lördag 7 maj 2011

Vad är värde?

En viktig sak man måste ha i åtanke när man köper aktier som en form av investering är att den aktuella kursen och värdet på det underliggande affärsverksamheten skiljer sig åt.

Kursen är vad den s.k. "Mr Market" ger för köp- och säljkurser. Dessa varierar från dag till dag och har väldigt lite med att göra med själva värdet. Detta förhållande tror jag de flesta som sysslar med aktier är medvetna om. En del bryr sig dock inte om värdet utan sysslar med day-trading och liknande verksamhet, men det ligger utanför detta ämnet och handlar inte om att köpa aktier som en form av investering.

Vad är då värde? Är värdet på Axfood 234 kr/aktie? Nej värdet är inte något exakt eller beständigt. Värdet av en affärsverksamhet beror på vad du förväntar dig få ut av den samt hur du projicerar framtiden och affärsverksamhetens bedömda förmåga att nå upp till det.

Som synes en ganska komplex uppgift att beräkna och som dessutom kan ändras över tid. Ju enklare affärsverksamhet och större förståelse för verksamheten du har destå lättare har du att göra en värdering.

Huvudregeln i värdering av någonting är att om du inte klarar av att göra en värdering, så "walk away". Syftet med en investering är att du ska tjäna pengar på den. Om du inte kan räkna ut på ett ungefär hur mycket pengar du kan tjäna på den så "walk away". Om du inte kan räkna ut hur mycket du ska betala för din investering för att tjäna de pengar du vill tjäna, så "walk away".

En värdering kan i sin tur ske på många olika sätt och grunder, men för att uppnå någon grad av självständigt tänk så behöver man göra en. Beroende på din investeringsfilosofi och avkastningsmål så grundar du antagligen din värdering på olika faktorer.

Beroende på hur stor säkerhet du känner dig ha i din värdering lägger du antagligen till en viss "margin of safety". Om din värdering är ganska osäker eller det finns en mängd osäkra framtidsfaktorer inblandade så, lägg till en stor marginal. Är värdering grundad på en oerhört stabil verksamhet som är "lätt" att förutspå så behövs kanske en mindre marginal.

Nu är det ju inte säkert att du kommer tjäna de pengar du tänkt dig bara för att du gjort en värdering, men en egen gjord värdering indikerar i alla fall att du inte handlar helt i blindo och förlitar dig enbart på tur. Dessutom så, om faktorerna som du grundar din värdering på förändras så ger det en fingervisning om att du ska ta dig en titt på det hela igen.

2 kommentarer:

  1. Hur kommer det sig att du gillar AZ så starkt, när det är så svårt att göra prognoser för ett krympande och innovationsberoende bolag?

    SvaraRadera
  2. Starkt och starkt. Jag har gett det ratingen A, vilket betyder det kan vara ok att ha om man vill diversifiera men inte något man ska ha huvudvikten av portföljen i. Det ger en hög och förhållandevis stabil direktavkastning. Till rätt pris och om man vill ha lite diversifikation i portföljen är den därmed i mitt tycke helt ok.

    SvaraRadera