lördag 17 juli 2021

Volati Q2 2021

De här dagarna nu har rapporter forsat in i strid ström. Det har varit riktigt bra rapporter, som förväntat. Sedan har kursreaktioner varit lite olika. Men det är väl mycket ”buy the rumors sell the news” i luften. Väldigt många bolag har uppvärderats rejält innan rapportperioden.

Volatis affärsutveckling är liksom andras stark. Q2 bjöd på en 20 % omsättningsökning och 33 % ökning av EBITA. Bokus har ju delats ut och det är intressant att kunna läsa mer om just Bokus i deras rapport och Volati post-Bokus.

Volatis marginal har stärkts väsentligt och ligger nu på ca 11 %. Jag misstänker också, eftersom Bokus affärsverksamhet är väldigt säsongsmässig i resultat, att det kommer bli jämnare över kvartalen framöver nu utan Bokus. Men det återstår att se.

Intressant med Bokus rapport var att där tyckte jag mig kunna se en kassaflödesgenererande maskin. Visst var redovisad vinst inte imponerande men det ser ut som man kan dra in ca 100 milj kr över en tolvmånadsperiod. Lån till Volati har behövt betalas bl.a. med hjälp av en checkräkningskredit, men med det kassaflöde man verkar ha så kommer det nog snabbt betas av. Ser också ut som man har som modell att sälja produkterna först och betala sina leverantörer sen. Sånt är mumma. Det håller nere risken och jag känner mig inte alls obekväm med den lilla tilldelning jag fick när Bokus delades ut. Bokus gruppen får ligga kvar och ska fortsätta följas. Ska bli intressant att se hur Q4 blir som ska vara det starkaste kvartalet.

Tillbaka till Volati. Man har numera två affärsområden. Salix Group och Industri. De står för ca hälften var av omsättning och vinst.

Förvärv är fortsatt på agendan. Soliditeten är på 36 % vilket i sig inte är imponerande, men i relation till sina kassaflöden bör skuldsättningen inte vara farlig. I dagsläget har man inte mycket kassa, men av allt att döma lär den fyllas på framöver så som verksamheterna utvecklas.

Inte så mycket att notera mer än att Volati ser fortsatt ut som ett stabilt bygge med duktigt management.

Som synes på mitt agerande (och som jag skrev) så skalade jag av vid årsskiftet p.g.a. värdering, men fick köpa tillbaka när ett s.k. litet ”dipp” tillfälle kom. 


 

Efter att ha haft Volati och följt dem ett tag nu så är jag nu övertygad om så som Volati utvecklas att det är bättre att bara hålla och fortsätta öka då och då när tillfälle bedöms lämpligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar