onsdag 25 januari 2012

Analys av Tele2

Analys av Tele2 utifrån mina ratingkriterier.


Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom telefoni, bredband, datanät samt kabel-TV till privat- och affärskunder. Bolagets primära fokus är mobil. Idag utgör mobiltelefoni ca 2/3 av omsättningen. Tele2 är verksamt i Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Litauen, Lettland, Kroatien, Kazakstan, Holland, Tyskland och Österrike. Sverige utgör bolagets största marknad.

Large eller midcap eller motsvarande: Tele2 är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Kinnevik innehar 30,5% av kapitalet och 47,4% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Tele2 har gett utdelningar de senaste 8 åren och förväntas fortsätta. Dock gavs det inte utdelningar i bolagets "barndom". De ordinarie-utdelningarna har sedan de börjat givas bibehållits samt kompletterats med frikostiga extra-utdelningar.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja liksom andra telekomoperatörer så är det inte innovativ produktutveckling utan andra faktorer som avgör.

Konjunktur-okänslig: Tele2 som är ett förhållandevis ungt bolag har uppvisat förlust två (2007 och 2006) av de senaste tio åren fast med bibehållandet av utdelningar de åren. Kassaflödet från verksamheten har dock genom vått och torrt ökat och ter sig stabilt. Jag är dock lite selektiv här och anser att två redovisade förluster är en för mycket för att kriteriet till fullo ska vara uppnått. Detta också med hänsyn till att utdelningshistoriken inte är särskilt lång.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 14,7 miljarder kr i räntebärande skulder jämfört med ca 21,2 miljarder kr i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,15.

Bättre än index? Vinsterna ökar och verksamheten växer. Min bedömning är att Tele2 har förutsättningar att avkasta bättre än index.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Tele2 får godkänt på 8 kriterier av 9, men med en brasklapp. Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så är Tele2 en ok kandidat till portföljen.


Vad är din syn på Tele2?


4 kommentarer:

 1. Saknar två punkter i din "värderingsmall". Dels värdering, som är ytterst viktig, dels lönsamheten som jag tycker är relativt låg i tele2s fall.

  Marwin

  SvaraRadera
 2. Tack för input Marwin!

  Jag kör inte någon egentlig värdering i kr räknat i detta skedet. De bolag som hamnar på övre delen av skalan på kriterierna är enligt mig värda att lägga tid på att försöka värdera. Jag gör ibland dylika värderingar på forumet, men visst, kanske är det dags att utveckla modellen.

  SvaraRadera
 3. Gillar analysen.

  Dock undrar jag om den ryska marknaden påverkar Tele 2 positivt eller negativt. Har för mig att jag läste nått för ett tag sen om att det var svårt för dem att slå igenom där. Vad tror du? Jag lyckas sitta på några aktier i bolaget så jag hoppas så klart att Ryssland kommer bli en tillväxtmarknad för dem även om det inte är det idag.

  SvaraRadera
 4. Ryssland är iofs Ryssland. Man vet aldrig vad som kan hända men så vitt jag vet har man ju dubblat omsättning samt vinst från den ryska marknaden från 2007 till 2010. Samtidigt som en "mogen" marknad som den svenska varit relativt lika över tid vad det gäller försäljning och rörelseresultat. Jag gör bedömningen att Tele2 har förutsättningarna att fortsätta växa i österled. I vilken omfattning är ju dock svårare att bedöma.

  SvaraRadera