torsdag 15 juli 2021

AQ Group Q2 2021

Q2-rapporten inledde med orden ”Stark efterfrågan och högt kapacitetsutnyttjande i kombination med fortsatt kostnadskontroll.”

Omsättningen ökade med 21,9 % och rörelseresultatet med 46 %. Nu får man sätta det i relation till de i jämförelsesiffror man har, men kikar man på hur AQ Group brukar leverera så går det konstatera att vi nu är på pre-covid nivåer igen.

Efter fyra kvartal med, i jämförelse, sjunkande försäljning så vände det här tvärt uppåt. Kostnadskontroll samt stödpengar har dock gjort att resultatmässigt klarade AQ Group sig igenom covid-krisen bra. AQ Group har tagit emot ca 90 milj kr i corona-stöd totalt över tid d.v.s motsvarande nästan en rörelsevinst för ett kvartal. Man ser liknande stöd hos en del andra verksamheter. Går jämföra det med om man t.ex. hade fått 3 månadslöner, före skatt. Det hade väl varit mumma?

Här i ligger också det unika i situationen. Aldrig tidigare har politiker agerat så snabbt och med så mycket. Svenskt stöd är dessutom ingenting att jämföra med (inte ens relativt) om vi blickar utåt mot t.ex. USA. Bara vid krig har så mycket resurser ställts till förfogande, så snabbt. Det har pumpats in så mycket pengar så det skulle både kunna bekosta utkämpandet av ett världskrig samt återuppbyggelsen efter förstörelsen. Så nej att tillgångspriser stiger är inte ett dugg förvånande.

Tillbaka till AQ Group.

VD inleder också mer orden ”Full fart framåt.” och påpekar även att försäljningen skulle kunnat vara ännu högre om det inte rådde komponentbrist. Vidare påpekas att det är en tämligen unik situation och efterfrågan är enorm. Här lyfts även fram att investeringar inom förnyelsebar energi är något som bidrar till AQ Groups försäljning.

AQ Groups förvärv väntas bidra med ca 8 % i omsättning. Det införlivades 1 Juli. Sen gammalt brukar AQ Group slå till på ett förvärv per år som lyfter försäljningen med några hundra miljoner kr. Undantaget var 2020, men att det skulle komma ett så fort tillfälle gav sig var väntat.

Balansräkningen är fortsatt stark. Kassan på ca 600 milj kr. Soliditeten 57 %. Förvärvet i år gjordes på multipeln P/S 0,5, medan AQ Group själv handlas till P/S 1,2. Som jag varit inne på förut så att äga förvärvsdrivna verksamheter har sina fördelar. Görs det rätt så kan de köpa verksamheter till prislappar som en annan inte har möjlighet till och på så sätt förvaltas pengarna bättre. Ibland kan det dock även slå fel.

AQ Group handlas till ca PE 16 och enligt mina hypoteser ca PE 15 framåtsyftande. AQ Group är välskött, har stabila finanser och gynnsam ägarbild och hade egentligen klarat "covid-krisen" även utan stöd. Till skillnad kanske från en del mindre välskötta bolag. Mer om det är väl inte att säga.

Några tankar om AQ Group?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar