fredag 13 januari 2012

Risk

Risk är ett begrepp som ofta förknippas med aktier. Man kan se olika på begreppet risk i detta sammanhang. En del kopplar det till volatiliteten på en aktie´s kurs, en del menar på att hög risk ger hög potential et.c.


Själv anser jag att det finns två huvudsakliga risker man har att förhålla sig till när det gäller aktier och investeringar.

Den ena risken är bolaget i sig självt. Det finns en risk att bolaget inte är "bra" d.v.s. motsvarar de krav och förväntningar man har på det. Det är här mina kriterier kommer in i bilden. Genom dem försöker jag just avgöra vilka som har förutsättningarna till att motsvara mina krav och förväntningar. Naturligtvis är man som amatör begränsad i både tid, resurser och erfarenheter. Man får försöka ringa in vad som är viktigast, vilka kvaliteer man värderar högst samt sätta upp en screening-process och analysförfarande som både klarar av jobbet att finna goda bolag samtidigt som det inte är för "resurskrävande" eller komplicerat. Det sägs att Warren Buffett ofta kan avgöra på 5 minuter om han ska köpa ett bolag eller inte. Kanske är det så. Helt klart är det i alla fall att han inte förordar komplicerade uträkningar.

En del menar på att, för att bli en bra investerare så ska man skaffa sig en "edge" över andra. D.v.s. veta eller kunna mer om något än vad tusentals andra som analyserar samma bolag kan eller vet. Jag själv ger inte mycket för det. Så vitt jag vet så är ett informationsövertag dels i stort sett omöjligt att få, dels så är jag oerhört tveksam till att det är till någon fördel. Själv är jag mer inne på att man bör skaffa sig en screening, analys och beslutsprocess som fungerar på så sätt att man kan handla utefter den med övertygelse. Då är inte informationsmängden det viktigaste. Istället handlar det om vilka parametrar, vilken information, du ska beakta i din process.

Den andra risken är risken att man betalar för mycket. Köper du ett bolag som utvecklas ok så får du en ok avkastning om du köper det till ett ok pris. Vilket är... ok. Du får en väldigt bra avkastning om du köper samma bolag till ett väldigt bra pris. Köper du det dyrt så löper du dock stor risk att inte få någon bra avkastning alls. Även om det är svårt att värdera bolag, så se i alla fall till att undvika att köpa dyrt!

Vad som är billigt och vad som är dyrt är naturligtvis inte en enkel fråga, men i likhet med ovan så tror jag att genom att sätta upp egna ramar för detta så har man en fördel. Vilka parametrar man använder är kanske mindre viktigt. Det viktiga är att de är av sådan art att man har övertygelsen att kunna följa dem och inte dras med och köper när Mr Market börjar få fnatt och börjar sätta kurser som är högt över vad du själv värderat bolaget till.

Hur ser du på begreppet risk i aktiesammanhang?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar