lördag 29 augusti 2020

Kinneviks inlösensaktier

Kinnevik sålde av en del i sitt innehav i Zalando. En investering som en del (inklusive jag) var kluven till då det begav sig, men som visat sig vara helt rätt. Zalando grundades 2008 och Kinnevik blev störste ägare 2012. Nu var de redo att "casha in" lite och en del av detta ska gå till aktieägarna.

Förfarandet är att de delar ut inlösensaktier. Detta har skett i veckan. Handel med dessa aktier kommer vara möjlig mellan 27 augusti till och med 10 september. De som äger inlösensaktier den 14 september kommer sedan få dem inlösta ett par dagar senare mot 7 kr aktien.

Inlösen av aktier kan vara skattemässigt fördelaktig för vissa typer av ägare. Då främst utländska som kan ha andra skatteregler och aktiekonton än vi. För en vanlig svensk småsparare med ISK så gör det väl sak samma, men för en utländsk ägare som kanske måste betala svensk kupongskatt på utdelningar men kan sälja värdepapper utan så hög beskattning så är en försäljning av inlösensaktier att föredra av skattemässiga skäl. Bättre än att skatta 30 % på utdelningen.

Inlösen kommer ske per automatik. Du behöver inte göra något. Det som kommer ändras är dock din anskaffningskostnad för dina Kinnevik-aktier. Anskaffningskostnad påverkar skatten om man säljer sina aktier för de med depå. Jag har t.ex. Kinnevik-aktier både på gammal hederlig depå som ISK-konton. Det gör sak samma för de med aktierna i ISK/KF. Den skatt som kommer utlösas för mig är för de inlösensaktier som löses in från depån. Jag har inga planer på att sälja de "vanliga" Kinnevik-aktierna.

Skatteverket kommer ge besked framöver hur det hela ska beräknas.

Zalando har ju som allt annat digitalt fortsatt upp i kurs även efter Kinneviks försäljning så vill man fortsätta äga mer av Zalando så kan man ju använda sina pengar till att köpa bolaget.

En annan möjlighet som kanske uppenbarar sig är att det blir säljtryck på inlösensaktierna. Kan man köpa Kinnevik IL under 7 kr så kanske man kan tjäna några kronor beroende på volym. Sällan det ligger så mycket gratispengar på bordet dock.

Äger du Kinnevik eller Zalando? Några tankar om bolagen?

fredag 28 augusti 2020

Hufvudstaden Q2 2020


Hufvudstaden var sist ut att rapportera av den lilla korg av fastighetsbolag som numera finns i portföljen. Att utvecklingen skulle vara negativ var väntat. Det har också prisats in en hel del i kursutvecklingen redan. Den stora frågan är ju hur illa det kommer bli.

Första kvartalet bjöd ju på lägre förvaltningskostnad och en del nedskrivningar. Andra kvartalen följde samma trend.

Rullande förvaltningsresultat ligger nu på strax över 5 kr/aktie och redovisat substansvärde på 175 kr/aktie. Många av de större fastighetsbolagen värderas just nu mellan ca 8 och 30 gånger förvaltningsresultatet. Du har då allt ifrån norrländska butikslägen till innerstadskontor i den mixen. 

Hufvudstaden tillhör tillsammans med Fabege och Wallenstam de som värderas till lite högre multiplar. Diös är bland de lägsta. Oavsett vilket fastighetsbolag man valt att äga i dessa tider så är det så att de har inte alls hängt med i den kursutvecklingen som andra sektorer haft.

Lika poppis som fastighetsaktier var i början av året. Då det flödade in rekordsummor i fastighetsfonderna. Lika impopulära är de nu. En populär fond så som t.ex. Länsförsäkrignarnas fastighetfond har väl tappat ungefär 1/3 av sina medel under corona-krisen. Från ca 30 miljarder förvaltat till nu närmare 20 miljarder.  Det har varit rejält med utflöden med andra ord. Som vi alla vet så har pengaflöden stor påverkan på priset på aktier. 

Saker har en tendens att trenda. Det som gått upp blir ofta populärt och därmed flödar än mer pengar dit vilket driver på ytterligare uppgång o.s.v. Motvikten är att saker har också en tendens att jämviktspendla, men vi pratar om ett annat tidsperspektiv då. 

Det är bara att konstatera att fastigheter har ju inget ”momentum” i sig nu. Sektorn är iskall. Både fundamentalt som kursutvecklingsmässigt.

Hufvudstaden åkte på däng under 90-tals krisen och Lundberg tog sedan över ordförandeklubban efter Mats Qviberg. Därefter har den varit väldigt konservativt skött. Det var också under Lundbergs vakande ögon man lade om verksamheten så att fokus skulle vara på Stockholm och Göteborgs innerstad. Ingenting annat. Bort även med udda spekulationer och hög finansiell hävstång. Det har varit ett framgångsrecept och ett mer konservativt skött fastighetsbolag är nog svårt att bli delägare i.

Kommer corona knäcka bolaget? Jag har svårt att se det. En del på sociala medier pratar om att nu kommer det arbetas hemma. Kontorsdöden är här. Jag ser inte i min bekantskapskrets att de med chef eller chefsliknande positioner ser fram emot det. Mindre blir gjort är det jag fått höra. Möjligtvis är det andra som tycker det är bekvämt. Om produktiviteten sjunker är det värt att spara in några kronor på hyra då? Har svårt att se det.Egentligen kan det ju lika gärna slå tvärt om. Att större kontorsytor behövs om man ska ”pandemi-säkra” kontorsmiljöer. 

Att corona slagit mot handeln betvivlar jag inte. Ej heller att kontor tillfälligt har problem, men mig veterligen överskattar man ofta de förändringar som kommer ske i närtid.  

Det är egentligen hela huvudtesen med investeringarna i fastighetsbolagen nu. De har blivit utkastade i den allmänna paniken och man är fortfarande orolig. Folk brände sig på dem i den fastighetseufori som var och det dröjer antagligen ett tag innan pengaflödena vågar sig tillbaka. För någon med lite mer trendföljande strategier är det alltså ingen ide att äga fastighetsaktier än.

Fram till dess värderingen kanske än en gång blir orimligt dyr är jag helt nöjd med att äga några av de historiskt mest stabila bolagen som vi har på börsen.

Hur tänker du kring fastighetsaktier generellt eller Hufvudstaden specifikt?

söndag 23 augusti 2020

ExxonMobil, Turkiet, Grekland, Cypern - konflikten i östra Medelhavet


Läsare som varit med ett tag vet jag under corona-kraschen köpte vitt och brett i olika bolag, olika sektorer. Det är lätt att se att panik råder och det går att köpa på ”rea”, men det är inte lika lätt att veta vad som kommer komma tillbaka snabbast efteråt.

En av sektorerna som ännu inte repat sig är olje- och gasektorn. I den sektorn var mitt val ExxonMobil. Till skillnad från t.ex. Saab och General Dynamics som var mitt val i försvarssektorn och som nu redan är återhämtade och avyttrade så håller jag fortfarande ExxonMobil-aktier i portföljen.

Nu ska inte detta inlägg handla om bolagets senaste rapporter i sig utan mer om konflikten i östra Medelhavet. Om de förmodade stora gasfyndigheter som lär finnas där. ExxonMobile är ett av bolagen som av Cypern fått tillstånd att prospektera efter gas i deras vatten. Även franska Total och italienska ENI har fått tillstånd till det. 

Turkiet håller inte med om gränsdragningarna och konflikten har varit en följetong länge. När jag skriver Cypern, menar jag södra Cypern. 1974 invaderades och ockuperades norra Cypern av Turkiet och ”regeringen” där är erkänd av Turkiet men inte världssamfundet i stort.

2018 förhindrade turkiska flottan ENI:s prospekterings fartyg att utföra sitt arbete. När ExxonMobile skulle göra detsamma så eskorteradesdet av amerikanska krigsfartyg och således kunde de utföra prospektering. Affärer och politik går ofta ihop på ett sätt som inte direkt rapporteras i media.

För inte länge sedan så skrev Turkiet på avtal att få prospektera i libyska farvatten, med en av ”regeringarna” där. Libyen är ju sedan länge i ett slags inbördeskrig där olika sidor stöds av olika länder.

Trumps utrikespolitik har varit att dra tillbaka militära stöd och insatser som handlar om Europa och Mellanöstern. Antingen resurser eller med ord. Istället har östra Asien och där då Kina fått ökat fokus. Går väl inte tolka annorlunda att t.ex. Turkiet nyttjat detta. Då USA drog sig tillbaka och Turkiet gick in i Syrien för att skapa sig en ”zon” där så var det bara ett steg i den trend som varit ett tag nu.

Nu nyligen så har konflikten  med Grekland över gasprospektering eskalerat i vattnen mellan dem.  Grekland har skrivit på FN:s avtal om exklusiv ekonomisk zon til havs som reglerar gränsdragning där, men Turkiet har inte det och erkänner därmed inte de gränserna. Istället pratar man om sitt ”mavi vatan” –  sitt ”blå hemland”.

Frankrike har varit snabba att leverera stöd till Grekland. För att vara cynisk så antagligen var det också därför Frankrike var snabba med stöd till Libanon efter hamnexplosionen. Senfärdighet och vacuum där och Turkiet hade utlovat stöd istället (mot diverse eftergifter som hade gällt östra Medelhavet antagligen).

Frankrike verkar försöka fylla det tomrum som USA lämnar för att säkra västerländska affärsintressen. ExxonMobile har i spåren av corona-krisen och det kraschade oljepriset slutat prospektera i cypriotiska vatten. Istället är deras plan att säkra sina kassaflöden till  utdelningar. Capex hålls således nere för tillfället. Det är osäkert om man kommer återuppta sin prospektering i framtiden. Jag tror inte det så länge det amerikanska stödet uteblir. Turkiet verkar  dock i spåren av detta istället ökat sina ansträngningar.  

För ett par hundra år sedan sträckte sig Turkiet (det Ottomanska riket) runt mer än halva Medelhavet. Därtill större delen av Balkan. Först vid vid Wien stoppades ett då väldigt expansivt rike.  Förhoppningsvis ligger ambitionerna inte på den nivån längre, men tveklöst satsar man på att ta större plats i Medelhavsregionen.

ExxonMobil har möjligheter till gasutvinning både utanför Cypern i Östa Medelhavet och Guyana på den amerikanska kontintenten, men som utvecklingen är nu lär fokus bara behållas på det mycket lugnare Guyana. 

I framtiden för Exxon lär också nedskrivningar av värdet på oljereserver ligga då ett lågt oljepris lär gälla den närmsta framtiden. H1 visar redan på förlustsiffror och det lär väl fortsätta så. Man gick dock in i krisen med en stark balansräkning och även tidigt i krisen såg man till att säkra finansiering via obligationsmarknaden. Ett av orosmolnen då var just finansieringsmöjligheterna för t.ex. fastighets- och oljebranschen. Det löste dock Fed snabbt och smidigt innan ens Buffett började få in telefonsamtal om lockande erbjudanden från finansieringstörstande bolag.

Utdelningarna för Exxons del ligger på årsbasis på ca 14 miljarder usd. Man täcker således inte detta med sin egen intjäning. Får se hur länge utdelningarna kan hålla sig men än så länge har de frenetiskt försvarat dem. Tror direktavkastningen motsvarar ca 8,5 % just nu.

Obs! Är man ny på aktiemarknaden avråder jag från att hålla på med motvallsinvesteringar. Gör man det så bör man ha flera case då en del kommer falla väl ut andra inte. Dessutom, hög direktavkastning är en indikation på att Mr Market tror att den kommer sänkas. Är man en långsiktig utdelningsinvesterare så ska man komma ihåg att utdelningsinvestering handlar inte om att köpa hög direktavkastning utan att köpa aktier i bolag som har hög utdelningstillväxt. Det är det som ger den fina utvecklingen över tid.

lördag 22 augusti 2020

Beijer Alma Q2 2020


Liksom för många andra slog corona-krisen mot bolagets Q2:a. Liksom många andra skriver bolaget om att vändningen kom mot slutet. Mr Market har ju redan sett och handlat upp detta så några ”gratispengar” ligger inte  på bordet i skrivande stund.

Sjunkande omsättning och sjunkande rörelseresultat blev resultatet i q2:an. Likaså orderingång. Det som ett enskilt kvartal i dessa tider är inget oroande, men nu har vi 6 kvartal på raken med organisk sjunkande orderingångar. Det är inte den roligaste utvecklingen. Det slinker lite under radarn.

Bolaget håller dock i försäljningen p.g.a. förvärv. Man har lagt om sin strategi. Ni som följt mig vet att jag länge gillat Beijer Alma. Jag gillar fortfarande Beijer Alma, men man måste ha koll på att Beijer Alma inte riktigt är samma bolag nu som då. Balansräkningen har blivit mer som ”slimmad” som andra bolags och man siktar mycket mer på förvärv. Förr i tiden var en urstark balansräkning och att man lade sitt kassaflöde på rejäla utdelningar kännetecken för Beijer Alma. Nu har man följt andra mer i spåren.

Även om det inte märktes på aktiekurserna så var hela 2019 samt början av 2020 en inbromsning för många industriella aktörer. Redan Q4 2018 började Volvo få minskad orderngång på lastbilar. I vanliga fall sencykliska Alfa laval böjrade tappa Q2 2019 och Beijer Alma tappade ”momentum” redan Q4 2018 även om den organiska orderingången föll först kvartalet efter. 

6 kvartal med sjunkande organisk orderingång kompenseras med förvärv. Dock blir snitttillväxten på omsättningen ganska mycket lika med 0 % då.

Förvärv kompenserar. Dock är skillnaden mellan förvärvad tillväxt och organisk i dessa sammanhang att ofta blir marginalerna lägre vid förvärvad. Så händer även i Beijer Alma.

I mitt base-case scenario har jag naturligtvis en högre förväntad tillväxt på bolaget över tid. Jag har inte justerat det än. Har inte ändrat mitt ”fair value” uppåt på länge.  Det är ju tydligt att vi varit i en nedåtgående trend ett tag nu. Något som började årsskiftet 2018/2019 och som kan ha avslutats med en rejäl urblåsning nu under  mitten av 2020.

Därför är jag heller inte särskilt orolig för framtiden. Visst läser man media så ska vi alla bli av med jobben, men man får tänka på att en sorlig skrämsel historia får fler läsare än en trevlig och  positiv. Samma fenomen finns i sociala medier så det är inte så att journalister specifikt är fångade i detta dilemma. Det är ett mänskligt fenomen. Ser samma på sociala medier där det delas och förfasas över allt möjligt. 

Men jag tycker det mesta visar på att framtiden ser ljus ut. Liksom en nedåtgående aktiekurstrend på marknaden brukar sluta med ett rejält ras det sista så samma sak med orderingångar innnan det vänder uppåt igen.

Dock som alla har sett redan så har Mr Market redan listat ut det.

Lite mer makro. Fear & Greed index på 70 vilket översätts till ”Greed”. OMXS30 stängde i fredags på 1750 (legat och skvalpat runt det i en månad drygt) och min egen lilla sentimentsinkidator – bevakningslistan - visar på att 1/3 av bolagen där är ”gröna”. Resten "gula" eller "röda".

Tillbaka till Beijer Alma. Statligt stöd har bidragit till att hålla uppe vinsten. Samma fenomen som hos en del andra. Stöd har mottagits motsvarande halva rörelsevinsten under kvartalet. Redovisad vinst rullande 12-månaders på 5,88 och vi pratar i nuläget om en värdering på ca PE 21 (P/S 1,7). Dock är det ju inte där som, enligt mig, är bolagets intjäning framåt. Jag tror Beijer Alma, till låg risk, är dubbelt så mycket värt om 10 år. Då förstår du också varför jag inte är en köpare på dessa nivåer även om det är ungefär på ”fair value”. Det finns bolag där ute som, likaså ganska låg risk, troligen är dubbelt så mycket värt om 5 år.

När industrikonjunkturen i Europa vänder uppåt igen då ser vi antagligen även ökad organisk orderingång igen, men vi har inte kommit dit än.

Tankar om Beijer Alma eller marknaden i övrigt?

onsdag 19 augusti 2020

Instalco Q2 2020


Som jag skrev i förra inlägget så låg mina förhoppningar långt över estimaten på t.ex. PinPoint för rapporten. Jag räknade med en bra rapport.

Jag tyckte rapporten var bra. Dock så infriades inte de högt ställda estimaten jag själv gjorde på PinPoint utan det verkliga resultatet landande ju mer runt ”koncensus-snittet”. Föga förvånande så fungerar det ju ungefär så med ”wisdon of the crowd”.

Instalco slog mycket riktigt till med en ganska bra omsättningshöjning. Närmare 23 %. Det mesta från förvärv. I samma tecken ökade både EBIT som det justerade EBIT (justerat för förvärvskostnader). Orderstocken visade sig vara fullare än någonsin.På minussidan är att nettovinsten inte imponerar lika mycket. Definitivt inte per aktie sett då det i och med utspädning drar ned det hela. Antal aktier är väl ca 2 miljoner fler nu än för ett år sedan.  Det här är en sak man bör ha uppsikt över så bolaget inte drar iväg på förvärvssidan men samtidigt späder ut sig i för stor utsträckning. Det är förståerligt med en viss utspädning vid förvärv då man vill knyta de tidigare huvudägarna och duktiga entreprenörer till sig. Som aktieägare blir det dock en balansgång. Samma fenomen finns ju i en del andra förvärvande bolag.

I skrivande stund ligger rullande 12- månaders vinst på 7,91 kr/aktie vilket på dagens aktiekurs ger ca PE 22. Jag tror att den fina tillväxten kan fortsätta länge till. Man verkar kunna växa  en bit över 20 % årligen även om jag i mina kalkyler räknar med ca 12 % i snitt över tid. Jag är fortsatt positiv till bolaget. Noteringen är att hålla koll på utspädningen.

Några tankar om Instalco?

måndag 17 augusti 2020

PinPoint och Instalco


PinPoint är en plattform där vem som helst kan registrera sig för att sedan ge sina estimat på framtida bolagsrapporter. Jag har roat mig att då och då gå in och försöka leka analytiker. Träffbilden är väl ungefär som väntat. Si så där, men kul ändå. Ibland prickar man hyfsat nära. Ibland ser man att man är ju waaaaaay off. Man inser i alla fall att rapporttrading nog inte är ens gebit.

PinPoint själva anger att syftet med deras tjänst är att samla marknadens förväntningar kring såväl bolag som följs av analytiker som de som inte har någon analytikertäckning alls. Det är ju här det blir lite roligt. Anger man egna estimat så kan man även se andras.

Här kommer Instalco in i bilden. Ett bolag jag tyckt verkar imponera och som jag också har i portföljen.
Jag tror att rapporten som kommer nu kan bli ganska bra. Mig veterligen har verksamheten kunnat fortgå trots pandemi och dessutom har de kunnat fortsätta med sina förvärv. Visserligen väldigt många efter Q2:ans utgång, men både Q2, Q3 som Q4 under 2019 bjöd på mycket i förvärvad omsättning som bör kunna visa sig i siffrorna även nu.

Vi får se. Vad jag kan se är att jag verkar vara ensam och tänka så. I alla fall på PinPoint. Jag ligger väl i skrivande stund bland de högsta estimaten där. Gällande Instalco så har jag köporder liggandes ute för jag ökar gärna, men tyvärr vill aktien inte komma ned dit längre. Tvärt om har den liksom annat på börsen fortsatt stiga. Får se om det kan bli dags att revidera vad jag kan tänka mig köpa för efter rapporten. Förhoppningsvis ska jag inte behöva känna mig nödd och tvungen att sälja i alla fall...

Har du några tankar om Instalco? Har du provat PinPoint? Tankar om tjänsten?