söndag 31 oktober 2021

Volati Q3 2021

Volatis senaste rapport kommenterade jag här. Det slutade med slutsatsen ” Efter att ha haft Volati och följt dem ett tag nu så är jag nu övertygad om så som Volati utvecklas att det är bättre att bara hålla och fortsätta öka då och då när tillfälle bedöms lämpligt.”

Sagt och gjort. Man ska ju följa sina egna råd. I år har köpen fördelats enligt följande bild.

 


Efter avknoppningen av Bokus har visserligen försäljningen sjunkit, men marginalen som helhet stärkts vilket de facto lett till högre rörelsevinster.

VD sammanfattar det med orden ”Våra två affärsområden har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet. Affärsområde Salix Group ökade EBITA med 17 procent, trots tuffa jämförelsesiffror från ett mycket starkt tredje kvartal 2020. Affärsområde Industri ökade EBITA med hela 101 procent. Tillväxten är ett resultat av en hög förvärvstakt samt arbete med marginalförbättringar, inte minst genom utvinnande av synergier från genomförda förvärv.”

Apropå förvärv så på min servettkalkyl adderar Volati ca 8 % i års-omsättning på de förvärv som genomfördes under kvartalet.

Volati är i nuläget ”dyr” med PE på ca 32 och P/S på 2,4. Fallhöjden finns om man schabblar till det.

Tankar om Volati?

Beijer Alma Q3 2021

Snart får det bli en paus i rapportnotaten, men inte riktigt än. Beijer Almas rapport visade på en försäljningsökning på 35 % och en rörelsemarginal på ca 17 % om man räknar bort att man avvecklade en tysk enhet. Räknar man med kostnaden för det landar marginalen på ca 13 % d.v.s. hyfsat i linje ändå med snittet för verksamheten. 


 Nu ser års jämförelse siffrorna bättre ut än de är kvartal efter kvartal för faktum är att de tre senaste kvartalen, allt sedan man repade sig från corona-stoppet 2020 så har försäljning och vinster legat ganska så jämnt. Snittar på ca 1300 milj i försäljning per kvartal och ca 200 milj i rörelseresultat. Samma utveckling som för orderingången som legat på samma nivå nu tre kvartal på raken.

På sista raden har vi nu ett resultat på 9,5 kr/aktie och jag ser inte annat än att man kan hålla nuvarande nivå, trots störningar i ekonomin som vi tidigare varit inne på. En anledningen till min positiva syn är förvärvet man gjorde av Alcomex.

”Alcomex är en nederländsk tillverkare av dörr- och industrifjädrar, med en stabil, diversifierad och internationell kundbas inom ett flertal olika sektorer, så som garagedörrar, industriella sektionsdörrar, bygg, finmekanik samt fjädringssystem för eftermarknaden. Bolaget har en ledande ställning inom dörrfjädrar i Europa och en stark regional ställning inom industrifjädrar, med fabriker i Nederländerna, Tjeckien, Polen och Indien. Alcomex genererade intäkter om cirka 45 MEUR med god lönsamhet och omkring 350 anställda per april 2021 (rullande 12 månader).

Prislappen för detta ca P/S 1.

Som jag skrivit innan. Det är bra mycket bättre att bolagen själva köper verksamheter för prislappar som inte är tillgängliga för mig än att jag ska ta utdelning och köpa liknande noterad verksamhet på börsen för 3 gånger så dyrt.

Hur som helst. Jag menar väl på att chanserna finns att Beijer Almas situation är smått liknande (fast med mindre påverkan) som Nolatos eller Addlifes var då det begav sig efter deras större förvärv.

Jag ser framför mig att Beijer Almas vinst ska upp ytterligare under 2022. Efterfrågan ser ut att fortsätta vara stark och hotet mot Beijer Alma är densamma som för annan verksamhet, flaskhalsarna i ekonomin. En snittmarginal på ca 14 % bör kunna hållas och 10,50 kr/aktie bör kunna nås och eventuellt passeras under 2022. Min bedömning är också att den finansiella ställningen är så pass att ytterligare mindre förvärv kan komma under 2022.

Aktiekursen har även här stuckit iväg en del, men vinsterna har jobbat ikapp så förhållandet i skrivande stund är PE 23. I somras var relationen mer likt 27. Det är högst troligt, att om tillfälle ges, så adderar jag ytterligare lite på mitt innehav här.

Som de flesta är medvetna om så är det ingen fara att köpa till högre muliplar OM vinsterna följer med. Det är dock förödande att köpa till höga multiplar om vinsterna inte kommer. Absolut bäst är att köpa till låga multiplar där vinstutvecklingen sedan kommer vara stark. Dock kommer sådana case sällan och ofta förknippas det med faktorer som kan innebära att det är s.k. value traps. Undantag är större börsfall. De utgör väldigt fina köptillfällen. Dock stoppas en del då av sitt eget psyke istället.

 

Nolato Q3 2021

Nolatos Q3:a visade som förväntat en god tillväxt, en omsättningsökning på 21 % och en rörelsemarginal på 11 %. Vinsten har fortsatt sin fina kurva och ligger nu på 12-månaders rullande 3,7 kr/aktie.

Några utvalda VD-ord är:

”Nolato levererar en fortsatt stark omsättnings­ och resultatökning under det tredje kvartalet.”

”Vi har en mycket god finansiell ställning och ambitionen att ytterligare stärka vårt globala erbjudande samt flytta fram våra marknadspositioner inom samtliga våra affärsområden över tid – inte minst inom Medical Solutions.”

När det gäller Medical Solutions så var den organiska tillväxten negativ med förklaringen ”påverkats negativt av uppskjutna operationer inom kirurgi”. Inom Integrated Solutions var tillväxten stark ” Den fortsatt starka volymtillväxten förklaras av hög efterfrågan och viss lageruppbyggnad inom Vaporiser Heating Products (VHP), samt en stark utveckling inom EMC – inte minst för fordonssegmentet.” och inom Industrial Solutions så känner vi igen problematiken från många andra rapporter ” Vi har upplevt störningar i försörjningsledet, där brister på komponenter har tvingat vissa kunder att stänga eller reducera produktionskapaciteten under perioder. Dessa störningar har intensifierats efter sommaren och bedöms påverka även årets fjärde kvartal.”

2021 har bett fina siffror p.g.a.  förvärvet av GW Plastics i slutet av 2020 så den tillväxt som har varit de senaste kvartalen tror jag inte är långsiktigt hållbara, såvida inte fler förvärv kommer. Jag ser dock inte att så pass stora förvärv som i fallet GW Plastics kommer ske i närtid. Soliditeten är 45 %.

Försäljning och vinst har alltså skjutit lite extra upp i år p.g.a. storförvärv och på det har Mr Market reagerat positivt på och lagt på multipelexpansion. Värderingen idag är på PE 31 på ATH vinster. Nolato är välskött, men troligen behöver vinsterna jaga ikapp värderingen ett tag nu.

Backar jag något år så skrev jag ”Nolato har alltid varit väldigt välskött och man gick in i 2020 med en väldigt stark balansräkning. Mumma för en sådan som mig. Jag föredrar bolag med starka balansräkningar.  Detta har gjort att man kunnat göra ett rejält förvärv. Förvärvet av GW Plastic. Till skillnad från vissa andra bolag som gör nyemissioner för att kunna göra förvärv löser man det hela med sin befintliga balansräkning. Man går då visserligen från en nettokassa till något skuldsatt, men långt ifrån någon ansträngd balansräkning.

GW Plastic kommer öka försäljningen med ca 20 %. Marginalerna ligger något lägre än i befintlig verksamhet, men det lär ändå vara ge ett fint lyft för verksamheten.”

Har inte så mycket mer att orda om kring Nolato i nuläget. Man ska inte fippla för mycket utan bolag som går bra ska man bara hålla så länge som möjligt. Har antagligen gjort något inlägg då Nolato hade presterat 1000 % i aktiekursutveckling. I skrivande stund har Nolato innehavet på den depån passerat 1500 %. Utdelningar oräknat. Fint exempel på att man inte ska fippla runt för mycket när man hittar en verksamhet som tuggar på.I ärlighetens namn har jag ingen aning om hur Nolato går t.ex. 2025, men chanserna är goda att det fortsätter skötas väl och det skapar i regel avkastning.

lördag 30 oktober 2021

Bulten Q3 2021

En annan rapport som likt Daimler visar på halvledarbristen är en underleverantör till personfordonsindustrin – Bulten.

Q3 2021 för Bulten innebar en minskning av försäljningen med 11 % och en minskning av orderingången på 37 % Visst känns sistnämnda siffran bekant från Daimlers personbilsförsäljning?

Bulten tillverkar en hel del fästelement. 85 % av försäljningen är som underleverantör till lätta fordon. Ytterligare 10 % till andra kommersiella fordon.

Bulten kunder utgörs av bl.a. Audi, BAIC, BMW, Fiat, Ford, Geely, Jaguar, Land Rover, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen, Volvo PV, Volvo, Mack, MAN, Renault och Scania.

Väldig bred men nischad kundgrupp m.a.o. Produktion återfinns i Sverige (Hallstahammar), Tyskland (Bergkamen), USA (Streetsboro), Polen (Bielsko-Biala), Ryssland (Nizhny Novgorod), Storbritannien (Pembroke), Taiwan (Taipei) samt Kina (Tianjin och Wuxi). Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Med ett börsvärde på ca 1,7 miljarder är man noterad på midcap. Huvudägare är Malmöbaserade och familjen Granlunds ägda Volito som är en investmentkoncern ståendes på tre ben. Fastigheter, industri och portföljinvesteringar. Bulten är tillsammans med t.ex. Anticimex, Peab m.fl. en av portföljinvesteringarna. VD för Volito Ulf Liljedahl som tillika är ordförande i Bulten. Ägandet uppgår till ca 24 %. Därefter kommer en rad fonder.

Återgår vi till själva rapporten så återger VD för Bulten läget väldigt bra.

”Bristen på halvledare, som påverkat produktionen i den globala fordonsindustrin sedan andra kvartalet 2021, var i ännu högre grad en hämmande faktor under det tredje kvartalet. Ett antal av våra kunders produktionsenheter har i perioder varit stängda eller haft reducerad produktion. Halvledar-bristens negativa påverkan på Bultens försäljning uppskattas till 25-30 procent under tredje kvartalet”

”Minskade volymer och lägre kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet har inneburit att vi behövt genomföra nöd vändiga inbromsande åtgärder i syfte att reducera vårt varulager, vilket fått kortsiktig negativ resultateffekt.  Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål är externa makroekonomiska och delvis geopolitiska faktorer som förväntas fortsätta påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under resterande delen av 2021.”

Trots en jättestark efterfrågan går det alltså inte leverera till fullo. Det här har gjort att Bulten idag handlas på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Att störningar förväntas fortsätta under resterande tiden av 2021 har väl inte glatt marknaden heller precis, men Bulten har hittills ändå lyckats parera det hyfsat väl. Rullande 12-månaders rörelsemarginal är på ca 6 % även om det sista kvartalet uppvisade 4 %. Ställer man det mot värderingen nu som är ca P/S 0,4 så ja...

PE-talet på ca 9 indikerar att Mr Market förväntar sig sjunkande vinst framöver och med de flaskhalsar som finns så kan det naturligtvis bli så. Q2 2020 bjöd ju på förlust då allt tog stopp och försäljningen halverades i jämförelse med kvartalet innan, men att det ska bli så illa nu känns lite väl pessimistiskt.

Soliditet på 51 %. Stark cyklisk men det finns ett pris som ibland rättfärdigar det med. Bulten bör ha förmåga att överföra kostnadsökningar på sina kunder. Brasklappen är istället att brist på andra komponenter (halvledare) sätter ned produktionstakten för Bultens kunder och påverkar verksamheten negativt.

Några tankar om Bulten?

Evolution Q3 2021

Tillväxt plus multipelexpansion gör mumma för en aktiekurs och det var också den utveckling vi såg i Evolution då PE talet snabbt gick från ca 35 till ca 65. När multipelexpansion gick mot sitt slut har kursen sedan legat förhållandevis still. Det betyder naturligtvis inte att verksamheten i sig legat ”flat”. Kurser är som gummisnören. Ibland sträcks det ut före, ibland efter Vad har då hänt under Q3?

Intäkterna uppgick till 276 milj euro. En tillväxt om 97 % YoY eller ca 12 % från kvartalet innan. Rörelseresultatet kom inpå 172 milj vilket ger en smått sanslös rörelsemarginal på ca 62 % (60).

Rullande 12 månaders vinst på sista raden ligger på 25 kr/aktie vilket då ger en nuvarande värdering på ca 55. I min hemmablåsta glaskula har jag ”sett” ca 27,50 i vinst för 2021 framför mig. I nuläget ser jag inte att Evolution kommer göra mig besviken där.

Lyfter fram några rader från VD-ordet.

”Omsättningstillväxten drivs av den mycket starka globala efterfrågan på livekasino, men den påverkas även i positiv riktning av vår ökade RNG-verksamhet. Omsättningstillväxten inom livekasino låg på 53,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, vilket är högre än tillväxttakten före pandemin och visar att många av våra nyare spelare väljer att stanna kvar i vårt nätverk. Tillväxten inom RNG-spel var 7,9 procent jämfört med proformasiffrorna för tredje kvartalet 2020 för NetEnt och Big Time Gaming.”

”Under kvartalet har vår verksamhet fokuserat på investeringar och etableringar av nya studior.”

”Vi är nu på god väg in i ett spännande och mycket hektiskt sista kvartal och inledningen av fjärde kvartalet har börjat starkt. Nya spel ska släppas, nya studior ska byggas.”

Vilka andas fortsatt tillväxt och tesen verkar ju siffermässigt stödjas av allt att döma i rapporten.

Vidare sägs ”Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord och studior samt generell expansion.” vilket är mumma i öronen för de som är vana att kostnadsökningar beror på ansträngda leveranskedjor, höjda råvarupriser eller något annat som egentligen inte bidrar till tillväxt utan enbart sänker lönsamheten.

Samma sak då det gäller investeringskostnader. Evolution är en enorm pengamaskin. Ljusår ifrån hur t.ex. biltillverkare fungerar som både är pengaslukande att driva, kräver enorma FoU-investeringar samt har så ofantligt massa regulatoriska krav på sig. M.a.o. PE-tal betyder inte detsamma i alla branscher. Själv är jag en all-ätare och har nävarna i flera syltburkar, men när polletten föll ner hos mig angående Evolution så var det bara att köpa. Sedan, som jag tidigare skrivit, ”bolag som levererar fundamentalt ska man bara vara glad över och vara delägare i så länge som möjligt.”

 


 

Ser ännu inte att marginalerna ska ned nämnvärt och tillväxten ser ut att fortsätta. Tesen är fortfarande att vi under 2023 kommer se en vinst per aktie om ca 50 kr/aktie.

Tankar om Evolution?

fredag 29 oktober 2021

Rapporter från fastighetsbolagen

Rapport-frenesi denna fredag, men så får det bli. Läst igenom flertalet rapporter från fastighetsbolagen också och det kan väl vara värt en notering.

Först lite bakgrund. Jag är egentligen inte så mycket för fastighetsexponering. Anledningen är att jag är ganska konservativ vad det gäller belåning och fastigheter är en verksamhet som drivs av belåning. Men ibland blir priserna för attraktiva. Så som de blev under 2020. Innan dess var fastigheter hypade och hypade ordentligt. Sedan som jag skrev i början av 2020 ” Värderingsmässigt så har också fastigheter kommit ner nu till multiplar där även jag blir intresserad. Bolagen är finansiellt starkare än någonsin samtidigt som det ser ut som folk kastat ut dem med badvattnet.”

Gjort någon notering om att ” Egen minnesnotis. I skrivande stund handlas (baserat på 2019) Hufvudstaden för 18 x förvaltningsresultatet, Platzer 12,6 Castellum 12,1 och Balder för 10,4.”

Så hur ligger vi till nu?

Fastpartners Q3 rapport visade på en hyresintäkttillväxt på ca 4 %. Förvaltningsresultatet ökade med ca 3 % och då bör förvaltningsresulatet ligga på strax över 5,50 per aktie. Vilket ger en multipel på ca 22. I relation till ”substansvärdet” handlas man till 20 % premie.

VD sammanfattar det hela ganska bra med orden ”Den starka ekonomin har i synnerhet gjort avtryck i lokalförfrågningarna under kvartal 3, vilket bådar gott för nettouthyrningen när det blir dags att summera året. Smolket i bägaren är energipriserna som stigit kraftigt, speciellt under den senare halvan av året.”

En eventuell kall vinter kan sätta sina avtryck i vinsterna. Svensk energipolitik är vad den är. Man får det man röstar på brukar det heta, men ibland får man även det man inte röstar på.

Castellums Q3 rapport är lurigare. Den är egentligen intetsägande då så mycket annat stör, men låt oss notera en del ändå. Intäkter upp ca 1 % och förvaltningsresultat ned ca 4 %. Vi landar på ca 12 kr per aktie i förvaltningsresultat vilket leder till en multipel i skrivande stund på ca 19. Kollar man på vad man får för ”substans” så handlar Castellum i paritet med det.

Var egentligen mest nyfiken på sammanslagningen med Kungsleden men inte mycket nytt där. I min kalkyl så handlas Castellum, post-Kungsledenaffären, på ca 18 gånger förvaltningsresultat, men det är så många parametrar så det är bara en killgissning egentligen.

Går vi sedan till Göteborg och Platzer så ökade intäkterna i Q3-rapporten med ca 4 %. Förvaltningsresultatet med ca 7 %. Fin tillväxt men även här landar vi på en ganska hög multipel om ca 25. I relation till ”substansen” betalar man också premie. Platzer bedömer jag själv som fint positionerat och med goda tillväxtmöjligheter så jag är inte jätteförvånad av prislappen. Dock är det inte så att jag känner behov av att öka till den värderingen.

VD är i alla fall nöjd vilket syns i orden ”Att även driftsöverskottet, som på 244 mkr är ”all time high”, följer med uppåt är ett kvitto på lönsam tillväxt.”

Apropå belåning så är Platzer bland de lite mer belånade med en belåningsgrad på 49 %. Många ligger annars runt 40-45 %. Alla dessa siffror är dock långt från vad vi såg bland fastighetsbolag för ett par kriser sedan. Jag är inte särskilt oroad över den nuvarande belåningen. Därav att jag behållit några fastighetsbolag i portföljen även om värderingarna normaliserats igen.

Nog för idag. Det blir en dag i morgon också.

Några tankar om våra svenska fastighetsbolag?

Bokus Q3 2021

Bokus kan kanske inte direkt sägas vara ett innehav. Mer utav en bevakningsposition då aktier erhölls från Volati när de knoppade av verksamheten. Tyckte att det såg intressant ut och sagt till mig själv att följa bolaget lite för att bättre bilda mig en uppfattning.

Bokus vinst bör komma under Q4 som är kvartalet med stort K för verksamheten. Nu var det dags för Q3 rapport. Så vad bjöd rapporten på?

Stabil försäljning med en väldigt fin EBITA-marginal på 8 % (6,7 %). Det historiska snittet har annars legat på ca 5 %. Jag räknar med en rörelsemarginal på ca 3 %. Man visar vinst på sista raden detta kvartal. Tar man en titt på 9-månaders 2021 så minskade förlusten nu mot förra året. Det intressanta blir som sagt nästa kvartal då förhoppningsvis ”vinsten ska komma in”. Ni vet samma tankar som med t.ex. Black Friday beroende verksamheter.

Marginalförbättringen är positiv. VD skriver också ”Bokusgruppen fortsätter alltså den fina utvecklingen med stärkta marginaler och mycket god vinsttillväxt. Samtidigt görs fortsatta investeringar för att långsiktigt driva tillväxt.”

Angående marginalförbättringar skriver VD även ”Resultatförbättringen beror på ökade marginaler, främst i det marginalstarka segmentet Akademibokhandeln Butik men även förbättrade marginaler i onlinekanalerna. EBITA i tredje kvartalet är normalt sett starkt, främst på grund av höstterminens skol- och kursstarter i augusti, liksom i fjärde kvartalet till följd av julförsäljningen i december.”

Jag är väl lite av en analfabet i detta sammanhang men för mig sa rapporten inte mycket. Det blir förhoppningsvis mer intressant efter nästa kvartal. Man kan dels argumentera för att bokförsäljning ska uppåt rejält då eftersom samhället öppnat upp å andra sidan så är jag något skeptisk till den tesen. De som läser böcker läser i regel böcker i vått och torrt. De som inte läser, läser inte. Öppet samhälle eller ej. Därav att tillväxten är så minimal i branschen som helhet. Vi får se.

Det finns ett kassaflöde i verksamheten som kan resultera i hyfsade utdelningar. Kan vara en anledning för en mindre position. Sedan får det ställas mot att det finns många andra sådana alternativ på börsen också. Om jag upplever att Mr Market blir allt för optimistisk kring Bokus så ligger en försäljning nära till hands för att minska antalet bolag att ha koll på, men i skrivande stund får bevakningsposten ligga kvar.

Läst någon bra bok på sista tiden?

Daimler Q3 2021

Brukar ta en snabbtitt på Daimlers rapporter. Inte för att jag har aktier där, men för att de alltid kommer före BMWs rapport. Personbilssidan av Daimler brukar ge en fingervisning för hur det även varit för BMW.


 

Komponentbrist med stort K. I Daimlers rapport så ser man tydligt hur hårt det slagit. Antalet sålda bilar (inkl skåpbilar) är rekordlågt. 471.000. Trots det så försvarar man marginalerna otroligt bra. Sist det var ett sådant uruselt kvartal var Q2 2019. Konjunkturen var ju redan sviktande, handelskrig mellan USA och Kina hade hettat till och strafftullar var på bordet.

Ett sammanfattande citat från den rapporten var ”The weakening of worldwide demand for cars continued in the second quarter.” och det kunde man då det begav sig tydligt se i siffrorna.

Urblåsningen av konjunkturen kom ju sedan med corona-kraschen och sedan vände efterfrågan under andra halvan av 2020. Q1 2021 var allt back in business igen och Q2 2021 med råge. Sedan verkar det tagit rejält stopp. Från 736.000 sålda kvartalet innan till detta kvartalets 471.000.  

Tänker du att corona satte stopp på försäljningen? Mjae inte alls lika mycket som komponentbrist verkar göra. Både under Q1 och Q2 2020 så såldes det fler personbilar än idag. Det har helt enkelt bildats en rejäl flaskhals. Eller som det skrivs. ” Worldwide supply bottlenecks for semiconductors were the main reason for the decrease in unit sales.”

Man kan tycka att detta borde drabba rörelsemarginalen minst lika mycket som en minskning av efterfrågan, men tydligen inte. Inga negativa marginaler här utan fortsatt väldigt fin lönsamhet. Om det beror på stöd eller något annat har jag i skrivande stund inte grävt i.  Det jag sett är ”On the other hand, both an improved sales structure and better pricing, especially at the Mercedes-Benz Cars & Vans segment, had a positive impact on earnings in the third quarter.”

Kikar vi på lite mer bolagsspecifika saker så är en spinn-off av lastbilssegmentet på gång. Daimler Truck Holding ska listas som eget bolag. Dessutom så går man ihop med Volvo och Traton om att bygga upp el-infrastrukturen för laddning av lastbilar. Eller som de uttrycker det ” As announced on 5 July 2021, the three leading commercial-ve-hicle manufacturers Daimler Truck, TRATON GROUP and Volvo Group have signed a letter of intent on the development and operation of a high-performance public charging network for battery-electric heavy-duty long-haul trucks and coaches in Europe. The joint goal is to initiate and significantly accelerate the development of a publicly accessible charging infrastruc-ture. In this way, they aim on the one hand to strengthen cus-tomer confidence in electrification and on the other to pro-mote climate-neutral transport in the European Union.”

Äger man Industrivärden äger man även en del i Volvo. Den Q3-rapporten kommenterade jag här.

Daimler gör fina vinster just nu och säljs till ett PE på ca 7 vilket kan se billigt ut men Daimler och bilindustri ska värderas till låga PE-tal. P/S-talet kan vara en intressantare indikator, men jag skulle nog vilja säga att priset är ”fair” som det ligger nu och sådana här starkt cykliska bolag ska köpas då det ser mörkt ut. BMW fattade jag intresse för 2019 och då hade efterfrågeminskningen varat ända sedan 2018 så vi var inne i en ”svacka” som pågått några kvartal.

Tesen är fortfarande att konjunktur och efterfrågan kommer fortsätta upp. Jag kommer inte köpa Daimler-aktier, ej heller fler BMW, men jag säljer dem inte heller utan behåller. I alla fall ett tag till. Inte jätteförtjust i bilindustrin, men som sagt ibland blir priset för lockande (som 2019-2020) och då blir det en position.

Jag misstänker att BMW kommer se liknande ”flaskhals” som Daimlers personbilssegment. Förhoppningsvis håller de också uppe vinsten lika bra.

Tankar om Daimler, BMW eller bilindustrin överlag?