fredag 22 oktober 2021

Atlas Copco och ABB Q3 2021

Följande stycke sammanfattar Atlas Copco rapporten väl

”Den övergripande efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service var fortsatt hög och orderingången ökade signifikant jämfört med föregående års låga nivå. Ordervolymerna ökade för all typ av utrustning och service, med en solid tillväxt i alla affärsområden och i samtliga regioner.”

Ökad orderingång med 36 % och ökad försäljning med 12 %. Rörelseresultatet ökade med 26 %. Vinsten rullande 12-månaders ligger nu på 14,3 kr/aktie.

Orderingången imponerar. Detta är det tredje kvartalet med riktig hög orderingång och det har inte slagit av på takten än. Näst intill sjuka siffror har vakumteknik där kvartalet närmade sig 11 miljarder i orderingångar (att jämföra med ca 5-6 miljarder för Q3 år som 2018-2019). Både på utrustningssidan som service-sidan är det bra drag.

”Ordervolymerna för utrustning till industri och vetenskapliga applikationer växte starkt jämfört med föregående år och var hjälpt av ökad efterfrågan från de flesta kundsegment. Stark ordertillväxt uppnåddes i samtliga regioner.”

”Ordervolymerna för service ökade, både från industrikunder och kunder inom halvledarindustrin. Tillväxten var hjälpt av kundernas höga nyttjandegrad i egen verksamhet samt tidigare försäljningstillväxt av ny utrustning.”

Nu ska ju ordrar följas av försäljning, men än så länge ser det inte ut som annat än att det gör det.

Råkar vi i en framtid in i en större svacka så kan ju ordrar lätt ändras. Så vitt jag kan se i rapporten och i anektodisk bevisföring i omvärlden så snurrar allt på och det är inte brist på efterfrågan direkt.

Kikar vi på värderingen så följer det mönstret för cykliska bolag i en uppåtgående konjunktur (rapporterna släpar ju också verkligheten). PE-talet drar iväg före och vinsterna kommer efter. Jag tror vinsten kommer fortsätta klättra, men den svåra frågan är hur mycket.

Personligen tycker jag det är lättare att köpa på sig cyklisk när det är på väg ned. För att undvika ev. överpris och överoptimism. Då kan man ackumulera lite över tid under nedgången. Någon botten prickas dock aldrig.

I dagsläget utgör ca 16 % av Investors substans av Atlas Copco.

 

Tittar vi sedan på ABBs rapport så växte orderingången med 29 % och försäljningen med 7 %. Fin, fin efterfrågan m.a.o. VD avslöjar dock att:

”We make conscious efforts to screen that orders we accept are backed up by real demand, but in the current environment of a strained supply chain it is only fair to assume it includes a certain element of customers putting through safety-orders to secure future deliveries. All business areas contributed with double-digit growth rates and all segments and regions noted positive developments.”

Så det återstår att se vad som omvandlas till försäljning sedan då komponentbrist stökar till det.

I guidningen framåt nämns:

” In the fourth quarter of 2021, ABB anticipates a continued tight supply chain to impact customer deliveries. Comparable revenue growth is estimated to be broadly similar to the third quarter.”

ABB är ju historiskt sett en ganska stabil varelse försäljnings- och vinstmässigt. ABBs vinst lär fortsätta klättra härifrån inte minst beroende på det låga resultatet 2019 och 2020. Om den sedan toppar på 9,10 eller 11 kr/aktie får vi väl se. Varje försäljningskrona just nu värderas till 2,6. Det går inte öka försäljningen så snabbt som ordrarna kommer in och även om försäljningen skulle landa på hela 20 % högre och kursen ligga still så är det ändå en ganska saftig ”historisk premie” på värderingen. Inget fyndläge med någon ”margin of safaety” med andra ord och huruvida det är prisvärt eller inte beror ju på om Mr Market prisat in vinsttillväxten rätt eller ej.

I dagsläget utgör ABB ca 10 % av Investors substans. ABB är ett klassiskt fint storbolag. Dessutom kan de dra nytta av elektrifierings-trenden vilket gör att jag kanske underskattar framtida vinster, men jag köper hellre i så fall via Investor, med 15 % rabatt, än direktköper aktierna.

Några tankar om Atlas Copco eller ABB?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar