lördag 17 juli 2021

Hexpol Q2 2021

Hypotesen förra gången jag skrev om Hexpol var att de skulle tredubbla rörelseresultatet detta kvartal. För ett år sedan var ju en rejäl urblåsning för Hexpol efter den kräftgång som konjunkturen haft en längre tid.

Sagt och gjort rörelseresultatet kom in på 728 milj (183). D.v.s. +298 %. Mer än förväntat. Försäljningen ökade med 58 % och det går väl säga att den förhoppning på ketchupeffekt som jag haft förhoppning om delvis börjar realiseras nu. Vi ser nu organisk tillväxt och den ska förhoppningsvis hålla i sig nu, plus att förvärven man gjort på vägen förhoppningsvis ska leverera också.

Rörelsemarginalerna de tre senaste kvartalen har i alla fall varit rejält bättre än innan, på strax över 18 %. Hexpol nämner komponentbrist som en flaskhals, men jag ser positivt på den närmsta framtiden och håller i mina Hexpol.

Ett rörelseresultat närmare 2900 milj kr för 2021 är ingen omöjlighet och det ger i mina papper ett framåtsyftande PE på ca 16-17.  I nuläget handlas Hexpol på PE 20 då rullande vinst är 5,67 kr/aktie.

Hypotesen har ju hela tiden varit en ”ketchupeffekt” när konjunkturen vänder då Hexpol passat på att förvärva under sin ”Golgata-vandring”. Det har redan påbörjats. 5,67 kr/aktie kan jämföras med 2020 års 4,10 kr/aktie eller 2019 års 4,50 kr/aktie. Jag tror som sagt vinsten ska upp mer än dagens 5,67 kr/aktie. Men kan ha fel.

Apropå förvärv så är balansräkningen fortfarande väldigt sund. Soliditet på 60 %. Nettoskuld genom EBITDA är också ett populärt mått (EBITDA kan ibland löst översättas till kassaflödet) och den multipeln är 0,63. Så väldigt stabila finanser. Hexpol är ett av de här bolagen som också skulle klarat sig igenom en kris även om pengar inte skulle pumpats ut i systemet fortare än kvickt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar