tisdag 10 januari 2012

Analys av Telenor

Analys av Telenor utifrån mina ratingkriterier.Telenor erbjuder mobiltelefoni-tjänster i 11 länder (19 totalt via delägda dotterbolag). Telenor är också Nordens ledande distributör av TV-tjänster (Norges Television och Canal Digital är några av tjänsterna). Norden står för 43% av omsättningen följt av Asien med 41%.

Telenor är en av världens största aktörer inom mobiltelefoni-tjänster med ca 203 miljoner kunder. Mycket tack vare sin satsning i länder i Asien så som Bangladesh, Thailand, Indien, Pakistan mf.l.

Telenor har sin bakgrund i det statliga Telegrafverket som bildades 1885. Liksom i övriga nordiska länder skedde en avreglering av telekombranschen i mitten av 90-talet. Ett försök gjordes bl.a. till ett samgående med svenska Telia, men det blev aldrig så. År 2000 blev Telenor noterat på Oslobörsen med norska staten som majoritetsägare.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja. Telenor är noterat på norska OBX.

Tydlig ägare >20%: Ja. Norska staten äger 54% av aktierna..

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Visserligen blev det ingen utdelning 2008 men annars har Telenor levererat utdelningar 9 av de senaste 10 åren.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja.

Konjunktur-okänslig: Ja. Stabilt kassaflöde från verksamheten.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 39,8 miljarder nok i räntebärande skulder jämfört med ca 93,6 miljarder nok i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 0,81. Det är den starkaste balansräkningen i Norden av de stora, börsnoterade telekomoperatörerna.

Bättre än index? Telenor ger en hyfsad utdelning ofta ca 3-4% i direktavkastning. Tillväxten har tillika varit ca 10%/årligen (5-års medel). Jag bedömer det som att Telenor har förutsättningarna för att fortsätta växa i med detta eller bättre. Det har varit en del problem med satsningen i Indien men det tycks börja lätta och att intäkterna börjar hinna ikapp kostnaderna även där.

Förtroende för ledningen: Ja

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det t.ex. gällande tilldelning av tillstånd och licenser. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget kan ha svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

Telenor får godkänt på 9 kriterier av 9, men med en braklapp. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så verkarTelenor ha en plats i portföljen. Detta märks tyvärr dock ofta i värderingen. Framtida avkastning är ju en funktion av priset man betalar. Därav är tålamod en viktig egenskap vid investeringar. Det behövs också en djupare titt i verksamheten och redovisningen, men inledningsvis ser Telenor intressant ut, mycket intressant.


Vad är din syn på Telenor?

2 kommentarer:

  1. Titta gärna på France Telecom. Riktigt hög direktavkastning till det priset.

    SvaraRadera
  2. Tack för tipset! Jag ska ta mig en titt.

    SvaraRadera