måndag 31 oktober 2022

Balder Q3 2022

Klumpade ihop några fastighetsbolag tidigare, men gör en enskild notering om Balder. Dels är det ett bolag som jag sålt och köpt för att nu köpa igen. Dels är fokus hyresbostäder (57 % av värdet i beståndet) som ska vara lite senare på bollen att kunna kompensera sig för inflation och räntehöjningar, sägs det.

Förvaltningsresultatet brakade inte igenom trots det utan höjdes under Q3 med 3 %. För Q1-3 perioden ser det riktigt bra ut. +17 %. Ingen fara på taket där, än alltså.

Substansvärdet har heller inte drabbats av nedvärderingar. Ca 92,80 kr ligger ”substansen” på. Det är sällan man kunnat köpa Balder under substans, men i dagsläget betalar man nästan bara 40 % av det. Eller 7 gånger förvaltningsresultatet om man vill relatera till den multipeln.

Selin nämner att investeringstakten kommer vara låg framöver. Fokus ligger istället på att säkerställa de finansiella nyckeltalen och situationen. Vad man investerar under perioden 2023-2024 beräknas matchas av försäljningar. I kombination med ökat driftnetto så kommer man på så sätt successivt även kunna tåla ökade räntekostnader.

Tittar vi på en del finansiella nyckeltal så är belåningsgraden f.n. ca 48 %. Räntetäckningsgraden på 5,2. Snitträntan på 1,9 %. Tittar vi på förfallosstrukturen så är det en relativ stor summa 2023 som ska omfinansieras, men det är inte så jag känner oro i dessa tider där banker visat sig komma med starka siffror. Frågan är mer vad finansieringskostnaden landar på. 


Hur som helst. Jag är fortfarande köpare i Balder i dessa tider och ökar successivt med småduttande då och då.

söndag 30 oktober 2022

AQ Group Q3 2022

Blir många smånoteringar nu. Hunnit med läsa igenom AQ Groups Q3-rapport idag också.

Någon avmattning verkar inte AQ Group känna av. Med 31% försäljnings- och ebittillväxt. Det betyder att den fina vinstnivån hålls i och rullande 12 månaders ligger på ca 20 kr/aktie.

Man är inte riktigt nöjd med marginalen men har goda förhoppningar på att det ska reda sig inom det närmsta. 

Lönsamhetsproblem verkar annars mest ligga hos kinesiska dotterbolag. Nedstängningar är så klart inte mumma, men på andra håll är det desto mer fart.

Fabriken i Litauen förväntas kunna öka sin produktion och tillika försäljning med ca 400 milj kr. Den förvärvade fabriken i Bulgarien tror man kan leverera batterisystem för 400 milj kr under 2023 (De två satsningarna motsvarar ca 15 % av nuvarande årsförsäljning). Det är med andra ord en ganska positiv VD om man ska försöka tolka det hela. Detta från ett bolag där VD orden brukar vara tämligen försiktiga.

AQ Group är en långsiktig ”keeper” i portföljen. Värderingen just nu ca PE 14 och P/S 0,77. Det är i min bok ”far value” för AQ som kan förväntas fortsätta växa i sin historiska takt i många, många år till.


Omsättning/aktie. Bild från Börsdata.


Mercedes Q3 2022

Efterfrågan förra kvartalet för Mercedes var hög. Q3 visade sig också bli ett riktigt bra kvartal för bolaget. Försäljningen ökade med 19 % och rörelsevinsten med 83 %!. Rörelsemarginalen landade in på 13,8 %. Det är fina marginaler för en premium biltillverkare och otroliga siffror för en biltillverkare. Bolaget ter sig mer och mer som der Stern i branschen, vinstmarginalmässigt. Om man nu kan hålla i det.


I antal personbilar så landade försäljningen på 530.400 (383.500) vilket ger en indikation på att en hel del flaskhalsar släppt. Dock pratar man fortfarande en del om en del halvledarbrist så helt smörjda kugghjul är det inte. Av resultatsiffrorna att döma bör det dock vara ett mindre bekymmer.

Vad säger man då om närmsta framtiden? 2022 kommer bli bra.

”Revenue continues to be expected at significantly above 2021 levels. Group EBIT is now seen significantly above the prior year.”

Premium-segment verkar inte vara så drabbat av nutidens makro. Bådar antagligen gott för BMW och deras rapport med. Man kan också argumentera för att dessa segment är väldigt sen-cykliska, men det återstår att se. Hur som helst ska bli intressant att se BMWs rapport. Kursen där har trendat uppåt och i och med ”dyrare” EUR så är även de aktierna ”dyrare” än på länge nu. Men de täljer troligen också guld.

En annan positiv makro indikation är att orderingången på antal lastbilar har vänt till positiv utveckling även för Volvo under detta kvartalet. Det har varit några kvartal nu med sjunkande orderingång. Kort och gott så blåstes konjunkuren ut med corona-kraschen efter att ha börjat sacka 2018. Därefter verkar århundradets kortaste superkonjunktur följt (i och med massiva och troligen ofta överdrivna stimulanser) för att nu likt ett gummisnöre rekylera en bit från överspänt läge.

Tillbaka till Mercedes. Värderingsmultipel just nu ca P/S 0,44. Bolaget gör ca 12 eur i vinst/aktie vilket på dagens ca 58 euro i kurs ger lågt PE-tal. Skrivit om det många gånger förut. Biltillverkare ska man vara lite försiktig med när de gör höga vinster. Det är när det ser som mörkast ut de är som mest intressanta. Liksom det fungerar med mycket annat på aktiemarknaden.

lördag 29 oktober 2022

Alphabet Q3 2022

Sist det begav sig så noterades

” CFO:n gick också igenom att hela 2022 kommer innebära väldigt tuffa jämförelsetal. Troligen ligger även den starkare dollarn till hinders också resten av detta år. Även om det dras en broms i personalrekrytering så förutses högre investeringskostnader. Med de förutsättningarna så får man anta att det kommer vara lite ”ljummare” tillväxt de närmsta 2-3 kvartalen.”

Q3-rapporten gick mycket riktigt i den linjen.

Omsättningsökning på 6 %. Mer i konstant valuta, men på samma sätt som dollar försträrkningen påverkar några bolag på ena hållet påverkar det några åt andra.

Intäktskällan sökintäkterna ökade med 4 %. Youtube stillastående och moln-delen upp 38 % (47).

Drar man en parallell till Amazons AWS-del så växte den med 27 % (39). Så man pratar mer och mer i branschen om att man börjar platta ut den starka tillväxtskurvan.

För Alphaets del så är dock söktjänsterna där pengarna ligger. Kostnader dras man med i personalledet. Tidigare i år drog man i rekryteringsbromsen, men i en het arbetsmarknad i USA verkar det som Alphabet ändock plockat in en hel del folk för att säkra upp på personalsidan. Det kostar på den annars rekordhöga marginalsidan.

Rörelsemarginalen landade på 24,8 % (32,3) vilket gör att det ser lågt ut jämfört med de tuffa jämförelsesiffrorna från 2021 då man låg på mellan 29-32 %. För oss som minns en tid innan 2021 så är 24 % helt ok marginaler och ligger gott och väl i linje med vad man kan hoppas på.

Eller som jag skrivit tidigare.

” Under 2021 slog man mina förväntningar med råge.”

Vi har nu landat i en lite mer normal miljö fast med en del motvind från stark dollar. Försäljningsökningen i konstant valuta var nämligen 11 % och ligger även det på en ok nivå med tanke på omvärldsfaktorer.

Värdering just nu ca PE 17.

Det är enligt mig en riktigt bra prislapp. Mina köp här har gjort så att det har slagit i taket för vad jag i nuläget kan köpa. Jag har en portföljmetodik där jag kan allokera summa X baserat på kvaliten på bolaget. Inte baserat på prissättningen. Alphabet är i dagsläget mitt fjärde största innehav.


lördag 22 oktober 2022

OEM Q3 2022

Gör lite noteringar kring OEM eftersom det varit ett av bolagen som det sakta köpts i över en period.

Tittar bakåt i noteringar och går finna hur sjukt högt värderingen var för drygt ett år sedan. Var väl PE ca 35 då, Idag handlas bolaget på ca PE 14. Vad har hänt?

Ja för bolagets egna del så har man fortsatt leverera på de förväntningar som finns på bolaget. Q3-rapporten visar att orderingången ökade med 12 %, nettoomsättningen med 29 %, rörelseresultatet med 15 %. Ingen lågkonjunktur i sikte där inte.

Dock nämns det att den relativt lägre orderingången beror på att kunderna är lite försiktigare nu.

OEM är för övrigt exponerad mot Sverige och Europa. Man nämner:

”Kvartalet har präglats av fortsatt god efterfrågan, höga prisnivåer och positiva valutaeffekter vilket har gett goda tillväxttal i så gott som alla verksamheter."

I Sverige var den organiska tillväxten 15 % så trots alla rubriker och att konsumenterna ser dystrare än på länge på framtiden så snurrar hjulen. Man kan ana att det som gör den svenske konsumenten så dyster är att man inte längre kan låna till konsumtion. Ska man låna så behöver man göra det lite mer övertänkt nu. Precis som det alltid borde vara.

Hur som helst. OEM märker av stämningarna och förbereder sig på sämre tider.

Balansräkningen är stark. Soliditet på 54 %.

Staplarna ser ut som sig bör i ett kvalitetsbolag. Detta utan att ha dragit på sig massa ”hävstång”.

 
Omsättning/aktie

 
Vinst/aktie 
 
 Staplar från Börsdata.

I ett sådant här bolag, liksom i en rad andra, så är det enda man behöver klura på att man inte köper när det är för dyrt. Annars är det bara att köpa och hålla.

För de utdelningsfrälsta (eftersom utdelningsinvestering blivit populärt åter igen efter att varit i kylan ett tag) så är min amatörmässiga gissning att utdelningen kommer landa på 2,75 kr/aktie d.v.s OEM ger i nuläget en förmodad direktavkastning på ca 5 %.

OEM finns även i den modellportfölj över serieförvärvare som gått att följa via mina e-brev. Det var ett tag sedan jag gjorde något av mina utskick men ska försöka hinna med det snart igen. Den som följt där har även kunnat se att när det var dags för köp tidigare så gick det inte köpa de dyra serieförvärvarna längre utan man var ”tvingad” att utvidga cirkeln och köpa andra bolag. Nu börjar dock en del serieförvärvare se intressanta ut igen. Inte minst OEM.

Tankar om OEM? 

Edit: För den som är ny på aktier. Man måste ha koll på vad balansräkningen består utav. Många serieförvärvares balansräkningar är fyllda av immateriella tillgångar/goodwill (förvärvssiffror). OEMs balansräkning är relativt sett fylld av lager. Det är olika saker, men naturligtvis, beroende på lageromsättning, kan även lager behöva skrivas ned i dåliga tider.

Positiva Q3-rapporter från bank och fastighet

Då har en del bolag rapporterat däribland fastighetsbolag så som Castellum, Platzer, Fastpartner m.fl.

På andra sidan ”räntegungan” så har även flera banker rapporterat så som Handelsbanken och Nordea.

Gjort noteringar, men utan att kopiera siffror här i ett inlägg så kan konstateras att någon fastighets/bank-kris inte verkar inträffa detta halvåret. Istället så har fokus flyttats till 2023 då konjunkturen förväntas vika.

Har man varit med lite fler månader än vad som kan räknas på fingrar och tår så vet man att konjunkturer kommer och går.

Lite klassiska sedelärande historia har vi fått höra. Så som fastighetsmagnaten som belånat sina aktier i uppåtgående marknad och nu fått sälja av stora innehav på botten. Tänka sig att den historien återkommer gång efter gång efter gång.

Återgår vi till lite bolagsprat så ser det helt ok ut för fastighetsbolagen trots stigande ränta. Även bankerna trivs bra i detta klimatet och verkar av allt att se välkapitaliserade. Det är viktigt speciellt om obligationsmarknaden är ljum.

Sven-Olof Johansson bjöd dessutom i sitt VD-ord på en framtidsscenario som verkar minst lika trovärdig som något annat. Dels ser han fortsatt stigande räntor, men också en indexuppräkning på ca 10 % på hyresintäkter. En inbromsning av konjunkturen 2023 som innebär snabbt fallande inflation och därmed t.o.m. sänkta räntor igen.

Det är för mig ett väldigt positivt scenario för lägg därtill om det kommer stor-investeras i Europa för att bygga och se till att man är mindre beroende av både rysk energi som kinesisk produktion. Får man dessutom ett scenario där seger uppnås för Ukraina gentemot deras aggressiva granne och återuppbyggnad kan påbörjas. Eventuellt delvis finansierad av USA så pratar vi en ekonomisk injektion liknande den efterkrigsboom på 50-60-talet. Då fick vi i och för sig  tillgång till billig energi. Olja. Vilket fick ett bakslag på 70-talet, men kan man bara denna gång se till att lära av historien och bygga energiproducerande tillgångar som man internt producerar, ej behöver importera, så kan det här bli riktigt, riktigt bra.

Sedan kommer det alltid komma kriser. Utvecklingen är aldrig sprikrak. Den tar och ska ta lite omvägar, men att inte våga investera i dessa tider när det finns så mycket möjligt positivt framöver. Ja enligt hur jag agerar och ser på det så missar man verkligen en chans till god avkastning framöver.