcasttips.

Därefter blir det nog några rapportläsningar.

Tyvärr har det inte blivit någon läsning av investeringslitteratur hittills under sommaren. Annars brukar ju sommarhalvåret lämpa sig bra till det. Kanske blir något under kommande mörka höstkvällar istället. Bokhyllan är i alla fall inte tom. Böcker som redan finns och inspirerat mig finns listade här: Bokhyllan

Ha det gott så länge så får vi hoppas det blir ett lite mer aktierelaterat inlägg lite längre fram.

lördag 11 juli 2015

Det blåser kallt på toppen

Efter ett par dagar i norska och svenska fjäll så visar det sig att civilisationen ännu står kvar vilket möjliggör ett kort blogginlägg. Det har väl inte varit de mest vältajmade dagarna att vandra i fjällen då det minst sagt har varit både regnigt som blåsigt. Inte minst har vinden friskat i ordentligt på topparna.

Det är dock bara att trycka ned toppluvan ännu hårdare och traska på.Att väder växlar är ju ingen nyhet. Ibland är det solsken, ibland regn. Ibland är det ljumma sommarvindar, ibland kalla vindpinade. Är man bara mentalt som utrustningsmässigt förbered för att väder kan växla så brukar det gå bra. Ibland passeras toppar, ibland passeras dalar.

På samma sätt är det med mycket annat här i världen. Inte minst på börsen. "Vädret" växlar, men är man mentalt och utrustningsmässigt förberedd på det så brukar det gå bra. Både över toppar och genom dalgångar.
torsdag 2 juli 2015

Hur agerar jag på en turbulent börs?

Många kan ju ställa sig frågan hur man ska agarea på en turbulent börs. Det svänger ju ofta en del då vi får dagar som de nu senast kring Greklands-situationen.

Jag har naturligtvis inga svar på hur man SKA agera, men däremot så har jag i alla fall så pass mycket kännedom om mig själv och sett liknande situationer så pass många gånger förut att jag redan vet på förhand hör JAG bör agera.

Jag sitter ganska still.

Dessa "nyheter" rör egentligen inte de bolag jag i regel är intresserad av eller har i portföljen. Extremt få bolag berörs egentligen av detta "brus". Jag har inga hävstångsprodukter eller liknande,  kopplade till något index någonstans. Jag har inga blanka-positioner.

Jag har enbart andelar i tillgångar (aktier) som jag tror mig se kommer ge mig framtida avkastning i form av utdelningar och värdeökning.

Jag köper dessa andelar när jag bedömer att de är ok prissatta.

I stunder som dessa så ökar chansen att de blir ok prissatta. I alla fall är det vad min förhoppning blir. Inte minst då de flesta tillgångarna (aktierna) som är värda att äga upplevs som dyra.

Stunder som dessa återkommer i stort sett årligen. Den första Greklands-spektaklet i Maj 2010 gav ju drygt 11% "ras" på Stockholmsbörsen på fyra dagar. Är det inte Grekland så inträffar alltid något annat. Ta t.e.x. USAs-budget-spektakel och sänkta kreditbetyg sensommaren 2011. Tidigare det året hade Japan den tragiska Fukushima-katastrofen. Nordafrika såg starten på den s.k. Arabiska våren. Ja det händer alltid något någonstans som för börsen att röra sig nedåt ibland.

Det udda i sammanhanget är att när börsen gör 2-4% skutt uppåt så händer inget. Då klappar alla sig själva på ryggen för att man varit duktig på att investera,  men när det rör sig med samma hastighet nedåt. Ja då är det plötsligt katastrof-rubriker på löpsedarna och "sammanbrottet" måste naturligtvis vara någons fel. Någon annans fel.

Hur som helst. Hur agerar jag då. Jo jag kollar min "köplista" lite extra noga utifall Mr Markets utbudspris börjar matcha mitt pris som jag är villig att betala. Jag har också en prioriteringsordning. De bolag av högst bedöms kvalitet är de som är mest åtråvärda.

De av lägre kvalite väntar jag i regel med. Bolag av lägre kvalite är det lättare att köpa under "normala" förutsättningar om man så vill. Bolag av mycket god kvalite har man sällan i skottläge. Därför är det de, om läge uppstår, jag köper allra helst. De bolag av mycket god kvalitet kan jag också tillåta mig själv ha en större procentuell andel av i portföljen. Därför ökar jag allra helst i dem.

Hur agerar du?