lördag 27 mars 2021

Steady as she goes

Det har inte blivit så mycket mer aktivitet i närtid. De sista bokslutsrapporterna har lästs och det är väl bara att konstatera att det redan prisats in för länge sedan i många fall stämt. Väldigt många guidar också för ett bra 2021.

Samtidigt stimuleras det för fullt på andra sidan Atlanten och det verkar av allt att döma även ånga på I Kina. Flera innehav går som tåget och det är full aktivitet på börserna med affärer och IPO:er. Även Lundberg köper, men då är det fortsatta köp i fastighetsbolaget Hufvudstaden.

Istället för att skriva spaltmeter om det som går bra så noterar jag ned två ”sektorer” som  istället står ochstampar.

Den ena är fastighetssektorn där inte mycket hänt värderingsmässigt på ett tag. Gör dock inga fler förändringar bland de innehav jag har där. Får se hur 2021 utvecklar sig, men vad jag kunnat utläsa så levererar de innehaven ungefär vad de förväntas och värderingen är varken dyr eller billig. Ett exempelbolag är Castellum som värderas till ca 16 gånger förvaltningsresultatet, strax under ”substansvärdet” och på ca 3,5 % direktavkastning.

Den andra ”sektorn” är kinesiska bolag. Där pressar ju inte minst techbolagen av amerikanska och kinesiska regleringar. Kampen mellan USA och Kina ser ju inte ut att stilla sig än på länge och heller inte t.ex. kinesiska regulatorers lust att korta kopplet på sina egna techjättar.  Ett exempelbolag där är t.ex. Alibaba som siffermässigt värderas till ett PE på ca 24 och ett forward PE på ca 20 med en årlig snittvinsttillväxt på ungefär lika mycket. Här har vi dock politisk risk från världens idag två största antagonister.

I princip allt annat fortsätter upp i snabb takt. Jag är inte alls sugen på att slänga in massa pengar i denna frenesi, men jag ser heller ingen anledning att sälja innehav som utvecklar sig väl. Tror att det gäller att inte ratta runt för mycket utan försöka fortsätta ”steady as she goes” så man undviker allt för kostsamma misstag.

 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar