onsdag 15 februari 2012

Avvaktar med Mekonomen, ökat i Kinnevik

Jag tittade senast närmare på Mekonomen vid deras Q2 rapport: Mekonomen Q2 rapport

Slutsatsen av den, samt tidigare, granskning var "att Mekonomen inte kommer kunna öka sina vinster som förut och inte heller kommer utdelningstillväxten vara densamma som tidigare år."

Nu har Mekonomen presenterat bokslutsrapporten: Mekonomens bokslut

Resultat per aktie uppgick till 11,39 (10,95) kr och styrelsen föreslår en aktieutdelning om 8,00 kr (8,00). Rörelsemarginalen sjönk för helåret till 13% (14). Sett till endast Q4 var den dock nere på 10% d.v.s. då mer likt det jag bedömer vara branschgenomsnittet.

Just nu värderas Mekonomen till ca P/E 19,5 d.v.s fortfarande allt för dyrt eftersom jag inte ser förutsättningar till fortsatt tillväxt på samma sätt som skett de senaste åren. Ja man kan fortsätta göra NE och belåna sig för att förvärva konkurrenter och på så sätt ta marknadsandelar, men anledningen till den tidigare fina vinsttillväxten har till stor del varit förbättrade marginaler som så att säga verkat som katalysator för vinsttillväxt och ökad utdelningsförmåga.

Mekonomen är dock fortfarande ett fortsatt intressant bolag och finns på min bevakningslista. Dock tänker jag inte betala för tillväxt som jag bedömer inte är realistisk. Om man drar paralleller till t.ex. H&M som ofta värderas till ungefär samma multiplar så är jag redo att betala det för H&M eftersom jag bedömer tillväxtsmöjligheterna både vara större liksom säkrare för H&M än för Mekonomen.

Låt oss även ta en titt på mitt fjärde största innehav, Kinnevik, och deras bokslut: Bokslutsrapporten för 2011

Substansvärdet uppgår till 223,10 kr/aktie. Kursen nu ca 141 kr m.a.o. ca 37% rabatt.

För helåret 2011 så kan man bl.a. läsa om att Korsnäs rörelseresultat uppgick till 907 (926) milj kr och rörelsemarginalen var 11,0% (11,3%).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 5,50 (4,50) kr/aktie. Detta motsvarar ca 95% av de ordinarie utdelningarna från Millicom, Tele2 och MTG. Höjningen överraskade mig positivt. Jag hade räknat med 5 kr (Utdelningsprognoser)

Kinnevik medverkade i Transcoms NE och äger nu ca 1/3 av bolaget. Transcom kan man för övrigt påpeka är lite av ett turn-around case. Många sådana vänder aldrig, men i Transcoms fall så finns i alla fall en av förutsättningnarna för att det ska lyckas, starka ägare i bakgrunden. Därmed är jag tämligen optimistisk. Nu utgör visserligen Transcom ingen större andel av Kinnevik men alla bäckar små...

En förändring i värde av onoterade innehav inom Online ingår i resultatet med 1.650 milj kr. Värdeuppskrivningen huvudsakligen i Rocket Internets innehav i Groupon, som stigit med 868 miljoner kronor, samt i skoförsäljarsajten Zalando.

Kinneviks proportionella andel i EBIT räknat uppgick för 2011 till 6347 milj kr (+7% från förra året) varav Millicom och Tele2 stod för ca 4/5 delar av det. EBIT motsvarar därmed ca 22,90 kr/aktie.

VD kommenterar vidare:

”2011 var ett spännande år för Kinnevik. Vi investerade 3 miljarder kronor i det växande onlinesegmentet och den starka tillväxten i dessa bolag bidrog till att vårt substansvärde steg med 4,3 miljarder kronor. Tillväxten inom online skapar också möjligheter i våra telekom- och mediabolag där smarta telefoner och mervärdestjänster driver datatrafik och intäkter. Kinneviks balansräkning är fortsatt stark och styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor, en ökning med 22%. Vi kommer att fortsätta investera i verksamheter som bygger på utvecklingen inom online och datatrafik och därmed fortsätta stärka Kinneviks position på marknader och i segment med stark tillväxt”

Noterbart är också en del händelser efter rapportperiodens utgång. Dels kontanterbjudandet att förvärva hela Metro. Erbjudandet löper till 20 mars. Kinnevik avser att driva Metro vidare och fortsätta investera i tillväxtsländer. Dels att Skatteverket vill höja beskattningen pga av förvärvet av Emesco med ca 700-800 milj kr. Kinnevik motsrider sig detta (beloppet motsvarar ca 2,70 kr/aktie).

Under 2012 förväntas investeringarna inom främst onlineverksamheten öka (men även till de andra områdena) Totalt ca 5 miljarder kr, jämfört med de ca 3 miljarder kr som Kinnevik investerade under 2011.

Sammantaget så är jag väldigt nöjd med Kinnevik och passade även här på att öka något. Värderingen på Kinnevik tycker jag nämligen är omotiverat lågt. Sett till hur de underliggande verksamheterna går så ligger prislappen på ca 6 x EBIT. Jag vet inte vad andra tycker men i mina ögon är det prisvärt, även om situationer alltid kan uppstå som gör det än billigare från tid till annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar