söndag 29 januari 2012

Analys av TeliaSonera

Analys av TeliaSonera utifrån mina ratingkriterier.


TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera finns i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.

Telia börsnoterades år 2000 och blev då en av våra svenska folkaktier. Inte lång efteråt (2002) kom ihopslagningen med finska Sonera.

Large eller midcap eller motsvarande: TeliaSonera är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Svenska staten äger 37,3% och finska staten 13,7%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. TeliaSonera har gett utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja även om tekniska förutsättningar ändras över tid så måste man inte lägga några större resurser på produktutveckling. Istället är det marknadsföring samt anbudsförfarande på licenser som i huvudsak gäller för att ta marknadsandelar. Även en del infrastrukturella investeringar tillkommer naturligtvis, men TeliaSonera är inte beroende av att ha utvecklat bästa teknologin för att kunna plocka kunder.

Konjunktur-okänslig: Ja. TeliaSonera har uppvisat en stabil intjäningsförmåga. Tittar vi bakåt så redovisades visserligen en förlust för verksamhetsåret 2002 men det påverkade inte utdelningen.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Ca 95 miljarder kr i räntebärande skulder jämfört med ca 122 miljarder kr i eget kapital (siffror från Q3 2011). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,09.

Bättre än index? TeliaSonera anses generellt som en trygg hamn, en defensiv aktie. Någon raketutveckling ska man inte räkna med för aktien i sig men med åtanke på att man årligen ger relativt goda utdelningar så är min bedömning att man för rätt inköpspris mycket väl kan få en mycket bra avkastning som slår index över tid.

Förtroende för ledningen: Ja.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det t.ex. gällande tilldelning av tillstånd och licenser. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget kan ha svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

TeliaSonera får godkänt på 9 kriterier av 9, men med en braklapp. Detta leder då till rating: AA.


Diverse nyckeltal

ROE, 3 årsmedel (2007-2010) 15,9%
Debt/Equity (Q3 2011) 1,09
Eget kapital/aktie (Q3 2011) 28,30 kr
FCF, 5 års medel (2006-2010) 2,61 kr/aktie
Vinst, 5 års medel (2006-2010) 4,17 kr/aktie
Utdelning, 5 års medel (2006-2010) 3,42 kr/aktie
Vinst (2010) 4,73 kr/aktie
Utdelning (2010) 2,75 kr/aktie
TTM vinst (Q3 2011) 4,24 kr/aktie


Slutsats

Med ratingen AA så är TeliaSonera en  värdig kandidat till portföljen. Stabil intjäningsförmåga i kombination med en sund balansräkning och goda utdelningar är ett vinnande koncept vid en snabbare titt utifrån mina s.k. ratingkriterier.

Vad är din syn på TeliaSonera?


2 kommentarer:

  1. Trevlig aktie och i min portfölj. En fundering är hur säkra mobilintäkterna är på sikt, om t.ex. Apple eller Google utvecklar något som gör att operatörerna inte behövs.

    SvaraRadera
  2. Ja den som lever får se, men jag är nog inte rätt person att rådfråga om sådana nymodigheter. Jag har t.ex. fortfarande kvar min hajfenan med kontantkort... ^^

    SvaraRadera