onsdag 19 augusti 2020

Instalco Q2 2020


Som jag skrev i förra inlägget så låg mina förhoppningar långt över estimaten på t.ex. PinPoint för rapporten. Jag räknade med en bra rapport.

Jag tyckte rapporten var bra. Dock så infriades inte de högt ställda estimaten jag själv gjorde på PinPoint utan det verkliga resultatet landande ju mer runt ”koncensus-snittet”. Föga förvånande så fungerar det ju ungefär så med ”wisdon of the crowd”.

Instalco slog mycket riktigt till med en ganska bra omsättningshöjning. Närmare 23 %. Det mesta från förvärv. I samma tecken ökade både EBIT som det justerade EBIT (justerat för förvärvskostnader). Orderstocken visade sig vara fullare än någonsin.På minussidan är att nettovinsten inte imponerar lika mycket. Definitivt inte per aktie sett då det i och med utspädning drar ned det hela. Antal aktier är väl ca 2 miljoner fler nu än för ett år sedan.  Det här är en sak man bör ha uppsikt över så bolaget inte drar iväg på förvärvssidan men samtidigt späder ut sig i för stor utsträckning. Det är förståerligt med en viss utspädning vid förvärv då man vill knyta de tidigare huvudägarna och duktiga entreprenörer till sig. Som aktieägare blir det dock en balansgång. Samma fenomen finns ju i en del andra förvärvande bolag.

I skrivande stund ligger rullande 12- månaders vinst på 7,91 kr/aktie vilket på dagens aktiekurs ger ca PE 22. Jag tror att den fina tillväxten kan fortsätta länge till. Man verkar kunna växa  en bit över 20 % årligen även om jag i mina kalkyler räknar med ca 12 % i snitt över tid. Jag är fortsatt positiv till bolaget. Noteringen är att hålla koll på utspädningen.

Några tankar om Instalco?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar