torsdag 30 maj 2013

Ratos prospekt kring preferensaktierna

Prospektet för Ratos preferensaktier (C-aktier) finns i sin helhet här: Prospekt för Ratos preferensaktier

Jag har sammanfattat det nedan.

Teckningsperioden för en privatperson är 29 maj till 12 juni. Besked om tilldelning sker den 14 juni och likviddag är den 19 juni.

Några dagar senare, den 28 juni, noteras preferensaktierna på Nasdaq OMX Stockholm.

Teckningskursen är 1750 kr per preferensaktie och minsta andel man kan teckna är 10 st, därefter kan man teckna i jämna poster om 5. Courtage ska ej utgå vid teckning.

Preferensaktierna har företrädesrätt framför A- och B-aktier till en årlig utdelning om 100 kr fram till årsstämman 2017. Under förutsättning att bolagsstämman i Ratos beslutar om vinstutdelning. Utdelningarna ska ske kvartalsvis, 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Efter årsstämman 2017 ska det ges 30 kr i utdelning per kvartal.

Efter beslut av styrelsen kan preferensaktierna lösas in till ett belopp om 2012,50 kr/st fram till årstämman 2017. Därefter kan de lösas in till ett belopp om 1837,50 kr/st. Om Ratos likvideras så medför preferensaktierna företrädesrätt framför A- och B-aktier till det belopp som gäller för inlösen.

I det fall bolagsstämman beslutar att ingen vinstutdelning ska ske eller om det understiger 25 kr/kvartal (30 kr/kvartal efter 2017) så ska det läggas till innestående belopp och lämnas senare.

En preferensaktie ger 1/10 röst på bolagsstämman.

De huvudsakliga riskerna anges av Ratos själva till att någon utdelning inte kan garanteras samt att börskursen kan uppvisa betydande fluktuationer.

Anledningen till emissionen är att helt finansiera förvärven av molntjänstföretaget Nebula och byggföretaget HENT samt även delvis förvärvet av oljeserviceföretaget Aibel.

Det har hänt en hel del på ganska kort tid i Ratos. Förutom ovannämnda förvärv så har man ju även slagit ihop Finnkino med SF Bio och på så sätt skapat en ny koncern där Ratos äger 58%. Det nya koncernnamnet är Nordic Cinema Group och verksamheten sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och de baltiska länderna. Omsättningen för Nordic Cinema Group beräknas till ca 2,6 miljarder kr och vi pratar troligen rörelsemarginaler på ca 15%.

Juggernatuen bland de nya innehaver är annars norska oljeserviceföretaget Aibel (Ratos äger 32%). Ett bolag och bransch som jag skrivit om tidigare. Omsättningen uppgår till ca 12 miljarder kr och bör ha rörelsemarginaler på ca 7%.

Nebula (Ratos äger 72%) är ett snabbväxande IT-företag med en omsättning på ca 0,2 miljarder kr och mycket höga rörelsemarginaler. HENT (Ratos ämnar äga 73%) omsätter ca  3,4 miljarder kr och har för byggbranschen de ganska brukliga rörelsemarginalerna på ca 3%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar