lördag 30 oktober 2021

Bulten Q3 2021

En annan rapport som likt Daimler visar på halvledarbristen är en underleverantör till personfordonsindustrin – Bulten.

Q3 2021 för Bulten innebar en minskning av försäljningen med 11 % och en minskning av orderingången på 37 % Visst känns sistnämnda siffran bekant från Daimlers personbilsförsäljning?

Bulten tillverkar en hel del fästelement. 85 % av försäljningen är som underleverantör till lätta fordon. Ytterligare 10 % till andra kommersiella fordon.

Bulten kunder utgörs av bl.a. Audi, BAIC, BMW, Fiat, Ford, Geely, Jaguar, Land Rover, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen, Volvo PV, Volvo, Mack, MAN, Renault och Scania.

Väldig bred men nischad kundgrupp m.a.o. Produktion återfinns i Sverige (Hallstahammar), Tyskland (Bergkamen), USA (Streetsboro), Polen (Bielsko-Biala), Ryssland (Nizhny Novgorod), Storbritannien (Pembroke), Taiwan (Taipei) samt Kina (Tianjin och Wuxi). Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Med ett börsvärde på ca 1,7 miljarder är man noterad på midcap. Huvudägare är Malmöbaserade och familjen Granlunds ägda Volito som är en investmentkoncern ståendes på tre ben. Fastigheter, industri och portföljinvesteringar. Bulten är tillsammans med t.ex. Anticimex, Peab m.fl. en av portföljinvesteringarna. VD för Volito Ulf Liljedahl som tillika är ordförande i Bulten. Ägandet uppgår till ca 24 %. Därefter kommer en rad fonder.

Återgår vi till själva rapporten så återger VD för Bulten läget väldigt bra.

”Bristen på halvledare, som påverkat produktionen i den globala fordonsindustrin sedan andra kvartalet 2021, var i ännu högre grad en hämmande faktor under det tredje kvartalet. Ett antal av våra kunders produktionsenheter har i perioder varit stängda eller haft reducerad produktion. Halvledar-bristens negativa påverkan på Bultens försäljning uppskattas till 25-30 procent under tredje kvartalet”

”Minskade volymer och lägre kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet har inneburit att vi behövt genomföra nöd vändiga inbromsande åtgärder i syfte att reducera vårt varulager, vilket fått kortsiktig negativ resultateffekt.  Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål är externa makroekonomiska och delvis geopolitiska faktorer som förväntas fortsätta påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under resterande delen av 2021.”

Trots en jättestark efterfrågan går det alltså inte leverera till fullo. Det här har gjort att Bulten idag handlas på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Att störningar förväntas fortsätta under resterande tiden av 2021 har väl inte glatt marknaden heller precis, men Bulten har hittills ändå lyckats parera det hyfsat väl. Rullande 12-månaders rörelsemarginal är på ca 6 % även om det sista kvartalet uppvisade 4 %. Ställer man det mot värderingen nu som är ca P/S 0,4 så ja...

PE-talet på ca 9 indikerar att Mr Market förväntar sig sjunkande vinst framöver och med de flaskhalsar som finns så kan det naturligtvis bli så. Q2 2020 bjöd ju på förlust då allt tog stopp och försäljningen halverades i jämförelse med kvartalet innan, men att det ska bli så illa nu känns lite väl pessimistiskt.

Soliditet på 51 %. Stark cyklisk men det finns ett pris som ibland rättfärdigar det med. Bulten bör ha förmåga att överföra kostnadsökningar på sina kunder. Brasklappen är istället att brist på andra komponenter (halvledare) sätter ned produktionstakten för Bultens kunder och påverkar verksamheten negativt.

Några tankar om Bulten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar