fredag 20 januari 2012

Analys av Millicom

Analys av Millicom utifrån mina ratingkriterier.


Millicom är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefonitjänster i 13 länder i Latinamerika och Afrika. Millicom bedriver även bredbandsverksamhet i Centralamerika. Bolagets tjänster marknadsförs huvudsakligen under varumärket Tigo. I andel av omsättningen är Centralamerika den störst marknaden med ca 40% av omsättningen, tätt följt av Sydamerika med ca 39% och Afrika på ca 21%.

Large eller midcap eller motsvarande: Millicom är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Kinnevik äger ca 35% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Troligen. Man har fått iordning på sin balansräkning samt kan växa samtidigt som man numera har ett fritt kassaflöde att dela ut, men sett till historiken så är det för kort historik och lite för oförutsägbart för att bolaget ska få godkänt här.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja.

Konjunktur-okänslig: Ja. Visserligen har vinsten varierat något men kassaflödet från verksamheten har ökat år för år. Man har redovisat ett enstaka förlustår (2002).

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 2 miljarder usd i räntebärande skulder jämfört med ca 3,4 miljarder usd i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,06.

Bättre än index? Med en diversfierad exponering mot tillväxtsmarknader så visst har Millicom förutsättningarna att utvecklas bättre än index. Detta märks dock ofta i värderingen som man naturligtvis också måste ta i beaktande. Avkastningen är ju som alltid en funktion av priset man betalar.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Millicom får godkänt på 8 kriterier av 9, men med en brakslapp Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så är Millicom en ok kandidat till portföljen utifrån mina s.k. ratingkriterier.


Vad är din syn på Millicom?

3 kommentarer:

 1. Kan vara en intressant investering. Morningstar anser att de har bestående konkurrensfördelar, se länken: http://quote.morningstar.com/stock/s.aspx?t=MIICF

  SvaraRadera
 2. Tack för länken Gustav! :) Ja Millicom är intressant, speciellt då man lyckats uppvisa en fortsatt hög ROE fast med en sjunkande skuldsättning. Det bör, om det håller i sig över tid, vara en bra kvalitetsstämpel. Räknat på de senaste 3 åren så uppvisar Millicom en ROE på ca 35% i medel. Inte illa.

  SvaraRadera
 3. I veckan som gick var det en strategiuppdatering i Millicom. Ledningen utlovade dubblad omsättning på 5år. Främst skall pengarna komma från nya mobilkunder, nya bank/betaltjänster och fastnät i sydamerika. Det ledde till nya uppvärderingar från analytikerna.

  Millicom rekar
  ABG Sundal Collier 578
  Bank of America Merrill Lynch 600
  Citi Bank 645
  Goldman Sachs 815
  Morgan Stanley 500
  SEB 560
  Danske Bank 580
  UBS 630
  Snitt 613


  SvaraRadera