lördag 8 augusti 2020

HBM Healthcare


Investera i investmentbolag är en populär strategi för att både få diversifiering samt ofta en liten ”edge”. Investmentbolag som grupp brukar ha en tendens att avkasta bättre än index. Anledningarna till det kan diskuteras men de vanligaste som brukar anföras är att det är erkänt duktigt folk som ”jobbar för en” samt inte allt för sällan en liten hävstång inblandad. 

Ni som följt mitt nyhetsbrev har ju kunnat följa en modellportfölj av 10 investmentbolag genom åren och sett att den avkastat bättre än index. Detta trots att den är högst passiv.

En annan anledning till investmentbolag är, liksom med fonder, om man vill ha exponering mot sektorer man känner man har svårare att bedöma. En sådan sektor kan vara biotech. Biotech är i sak någonting jag håller mig ifrån. Men hur vore det om man kunde få exponering mot sektorn via investmentbolag?


Detta är möjligt. Exempelvis så finns BB Biotech.

BB Biotech är ett schweiziskt investmentbolag som, som namnet antyder, investerar inom biotech. Bolaget har funnits listat sedan 1993. Från 1997 även på tyska börsen så den är relativt lätthandlad. 

BB Biotech investerar I noterade bolag. Minst 90 % av innehaven ska vara i dylika enligt verksamhetsbeskrivningen. Detta gör att det är fullt möjligt att följa substansvärdet ganska enkelt. Investeringarna görs mig veterligen nästan bara i amerikanska bolag. Vill man således kopiera innehaven så går det. Ofta består portföljen av mellan 20 till 35 bolag. Definierade som large eller midcap bolag. Mindre finns, men viktningen är också låg då. Tanken är att de små, framgångsrika, bolagen kommer växa och på så sätt växa i viktning av sig själva.

De största innehaven just nu är Ionis Pharmaceuticals (11.5% ), Neurocrine Biosciences (8.9%), Incyte (7.6%), Vertex Pharmaceuticals (6.7%), Agios Pharmaceuticals (5.3%), Argenx SE (5.3%) samt Moderna Therapeutics (5,2 %).

Den historiska avkastningen är inte enorm då man som sagt investerar i hyfsat mogna bolag, men man har som grundmål att dela ut ca 5 % årligen vilket man också i regel gör. Aktien handlas ofta på substansen.

Ett mer intressant bolag är annars schweiziska HBM Healthcare

Bolaget är mer diversifierat och enbart 44 % av portföljen är noterade. Drygt en tredjedel utgörs av privata bolag. Många finns i USA, men det är spridda skurar så ägande i bolag sträcker sig från Schweiz och EU till Kina och Indien.Tittar man på avkastningen så kommer en stor del av den också från de privata bolagen och från då framgångsrikare sådana t.ex. gör IPO:er. Man har bolag i många olika faser av utvecklingscykeln.  Ofta har man handlats med en liten rabatt till substansen. Med många privata bolag så  är det ju svårare att beräkna substansen dagligen. Den senaste tidens utveckling har dock gjort att man idag får betala premium för portföljen. På samma sätt har direktavkastningen sjunkit till lägre siffror än vad den tidigare varit.

När det gäller investeringar i svenska bolag så finns några dylika representerade. Nu senast i BioInvent som finns listat och sedan tidigare i  Hansa Medical och Cantargia. Dock väldigt små till substansvärdet sett.

De något större, noterade, är Y-mAbs, Viela Bio, SpringWorks och Pacira Pharmaceuticals. Så vitt jag har förstått så är de tre första sådana investeringar man ägde även innan de var noterade.

Större privata bolag är Cathay Biotech (som för övrigt ska noteras nu det närmsta), Harmony Bioscience, Swixx BioPharma och Neurelis.

En baksida är att det opereras som en closed end fund där management tar en del av kakan. Nästan 1,5 % när man räknar ihop alla ersättningar. Höga kostnader kan dock vara värt det om man presterar därefter.
I snitt har man de senaste sex (2015-07 – 2020-07) åren växt sitt NAV bättre än NASDAQ Biotech index som vuxit med ca 11 % i snitt.  Därtill har man kunnat få en direktavkastning på mellan 2,5-5 % beroende priset man fått betala för aktien. Utdelningstrenden har också  varit svagt trendande uppåt.
Senaste redovisade NAV är 241 CHF/aktie. Utdelning 7,70 CHF/aktie.

Bolaget äger 7,9 % av Cathay Biotech som utgör största innehavet i HBM Healtcares portfölj. Man fick nu i Juli klartecken i Kina för listning där samt tänker sig lista en ADS på NASDAQ. Bolagets nuvarande värdering av Cathay Biotech är baserat på en finansieringsrunda september 2019. Återstår att se hur Mr Market värderar bolaget, men då priset för HBM Healtchare skjutit upp till en ansenlig premie så tänker väl de flesta att det ska uppåt.

HBM nyttjar en viss belåning men har också en stor kassa vilket gör att nettoeffekten ändå inte blir så stor. Man nyttjar även diverse hedgar. Jämför man med t.ex. NASDAQ Biotech så är också utvecklingen jämnare hos HBM Healtcare än nämnda index. Detta utan att dra ned (den historiska) avkastningen.

Största ägaren är Nogra Pharma Invest från Luxembourg med ca 16 % ägande. Har inte fått fram så mycket om dem. Ordförande i HBM Healtcares styrelse är Hans-Peter Hasler. Grundare av Vicarius Pharma. Ordförande sedan 2009 och styrelsemedlem i flertal biotech-relaterade bolag. Äger ca 0,18 % av bolaget. VD är Andreas Wicki sedan 2001. Har tidigare erfarenhet från VD-roll i andra biotech-bolag. Wicki äger ca 0,77 % av bolaget. 

Hur handlar man schweiziska bolag då?

BB Biotech är ju enklast för det finns noterat i Tyskland. Det brukar gå att handla över sajten på både Avanza och Nordnet.

HBM Healtcare som bara handlas i Schweiz blir svårare. Mig veterligen så behövs i så fall telefonorder hos våra vanliga nätmäklare. Rätta mig gärna om jag har fel.

Då det gäller mer exotiska marknader brukar Degiro kunna erbjuda mer lämpligt hanterande och courtage. Mig veterligen inkluderas där även Schweiz med en courtage på 0,048 %. Degiro har dock en litet annat upplägg. Man kan inte hålla kassa utan de placeras i en penningmarknadsfond samt så betalar man en avgift per marknad. 0,25 % av värdet på kontot för den marknaden. Hur som helst. Läs som alltid på innan handel.

Enklare är annars storbanken Nordea som erbjuder handel i Schweiz från 1 CHF och 0,06 % i rörligt courtage. 

Några tankar om HBM Healtcare eller biotech överlag?


Edit: För tillfället verkar det inte gå handla schweiziska aktier inom EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar