söndag 29 januari 2012

Analys av TeliaSonera

Analys av TeliaSonera utifrån mina ratingkriterier.


TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera finns i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.

Telia börsnoterades år 2000 och blev då en av våra svenska folkaktier. Inte lång efteråt (2002) kom ihopslagningen med finska Sonera.

Large eller midcap eller motsvarande: TeliaSonera är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Svenska staten äger 37,3% och finska staten 13,7%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. TeliaSonera har gett utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja även om tekniska förutsättningar ändras över tid så måste man inte lägga några större resurser på produktutveckling. Istället är det marknadsföring samt anbudsförfarande på licenser som i huvudsak gäller för att ta marknadsandelar. Även en del infrastrukturella investeringar tillkommer naturligtvis, men TeliaSonera är inte beroende av att ha utvecklat bästa teknologin för att kunna plocka kunder.

Konjunktur-okänslig: Ja. TeliaSonera har uppvisat en stabil intjäningsförmåga. Tittar vi bakåt så redovisades visserligen en förlust för verksamhetsåret 2002 men det påverkade inte utdelningen.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 95 miljarder kr i räntebärande skulder jämfört med ca 122 miljarder kr i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,09.

Bättre än index? TeliaSonera anses generellt som en trygg hamn, en defensiv aktie. Någon raketutveckling ska man inte räkna med för aktien i sig men med åtanke på att man årligen ger relativt goda utdelningar så är min bedömning att man för rätt inköpspris mycket väl kan få en mycket bra avkastning som slår index över tid.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det t.ex. gällande tilldelning av tillstånd och licenser. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget kan ha svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

TeliaSonera får godkänt på 9 kriterier av 9, men med en braklapp. Detta leder då till rating: AA.


Diverse nyckeltal

ROE, 3 årsmedel (2007-2010) 15,9%
Debt/Equity (Q3 2011) 1,09
Eget kapital/aktie (Q3 2011) 28,30 kr
FCF, 5 års medel (2006-2010) 2,61 kr/aktie
Vinst, 5 års medel (2006-2010) 4,17 kr/aktie
Utdelning, 5 års medel (2006-2010) 3,42 kr/aktie
Vinst (2010) 4,73 kr/aktie
Utdelning (2010) 2,75 kr/aktie
TTM vinst (Q3 2011) 4,24 kr/aktie


Slutsats

Med ratingen AA så är TeliaSonera en  värdig kandidat till portföljen. Stabil intjäningsförmåga i kombination med en sund balansräkning och goda utdelningar är ett vinnande koncept vid en snabbare titt utifrån mina s.k. ratingkriterier.

Vad är din syn på TeliaSonera?


fredag 27 januari 2012

Intervjuad av Classier Corn

Classier Corn är en blogg som handlar om ekonomi, aktier, sparande och relaterade ämnen. Ett av ämnesområdena är intervjuer med just ekonomibloggare. Ett flertal finns att läsa på Classier Corn. Själv blev jag nr 30 i raden av många läsvärda intervjuer.


Läs intervjun här: Bloggintervju 30 - Spartacus Invest

Tack för intervjun Classier Corn!

onsdag 25 januari 2012

Analys av Tele2

Analys av Tele2 utifrån mina ratingkriterier.


Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom telefoni, bredband, datanät samt kabel-TV till privat- och affärskunder. Bolagets primära fokus är mobil. Idag utgör mobiltelefoni ca 2/3 av omsättningen. Tele2 är verksamt i Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Litauen, Lettland, Kroatien, Kazakstan, Holland, Tyskland och Österrike. Sverige utgör bolagets största marknad.

Large eller midcap eller motsvarande: Tele2 är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Kinnevik innehar 30,5% av kapitalet och 47,4% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Tele2 har gett utdelningar de senaste 8 åren och förväntas fortsätta. Dock gavs det inte utdelningar i bolagets "barndom". De ordinarie-utdelningarna har sedan de börjat givas bibehållits samt kompletterats med frikostiga extra-utdelningar.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja liksom andra telekomoperatörer så är det inte innovativ produktutveckling utan andra faktorer som avgör.

Konjunktur-okänslig: Tele2 som är ett förhållandevis ungt bolag har uppvisat förlust två (2007 och 2006) av de senaste tio åren fast med bibehållandet av utdelningar de åren. Kassaflödet från verksamheten har dock genom vått och torrt ökat och ter sig stabilt. Jag är dock lite selektiv här och anser att två redovisade förluster är en för mycket för att kriteriet till fullo ska vara uppnått. Detta också med hänsyn till att utdelningshistoriken inte är särskilt lång.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 14,7 miljarder kr i räntebärande skulder jämfört med ca 21,2 miljarder kr i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,15.

Bättre än index? Vinsterna ökar och verksamheten växer. Min bedömning är att Tele2 har förutsättningar att avkasta bättre än index.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Tele2 får godkänt på 8 kriterier av 9, men med en brasklapp. Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så är Tele2 en ok kandidat till portföljen.


Vad är din syn på Tele2?


lördag 21 januari 2012

Gong Xi Fa Cai

Det kinesiska nyåret, eller vårfestivalen, infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari till 19 februari.

Om jag inte är felunderättad så blir det exakta startdatumen nu för det nya kinesiska året 23 januari enligt vår egen kalender. Det är drakens år som tar sin början då.


Den traditionella maträtten vid middagen som äger rum vid nyårsfirandet synes vara fisk. Nyårsmiddagen har liknande omfång som vår julmiddag. Därtill verkar det också vara vanligt med gåvor, t.ex. extra löneutbetalning till anställda, pengagåvor till barn och barnbarn. Många verkar också passa på att shoppa nytt exempelvis kläder, skor m.m. som en slags symbolisk nystart på det nya året.

Vid midnatt så avskjuts och avnjutes fyrverkerier. Kortfattat kan man likna det kinesiska nyåret vid ett kombinerat jul- och nyårsfirande.

Kina anses numera som ett av världsekonomins viktigaste draglok och därav är frågan hur den kinesiska ekonomin under "drakens år" kommer utveckla sig hög-aktuell.

Makroekonomi är visserligen lika svårt som börsen att uttala sig om, men flera "experter" har en inte allt för ljus syn på Kina framöver. Kommer vi få höra ljudet av kinesiska smällare brisera i finansvärlden?

Nedan ett inslag från NTDTV.Nedan i text-form.

"The global economic recession is taking its toll on China’s economy.

New research released on Thursday by senior researchers for the Chinese regime shows a slowdown in its exports, although it could still achieve seven to eight percent of economic growth in 2012.

[Yu Bin, Development Research Center of the State Council]:
"Unless the global economy doesn't see a deep recession, we predict next year China's exports will grow around 10 percent. I don't think there is much chance of a reduction in exports next year overall, but it is possible that over a particular month, or several months, there may be negative growth."

Experts say China's economic growth will drop in 2012.

[Yu Bin, Development Research Center of the State Council]:
"We think there is a high possibility that China's potential growth could drop by 20 or 30 percent next year."

Growth in Chinese exports and imports slowed in November.

Strikes and protests have rocked the nation in recent months as factories close down or relocate.

China's economic growth has slowed for three straight quarters and many forecasts see it dipping in 2012 to below nine percent for the first time since 2001.

The Chinese regime has instituted several policies in recent weeks aimed at boosting growth.

But the biggest question the Chinese regime faces is how the Chinese people will react, and whether strikes and protests will increase."Vad tror du om Kina i framtiden?

fredag 20 januari 2012

Analys av Millicom

Analys av Millicom utifrån mina ratingkriterier.


Millicom är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefonitjänster i 13 länder i Latinamerika och Afrika. Millicom bedriver även bredbandsverksamhet i Centralamerika. Bolagets tjänster marknadsförs huvudsakligen under varumärket Tigo. I andel av omsättningen är Centralamerika den störst marknaden med ca 40% av omsättningen, tätt följt av Sydamerika med ca 39% och Afrika på ca 21%.

Large eller midcap eller motsvarande: Millicom är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Kinnevik äger ca 35% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Troligen. Man har fått iordning på sin balansräkning samt kan växa samtidigt som man numera har ett fritt kassaflöde att dela ut, men sett till historiken så är det för kort historik och lite för oförutsägbart för att bolaget ska få godkänt här.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja.

Konjunktur-okänslig: Ja. Visserligen har vinsten varierat något men kassaflödet från verksamheten har ökat år för år. Man har redovisat ett enstaka förlustår (2002).

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 2 miljarder usd i räntebärande skulder jämfört med ca 3,4 miljarder usd i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,06.

Bättre än index? Med en diversfierad exponering mot tillväxtsmarknader så visst har Millicom förutsättningarna att utvecklas bättre än index. Detta märks dock ofta i värderingen som man naturligtvis också måste ta i beaktande. Avkastningen är ju som alltid en funktion av priset man betalar.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Millicom får godkänt på 8 kriterier av 9, men med en brakslapp Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så är Millicom en ok kandidat till portföljen utifrån mina s.k. ratingkriterier.


Vad är din syn på Millicom?

onsdag 18 januari 2012

Proinvestor

Proinvestor är en s.k. aktie-community där man kan träffa likasinnade samt även lägga upp en egen fiktiv portfölj baserad på S30 och/eller 20 st amerikanska aktier (Apple, Google, Morgan Stanley m.fl.).

Det går delta i aktietävlingar, medverka i diskussionsgrupper, läsa och ge aktierekommendationer och mycket annat.


En av eldsjälarna bakom Proinvestor är aktie-tradern Andreas Rasmussen (alias Gekko på Proinvestors forum), tillika VD för Proinvestor Sweden. Andreas fokuserar mest på handel i nordiska small-caps och det finns bl.a. en intervju med Andreas i danska Ekstra Bladet från 2010, Tjener 15.000 kr. om ugen på aktier

Det är gratis att vara medlem på Proinvestor, men man kan också köpa till vissa tjänster om man så vill.

Låter det intressant så ta gärna en titt in till Proinvestor.

tisdag 17 januari 2012

Analys av France Telecom

Analys av France Telecom utifrån mina ratingkriterier.France Telecom är en av världens största telekomoperatörer med nästan 200 miljoner kunder i 220 olika länder. Fram till 1988 hette France Telecom "Direction Generale des Telecommunications" då ett drektiv kom om att öppna upp för konkurrens inom den publika sektorn. 2004 sålde den franska staten ut andelar och minskade sitt ägande och något senare lanserade France Telecom varumärket Orange. Orange är nu det varumärkesnamn France Telekoms kunder möter världen över när de har France Telecom som operatör.

Som den största operatören i landet och tidigare monopolinnehavare står Frankrike även för den största andelen av France Telecoms intäkter, 49%. Polen och Spanien är sedan de näst största geografiska marknaderna sett till enskilda länder, 9% respektive 8%. Övriga länder är uppdelade på resterande tredjedel. Sett till arbetskraften så arbetar 60% av bolagets anställda i Frankrike. France Telecom har totalt nästan 200.000 anställda.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja France Telecom är noterat både i Paris som på NYSE (ticket = FTE)

Tydlig ägare >20%: Franska staten är största ägaren med 27%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. France Telecom har gett utdelningar de senaste 10 åren förutom 2002. Utdelningar förväntas fortsättas att ges. France Telecom betalar ut utdelningar två gånger per år, under Juni och September. Baserat på de sista 5 årens siffror har utdelningstillväxten varit ca 3% i medel. Ledningen är mån om att försöka bibehålla utdelningar (Se nedan).

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Innovativ produktutveckling är inte en av faktorerna som avgör bolagets framtid.

Konjunktur-okänslig: Kassaflödena är stabila. France Telecom klarar ur detta perspektivet konjunktursvängningar bra.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Nej. France Telecom sitter på en del skulder. Ca 39,1 miljarder euro i räntebärande skulder jämfört med ca 31,5 miljarder euro i eget kapital (siffror från ÅR 2010). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,99. Visserligen inte så dåligt som branschsämsta Telefonica, men än dock i det övre spannet för de större telecom-operatörerna i Europa.

Bättre än index? Jag vacklar i min bedömning men det slutgiltiga svaret får bli nej. Några egentliga förutsättningarna för tillväxt verkar inte finnas. Ledningens fokus ligger just nu på att bibehålla utdelningarna vilket verkar kanske kunna ske för 2012 och 2013. En del av problematiken verkar vara att man står inför stora investeringsbehov i sitt nät i Frankrike samtidigt som man pressas av allt större konkurrens där från andra lågpris-aktörer. Kortsiktigt verkar man lösa detta genom försäljning av delar av sin verksamhet samt genom att påbörja ett återköpsprogram för att kunna bibehålla utdelningarnas storlek sett till per aktie. Problemen har dock inprisats en hel del i kursen då France Telecom baserat på nuvarande utdelningar har en direktavkastning på nästan 12%. Klarar man av att bibehålla utdelningarna och få igång skutan så kommer totalavkastningen på en investering i France Telecom bli mycket bra över tid. Problemet är bara att det är en väldigt rejäl skuta att både hålla flytande som att få fart på...

Förtroende för ledningen: Ja, det får som brukligt vara ok här såvida jag inte har något specifikt att anmärka.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

France Telecom får godkänt på 7 kriterier av 9, men med en brakslapp. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så kan France Telecom eventuellt tas in i portföljen om man är medveten om och beaktar de svagare punkterna. Vissa likheter finns t.ex. med läkemedelsbolaget Astra Zeneca som också använder sig av stora återköp för att bibehålla och höja utdelningarna fastän verksamheten i sig inte utvecklas positivt i egentlig mening. I France Telecoms fall handlar det dock om ett försök att bibehålla utdelningarna inte få dem att växa. Samtidigt som man står inför investeringsbehov i en s.k. mogen marknad som Frankrike har man i egentlig mening ganska liten exponering mot världens tillväxtsregioner. Det är ju där man sett andra telekomoperatörer ha sin organiska tillväxt. Denna exponering är bra mycket mindre i France Telecoms fall.


Vad är din syn på France Telecom?

Forum - France Telecom

söndag 15 januari 2012

Intervju med Per H. Börjesson

Nyligen hade Per H. Börjesson vänligheten att svara på några intervjufrågor. Tack Per.

Per är VD för Investment AB Spiltan som bl.a. äger fondbolaget Spiltan Fonder, som nyligen lanserat aktiefonden Investmentbolag. Per har också skrivit ett flertal böcker om aktier, sparande och investeringar. Så här kan alla svenskar bli miljonärer, boken Så här blev Warren Buffett världens rikaste person samt den nyss utkomna Så här får du ett rikt liv som pensionär - Sluta pensionsspara.

Nedan följer intervjun.


Kan du berätta lite kort om dig själv?

Vd för Investment AB Spiltan sedan 1997 på heltid. Spiltan investerar i minoritetsposter i stabila onoterade bolag och är också huvudägare i Spiltan Fonder och Alternativa aktiemarknaden. Har skrivit böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Så här blev Warren Buffett världens rikaste person och nu senast Så här får du ett rikt liv som pensionär – sluta pensionsspara. Civ ing I linjen Linköping och MBA från Columbia Business School i USA.


Om man vill lära sig mer om sparande och aktier har du några förslag på var man ska börja?

Mina böcker har sålts i över 100 000 exemplar och en anledning att de blivit så populära att jag försöker förenkla när de flesta andra försöker göra saker komplext. Ett bra sätt att få mer information är att bli medlem i Aktiespararna och få deras tidning varje månad och läsa andra privatekonomiska tidningar som till exempel Privata Affärer.


Vilka "fällor" ska man akta sig för enligt dig när det gäller sparande och aktier?


Det största problemet är att de flesta inte har tillit till sin egen förmåga när det gäller placeringar. Många har tror också att det är viktigt att vara aktiv med när det gäller placeringar är det de passiva som vinner på lång sikt. Transaktioner är finansvärldens modersmjölk.


Har du någon förebild när det kommer till aktier och investeringar och i så fall varför just han/hon?

Warren Buffett är världens bästa aktieplacerar och min förebild. Han säger ”köp och behåll, stabila bolag med ärliga människor som har affärsideer du begriper”. Lätt att säga men otroligt svårt att ha karaktären att verkligen följa de enkla principerna.

fredag 13 januari 2012

Risk

Risk är ett begrepp som ofta förknippas med aktier. Man kan se olika på begreppet risk i detta sammanhang. En del kopplar det till volatiliteten på en aktie´s kurs, en del menar på att hög risk ger hög potential et.c.


Själv anser jag att det finns två huvudsakliga risker man har att förhålla sig till när det gäller aktier och investeringar.

Den ena risken är bolaget i sig självt. Det finns en risk att bolaget inte är "bra" d.v.s. motsvarar de krav och förväntningar man har på det. Det är här mina kriterier kommer in i bilden. Genom dem försöker jag just avgöra vilka som har förutsättningarna till att motsvara mina krav och förväntningar. Naturligtvis är man som amatör begränsad i både tid, resurser och erfarenheter. Man får försöka ringa in vad som är viktigast, vilka kvaliteer man värderar högst samt sätta upp en screening-process och analysförfarande som både klarar av jobbet att finna goda bolag samtidigt som det inte är för "resurskrävande" eller komplicerat. Det sägs att Warren Buffett ofta kan avgöra på 5 minuter om han ska köpa ett bolag eller inte. Kanske är det så. Helt klart är det i alla fall att han inte förordar komplicerade uträkningar.

En del menar på att, för att bli en bra investerare så ska man skaffa sig en "edge" över andra. D.v.s. veta eller kunna mer om något än vad tusentals andra som analyserar samma bolag kan eller vet. Jag själv ger inte mycket för det. Så vitt jag vet så är ett informationsövertag dels i stort sett omöjligt att få, dels så är jag oerhört tveksam till att det är till någon fördel. Själv är jag mer inne på att man bör skaffa sig en screening, analys och beslutsprocess som fungerar på så sätt att man kan handla utefter den med övertygelse. Då är inte informationsmängden det viktigaste. Istället handlar det om vilka parametrar, vilken information, du ska beakta i din process.

Den andra risken är risken att man betalar för mycket. Köper du ett bolag som utvecklas ok så får du en ok avkastning om du köper det till ett ok pris. Vilket är... ok. Du får en väldigt bra avkastning om du köper samma bolag till ett väldigt bra pris. Köper du det dyrt så löper du dock stor risk att inte få någon bra avkastning alls. Även om det är svårt att värdera bolag, så se i alla fall till att undvika att köpa dyrt!

Vad som är billigt och vad som är dyrt är naturligtvis inte en enkel fråga, men i likhet med ovan så tror jag att genom att sätta upp egna ramar för detta så har man en fördel. Vilka parametrar man använder är kanske mindre viktigt. Det viktiga är att de är av sådan art att man har övertygelsen att kunna följa dem och inte dras med och köper när Mr Market börjar få fnatt och börjar sätta kurser som är högt över vad du själv värderat bolaget till.

Hur ser du på begreppet risk i aktiesammanhang?

tisdag 10 januari 2012

Analys av Telenor

Analys av Telenor utifrån mina ratingkriterier.Telenor erbjuder mobiltelefoni-tjänster i 11 länder (19 totalt via delägda dotterbolag). Telenor är också Nordens ledande distributör av TV-tjänster (Norges Television och Canal Digital är några av tjänsterna). Norden står för 43% av omsättningen följt av Asien med 41%.

Telenor är en av världens största aktörer inom mobiltelefoni-tjänster med ca 203 miljoner kunder. Mycket tack vare sin satsning i länder i Asien så som Bangladesh, Thailand, Indien, Pakistan mf.l.

Telenor har sin bakgrund i det statliga Telegrafverket som bildades 1885. Liksom i övriga nordiska länder skedde en avreglering av telekombranschen i mitten av 90-talet. Ett försök gjordes bl.a. till ett samgående med svenska Telia, men det blev aldrig så. År 2000 blev Telenor noterat på Oslobörsen med norska staten som majoritetsägare.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja. Telenor är noterat på norska OBX.

Tydlig ägare >20%: Ja. Norska staten äger 54% av aktierna..

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Visserligen blev det ingen utdelning 2008 men annars har Telenor levererat utdelningar 9 av de senaste 10 åren.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja.

Konjunktur-okänslig: Ja. Stabilt kassaflöde från verksamheten.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 39,8 miljarder nok i räntebärande skulder jämfört med ca 93,6 miljarder nok i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 0,81. Det är den starkaste balansräkningen i Norden av de stora, börsnoterade telekomoperatörerna.

Bättre än index? Telenor ger en hyfsad utdelning ofta ca 3-4% i direktavkastning. Tillväxten har tillika varit ca 10%/årligen (5-års medel). Jag bedömer det som att Telenor har förutsättningarna för att fortsätta växa i med detta eller bättre. Det har varit en del problem med satsningen i Indien men det tycks börja lätta och att intäkterna börjar hinna ikapp kostnaderna även där.

Förtroende för ledningen: Ja

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det t.ex. gällande tilldelning av tillstånd och licenser. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget kan ha svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Telenor får godkänt på 9 kriterier av 9, men med en braklapp. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så verkarTelenor ha en plats i portföljen. Detta märks tyvärr dock ofta i värderingen. Framtida avkastning är ju en funktion av priset man betalar. Därav är tålamod en viktig egenskap vid investeringar. Det behövs också en djupare titt i verksamheten och redovisningen, men inledningsvis ser Telenor intressant ut, mycket intressant.


Vad är din syn på Telenor?

söndag 8 januari 2012

Intervju med Peter Nilsson och Johnny Torssell

Peter och Johnny har skrivit ett flertal böcker tillsammans så som Edge - Lyft din aktiehandel till en ny nivå , Tradinghandboken och Bli börsproffs på ett par timmar - 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer.

Peter har även tillsammans med Martin Lagerholm skrivit Smallcaphandboken - Hur du handlar och värderar aktier i mindre bolag .

Den nyaste boken som Peter och Johnny skrivit, som även Johan Hellström är medförfattare till, är Framgångsrik Aktiehandel - 10 vinnande strategier. Boken presenterar 10 strategier för både kortsiktiga och långsiktiga placerare.


Tillsammans driver ockå Peter och Johnny projekten E2 Trading (tillsammans med Johan Hellström) och Randomwalk med inriktning mot trading.

Peter och Johnny hade nyligen vänligheten att ställa upp på att svara på några intervjufrågor. Tack! Nedan följer resultatet.

Kan ni berätta lite kort om er själva?

Peter Nilsson: Jag har provat på en hel del olika jobb inom finans: analytiker, räntehandlare, fondförvaltare, valutahandlare och aktiemäklare. I dag är jag privat aktiehandlare och driver ett nystartat projekt som heter E2 Trading. Jag är 40 år och har studerat börsen i 25 år. Det fina är att jag lär mig nya saker om börsen och mig själv fortfarande. Johnny och jag har skrivit flera böcker i ämnet trading/analys. Den senaste ”Framgångsrik aktiehandel – 10 vinnande strategier” har vi skrivit tillsammans med min kompanjon på E2, Johan Hellström.

Johnny Torssell: Jag heter Johnny Torssell och har jobbat professionellt i finansbranschen sedan maj 1986. Jag är nyss fyllda 50 år och har en familj bestående av en fru och tre barn. Mina intressen är, förutom börsen, meditation, dvs kunskap om sinnet och sinnets natur. Jag jobbar sedan 6 år tillbaka på Carnegie Privatbank som börs- och caseanalytiker.


Om man vill lära sig mer om sparande och aktier har ni några förslag på var man ska börja?

Peter Nilsson: Om man är helt ny föreslår jag att man går med i Aktiespararna. Det är en god idé även om man är veteran, men som nybörjare är det perfekt. Vidare handlar det om att öva. Är man fundamentalt inriktad så läs analyser och rapporter från bolagen. Skaffa en bred bas så att du kan jämföra olika bolag. Aktier är till stor del ett relativt spel. Om du är teknisk inriktad så titta på diagram, läs utbud och efterfrågan i diagrammen. De som har möjlighet att sitta bredvid en mentor – ta den chansen. Att lära sig från en som redan kan är det bästa sättet. Läs mycket böcker och gå på föreläsningar, men var noga med källkritiken.

Johnny Torssell:
Då passar jag på att rekommendera några av våra egna böcker t ex vår senaste bok Framgångsrik Aktiehandel – 10 vinnande strategier.


Vilka "fällor" ska man akta sig för enligt er när det gäller sparande och aktier?

Peter Nilsson: Det finns många! Johnny och jag har en agenda mot det vi kallar marknadsmyter. Det finns massor med ”regler” och ”sanningar” som helt saknar värde för aktiehandlare. Trots det lyfts det fram som sanningar. Ett par enkla exempel är att börsens aggregerade p/e-tal kan användas för att prognostisera börsen, eller att guld är en bra hedge mot en fallande börs, eller att ett stigande oljepris leder till en fallande börs, att ekonomin leder börsen o s v. Svaret är således: gå inte i fällan som innebär att man tar allt experter säger eller skriver för sanning. Plocka fram papper och penna och undersök själv hur det förhåller sig. Formulera hypoteser, agera som en forskare. Som aktiehandlare finns det en drös mentala fällor som är lätta att falla i. För den som vill fördjupa sig i dem är Behavioural Finance ett bra ämnesområde.

Johnny Torssell: Jag tycker att det är viktigt att lära sig att tänka självständigt och inte agera utifrån det som står i tidningarna. När flocken av placerare/analytiker/experter är av samma åsikt då skall vi vara försiktiga. Är alla pessimister skall vi börja leta tecken på en botten och är alla optimister skall vi börja leta tecken på en topp.


Har ni någon förebild när det kommer till aktier och investeringar och i så fall varför just han/hon?

Peter Nilsson:
Victor Niederhoffer, Benoit Mandelbrot, Jesse Livermore, Bill Williams, Larry Williams, Brett Steenbarger, Björn Davegårdh, min far Kjell Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellström. Alla har gått sin egen väg och bidragit stort till mitt sätt att se på börsen och vad jag kan idag.

Johnny Torssell: Joe Ross & Bill Williams. Jag har besökt båda dessa herrar som är duktiga traders båda två.

torsdag 5 januari 2012

Analys av G5 Entertainment

 OBS! Denna analys är gammal och slutsatserna är ej längre giltiga. Analysen ligger kvar som "historisk referens". Innehavet är avyttrat.

G5 Entertainment har funnits i portföljen i två år så man kan ju tycka att det sannerligen är på tiden med en enklare analys, en s.k. "back-testing" utifrån mina nyinvesteringskriterierG5 Entertainment är listat på Aktietorget och är utvecklare och förläggare av nedladdningsbara spel för mobil och pc samt för stationära och bärbara konsoler. G5 utvecklar och publicerar egna spel och äger ett antal pc- och iPhone-spelkoncept som exempelvis Supermarket Mania, Stand O' Food och Mahjong Artifacts.

Tillväxtspotential - Ja. Ökad vinstpotentialen ligger i en fortsatt ström av utvecklade och lanserade spel. Marknaden är växande och även om det finns många konkurrenter som slåss om marknadsandelar så har bolaget i alla fall hittills lyckats bevisa sin kapacitet. Dock ska tilläggas att man är känslig för eventuella bakslag, men eftersom mängden spel som nu lanseras kontinuerligt är relativ stor så ser jag risken som mindre nu än den var tidigare. Om man kan fortsätta i samma takt utan att dra på sig för stora kostnadsökningar.

Förtroende för ledningen - Ja. Min bedömning är att bolaget har en, visserligen relativ ung, men kompetent ledning. VDn är själv en av grundarna och äger ca 8% av bolagets aktier.

Ok pris - Ja. Bolaget klarar (samt klarade vid första köp) P/E kravet. Min bedömning sedan tidigare (se tidigare bedömning här) är en vinst på ca 2,50 kr/aktie för 2012. I nuläget handlas bolaget runt 21 kr vilket då ger ett P/E på ca 8,5 baserat på den bedömningen. Ledningen själva har under senare tid spått ett resultat på 3,20 kr/aktie för 2012 (Motsvarar ca PE 6,5 för 2012). Nuvarande kurs ligger inte nära ATH.

Ok balansräkning - Ja. Bolaget är i princip skuldfritt.

Bedömd av tredje part - Att investmentbolaget Traction, som specialiserar sig på att utveckla och förädla entreprenöriella företag, gick in som ägare ser jag som ett styrketecken.

Saker på plats - Ja. Spel utvecklas, lanseras och genererar intäkter.

Information tillgängligt - Ja. Bolaget presenterar regelbundet information. Nästan lite väl föredömligt kan jag tycka ibland. Prognoserna för framtiden är av sådan karaktär. Jag är av åsikten att man från ledningshåll ska vara försiktig med för exakta prognoser. När man blir för "duktig" i att kunna prognosticera resultat väcks frågor om bokföring t.ex. sättet på hur man gör avskrivningar. G5 Entertainment använder 2 år som avskrivningsperiod för sina spel från då de lanseras. Personligen finner jag inte det allt för iögonfallande, men det bör i alla fall noteras.

G 5 Entertainment får godkänt på 7 kriterier av 7. Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så får G5 Entertainment godkänt och är därmed en värdig kandidat för att ha/ta in i portföljen. Naturligtvis i lagom dos, som med alla spekulativa innehav.

Vad är din syn på G5 Entertainment?

onsdag 4 januari 2012

Intervju med Erik Liden

Erik Lidén är VD och tillika förvaltare i fondbolaget Scientia. Erik är tillsammans med Olle Rossander författare till boken Lönsamma aktietips? - Verkligheten bakom tidningarnas och analytikernas råd. Boken presenterar resultatet av en omfattande undersökning kring tidningarnas aktieråd, hur pålitliga de är, hur olika tidningar skiljer sig åt och hur köp- och säljråd slår olika.

Förvaltningsfilosofni i Scientias fonder går under namnet InsiderModellen. En modell där man dagligen bearbetar information om insiderhandel i börsnoterade bolag. Placeringsbesluten genereras sedan utifrån den informationen.

Erik hade nyligen vänligheten att ställa upp på att svara på några intervjufrågor. Tack för det Erik! Det är alltid intressant att ta del av andras syn på aktier, sparande och investeringar. Nedan följer resultatet.Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag är 37 år och är VD för Scientia Fund Management som jag även har grundat. Vi har utvecklat en förvaltningsmodell som följer de placeringar som insiders gör. Modellen går under namnet "InsiderModellen" och baseras på fyra års vetenskaplig forskning som jag själv har bedrivit. Jag har således en bakgrund som forskare på Handelshögskolan i Göteborg. Min akademiska bana är relativt lång och jag inledde den via studier i maskinteknik på Chalmers redan 1993. Maskiningenjörsutbildningen kompletterades med en civilekonomutbildning som jag avslutade på Handelshögskolan 1999 och därefter blev det forskarstudier i nationalekonomi. Jag har alltid varit intresserad av aktier och att det skulle bli en framtid för mig inom detta område var ingen slump.

InsiderModellen som vi förvaltar efter inhämtar varje dag information om de senaste tidens aktieaffärer av insiders och letar då efter mönster i affärerna som vår forskning visar att det är vinstgivande att följa. Merparten av insiderhandeln sänder inga sådana signaler så det gäller att veta vilka affärer man ska följa. Scientia förvaltar idag tre fonder: Hedge, Sverige och Asien. Jag förvaltar samtliga och det är detta som är vår "edge". Eftersom InsiderModellen inte kräver ett stort analytikerteam eller förvaltarteam kan vi förvalta effektivt till en relativt låg kostnad.


Om man vill lära sig mer om sparande och aktier har du några förslag på var man ska börja?

Att gå på företagspresentationer är en bra start för då får man möjlighet att träffa företagsledarna och ställa sina egna frågor. Att spara i aktier är till stor del en fråga om sunt förnuft. Genom att fundera enkelt, ställa frågor och läsa tidningar så får man en bra grund. Ett medlemskap i intresseorganisationen Aktiespararna är något som jag kan rekommendera. I medlemskapet ingår tidningen Aktiespararen som kanske inte är den snyggaste tidningen, men innehåller mycket matnyttig information.

Till sist, prata gärna med likasinnade om placeringar, men var inte rädd för att gå din egen väg. Den stora framgången i placeringar får man när man hittar något som andra har missat. Tråkiga bolag som det sällan skrivs något om - där finner man ofta undervärderade aktier. Leta där.


Vilka "fällor" ska man akta sig för enligt dig när det gäller sparande och aktier?

Lita inte på vad tidningarna skriver! Var kritisk till allt - även vad dina vänner säger. En annan sak du bör undvika om du kan är belåning, dvs. att använda dina andra placeringar för att låna pengar till fler placeringar. En bra tumregel som många av de mest framgångsrika placerarna jag känner använder är att köpa när det har sjunkit en tid, och sälja efter en tids uppgång. Det innebär att du har torrt krut när det är köpläge. Insiders som kollektiv agerar på just detta sätt.


Har du någon förebild när det kommer till aktier och investeringar och i så fall varför just han/hon?

Jag har haft förmånen att träffa en rad framgångsrika placerare och jag har tagit med mig mycket av vad dem har att förmedla, men långt ifrån allt. Det är just detta som är tjusningen med placeringar - ingen investerare gör rätt/resonerar rätt hela tiden. En visdom som jag tycker är bra att ha med sig för en nybörjare är ett råd jag fick en gång av en av de främsta svenska placerarna på börsen: "När du ska göra en placering gör din egen hemläxa och prata inte med någon om den. Du har bara dig själv att skylla om du inte gjort din hemläxa. Om du har hittat ett kraftigt undervärderat bolag kommer sannolikt alla du pratar med ha motsatt analys och du kan då påverkas av deras synpunkter."

söndag 1 januari 2012

Analys av TDC

Analys av TDC utifrån mina ratingkriterier.


TDC är en förkortning för Tele-Danmark Communications. TDC erbjuder telekommunikation lösningar i Danmark och övriga nordiska länder. TDC är också Danmarks ledande leverantör av TV-tjänster. TDC är Danmarks motsvarighet till vårt svenska Telia. Viktigast för omsättningen är mobiltelefonitjänster (28%), och nätverk- och internet-tjänster (28%) följt av fast-telefoni (22%), TV-tjänster (11%) och övriga applikationer (11%).

Efter ett antal olika strukturaffärer under tidigare år har TDC nu istället börjat renodla sin verksamhet och sålt dotterbolag eller sina andelar av dem i länder som t.ex. Lettland, Schweiz, Polen, Ungern m.fl. Fokus hålls nu på den nordiska marknaden m.a.o. Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Large eller midcap eller motsvarande: TDC är noterat på Köpenhamns largecap.

Tydlig ägare >20%: NTC äger 59% av aktierna. Det kan vara värt att nämna några ord kring just ägarbiten. NTC (Nordic Telephone Company) är egentligen en sammanslutning av riskkapitalbolag som försökt köpa ut TDC ur Köpenhamn-börsen men misslyckats. Under 2010 har man istället börjat sälja ut sin andel och gått från en 88% andel till nuvarande 59%. Även om ägarandelen utgör över 20% så kan man fråga sig om NTC utgör "tydliga ägare"? NTC liknar mera en samling motvilliga riskkapitalister som gjort en fel-satsning och nu vill komma ur positionen men med så mycket av kassan som möjligt. Baserat på denna tolkning av vad tydlig ägare står för underkänns TDC på detta kriteriumet.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Inför 2011 så ska 4,35 dkk ges. Utvecklingen på sikt är osäker. Ingen utdelning gavs t.ex. 2010 eller 2009 eftersom NTC tog ut saftiga utdelningar strax innan man började sälja av sitt innehav. För ryckigt och osäkert för att klara kriteriumet.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja.

Konjunktur-okänslig: Redovisad vinst (dkk/aktie) var 3,06 år 2010, 2,45 år 2009 och 0,71 år 2008. Vinsten från affärsverksamheten har inte egentligen ökat så kraftig som det ser ut som. Detta syns om man tittar på kassaflödet som inte tar hänsyn till nedskrivningar. Kassaflödet från verksamheten är stabilt, men mycket av det senare genererade kassaflödet har används till att betala av skulder. Verksamheten som sådan får dock anses som konjunktur-okänslig.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Nej. Ca 32 miljarder dkk i räntebärande skulder jämfört med ca 20,9 miljarder dkk i eget kapital (siffror från ÅR 2010). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 2,10. Högst av de nordiska telekomoperatörerna? Total skuldsättning har gått från ca 68 miljarder dkk år 2008 till 44 miljarder dkk år 2010. Eget kapital har sjunkit i liknande omfång p.g.a. försäljningar av delar av verksamheten samt nedskrivningar.

Bättre än index? Jag får uppfattningen av att TDC är ett "mjölkat" case, eventuellt ett s.k. "turn-around case". Dock ska det enligt min mening finnas starka, långsiktiga ägarintressen om ett turn-around case ska kunna lyckas. Vinsten från verksamheten har ej lyckats öka i någon egentlig mening över tid. Jag är skeptisk till att TDC ska lyckas utveckla sig bättre än index.

Förtroende för ledningen: Som vanligt så är jag ganska givmild här så vida jag inte hittat något speciellt att sätta fingret på. Ledningen är dock en funktion av ägarintresset från majoritetsägarna. Kan vara värt att ha i åtanke. Dock ser jag redan nu att gräva djupare här har ingen betydelse för slutsummeringen. Även när TDC får godkänt här så...


...får TDC godkänt enbart på 5 kriterier av 9. Detta leder då till rating: C.


Slutsats

Med ratingen C så ges TDC underkänt. Detta är ett bolag som, fast det är ett telekombolag och defensivt till sin natur, inte passar i portföljen. Jag låter med varm hand riskkapitalet behålla sitt bolag.


Vad är din syn på TDC?

Forum - TDC