tisdag 27 juli 2021

Gröna siffror i Hong Kong

På andra sidan jordklotet är det inte bara OS som pågår utan det pågår också en ”tävling” av helt andra proportioner.

Kina har sedan ett tag tillbaka övergivit sitt 1 barn per familj policy. Sedan i Maj i år är det acceptabelt med 3 barn. Befolkningen ska växa. Min tes är att både USA och Kina inte längre egentligen är i behov av återhämtningsstimulanser, men man är inte benägen att dra ned på det ändå. Det stimuleras istället p.g.a. ekonomisk kapprustning. Där använder man alla medel man har för att både skaffa sig fördelar som begränsa ”motståndarens” möjligheter.

”Kinesiska” bolag listade gentemot utlänningar har varit ansatta på senare tid. Samtidigt har Kina överlämnat en lista till USA med punkter på saker som USA borde göra för att förbättra relationerna dem i mellan och dessutom är en nyutnämnd ambassadör på väg till USA nu i dagarna. Ja. Det är jabbas till höger och vänster.

Det man som investerare i ”kinesiska” bolag behöver tänka på är att ur ett kinesiskt perspektiv så är det tacksamma mål. De är nämligen till ägarstrukturen inte så ”kinesiska” som man kan tro. Huvuddelen av kapitalet och ägandet sitter nämligen på västerländska händer.

De här dagarna som varit nu har det tydligen varit rejäla utflöden. På en månad har Tencent gått från en kurs på Hong Kong-börsen på ca 600 HKD till idag 465 HKD. I Januari toppade Tencent på 765 HKD. Använder Hong Kong referensen nu då Frankfurt-börsen ej öppnat än.

Om man bortser ifrån att det enbart handlar om regulatoriska skäl och man även har en annan agenda (som jag misstänker) så tycker jag mig kunna se två möjliga utfall

Kurserna kommer gå upp sen när/om relationerna förbättras och detta är bara en del i det spel som spelas. Då är det köpläge nu.

Kinesiska regimen har för avsikt att ”spola ur” de västerländska ägarintressena och ”kinesifiera” ägandet. Man vill plocka hem kontrollen både vad det gäller notering och ägande.  Då ska man akta sig nu.

Kanske är det en kombination där man i första hand tänker sig det förstnämnda, men spelar det inte ut så kan man tänka sig det andra.

Ja det är fortsatt intressant att följa. I Hong Kong har det i alla fall varit grönt och det har ej varit kul för placerare. Gröna kurser betyder nämligen nedåtgående kurser. I Kina betyder röda siffror stigande kurser.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar