söndag 2 oktober 2022

Lageruppbyggnad, svagare marginaler och svag krona

Nu börjar de första indikationerna i rapporterna komma om vikande efterfrågan. Det som börsen prisat in ett halvår nu. Micron har redan guidat nedåt och nu syns det även i siffrorna.

Försäljningen ned 20 % YoY och ned 23 % QoQ. Sådant halverar rörelsevinsten i jämförelse med samma kvartal för ett år sedan. Likaledes så guidar bolaget att vinsten kommer i stort sett försvinna för nästa kvartal då försäljningen kommer gå ned ännu mer.

Planerna att etablera två nya produktionsfaciliteter i USA kvarstår dock och läste även att man antas få stöd även från Japan för att slå upp nytt där.

Som det ser ut denna cykeln så toppade man på nästan 9 usd/aktie i vinst. Det är lite kort om de 11,50 usd/aktie som jag initalt trodde kunde nås innan halvledar-konjunkturen skulle toppa.

Nu är vinsten på väg ned. TTM är 7,75 usd/aktie och PE-talet ca 6. Det som brukar hända är att PE-talet stiger i takt med att vinsten och konjunkturen viker. Bolaget gillar att återköpa aktier vilket är bra om man kan hålla i då det ger en fin ”ketchupeffekt” på EPS när det vänder uppåt igen.

Nike har inte varit på radarn på länge, men nu har även det bolaget börjat ”blippa” på bevakningslistan.

Nike såg sin vinst sjunka även om försäljningen tickade på.

”primarily driven by elevated freight and logistics costs, lower margins in our NIKE Direct business driven by higher markdowns” och ”The overall decrease in margins was primarily driven by North America, which took measures to liquidate excess inventory” var några nyckelmeningar som Mr Market tog fasta på.

Liksom lagernivåerna ”Inventories for NIKE, Inc. were $9.7 billion, up 44 percent compared to the prior year period”

Detta med lagernivåer har även H&M fått tummen ned för.

Försäljningen steg med 3 % senaste kvartalet. Bolaget tog en kostnad på ca 2 miljarder för Ryssland-avvecklingen

Förutom Rysslands invasion av Ukraina så har följande också påverkat negativt

” Many other external challenges also made their mark on the quarter. In common with the rest of the industry, sales were weak in many of our major markets at the start of the period. Sales then gradually improved, despite of a heatwave in several European countries and some remaining delays in the supply of goods. Increased raw materials and freight prices as well as a stronger US dollar resulted in substantial cost increases for purchases of goods. We have chosen not to fully compensate for the increased costs, which is reflected in the gross margin. Overall, these factors had a substantial negative impact on profit for the quarter.”

Så summa summarum så har det bevisligen varit en del lageruppbyggnad i flertalet branscher. Därtill får vi nu en sjunkande efterfrågan. Nu har gummisnöret alltså rekylerat. Det finns många varor och få som vill köpa istället för tvärt om.


 

På makrosidan har den svenska styrräntan höjts till 1,75 %. Äntligen säger jag. Tänker man sig att jämnvikt bör råda vid ca 2 % inflation så bör även räntan ligga runt där i en sund ekonomi. Vi har nu haft år av stimulanser och rekordlåga räntor vilket skapar knepiga incitament och obalanser.

Oljan är nere i 80 usd och hade det inte varit för att förtroendet är så lågt för Sverige så hade vi märkt av det bättre. Just nu kostar väl en usd strax över 11 kr. Vad bra säger en del som tror att det är bra för svensk exportindustri. Det är bra på kort sikt för att hålla uppe aktiviteten, men på sikt är det dåligt för det gör att vår konkurrensfördel är att bli och vara lågprisaktör. Vad man egentligen vill ha är att kunna importera insatsvaror billigt för att sedan förädla dem och sälja förädlade kvalitetsvaror för att folk vill betala för dem. Inte vara den som säljer billigt. Det urholkar konkurrenskraften över tid. Katastrofalt var ju som förr i tiden då man med flit sänkte kronan för att articifiellt hålla uppe farten på ekonomin. Leder ju bara till att man måste göra om reptricket om och om igen eftersom man då inte jobbar med att bli bättre. Man blev ju billigare, kortsiktigt, istället.

Nog om makro.

Den egna metodiken kvarstår och andelen av sparandet som går till aktie och fonder har ökat på senare tid, samt så nu när snart 7 av 10 på bevakningslistan är ”grönt” så kommer jag troligen slänga in den andra penga-batchen nu kommande vecka. Brasklappen är hur börsen rör sig. Jag hoppas på att det inte blir någon studs eller uppgång nu det närmsta när det är så nära att få sätta ytterligare lite sparande i arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar