tisdag 17 januari 2012

Analys av France Telecom

Analys av France Telecom utifrån mina ratingkriterier.France Telecom är en av världens största telekomoperatörer med nästan 200 miljoner kunder i 220 olika länder. Fram till 1988 hette France Telecom "Direction Generale des Telecommunications" då ett drektiv kom om att öppna upp för konkurrens inom den publika sektorn. 2004 sålde den franska staten ut andelar och minskade sitt ägande och något senare lanserade France Telecom varumärket Orange. Orange är nu det varumärkesnamn France Telekoms kunder möter världen över när de har France Telecom som operatör.

Som den största operatören i landet och tidigare monopolinnehavare står Frankrike även för den största andelen av France Telecoms intäkter, 49%. Polen och Spanien är sedan de näst största geografiska marknaderna sett till enskilda länder, 9% respektive 8%. Övriga länder är uppdelade på resterande tredjedel. Sett till arbetskraften så arbetar 60% av bolagets anställda i Frankrike. France Telecom har totalt nästan 200.000 anställda.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja France Telecom är noterat både i Paris som på NYSE (ticket = FTE)

Tydlig ägare >20%: Franska staten är största ägaren med 27%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. France Telecom har gett utdelningar de senaste 10 åren förutom 2002. Utdelningar förväntas fortsättas att ges. France Telecom betalar ut utdelningar två gånger per år, under Juni och September. Baserat på de sista 5 årens siffror har utdelningstillväxten varit ca 3% i medel. Ledningen är mån om att försöka bibehålla utdelningar (Se nedan).

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Innovativ produktutveckling är inte en av faktorerna som avgör bolagets framtid.

Konjunktur-okänslig: Kassaflödena är stabila. France Telecom klarar ur detta perspektivet konjunktursvängningar bra.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Nej. France Telecom sitter på en del skulder. Ca 39,1 miljarder euro i räntebärande skulder jämfört med ca 31,5 miljarder euro i eget kapital (siffror från ÅR 2010). Debt/Equity ratio vid samma tillfälle var 1,99. Visserligen inte så dåligt som branschsämsta Telefonica, men än dock i det övre spannet för de större telecom-operatörerna i Europa.

Bättre än index? Jag vacklar i min bedömning men det slutgiltiga svaret får bli nej. Några egentliga förutsättningarna för tillväxt verkar inte finnas. Ledningens fokus ligger just nu på att bibehålla utdelningarna vilket verkar kanske kunna ske för 2012 och 2013. En del av problematiken verkar vara att man står inför stora investeringsbehov i sitt nät i Frankrike samtidigt som man pressas av allt större konkurrens där från andra lågpris-aktörer. Kortsiktigt verkar man lösa detta genom försäljning av delar av sin verksamhet samt genom att påbörja ett återköpsprogram för att kunna bibehålla utdelningarnas storlek sett till per aktie. Problemen har dock inprisats en hel del i kursen då France Telecom baserat på nuvarande utdelningar har en direktavkastning på nästan 12%. Klarar man av att bibehålla utdelningarna och få igång skutan så kommer totalavkastningen på en investering i France Telecom bli mycket bra över tid. Problemet är bara att det är en väldigt rejäl skuta att både hålla flytande som att få fart på...

Förtroende för ledningen: Ja, det får som brukligt vara ok här såvida jag inte har något specifikt att anmärka.

Övrigt: En brasklapp skjuts in. Börsens svängningar och råvarupriser påverkar inte nämnvärt, men däremot gör politiska beslut det. Detta är en omvärldsfaktor som bolaget har svårt att parera och som dessutom kan få en ganska kraftig betydelse på resultatet.

France Telecom får godkänt på 7 kriterier av 9, men med en brakslapp. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så kan France Telecom eventuellt tas in i portföljen om man är medveten om och beaktar de svagare punkterna. Vissa likheter finns t.ex. med läkemedelsbolaget Astra Zeneca som också använder sig av stora återköp för att bibehålla och höja utdelningarna fastän verksamheten i sig inte utvecklas positivt i egentlig mening. I France Telecoms fall handlar det dock om ett försök att bibehålla utdelningarna inte få dem att växa. Samtidigt som man står inför investeringsbehov i en s.k. mogen marknad som Frankrike har man i egentlig mening ganska liten exponering mot världens tillväxtsregioner. Det är ju där man sett andra telekomoperatörer ha sin organiska tillväxt. Denna exponering är bra mycket mindre i France Telecoms fall.


Vad är din syn på France Telecom?

Forum - France Telecom

3 kommentarer:

 1. Fin utdelning men för höga skulder för att jag skulle våga investera. Är mer inne på Telia.

  Dock bra varumärke som verkar vara på tillväxt, se länken: http://www.telkom.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=204:millward-brown-brandz-top-100-orange-ranked-36th-&catid=1:latest-news&Itemid=28

  SvaraRadera
 2. Hur är din syn på France Telecom idag?

  Jag tycker det verkar rätt intressant.

  Här är några aktuella länkar
  http://seekingalpha.com/article/789761-telefonica-cheap-for-a-reason-equity-a-comparative-valuation

  http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=FTE&region=USA&culture=en-us

  Skulderna som anges av båda dessa är avsevärt lägre än 1.99.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min syn är "försiktig", men det gäller telekombranschen som helhet inte bara France Telecom.

   Radera